Konkurs 2010 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP;

Laureaci
18. Konkursu Nagrody SDP 2010


Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka,
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Anna Lisiecka, autorka audycji „Kainowa zbrodnia”, Pr. 1 Polskiego Radia z 20 sierpnia 2009 r.

- za mówienie bez nienawiści o konflikcie narodów, o którym poprawność polityczna nie pozwala mówić.

Honorowe wyróżnienie

Jarosław Mańka, autor audycji „Prywatne śledztwo majora Zakirowa”, TVP Kraków, listopad 2009

- za przybliżenie postaci człowieka, którego za uchylenie części prawdy katyńskiej prześladowano w ojczyźnie, a nie doceniono w Polsce.


Nagroda Watergate

za dziennikarstwo śledcze

ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Marcin Kącki, autor artykułów „Uciekajcie stąd”, „Centrum stomatologii pod lupą kontrolerów”, „Anatomia szkodliwego milczenia”, Gazeta Wyborcza z 29 i 30 kwietnia 2010 r.

- za zdemaskowanie nepotyzmu i układów w środowisku medycznym.

Honorowe wyróżnienie

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska,autorka cyklu artykułów „Łowcy nieszczęść”, „Szkolenia łowców nieszczęść”, „Łowcy nieszczęść – czarne owce”, Gazeta Wyborcza z 20, 21 i 22 lipca 2009 r.

- za ujawnienie mechanizmu zarabiania i budowania firm na ludzkim nieszczęściu.


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie
ufundowana przez wydawnictwo “Presspublica”


Jurek Jurecki, autor artykułów „Piekielny raj”, „Z piekła do raju”, „Nie zapominajcie o Haiti”, Tygodnik Podhalański z 28 stycznia, 4 lutego i 4 marca 2010 r.

- za cykl trzech reportaży z Haiti opartych na klasycznej zasadzie „zobaczyłem – opisałem”, za niezwykłą wartość informacyjną, opisanie nieznanych faktów i okoliczności.

Honorowe wyróżnienie

Jerzy Haszczyński, autor artykułów „Jemeńska szkoła Dżihadu” i „Ważni ludzie z Adenu”, Rzeczpospolita z 23-24 stycznia i 19-20 czerwca 2010 r.

- za cykl reportaży z miejsca, gdzie rodzi się kolejne państwo muzułmańskie.


Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


Dagmara Drzazga, autorka audycji tv „Lech Majewski. Świat według Bruegela”, TVP 2, z 6 czerwca 2009 r.

- za niezwykły dokument o powstaniu dzieła sztuki.

Wyróżnienie honorowe

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, autorka audycji radiowej „Ostatni lot”, Polskie Radio Lublin, 28 stycznia 2010 r.

- za wielowątkowy reportaż o współczesnym epizodzie spotkania polsko-francusko-angielskiego z wielką historią w tle.

oraz

Katarzyna Kolenda-Zaleska, autorka audycji tv „Chwilami życie bywa znośne”, TVN z 28 lutego 2010 r.

- za nieoficjalny, dynamiczny, zupełnie prywatny portret Noblistki.


Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne
ufundowaną przez PKO Bank Polski


Zbigniew Domaszewicz, autor artykułu „Rekiny i leszcze polskiego netu”, Przekrój z 23 lipca 2009r

za artykuł o wizjonerach w biznesie XXI wieku.

Honorowe wyróżnienie

Zbigniew Bartuś, autor artykułu „Dymek nad Polską”,

Dziennik Polski z 11 czerwca 2010 r.

- za dotarcie do pilnie strzeżonych tajemnic gospodarczych i pokazanie absurdu, który nabiera mocy prawnej i siły wykonawczej.


Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej
ufundowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Magdalena Grzebałkowska, autorka artykułu „Kocham Cię. Zabijmy męża”, Gazeta Wyborcza – Duży Format z 13 sierpnia 2009 r.

- o nowej generacji firm hien – naciągaczy sms-owych.

Honorowe wyróżnienia

Jolanta Krysowata oraz Patrick Yoka, autorzy reportażu „Zmartwychwstania miało nie być” publikowanego

na stronie internetowej Centrum Jana Pawła II www.centrumjp2.pl18 kwietnia 2010 r.

- za szczególny wymiar misji dziennikarskiej – trwanie przy bohaterach.

oraz

Bianka Mikołajewska, autorka artykułu „Złote dzieci”, Polityka z 16 stycznia 2010 r.

- za rzetelny dziennikarski raport o biznesach nastolatków i naiwności ich rodziców.


Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi
i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.

Nagroda przyznana przez jury Konkursu SDP w porozumieniu z kapitułą Nagrody Pro Publico Bono ufundowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Tygodnik Siedlecki

- za profesjonalne dziennikarstwo, wzmacnianie poczucia więzi społecznej, tożsamości lokalnej i lokalnego patriotyzmu.


Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach, ufundowana przez Rodzinę Patrona


Błażej Wandtke, autor audycji telewizyjnej „Tajemnice Poznania – tajemnica domu na Sołaczu”,

Telewizja WTK, 24 listopada 2009 r.

- za pasję poznawania historii małej Ojczyzny.

Honorowe wyróżnienie

Aleksandra Fudala, autorka audycji telewizyjnej „W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty”, producent wykonawczy TVP Katowice dla TVP Historia, we wrześniu 200 r.

- za filmowa biografię wybitnego śląskiego polityka, którego losy do dziś wywołują emocje.


Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowaną przez Bank Ochrony Środowiska SA


Halina Londowska, autorka audycji radiowej „Grupa przetrwania”, PR Białystok z dnia 15 września 2009 r.

- za radiowy reportaż z bagien biebrzańskich z udziałem ptaków, ludzi i maszyn.

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka


PUBLIKACJE PRASOWE:

Bartuś Zbigniew: Mozolnie poszukiwany oszust – Dziennik Polski, 27.02.2010

Bartuś Zbigniew: Nieuchwytny dla prokuratury siedzi w… więzieniu – Dziennik Polski, 10.08.2009

Bartuś Zbigniew: Prawnicy oszukali kobietę chora na schizofrenię – Dziennik Polski, 27.07.2009

Fiedorowicz Agnieszka: Rewolucja idzie do aresztu – Przekrój, 01.06.2010

Jurecki Jurek: Sekret senatora Skorupy – Tygodnik Podhalański, 25.03.2010

Kaczorowska Katarzyna: Wróciłem z piekła – Polska Gazeta Wrocławska, 12.03.2010

Kajzer Adam: Operacja na przepuklinie – Miesięcznik Znak, wrzesień 2009

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Polski paragraf 22 – Gazeta Wyborcza, 22.04.2010

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Szpital złapie i nie puści – Gazeta Wyborcza, 08.07.2010

Majszak Arkadiusz: Niepotrzebnie płacili za szczepionkę – Pałuki, 27.08.2009

Konieczka Remigiusz: Zamulanie odłowy – Pałuki, 18.03.2010

Mianowski Jerzy: Strażnicy lokalnej demokracji – Głos Wągrowiecki, 28.05.2010

Mianowski Jerzy: Wolność Tomku w swoim domku… – Głos Wągrowiecki, 09.04.2010

Mikołajewska Bianka: Artykuł 212 – Polityka, 10.10.2009

Słomczyński Tomasz: Nie ma za co przepraszać – Polska Dziennik Bałtycki, 21.05.2010

Słomczyński Tomasz: Prokuratura przeprosi? – Polska Dziennik Bałtycki, 21.05.2010, Cykl

Słomczyński Tomasz: Sąd: Prokurator nie musi przeprosić – Polska Dziennik Bałtycki, 27.05.2010

Solarewicz Aleksandra: Nic mi się mogli zrobić – Wiadomości Okawskie, 21.02.2010

Staniszewski Mariusz: Wdowa: żołnierzom brakuje wszystkiego nawet jedzenia – Polska The Times, 18.08.2009

Piotr Świerczek: Edmund Klich oskarża – pierwszy negatywny głos o kulisach smoleńskiego śledztwa – TVN 24, 23.04.2010

AUDYCJE RADIOWE:

Budnik Jolanta: Zakręty Historii – śladami bojowego oddziału armii – Radio Koszalin, 25.02.2010

Michalak Katarzyna: Nieoczekiwana patronka – Radio Lublin S.A., 27.04.2010

Przybyłowicz Sebastian: Mój punkt widzenia – Polskie Radio Katowice, 13.12.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jabrzyk Jarosław, Kittel Bertold: Bankier. Prawdziwa historia Petera Vogla – TVN 24, 01.11.2009

Kozioł Miłosz: Dzieci wolności – TVP Kraków, październik 2009

Mańka Jarosław: Prywatne śledztwo o majora Zakirowa – TVP Kraków, listopad 2009

Mokrzycki Adam: Cz. 1 – TVP Rzeszów, 12.03.2010, Cykl: Afera podsłuchowa

Mokrzycki Adam: Cz. 2 – TVP Rzeszów, 16.03.2010

Mokrzycki Adam: Cz. 3 – TVP Rzeszów, 31.03.2010

Ratajczak Leszek, Andrzej Wróbel: Dyskryminacja Polaków w Rosji – TVP Polonia, 17.09.2009

Ratajczak Leszek: Polacy z Litwy walczą z dyskryminacją – TVP Polonia, 08.10.2009

Świerczek Piotr: Edmund Klich oskarża – pierwszy negatywny głos o kulisach smoleńskiego śledztwa – TVN 24, 23.04.2010

Wandtke Błażej: Tajemnica Jarosława Zientary – Telewizja WTK, 13.04.2010

INTERNET:

Mieszczanek Anna: Citoyens – Redakcja Obywatela, 17.05.2010

Mieszczanek Anna: Tworzenie mgły – Redakcja Obywatela, 27.04.2010

KSIĄŻKA:

Maciejowska Alicja: Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r. – IPN O. w Białymstoku, 06.2010, Książka


Kategoria II

Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Łowcy nieszczęść – Gazeta Wyborcza, 20.07.2009

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Szkolenia łowców nieszczęść – Gazeta Wyborcza, 21.07.2009

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Łowcy nieszczęść, czarne owce – Gazeta Wyborcza, 22.07.2009

Tomasz Słomczyński: Policjant: były naciski w sprawie Kurskiego – Polska Dziennik Bałtycki, 17.02.2010, Cykl

Tomasz Słomczyński: Naciski schowane do akt – Polska Dziennik Bałtycki, 23.02.2010

Tomasz Słomczyński: Byli policjanci: – Polska Dziennik Bałtycki, 08.03.2010

Katarzyna Klukowska: AaaaaBy sprzedać mieszkanie – Gazeta Wyborcza, 26.11.2009

Piotr Giczela: Konkurs za mało ambitn y- Tygodnik Siedlecki, 02.08.2009

Piotr Giczela: Koalicyjne naciski – Tygodnik Siedlecki, 16.08.2009

Piotr Giczela: Rozmowy gabinetowe – Tygodnik Siedlecki, 02.01.2010

Marcin Kącki: Uciekajcie stąd – Gazeta Wyborcza, 29.04.2010

Marcin Kącki: Centrum stomatologii pod lupa kontrolerów – Gazeta Wyborcza, 30.04.2010

Marcin Kącki: Anatomia szkodliwego milczenia- Gazeta Wyborcza, 30.04.2010

Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska: Ładne kwiatki – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 10.12.2009

Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska: Prezes oskarżony – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 14.01.2010

AUDYCJE RADIOWE:

Nie było

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Rafał Stanogreciak: Mefedron – TVN 24 Prosto z Polski, 18.03.2010

Jarosław Jabczyk, Bertold Kittel: Broń dla Camorry – TVN, 26.04.2010, Cykl: Włoska mafia w Polsce

Jarosław Jabczyk, Bertold Kittel: Tytoniowy szlak – TVN, 10.05.2010

Jarosław Jabczyk, Bertold Kittel: Klan Cesalesi i polskie obligacje – TVN, 24.05.2010

Tomasz Patora: Koktajl gapika – 24.03.2010 cz. 1, 25.03.2010 cz. 2 – TVN Uwaga

Miłosz Horodyski: Dla dobra służby – TVP Kraków, luty 2010


Kategoria III

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych


PUBLIKACJE PRASOWE:

Kalina Jerzy: Szansa na nowe życie – Biełsat TV, 20.04.2010

Rogaliński Paweł: Polskę zaleje ocean - Polish Zone North: Praca i Życie, 09.2009

Migdał Robert: Nie jestem pracowita jak Rubik – Polska Gazeta Wrocławska, 19.03.2010

Migdał Robert: Has mówił: Wanda, przestań grać słodką idiotkę – Polska Gazeta Wrocławska, 05.03.2010

Migdał Robert: Obalamy dziesięć mitów o operze – Polska Gazeta Wrocławska, 08.12.2009

Rogaliński Paweł: Kamerun: piekło na ziemi – Polonia Magazine , październik – listopad 2009

Surmak-Domańska Katarzyna: Bierz cukierka i milcz – Gazeta Wyborcza – Duży Format, 10.09.2009

Surmak-Domańska Katarzyna: Stosunek seksualny nie istnieje – Gazeta Wyborcza – Duży Format, 24.06.2010

Prusek Tomasz: Gdy dolar i euro biorą się za bary – Gazeta Wyborcza, 14.06.2010

Jurecki Jurek: Piekielny Rajs – Tygodnik Podhalański, 28.01.2010, Cykl „Haiti”

Jurecki Jurek: Z piekła do Raju – Tygodnik Podhalański, 04.02.2010

Jurecki Jurek: Nie zapominajcie o Haiti – Tygodnik Podhalański, 04.03.2010

Węglewski Miłosz: 750 miliardów in blalco – Newsweek Polska, 17.05.2010

Ploplis-Olcza Ewa: Wyżywić świat – Agro Trendy, styczeń 2010

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: Dar magii ogrodowej – Polityka, 05.06.2010

Dziedzina Jacek: Kościół po wietnamsku – Gość Niedzielny, 16.05.2010

Świerczek Piotr: Ukraina i jej droga do Euro 2010 – TVN 24, 23.12.2009

Kuciel Maciej, Wrona Marcin: Tragedia na lotnisku – TVN, Uwaga, 24.06.2010

Haszczyński Jerzy: Jemeńska szkoła Dżihadu – Rzeczpospolita, 23-24.01.2010

Haszczyński Jerzy: Ważni ludzie z Adenu – Rzeczpospolita, 19-20.2010

Bartuś Zbigniew: Pamięć Jurija, pamięć Jurka – Dziennik Polski, 07.05.2010

Narbut Maja: Kirgizja przed trzecią rewolucją – Rzeczpospolita, 22-23.05.2010

Miecik: Piekło za drutami – Newsweek, 04.10.2009

Rachid Chehab Milena: Witamy w tescowie – Przekrój, 21.06.2010

Wolny Wolny: Quo vadis hermano? – TVN, 21.09.2009

Gończak Filip: Drugi mur berliński – Newsweek Polska, 16.11.2009\

AUDYCJE RADIOWE:

Cezary Gałek, Daniela Manolowa: Mamo, tatko – opowieść z dziećmi w tle – Radio Zachód SA, 11.10.2009

Tomasz Zimoch: Fragmenty (mix) radiowych transmisji z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver – Polskie Radio

PR I, 12-28.02.2010

Katarzyna Błaszczak: Kocham Cię Palestyno – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, 14.07.2009

Czesława Borowik: Nazajutrz – Radio Lublin, 19.04.2010

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Kalina Jerzy: Szansa na nowe życie – Biełsat TV, 20.04.2010

Tomasz Wolny: Quo vadis hermano? – TVN, 21.09.2009

Piotr Świerczek: Ukraina i jej droga do Euro 2010 – TVN 24, 23.12.2001

Maciej Kuciel, Marcin Wrona: Tragedia na lotnisku – TVN Uwaga, 24.06.2010

INTERNET

Marcin Ogdowski: Byłem w zaatakowanym konwoju – Blog Marcina Ogdowskiego, 7.09.2009

Marcin Ogdowski: Czas opuścić Afganistan – Interia.pl, 23.06.2010


Kategoria IV

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury


PUBLIKACJE PRASOWE:

Danilewicz Jerzy: Ćwiczenia z niepamięci – Newsweek Polska, 20.06.2010

Drzewicki Maciej, Kubicki Grzegorz: Kobieta i może – Gazeta Wyborcza, 16.01.2010

Ficowski Andrzej: Romana Fiction. Reportaż po internecie – Kwartalnik Rita Baum , maj 2010

Giczela Piotr: Łuków, Cieszkowizna 15 – Tygodnik Siedlecki, 22.11.2009

Giczela Piotr: Noblista w obrazkach – Tygodnik Siedlecki, 10.01.2010

Giczela Piotr: Za skromny ten pomnik - Tygodnik Siedlecki, 08.11.2009

Kamiński Bronisław MJ: Beckerowie Kudowscy – rodzinny most – Pamiętnik Kudowski – kwartalnik społeczno-kulturalny, 21.09.2009

Łuszczyna Marek: Cud po polsku – Miesięcznik Bloszcz, czerwiec 2010

Miecznikowski Grzegorz: Ja, Lukrecja Hilton – Gazeta Wyborcza Stołeczna, 07-08.11.2009

Nowaczyk Joanna: Co może kryć szyba? – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 02.03.2010

Nowaczyk Joanna: Obiektywem w głąb natury – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 12.07.2010

Nowaczyk Joanna: W poszukiwaniu zaginionego świata – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 08.02.2010

Rachid Chehab Milena: Siedem tamtych dni – Przekrój, 20.04.2010

Rachid Chehab Milena: Świat nagle stanął – Przekrój, 12.04.2010

Rogaliński Paweł: 20 lat minęło jak jeden dzień – Nowy Przegląd Wszechpolski Dwumiesięcznik Polaków w Kraju i na Obczyźnie, 07-08.2009

Rogaliński Paweł: Oblężenie Malborka – Nowy Przegląd Wszechpolski Dwumiesięcznik Polaków w Kraju i na Obczyźnie, 11-12.2009

Rogaliński Paweł: Wojna cywilizacji – Polish Zone North: Praca i Życie, 12.2009

Sławomir Janicki: Podane na srebrnej tacy – Gwiazda Polarna, 18.07.2009

Solarewicz Aleksandra: Sowieci w polskim dworze – Rzeczpospolita , 17.09.2010

Świątek Krzysztof: Bo to botoks – Tygodnik Solidarność, 12.03.2010

Świątek Krzysztof: Tele – Morele – Tygodnik Solidarność, 09.04.2010

Trusewicz Iwona: Mazurskim szlakiem Marion i Sisi – Rzeczpospolita, 04.12.2009

Uberman Iwona: Pomóżmy „złodziejom”. Europejski warsztat teatralny w Berlinie – Serwis Teatralny „Teatr dla Was”, 31.05.2010

Witkowska-Mazur Barbara: Boże Narodzenie w Afryce – Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu, 16.12.2009

AUDYCJE RADIOWE:

Augustyniak Tomasz M.: Legenda czy non fiction? - Akademickie Radio Kampus, 07.03.2010

Augustyniak Tomasz M.: Na orbicie - Akademickie Radio Kampus, 20.06.2010

Borowik Czesława: Deklaracja – Polskie Radio Lublin, 19.06.2010

Borowik Czesława: W drodze do Poturzyna – Polskie Radio Lublin, 03.05.2010

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Ostatni lot – Polskie Radio Lublin, 28.01.2010

Florek-Moskal Monika: Salon bioetyczny – Radio Warszawa, 25.06.2010

Gałek Cezary: Piosenka o piechocie – Radio Zachód S.A., 22.11.2009

Kamiński Mariusz: Co na to świat – Polskie Radio Lublin, 29.04.2010

Lisiecka Anna: Kainowa zbrodnia – PR 1 Polskiego Radia, dział kultury, 20.08.2009

Łuszczyna Marek: Cud po polsku – Miesięcznik Bloszcz, czerwiec 2010

Matysiuk Marcin: Trwała ulotność chwil - Polskie Radio Białystok, 28.05.2010

Michalak Katarzyna: Radiogłowy – Radio Lublin S.A., 30.01.2010

Sikora Joanna: Błękitny teatr – Polskie Radio Białystok, 21.04.2010

Smożewska-Wójcikiewicz Magdalena: Taki sobie teatrzyk – Polskie Radio Kielce, 10.08.2009

Walentyn Żaneta, Słobodzian Michał: Sprawa sumienia – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, 28.09.2010

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Banaszak Adam, Dzięgiel Przemysław: Czas filharmonii – Telewizja WTK, 09.03.2010

Drzazga Dagmara: Lech Majewski. Świat według Bruegela – TVP 2, 06.12.2009

Hyży-Czołpinska Beata: Dojechać do końca – TVP S.A., 08.05.2010

Kolenda-Zalewska Katzrzyna: Chwilami życie bywa znośne – TVN S.A., 28.02.2010

Nikodem Michał: Dzikowska – TVN 24 Prosto z Polski, 04.04.2010

Nikodem Michał: Kowal z Mazur – TVN 24 Prosto z Polski, 19.10.2009

Wandtke Błażej: Tajemnice Poznania – schron prezydenta – Telewizja WTK, 22.12.2009

Zespół informacji kulturalnych TVP Kultura, wydawca: Izabela Bojarewicz-Liber Informacje Kulturalne, – TVP Kultura, 23.04.2010, 09.04.2010, 04.06.2010

INTERNET

Michalski Michał: Wypluci przez show-biznes – Interia.pl, 18.02.2010


Kategoria V

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych

służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski


PUBLIKACJE PRASOWE:

Bartuś Zbigniew: Polak w kryzysie, Polak w luksusie – Dziennik Polski, 10.07.2009

Domaszewicz Zbigniew: Rekiny i leszcze polskiego netu – Przekrój, 23.07.2009

Kostecka Alicja: Potrzebne jest globalne zarządzanie – Wydawnictwo Eurologistics, marzec-kwiecień 2010

Krasowska-Sałustowicz Violetta: Więzienie w każdej gminie – Newsweek Polska, 16.08.2009

Makarenko Vadim: Wielki Szu i zakrwawiony fartuch na „Achilles Lauro” – Gazeta Wyborcza, 19.03.2010

Makarenko Vadim: Zacznij zmianę od człowieka w lustrze – Gazeta Wyborcza, 17.03.2010

Netka Kazimierz: Innowacyjne Pomorze za pieniądze z Unii Europejskiej – Polska Dziennik Bałtycki , 02.11.2009

Netka Kazimierz: Na likwidacji niepotrzebnej światowej floty można zarabiać – Polska Dziennik Bałtycki, 11.12.2009

Netka Kazimierz: Tajne wiadomości – Polska Dziennik Bałtycki, 12.10.2009

Ploplis-Olczak Ewa: Ceny czyli wąskie gardło łańcucha żywnościowego – Agro Trendy, 18.11.2009

Ploplis-Olczak Ewa: Walka o międzynarodowy rynek – Agro Trendy, marzec 2010

Ploplis-OlczakEwa: Nowi gracze na światowym rynku – Agro Trendy, luty 2010

Prusek Tomasz: Eureko zabiło na PZU krocie – Gazeta Wyborcza, 27.11.2009

Prusek Tomasz: Wedlowski torcik z rąk do rąk – Gazeta Wyborcza, 25.01.2010

Prusek Tomasz: Zaginione skrzynie z majątkiem II RP – Gazeta Wyborcza, 29.03.2010

Rusewicz Iwona: Wpuszczeni w zalew – Rzeczpospolita, 14.09.2009

– Polska Dziennik Bałtycki, 11.12.2009

Maciorowski Mirosław: Most musi cieszyć – Gazeta Wyborcza, 24.02.2010

Surmacz Wojciech: Temat rzeka – Newsweek Polska, 06.06.2010

Rachid Chehab Milena: Apokalibzzzzza – Przekrój, 21.06.2010

Surmacz Wojciech: Chłopcy z cementu – Newsweek Polska, 10.01.2010

Surmacz Woiciech: Zadłużeni musza oddać – Newsweek Polska, 06.09.2009

Węglewski Miłosz: Państwu już dziękujemy – Newsweek Polska, 14.06.2010

Bartuś Zbigniew: Dymek nad Polska – Dziennik Polski, 11.06.2010

Makarenko Vadim: Drugie życie generała – Gazeta Wyborcza, 15.03.2010

AUDYCJE RADIOWE:

Borowik Czesława: Niebo nad Janowem – Radio Lublin SA, 28.11.2009

Legowicz Wiktor: Euranet bardzo ważny problem ekonomiczny – PR II Polskiego Radia, 24.05. i 17.08.2010

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Tak kradną kierowcy tirów – Interwencja Extra

Michalska Agnieszka, Kuczek Grzegorz: Catering nie do polecenia, TVN Uwaga, 08.04.2010

Sojka Adam: Trudny rynek – TVP Katowice, 21.12.2009

KSIĄŻKA:

Pohl Krystyna: Wielka historia statkami pisana – Głos Szczeciński, czerwiec 2010


Kategoria VI

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej


PUBLIKACJE PRASOWE:

Bednarz Iza: Kiedy Amelia pozna Harry’ego – Echo Dnia, 05.03.2010

Bednarz Iza: Nazwali ją Feluś – Echo Dnia , 23.12.2009

Bednarz Iza: Pozytywnie zaręceni – Echo Dnia, 11.06.2010

Blewąska Joanna: Ukredytowany – Gazeta Wyborcza, 02.04.2010

Blewąska Joanna: W spirali długów – Gazeta Wyborcza, 3-5.04.2010

Blewąska Joanna: Życie za kredyt – Gazeta Wyborcza, 02.04.2010, Cykl

Borkowska Beata: Czerwone korale Anety – Gazeta Olsztyńska, 25.06.2010

Budo Agnieszka: Samobójstwo – wołanie o pomoc czy ucieczka przed światem – National Geographic, 10.03.2010

Budo Agnieszka:: Ludzie Dywizjonu 303 w pamięci swoich bliskich – National Geographic, 10.07.2009

Dziewięcka Daria: Zawsze byłem kobietą, zawsze byłam mężczyzną – Poradnik Domowy, wrzesień 2009

Ficowski Andrzej: Motyle za kierownicą – Miesięcznik znak, maj 2010

Ficowski Andrzej: Życie bez gewebry – Tygodnik Powszechny, 09.08.2009

Fiedorowicz Agnieszka:: Call Center od przeszłości – Przekrój, 11.05.2010

Folrek-Moskal Monika: Wyuczona przemoc – Wprost, 22.11.2009

Giczela Piotr: Dobre owoce docent Wiery Zajcowej – Tygodnik Siedlecki, 28.02.2010

Giczela Piotr: Mój najlepszy przyjaciel puzon – Tygodnik Siedlecki, 20.12.2009

Giczela Piotr: Zośka boi się obcych – Tygodnik Siedlecki, 25.10.2009

Górski Karol: Stracił pracę przez sałatę – Gazeta Jarocińska, 12.02.2010

Górski Karol: Utrudniają, odtajniają i szukają… – Gazeta Jarocińska, 10.11.2009

Górski Karol: Złapani na gorącym uczynku – Gazeta Jarocińska, 04.12.2009

Grudziecka-Domagalska Anna: Biedni są wśród nas – Głos Wolsztyński. 04.03-26.03.2010

Grudzuecka-Domagalska Anna: Bez osłonek – Głos Wolsztyński – 21.01-03.02.2009

Grzebałkowska Magdalena: Akademie wyzysku finansowego – Gazeta Wyborcza Duży Format, 08.10.2009

Grzebałkowska Magdalena: Bożydar Okey – Gazeta Wyborcza Duży Format, 18.02.2010

Grzebałkowska Magdalena: Kocham Cię. Zabijmy męża – Gazeta Wyborcza Duży Format, 13.08.2009

Honorata Dmyterko: Pokonując Węgrów, zdobył złoto – Życie Rawicza, 25.09.2010

Janiszewski Bartosz: Brawa dla Pana Jezusa – Newsweek Polska, 12.07.2009

Janiszewski Bartosz: Mam w sobie potwora – Newsweek Polska, 13.06.2010

Jazdon Gertruda: Po kontroli w Betlejem – Głos Wolsztyński, 13.08-02.09.2009

Kędzierski Jan: To nie my dostajemy unijne miliardy. O aktualnej sytuacji dolnośląskiego rolnictwa – Wydawnictwo „Słowo Polskie” , 12.02.2010

Kolińska-Dąbrowska Malgorzata: Łapa lichwiarza – Gazeta Wyborcza, 04.02.2010

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Mówili na mnie pies – Gazeta Wyborcza, 18.02.2010

Kortko Dariusz, Ostałowska Lidia: Marzę, żeby być już stara – Gazeta Wyborcza Wysokie Obcasy, 31.10.2009

Kortko Dariusz: Cześć pracy – National Geographic, październik 2009

Kowalska Katarzyna: Fotograf – TVN 24 Prosto z Polski, 18.06.2010

Koźlanko Dariusz: Rażony gromem – Newsweek Polska, 24.10.2009

Koźlanko Dariusz: Solidarni w piątki nie tańczą – Newsweek Polska, 06.12.2009

Koźlanko Dariusz: Wungiel jedzie – Newsweek Polska, 25.10.2009

Krasowska-Sałustowicz Violetta: Nigeryjska miłość – Newsweek Polska, 19.07.2009

Lisińska-Kozioł Maria: Dla Papieża! Pojednanie! – Dziennik Polski, 06.09.2010

Lisińska-Kozioł Maria: Julka gimnastyczka – Dziennik Polski, 12.12.2009

Lisińska-Kozioł Maria: Składki i przeszczepki – Dziennik Polski, 18.06.2010

Łuszczyna Marek: Noc i dziewczyna – Miesięcznik Bluszcz, listopad 2009

Mazuś Agnieszka:: Byłem zły – Dziennik Wschodni, 24.12.2009

Michalewicz Iza: Uczeń wagi ciężkiej – Przekrój, 01.12.2009

Miecik Igor: Facebook w sześć dni – Newsweek, 11.02.2010

Miecznikowski Grzegorz: Sponsor poszukiwany od zaraz – Gazeta Wyborcza Stołeczna, 05-06.12.2009

Migdał Robert: Krok za krokiem – Polska – Gazeta Wrocławska, 18.09.2009

Migdał Robert: Wielkie szczęście wcale nie musi być głośne – Polska – Gazeta Wrocławska, 19.03.2010-10 16

Mikołajewska Bianka: Pokolenie kopiuj-wklej – Polityka, 22.05.2010

Mikołajewska Bianka: Złote dzieci – Polityka, 16.01.2010

Narbutt Maja: Dziewczyna i cyjanek – Rzeczpospolita, 10-11.10.2009

Narbutt Maja: Jeszcze jedno życie czerwonej róży – Rzeczpospolita, 14-16.08.2009

Netka Kazimierz: Gdańszczanie 50+ dostali po ok. 40 tys. zł – Polska Dziennik Bałtycki, 21.09.2009

Netka Kazimierz: Kobiety w bizniesie – Polska Dziennik Bałtycki, 14.06.2010

Netka Kazimierz: Nagrody dla pracowników wrażliwych społecznie – Polska Dziennik Bałtycki, 17.03.2010

Nowaczyk Joanna: Ich święto w Misinie – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 02.03.2010

Nowaczyk Joanna: Inny zapach lasu – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 26.07.2009

Nowaczyk Joanna: Nieobojętny pieśniarz z Mosiny – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 20.04.2010

Pospiecha Agnieszka:: Bilet do Mosiny – Życie Rawicza, 19.03.2010

Pospiecha Agnieszka:: Domki z kart – Życie Rawicza, 09.10.2009

Rachid Chehab Milena: Czego powinniśmy się bać – Przekrój, 11.07.2009

Rachid Chehab Milena: Kolejka po dobry start – Przekrój, 04.09.2009

Rachid Chehab Milena: Ostatni doba samobójcy – Przekrój, 05.02.2010

Reszka Paweł Piotr, Adamaszek Karol: Nokia ze śmietnika, – Gazeta Wyborcza, 09.09.2009

Reszka Paweł Piotr, Adamaszek Karol: On zgwałcił. Ona płaci – Wysokie obcasy, 20.03.2010

Reszka Paweł Piotr: Donos ze środowiska medycznego – Gazeta Wyborcza, 25.05.2010

Ringart-Orłowska Marta: A mógł być milion na remont domów w rynku – Tygodnik Powiatu Wołowskiego

Ringart-Orłowska Marta: Katastrofa w Rokicie to brak szans na przetrwanie – Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin, 29.09.2009

Rogaliński Paweł: Różnorodność – największy problem XXI wieku? – Polish Zone North: Praca i Życie, 03.2010

Rogaliński Paweł: Unijne obrady o ubóstwie: czy syty zrozumie głodnego? – Polonia Magazine, lipiec, sierpień 2009

Rogaliński Paweł: Zaklęte serce Afryki – Polish Zone North: Praca i Życie, 11.2009

Romańska Monika: Ekonomia z ludzka twarzą – Dwutygodnik Środowisko, 31.05.2010

Rusewicz Iwona: Gmina, która nie istnieje – Rzeczpospolita, 17.02.2010

Rybak Agnieszka: Higiena psychiczna – Rzeczpospolita, 11.07.2009

Skwarczyńska-Adryańska Elżbieta: Łzy sześciolatka – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 22.10.2009

Skwarczyńska-Adryańska Elżbieta: Skarby Marii – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 30.07.2009

Skwarczyńska-Adryańska Elżbieta: Tacy sami – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 10.09.2009

Słomczyński Tomasz: Koniec świata na ruskiej granicy – Polska Dziennik Bałtycki, 14-16.08.2009

Słomczyński Tomasz: Na widzenie robię makijaż – Polska Dziennik Bałtycki, 26.03.2010

Smożewska-Wójcikiewicz Magdalena: Reportaż – „Agnieszka” – Polskie Radio Kielce, 28.01.2010

Sokólska Ewa: Całe Łapy siedzą głodne – Gazeta Wyborcza, 08.02.2010

Solak Ewa: Rodzice sprzedani z domem/ c.d. Niech po naszej śmierci – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej, 09.06.2010

Solarewicz Aleksandra: Zgasła – Niezależne Forum Publicystów, 12.04.2010

Staszewski Wojciech: Będę koszmarem Twojego lajfu – Gazeta Wyborcza, 13.05.2010

Surmak-Domańska Katarzyna: Serce Bankruta – Gazeta Wyborcza Duży format, 15.10.02009

Świątek Krzysztof: Eksperci od ratowania związków – Tygodnik Solidarność, 13.11.2009

Świątek Krzysztof: Nauczyciel z autorytetem – Tygodnik Solidarność, 09.10.2009

Świątek Krzysztof: Powiesił się, bo go zastraszono – Tygodnik Solidarność, 23.04.2010

Wieteska Magda: Niedoskonałe dzieci w doskonałym systemie – Magazyn społeczny „Ludzka Sprawa”, kwiecień 2010

Wirkus Agnieszka: Niby zgodne z prawem – Gazeta Pomorska, 29.01.2010

Witkowska-Mazur Barbara: Borzęcin – misjom w Afryce – Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu, 18.11.2009

Witkowska-Mazur Barbara: Z sąsiadem – po partnersku – Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu, 17.03.2009

Wojtowicz Leszek: Worohta – Dziennik Wschodni, 13.11.2009

Wolska-Kobierecka Mirosława: Jak minister zdrowia nas wykiwała – Nowy Łowiczanin, 08.04.2010

Wolska-Kobierecka Mirosława: Oddajcie nam pogotowie! – Nowy Łowiczanin, 18.03.2010

Wolska-Kobierecka Mirosława: Szpital może stracić nowe karetki – Nowy Łowiczanin, 25.03.2010

Woynarowska Katarzyna: Prawda o kobietach – Tygodnik Katolicki Niedziela, 04.02.2010

Wysocka Sylwia: Segregacja w naszych szkołach – Pałuki, 10.09.2009

Zadroga Aneta: Mam szczęście do trzynastek – Gazeta Wyborcza, 24.06.2010

Zadroga Aneta: Po co mi taka Polska? – Gazeta Wyborcza , 06.04.2010

Zadroga Aneta: Sto tysięcy i nic więcej – Gazeta Wyborcza, 14.08.2009

AUDYCJE RADIOWE:

Bogoryja-Zakrzewska Hanna: Za oknami – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 10.03.2010

Borowik Czesława: Pośnik w Kocudzy – Radio Lublin S.A., 25.12.2009

Gałek Cezary: Drzewko szczęścia – Radio Zachód S.A., 03.01.2010

Gałek Cezary: Pamięć przywrócona – Radio Zachód S.A., 21.06.2010

Juchnowska Dorota: ONA – Polskie Radio Kielce, październik 2009

Michalak Katarzyna: Ciepłe wnętrza – Radio Lublin S.A., 16.02.2010

Michalak Katarzyna: Sprawa Haliny – Radio Lublin S.A., 15.12.2009

Miller Marta: Organy pilnie poszukiwane – PR I Polskiego Radia, 23.03.2010

Walentyn Żaneta: Przeklęci – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, 22.03.2010

Wróbel Marzena: Ślubuję Ci – Polskie Radio Zachód, 31.01.2010

Zimoch Tomasz: Moje 29 zdań – 3 części – Polskie Radio, 12.02.2010, 17.02.2010, 25.02.2010

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Noc urzędu – Polskie Radio S.A. Studio Reportażu i Dokumentu, 22.12.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bartman Beata: Skazani na zwolnienie – TVP Rzeszów, 13.05.2010

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Od galerianki do prostytutki – Interwencja Extra Polsat News, 29.03.2010

Czajkowska Agnieszka: Przeszczepy – TVN 24 Prosto z Polski, 09.04.2010

Czajkowska Agnieszka:: Strażak – TVN 24 Prosto z Polski, 24.05.2010

Górny Mateusz, Gluczyńska Agnieszka: Oddech – Telewizja WTK, 31.05.2010

Katarzyna Kowalska: Bałka – TVN 24 Prosto z Polski, 22.04.2010

Katarzyna Kowalska: Fotograf – TVN 24 Prosto z Polski, 18.06.2010

Małek Ilona: Rodzicielski i urzędniczy skandal – Telewizja Polsat, 10.12.2009

Małek Ilona: Umowy na zlecenie pełne pułapek – Telewizja Polsat, 18.01.2010

Małek Ilona: Życie w ruinie – Telewizja Polsat, 04.11.2009

Pawlak Dorota: Dom przemocy – TVN Uwaga, 15.10.2009, 19.11.2009

Ratajczak Leszek, Wróbel Andrzej: Polonia walczy o polskie szkoły – TVP Polonia, 03.09.2009

Ratajczak Leszek, Wróbel Andrzej: Zapomniani repatrianci – TVP Polonia, 19.11.2009

Sabat Anna: Prośba Małgosi – TVP Rzeszów, 13.03.2010

Stanogreciak Rafał: Odśnieżanie - TVN 24 Prosto z Polski, 17.02.2010

Szpakowski Eugeniusz: Zwroty – TVP 2 Magazyn Ekspresu Reporterów, 09.06.2010

Wolny Tomasz: Pocałuj mnie w biurko – TVN, 09.08.2009

Wolny Tomasz: Połamany 1 i 2 – TVN, 28.09.2009, 29.09.2009

Zalewski Rafał: Areszt kompromituje strażaków – Interwencja Telewizja Polsat, 04.02.2010

Zalewski Rafał: Janusz Zakrzewski nie żyje – Interwencja Extra Polsat News

Zalewski Rafał: Telewizja – sposób na dłużników – Interwencja Extra Polsat News, 28.04.2010

INTERNET

Krysowata Jolanta, Yoka Patrick: Zmartwychwstania miało nie byćwww.centrumjp2.pl, 18.04.2010

Kurier Gmin, 08.06.2010

Solarewicz Aleksandra: Staruszek portier z uśmiechem dawał numerek – Salon24.pl, 16.09.2009

Solarewicz Aleksandra: Wujcio gorszyciel – Salon24.pl, 10.05.2010

Solarewicz Aleksandra: Zgasła – Niezależne Forum Publicystów, 12.04.2010

KSIĄŻKA:

Kaczorowska Teresa: Dzieci Katynia – Wydawnictwo Bellona , kwiecień 2010


Kategoria VII

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy


PUBLIKACJE PRASOWE:

Romańska Monika: Udomowić zebrę lub hipopotama – Poradnik Ekologiczny „Eko i My”, marzec 2010

Migdał Robert: Lepsza małpa czy ogonek słonia? – Polska – Gazeta Wrocławska, 21.05.2010

Migdał Robert: Jak twardziel, to tylko z dziurami – Polska – Gazeta Wrocławska, 22-23.05.2010

Węglewski Miłosz: W poszukiwaniu taniej energii, Newsweek Polska, 26.10.2009

Miklas Jolanta: Dobra margaryna, zły cholesterol – kwartalnik „Porady na zdrowie”, październik 2009

Grabowska Joanna: Tropiciele Majów – Gazeta Wyborcza w Łodzi, 10.09.2009

Grabowska Joanna: Tajemnica tumskiego pierścienia – Gazeta Wyborcza w Łodzi, 24-27.12.2009

Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka: Lekcja odwagi – Poradnik Domowy, luty 2010

Rafał Różak: Posiadłość na ruinach zamku – Głos Wągrowiecki, 26.03.2010, Cykl

Rafał Różak: Wokół oświeconego dworu – Głos Wągrowiecki, 16.04.2010

Rafał Różak: Upiorny dwór – Głos Wągrowiecki, 25.06.2010

Tomasz Zbigniew Zapert: Kara bez zbrodni – Fokus Historia, luty 2010

Tomasz Zbigniew Zapert: Zawrócony przez Pana Boga – Rzeczpospolita Plus Minus, 31.12.2009

Krzysztof Świątek: Zemsta na parszywej dwunastce – Tygodnik Solidarność, 26.02.2010

Krzysztof Świątek: Stolica zakupów i muzeów – Tygodnik Solidarność, 14.05.2010

Monika Florek-Moskal: Chcę poznać pierwsze kroki ewolucji – Wprost, 12.10.2009

Kazimierz Netka: Języki obce znamy, więc cudzoziemców zapraszamy – Aktualności Turystyczne.pl, wrzesień 2009

Wieteska-Czechowicz Elżbieta: Katyńskie łzy – Kultura i Biznes, maj-czerwiec 2010

Honorata Dmyterko: Dzisiejszy rolnik pracuje bezpieczniej – Życie Rawicza, 30.10.2009

Tomasz M. Augustyniak: Stacja na lodzi – Przekrój, 27.04.2010

Izabela Filc Redlińska: Wskrzeszeni rąk nie potrzebują – Rzeczpospolita, 12-13.06.2010 `

Sebastian Przybyłowicz: Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć – Polskie Radio Kielce, październik 2009

Iwona Trusewicz: Rosyjski eliksir młodości – Rzeczpospolita, 26.02.2010

Katarzyna Błaszczak: Indyjskie historie miłosne – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, 24.08.2009

Dariusz Koźlenko: Zrobili nad Wisłą Niderlandy – Newsweek Polska, 27.12.2009

Joanna Nowaczyk: Nauczyciel z fotografii – Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 25.03.2010

Joanna Nowaczyk: Jastrząb – partyzant ponurego, Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 09.10.2009

Agnieszka Mazuś: Nie wiemy co jemy może to i lepiej – Dziennik Wschodni, 09.04.2010

Anna Grodziecka-Domagalska: W rodzinnych stronach – Głos Wolsztyński, 02.09.2009

Agnieszka Budo: Rewelacje uczonych, National Geographic, 03.03.2010, cykl

AUDYCJE RADIOWE:

Mariusz Kamiński: Żydzi w polskich mundurach – Polskie Radio Lublin, 11.05.2010

Lipka Magdalena: Ostatnia masowa i publiczna egzekucja – Polskie Radio Gdańsk, 14.05.2010, Cykl: Ława oskarżonych, głośne procesy na Pomorzu

Lipka Magdalena: Ostatnie wyroki kary śmierci na Pomorzu – Polskie Radio Gdańsk, 28.05.2010

Katarzyna Złotnicka-Kobylecka – Naukowy wieczór z Jedynką – Bałtyckie Titaniki, PR I Polskiego Radia, 25.01.2010

Cezary Gałek: W imię honoru – Radio Zachód SA, 21.03.2010

Sebastian Przybyłowicz: Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć – Polskie Radio Kielce, październik 2009

Katarzyna Błaszczak: Indyjskie historie miłosne – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, 24.08.2009

Juchnowska Dorota: Za te kilka słów prawdy, Polskie Radio Kielce, listopad 2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Fudala Aleksandra: W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty – TVP Historia, TVP Katowice, 09.2009

Szpakowski Eugeniusz: Liczył się tylko honor – TVP Polonia, 20.09.2009

Owczarski Piotr: The new dimension of business – TV Media, listopad 2009

Błażej Wandtke – Tajemnice Poznania – tajemnica domu na Sołaczu – Telewizja WTK, 24.11.2009

Dariusz Gross: 1410 – bitwa, której nie było – TVP Bydgoszcz, Olsztyn – TVP INFO, czerwiec-lipiec 2010

INTERNET:

Mierzyńska Elżbieta: List otwarty do Parlamentarzystów – Gazeta internetowa gazeta on-line Olsztyn 24, 10.09.2009, Cykl: Uratujmy stare dworce

Mierzyńska Elżbieta: O dworcach w Sejmie – Gazeta internetowa gazeta on-line Olsztyn 24, 04.11.2009

Mierzyńska Elżbieta: Pożeracze gotówki – Gazeta internetowa gazeta on-line Olsztyn 24, 21.05.2010


Kategoria VIII

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE:

Arachid Chehab Milena: W wózku z ekologiem – Przekrój, 23.09.2009

Bartos Tomasz: Ekolodzy kontra rolnicy – Nowy Łowiczanin, 17.12.2009

Budo Agnieszka: Międzynarodowe mechanizmy zapobiegania zagrożeniom ekologicznym – National Gegraphic, 07.12.2009

Cieśliński Piotr: Nasz spożywczy raj utracony – Gazeta Wyborcza, 12.06.2010

Cieśliński Piotr: Pasjonaci natury – Gazeta Wyborcza, 19.06.2010

Cieśliński Piotr: Żyj zielono, czyli wolniej i ze smakiem – Gazeta Wyborcza, 26.06.2010

Fiedorowicz Agnieszka, Kim Renata: Niedobrze, bobrze – Przekrój, 01.06.2010

Kuraś Bartłomiej: Betonowy Dunajec – Gazeta Wyborcza, 16.10.2009

Kuraś Bartłomiej: Minister wstrzymuje elektrownie na Dunajcu – Gazeta Wyborcza, 19.10.2009

Leśniewska Joanna: Węgiel cenniejszy niż Gopło – Gazeta Wyborcza, 26.11.2009

Piotr Płatek: Dobra nowina dla psa i kota – Gazeta Wyborcza Duży Format, 01.04.2010

Ploplis-Olczak Ewa: Pestycydy… pod unijną lupą – Agro trendy, 21.10.2009

Romańska Monika: Europejska Społeczność dla Bałtyku: Bałtyk zamiera – Poradnik Ekologiczny „Eko i My”, listopad 2009

Romańska Monika: Projekty dla Bałtyku – Poradnik Ekologiczny „Eko i My”, styczeń 2010

Romańska Monika: Strategia dla Bałtyku – Poradnik Ekologiczny „Eko i My”, grudzień 2009

Skwarczyńska-Adryańska Elżbieta: Awantura o zieleń – Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, 17.06.2010

Spiczak-Brzezińska Magdalena: Co Park daje, a co nam zabiera - Gazeta Wyborcza Olsztyn, 17-18.10.2009, Cykl: Park Narodowy dla Mazur

Spiczak-Brzezińska Magdalena: Przekonywać, nie narzucać – Gazeta Wyborcza Olsztyn, 21-22.11.2009

Spiczak-Brzezińska Magdalena: Przyroda: znak firmowy Mazur- Gazeta Wyborcza Olsztyn, 12-13.12.2009

Surmacz Wojciech: Śmieci niczyje – Newsweek Polska, 07.04.2010

Świątek Krzysztof: Czy wiesz co jesz? – Tygodnik Solidarność, 21.08.2009

Świątek Krzysztof: Genetycznie modyfikowana śmierć – Tygodnik Solidarność, 10.07.2009

Świątek Krzysztof: Nafaszerowani sztucznymi genami – Rzeczpospolita, 08.09.2009

Talasińska-Klich Lucyna: Ślicznotki o długich szyjach – Gazeta Pomorska, 20.11.2009

Zadroga Aneta, Sidorowicz Jarosław: Beton zaleje Krynicę – Gazeta Wyborcza, 06.08.2009, Cykl

Zadroga Aneta, Sidorowicz Jarosław: Narciarstwo Zdrojowe – Gazeta Wyborcza, 23.02.2010

Zadroga Aneta, Sidorowicz Jarosław: Pozwolenia wyciągniemy potem – Gazeta Wyborcza, 28.04.2010

AUDYCJE RADIOWE:

Juchnowska Dorota: Pułapka - Polskie Radio Kielce, wrzesień 2009

Londowska Halina: Grupa przetrwania – Polskie Radio Białystok, 15.09.2009

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Eko-sztuczki – Polskie Radio S.A., Studio Reportażu i Dokumentu, 28.04.2010

PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bogoryja-Zakrzewski Andrzej: Powiększają Hel pod pola campingowe – Interwencja Extra Polsat News, 10.08.2009

Lewandowska Ewa, Wojciech Klich: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 12.03.2010

Lewandowska Ewa, Wojciech Klich: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 16.10.2009

Lewandowska Ewa, Wojciech Klich: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 23.10.2009


Katogoria VI

NAGRODA im. BOLESŁAWA WIERZBIAŃSKIEGO

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism
/tzn. nie związanych z koncernami medialnymi i samorządami/,
wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych


Arkadiusz Panasik: Wśród nocnej ciszy… Pismo Kulturalne- Wśród nocnej ciszy…- Pismo Kulturalne, sierpień 2009

Tygodnik Podhalański: Tygodnik Podhalański- Tygodnik Podhalański 07, 09,12 – 2009 r., 02,04,05 – 2010 r

Marian Zbigniew Jelinek: Goniec Lokalny – wolna gazeta wiejska- Goniec Lokalny – wolna gazeta wiejska, nr 7/2009- nr 4/2010

Dominik Ksiąski: Tygodnik Pałuki – Tygodnik Pałuki

Bożena Gontarz: Wieści Sokołowskie – Wieści Sokołowskie

Tygodnik Gazeta Gryfińska: Tygodnik Gazeta Gryfińska – Tygodnik Gazeta Gryfińska

Krzysztof Harsiumiuk: Tygodnik Siedlecki- Tygodnik Siedlecki

Nowy Łowiczanin: Nowy Łowiczanin- Nowy Łowiczanin, Nr 1, 5, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 z 2010 r.

Anna Czyżewska: Gazeta Kociewska – Gazeta Kociewska

Anna Grodziecka-Domagalska: Głos Wolsztyński- Głos Wolsztyński

Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej- Przełom Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej

Sławomir Grzmiel, Lidia Grzmiel: Czas Chojnic- Czas Chojnic

Tygodnik Powiatu Wołowskiego – Kurier Gmin – Tygodnik Powiatu Wołowskiego, 04.08.2009, 11.08.2009, 17.08.2009, 29.09.2009. 23.03.2010, 20.04.2010, 18.05.2010, 25.05.2010, 08.06.2010, 22.06.2010

UWAGA:

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenie wyróżnień honorowychDownload: Laureaci konkursu SDP 2010.doc, Lista konkursowa SDP 2010.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20