KSIĄŻKI SDPMATERIAŁY ZJAZDOWE


10_book
Stenogram Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

29 - 31 października 1980 r.

Do użytku wewnętrznego

Rozdziały (każdy ma odrębną paginację)

I dzień obrad – 29 października 1980 r. str. 1 – 167

II dzień obrad – 39 października 1980 r. str. 1 – 198

III dzień obrad – 31 października 1980 r. str.1 – 227

Teksty złożone do protokołu str. 1 – 71 [Załączniki poza tekstem stenogramu: Listy, depesze i apele do prezydium; Uchwały; Rezolucje; Uwagi; Wnioski; Nowowybrane władze SDP i ich ukonstytuowanie się]


Download: Stenogram_zjazdu_1980_wstep_spis_tresci.pdf
12_book
Prezentacja delegatów
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

4-5 czerwca 2011

Druk wewnętrzny

Opracowanie Elżbieta Binder

str.197, portrety delegatów


Download: Prezentacja_delegatow_SDP_2011.pdf
11_book
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Biogramy

25-26 października 2014, Warszawa

Druk wewnętrzny

Opracowanie Elżbieta Binder

str.286, portrety delegatów


Download: Zjazd_delegatow_SDP_biogramy_2014.pdf
DOKUMENTY


09_book
Materiały Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, [okres 1990-1992]

Warszawa 1992, wydawca SDP, s. 159

Do użytku wewnętrznego


Download: Materialy_SDP_spis_tresci.pdfPORADNIKI


14_book
„Vademecum Dziennikarstwa BBC”

tłum. J. Pogorzelska, red. K. Jakubowicz; wyd. Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej i SDP, Warszawa 1989 r., str.181

ISBN 83-900998-0-2

Download: Wademecum_dziennikarstwa_BBC_1989
spis_tresci.pdf

13_book

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej”

red. M. Mallette, tłum. B. Stanisławczyk-Żyła; wyd. SDP, Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, World Press Freedom Committee, Warszawa 1990 r., str.140

ISBN 83-85199=01-2


Download: Poradnik_dla_dziennikarzy_1990_spis_tresci.pdf


WSPOMNIENIA


08_book

Tamte lata

Wojna – Okupacja – Powstanie
1939-1945

W 60. tą rocznicę powstania Warszawskiego staraniem Zespołu Seniorów – Dziennikarzy SDP Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Redakcja: Hanna Kościelska

Projekt graficzny i typograficzny Stanisław Salij

Korekta: Anna Świtalska-Jopek

Skład: Grzegorz Zazulek

Zdjęcie na tylnej okładce: Wiesław Stradomski

Wydawnictwo ASKON Sp. z o.o. Warszawa 2004

str. 332, noty biograficzne

ISBN 83-87545-96-1

Wstęp od autorów: Książka ta powstała ze wspomnień dziennikarzy...


Download: Tamte_lata_wstep_spis_tresci.pdfKsiążki z inspiracji dziennikarzy SDP, powstałe ich staraniem
15_book

Z historii PRL

DZIENNIKARZE

Zebrał i opracował Jerzy Waglewski

Opracowanie graficzne: Andrzej Barecki

Książka wydana przy pomocy finansowej Polskiego Radia Sa

Wydanie I

Przygotowalnia: Notus, Warszawa

Druk i oprawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna SA, ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa

Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2003

str. 201

Przedmowa: Jerzy Waglewski

Wstęp: Krystyna Mokrosińska, prezes SDP

ISBN 83-207-1714-0


Download: Z_historii_PRL-Dziennikarze_wstep_spis_tresci.pdf

16_book

Wspomnienia niekontrolowane

Z historii PRL – DZIENNIKARZE, część II

Zebrał i opracował Jerzy Waglewski

Projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij

Redakcja: Hanna Kościelecka

Korekta: Małgorzata Żywicka

Skład: Grzegorz Zazulak

Druk i oprawa: www.grafix.pl

wydawnictwo słowo/obraz terytoria

str.306, posłowie Jerzy Eisler

ISBN 83-7453-628-4


Download: Wspomnienia_niekontrolowane_wstep_spis_tresci.pdf

SYLWETKI


04_book
Elżbieta Binder: Zawód i powołanie – o Macieju Łukasiewiczu

Projekt Okładki: Jolanta Krafft-Przeździecka

Korekta: Ewa Wojtowicz-Topiłko

str. 92, ilustracje

Wydawca: na zlecenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

BARTGRAF, Warszawa 2010

ISBN 978-83-925023-4-0

Sponsor: Spółka Presspublica, wydawca dziennika „Rzeczpospolita”


Download: Zawod_i_powolanie_MLukasiewicz_wstep_spis_tresci.pdf

KSIAŻKI POKONKURSOWE


02_book
Najlepsze teksty prasowe – Nagrody SDP edycja ’99

Redaktor Andrzej Krajewski; redakcja tekstów: Zuzanna Csato-Żórawska;

Projekt okładki: Maciej Marchewicz

str.188; portrety laureatów

Na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich: AZ Wydawnictwo Andrzej Żórawski, s.188, portrety laureatów

ISBN 83-911801-0-7

Wstęp: Stefan Bratkowski Zawód - dziennikarz


Download: Nagrody_SDP_1999_wstep_spis_tresci.pdf


01_book
Najlepsze teksty prasowe – Nagrody SDP edycja 2000

Redaktor Andrzej Krajewski; redakcja tekstów: Zuzanna Csato-Żórawska;

Projekt okładki: Maciej Marchewicz

Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Wydawnictwo Andrzej Żórawski. Warszawa 2000,str.285; portrety laureatów

ISBN 83-911801-1-5

Wstęp: Ignacy Rutkiewicz Słowa, które uczą


Download: Nagrody_SDP_2000_wstep_spis_tresci.pdf


03_book
Najlepsze teksty prasowe – Nagrody SDP edycja 2001

Redaktor Andrzej Krajewski; redakcja tekstów: Zuzanna Csato-Żórawska;

Projekt okładki: Maciej Marchewicz

Na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich: AZ Wydawnictwo Andrzej Żórawski

Warszawa 2001, str.199, portrety laureatów

Wstęp: Krystyna Mokrosińska Nasza misja

ISBN 83-911801-2-3


Download: Nagrody_SDP_2001_wstep_spis_tresci.pdf


07_book
Sport moją pasją – Sport uczy i łączy wszystkich

Zbiór artykułów i reportaży o tematyce sportowej zgłoszonych do Nagrody SDP kategoria Stana Musiała i Edwarda J. Piszka i nagrodzonych w latach 2001-2004

Konsultacja merytoryczna: Bożenna Dobrzyńska, Józef Joniec SP, Katarzyna Mazela

Copyright:Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa 2004

Wydawca: Stowarzyszenie parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Redakcja i opracowanie graficzne: Agata Jędrzejczyk

str.124

ISBN 83-920288-5-6


Download: Sport_moja_pasja_wstep_spis_tresci.pdf

06_book
Podziemne słowo

Antologia nagrodzonych prac konkursu SDP

redaktor: Elżbieta Binder

Projekt okładki: Jolanta Przeździecka

Wydawca: na zlecenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich BARTGRAF, Warszawa 2006

str.267, ilustracje, wykaz skrótów, indeks osobowy

Elżbieta Binder: Kalendarium czasów „Podziemnego słowa” - niektóre wydarzenia z lat 1981-1989

ISBN 83-925023-0-2

ISBN 978-83-925023-0-2

Wstęp: Krystyna Mokrosińska 9 grudnia 1982 roku...


Download: Podziemne_Slowo_wstep_spis_tresci.pdf

17_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2011

Warszawa 2012, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 255 s.; il.; err. ; 24 cm + dysk DVD

tytuł płyty: Nagrody SDP 2011: Główna Nagroda Wolności Słowa

ISBN 9788393658305


Wstęp: Krzysztof Skowroński Żyjemy w mętnej wodzie

Redakcja i biogramy: Elżbieta Binder

Projekt, skład i łamanie: Bartłomiej Binder-Frycz

Projekt okładki: Łukasz Sobczak

Druk i oprawa: Fotografika LMS Łukasz Sobczak, ul. Pomorska 39, 96-313 Jaktorów


Na okładce zdjęcie z wystawy Klubu Fotografii Prasowej SDP „Fotografia prasowa – prezentacje” Fot.: Adam Kozak


Download: Nagrody_SDP_2011_wstep_spis_tresci.pdf

18_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2012

Warszawa 2013, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 248 s.; il. ; 24 cm + 5 dysków optycznych (DVD,CD)

ISBN 9788393658312

Wstęp: Opowieść tego, czego nie ma, zrozumienie zjawisk...

Redakcja i biogramy: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

Typografia, łamanie, okładki: Bartłomiej Binder-Frycz

Autoring DVD: Adam Fabisz Studio, www.nakręcony.pl

Druk Zakłady Graficzne TAURUS Stanisław Roszkowski Sp z o. o. Kazimierów 13, 05-074 Halinów


Na okładkach zdjęcia z wystawy Klubu Fotografii Prasowej SDP „Fotografia Prasowa. Prezentacje - Fotoreporterki”: Awers – fot.: Marta Rybicka „Tory przechodzące przez żelazny most nad Popradem zerwany w czasie powodzi”.
Rewers – w tle – fot.: Marzena Hmielewicz „Poszukiwanie skarbu zrabowanego przez wojska szwedzkie w czasie Potopu, z Zamku Królewskiego w Warszawie”.


Download: Nagrody_SDP_2012_wstep_spis_tresci.pdf

19_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2013

Warszawa 2014, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 380 s.; il. ; 24 cm + 2 dyski (DVD,CD)

ISBN 9788393658329

Wstęp: Elżbieta Binder Nasze nagrody

Redakcja i biogramy: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Auroring DVD: Adam Fabisz Studio, www.najkręcony.pl


Na okładce – fot.: Jacek Turczyk „Koszykarz Marcin Gortat z polskimi żołnierzami w Afganistanie”

Druk Zakłady Graficzne TAURUS Stanisław Roszkowski
Sp z o. o. Kazimierów 13, 05-074 Halinów


Download: Nagrody_SDP_2013_wstep_spis_tresci.pdf

20_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2014

Warszawa 2015, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 372 s.; il. ; 24 cm + 2 dyski (DVD,CD)

ISBN 978-83-936583-3-6

Wstęp: Elżbieta Binder Są ludzie niewysłuchani


Redakcja, biogramy, notki o patronach: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Autoring DVD: Adam Fabisz Studio, www.najkręcony.pl


Na okładce – fot. Dawida Jacewskiego: Zespół Redakcji Reportażu Rozgłośni Regionalnej Radia Lublin


Download: Nagrody_SDP_2014_wstep_spis_tresci.pdf

20_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2015

Warszawa 2016, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 405 s.; il. ; 24 cm + 2 dyski (DVD,CD)

ISBN 978-83-936583-9-8


Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Redakcja, biogramy, notki o patronach: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Autoring DVD: Adam Fabisz Studio, www.najkręcony.pl

Druk: Drukarnia BOOKPRESS

ul. Lubelska 37c, 10-408 Olsztyn, www.bookpress.eu


Na okładce – fot. Krystiana Maja „Uchodźcy na szlaku bałkańskim” zdjęcie z fotoreportażu nominowanego do nagrody im. Erazma Ciołka, za fotografię społecznie zaangazowaną.


Download: Nagrody_SDP_2015_spis_tresci.pdf

20_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2016

Warszawa 2016, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 296 s.; il. ; 24 cm + 2 dyski (DVD,CD)

ISBN 978-83-936583-4-3


Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Redakcja, biogramy, notki o patronach: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Autoring DVD: Adam Fabisz Studio, www.najkręcony.pl

Druk: Drukarnia BOOKPRESS

ul. Lubelska 37c, 10-408 Olsztyn, www.bookpress.eu


Zdjęcie na okładce pochodzi z fotoreportażu nominowanego do nagrody im. Erazma Ciołka, za fotografię społecznie zaangażowaną. „Ludzie ze smartfonami”, Fot. Szymon Łaszewski


Download: Nagrody_SDP_2016_spis_tresci.pdf

20_book
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2017

Warszawa 2016, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 276 s.; il. ; 24 cm + 1 DVD

ISBN 978-83-936583-6-7


Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Redakcja, biogramy, notki o patronach: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Druk: Sowa-Druk na Życzenie

ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, tel.: +48(22) 431 81 40, www.sowadruk.pl


Zdjęcie na okładce pochodzi z fotoreportażu nagrodzonego w kategorii im. Eugeniusza Lokajskiego, za fotografię o tematyce sportowej. „Kulturysta”, Fot. Piotr Tracz


Download: Nagrody_SDP_2017_spis_tresci.pdf

okladka_2018
Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2018

Warszawa 2019, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 304 s.; il.

ISBN 978-83-936583-7-4


Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Redakcja, biogramy, notki o patronach: Elżbieta Binder

Korekta: Maria Pawlina

DTP, typografia, projekt plastyczny, okładka książki i płyt: Bartłomiej Binder-Frycz

Druk: Sowa-Druk na Życzenie

ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, tel.: +48(22) 431 81 40, www.sowadruk.pl


Zdjęcie na okładce pochodzi z fotoreportażu „Rejs” Jacka Turczyka nominowanego do nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego w kategorii „Fotografia o tematyce sportowej”


Download: Ksiazka SDP - konkurs 2018: spis tresci

KSIĄŻKI OKAZJONALNE


05_book
Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie 2015

Publikacja wydana z okazji 70-lecia Olsztyńskich Zakładów Graficznych

[I. Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego II. Laur Dziennikarza Warmii i Mazur III. Konkurs im. Seweryna Pieniężnego Iv. Sympozjum o Sewerynie Pieniężnym V. Olsztyńskie Zakłady Graficzne – 1945-2015 Dodatek]


Opracowanie: Ireneusz St. Burski

Projekt okładki i redakcja techniczna: Marcelina Gorzka

Korekta: Andrzej Sztumski

Druk i oprawa Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.

Str. 195, ilustracje

Wstęp: Ireneusz St. Burski oraz Słowo Prezesa OZGraf Piotra K. Cioska, Słowo Sekretarza Generalnego SDP Stefana Truszczyńskiego

Książkę wydano staraniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP z finansowym wsparciem OZGraf – Olsztyńskich Zakładów Graficznych

ISBN 978-83-941597-0-2


Dzięki uprzejmości red. Ireneusza St. Burskiego, prezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SDP przedstawiamy Państwo książkę „Dni Seweryna Pieniężnego” w całości w formie pdf. Zachęcamy do lektury. Warto!


Download: Dni_Seweryna_Pienieznego_2015_cala_ksiazka.pdf

SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE


02_book
Słownik dziennikarzy Warmii i Mazur

Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Olsztynie

Olsztyn 2011

Redakcja i korekta: Andrzej Zb. Brzozowski, Krzysztof Panasik, Jerzy Pantak, Ja Rosłan

Opracowanie biogramów i ankiet: Jan Chłosta, Andrzej ZB. Brzozowski, Krzysztof Paasik, Jerzy Pantak

Autorzy zdjęć: Andrzej Zb. Brzozowski, Bartosz Cirut, Ryszard Czerniewski, Grzegorz Czykwin, Kazimierz Dąbrowski, Bogdan Grochal, Zbigniew Jaśkiewicz, Beata Kowalczyk, Paweł Lik, Krzysztof Panasik, Jerzy Pantak, Maciej Pantak, Bolesław Pilarek, Krzysztof Piotrowicz, Eugeniusz Rudzki, Ireneusz Sobieszczuk, Piotr Schilling, Grzegorz Wadowski, Józef Wroński, ZASP

Opracowanie graficzne i redakcja techniczna: Studio „SQL” Olsztyn

Publikacja dofinansowana przez Zarząd Główny SDP w Warszawie

ISBN 978-83-923631-5-6

Publikacja opracowana w ramach projektu „Nasi dziennikarze – Twarze mediów regionu. 60 lat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Warmii i Mazurach”, jako zadanie publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Download: Słownik dziennikarzy Warmii i Mazur_wstep_spis_tresci.pdf02_book
Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2015

Wydawcy: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Morski w Gdańsku

Oddział Gdański Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione Gdańsk 2015

Zespól redakcyjny: Grażyna Bral, Marzena Burzycka-Woźniak, Janusz Deręgowski, Henryka Dobosz-Kinaszewska, Jerzy Model (szef zespołu), Grażyna Murawska, Tomasz Krankowski,Janusz Wikowski, Tadeusz Woźniak

Zdjęcia z archiwów prywatnych, archiwum „Dziennika Bałtyckiego”, Agencji Kosycarz Foto Press. Wybór i skanowanie Piotr Model

Projekt okładki: Stanisław Ruszkowski

Korekta: Ewa Deręgowska-Lewosz, Ewa Podsiadkowska

Opracowanie typograficzne: Marek Rudowski

Druk i oprawa:

Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z o.o. Pelpin

www.bernardinum.com.pl

ISBN: 978-83-942393-0-5


Download: Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza_wstep_spis_tresci.pdf
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20