Kalendarium kadencji władz

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP

29-30 października 1980 Warszawa,
Dom Dziennikarza ul. Foksal 3/5


kadencja 30.10.1980 – 27.06.1989 [obejmuje Podziemne SDP]


Stefan Bratkowski – prezes (Życie Warszawy)

Maciej Iłowiecki – wiceprezes (Polityka)

Jerzy Surdykowski – wiceprezes (Życie Literackie)

Dariusz Fikus – Sekretarz Generalny SDP

Krzysztof Klinger, Jacek Ratajczak – Sekretarze SDP


Władze wybrane 30.10.1980 – do rozwiązania SDP w stanie wojennym


Zarząd Główny SDP

Wojciech Adamiecki (Literatura)

Alicja Balińska (Głos Wybrzeża)

Stanisław Brodzki (emeryt)

Marek Chmielewski (Trybuna Ludu)

Jan Meysztowicz (Za i Przeciw)

Jacek Moskwa (Słowo Powszechne)

Ryszard Niemiec (Trybuna Ludu – Rzeszów)

Aleksander Paszyński (Polityka)

Franciszek Piątkowski (Gazeta Współczesna)

Mieczysław Róg-Świostek (Chłopska Droga)

Ignacy Rutkiewicz (Odra)

Jacek Snopkiewicz (Polskie Radio Warszawa)

Jerzy Szperkowicz (Przegląd Techniczny)

Maciej Szumowski (Telewizja Kraków)

Jerzy Turowicz (Tygodnik Powszechny)


Główna Komisja Rewizyjna

Andrzej Rutkowski – przewodniczący (Spółdzielnia Produkcyjna)

Mieczysław Bibrowski – wiceprzewodniczący (emeryt)

Olgierd Jędrzejczyk – wiceprzewodniczący (Gazeta Południowa)

Wacław Nowowiejski – sekretarz (Kurier Polski)

Henryk Boruciński (PAP)

Zbigniew Chmurzyński (Wojskowa Agencja fotograficzna „WAF”)

Konstanty Dombrowicz (Polskie Radio)

Halina Górska (Prasa Polska)

Karol Herbst (Trybuna Robotnicza)

Mieczysław Kaca (Słowo Ludu – Radom)

Zbigniew Michta (Czas)

Władysław Morawski (Trybuna Robotnicza)

Ryszard Mysiak (Polskie Radio i Telewizja)

Lubomir Radłowski (Konfrontacje)

Marek Szymczyk (Kurier Szczeciński)


Naczelny Sąd Dziennikarski

Bogdan Michalski – przewodniczący (Instytut Dziennikarstwa UW)

Jerzy Dziewicki – wiceprzewodniczący (Gdańsk)

Wanda Falkowska – wiceprzewodnicząca (Polityka)

Bohdan Świątkiewicz (WFD „Czołówka”)

Krystyna Chrupek (Kobieta i Życie)

Mirosław Azebmski (Express Wieczorny)

Irena Monika Giełżyńska (Program Zagraniczny Polskiego Radia)

Czesław Goliszewski (KAW)

Hanna Grzegorczyk (PAP)

Joanna Horodecka (Życie Warszawy)

Andrzej Jonas (Kulisy)

Stanisław Krupa (Kurier Polski)

Wiktor Malski (Magazyn Rodzinny)

Ryszard Michalski (Polskie Radio, Redakcja Zagraniczna)

Marta Miklaszewska (Literatura)

Arnold Mostowicz (emeryt)

Jerzy Ossowski (Telewizja)

Jerzy Palka (Głos Robotniczy)

Krzysztof Panasiak (Nasza Wieś)

Irena Rybczyńska (Magazyn Rodzinny)

Marek Rymuszko (Prawo i Życie)

Janusz Stankiewicz (Gazeta Współczesna)

Jan Sylwestrzak (Polskie Radio i Telewizja)

Marta Szymanowska (PAP)

Benedykt Śliwiński (Plon)


Główna Komisja Kwalifikacyjna

Michał Radgowski – przewodniczący (Polityka ) Warszawa

Zbigniew Kubikowski – wiceprzewodniczący, Warszawa

Ewa Owsiany – wiceprzewodnicząca (Gazeta Południowa) Kraków

Bohdan Rączkowski – wiceprzewodniczący (TV) Warszawa

Małgorzata Szejnert – sekretarz (Literatura) Warszawa

Marceli Bacciarelli (Fakty) Bydgoszcz

Magdalena Bajer (Polityka) Warszawa

Bogusław Biegański (Na przełaj) Warszawa

Andrzej Biernacki (luzak)Warszawa

Lech Cergowski (Przegląd Sportowy) Warszawa

Jan Chmielewski (Za i Przeciw) Warszawa

Ryszard Danielewski (TV) Warszawa

Zbigniew Dutkowski (Trybuna Robotnicza) Katowice

Jerzy Jaruzelski (Kultura) Warszawa

Ryszard Kapuściński (Kultura) Warszawa

Jan Kosidowski (Kobieta i Życie) Warszawa

Bohdan Kurowski (PA Interpress) Olsztyn

Halina Markiewiczowa (Dziennik Zachodni) Katowice

Mirosław Stankiewicz (Radio i Telewizja) Warszawa


Komisja Interwencyjna SDP

Klemens Krzyżagórski – przewodniczący (Prasa Polska)

Wilhelmina Skulska – wiceprzewodnicząca (Przekrój)

Krystyna Sprusińska – sekretarz (Prawo i Życie)

Halina Dębicka-Ułłowicz (Telewizja)

Janina Jankowska (Polskie Radio, Redakcja Literacka)

Szczęsna Milli-Rogala (Polskie Radio)

Elżbieta Otffinowska (Kurier Polski)

Ryszard Podlewski (Telewizja)

Stanisław Pogorzelski (Gazeta Współczesna)

Edmund Szczesiak (Czas)

Jacek Żemantowski (Razem)
Walny Zjazd SDP

26-27 czerwca 1989 w Warszawie,
Dom Dziennikarza ul. Foksal 3/5


kadencja 27.06.1989-5.05.1990


Stefan Bratkowski - prezes

Maciej Iłowiecki – wiceprezes

Jerzy Surdykowski – wiceprezes

Dariusz Fikus – sekretarz generalny


Zarząd Główny

Wojciech Adamiecki (Warszawa)

Wacław Biały (Lublin)

Leon Bójko (Raszyn)

Jacek Cieszewski (Katowice)

Wanda Falkowska (Warszawa)

Konstanty Gebert (Warszawa)

Wojciech Giełżyński (Warszawa)

Janina Jankowska (Warszawa)

Wiesław Johann (Warszawa)

Maciej Kozłowski (Kraków)

Maciej Łukasiewicz (Warszawa)

Wojciech Maziarski (Warszawa)

Michał Ogórek (Warszawa)

Jerzy Sadecki (Kraków)

Żakowski Jacek (Warszawa)


Główna Komisja Rewizyjna:

Zenon Bosacki (Poznań)

Janusz Byszewski (Lublin)

Andrzej Kopeć (Kielce)

Marcin Makowiecki (Warszawa)

Marian Papis (Łódź)

Elżbieta Pomorska-Drobińska (Wrocław)

Jan Rogóż (Kraków)


Naczelny Sąd Dziennikarski:

Halina Bortnowska (Warszawa)

Ireneusz Choruszucha (Białystok)

Tadeusz Fredro-Boniecki (Warszawa)

Wanda Falkowska (Warszawa)

Grzegorz Jaszuński (Warszawa)

Włodzimierz Kalicki (Warszawa)

Stanisław Krupa (Warszawa)

Maciej Kwiatkowski (Warszawa)

Marta Miklaszewska (Warszawa)

Bogdan Rogatko (Kraków)

Gustaw Romanowski (Łódź)

Leszek Sławiński (Białystok)

Wiesław Wodecki (Wrocław)


Komisja Interwencyjna:

Agnieszka Kocot (Wrocław)

Waleria Korycka (Warszawa)

Ryszard Langowski (Olsztyn)

Tadeusz Pikulicki (Kraków)

Janusz Winiarski (Lublin)

Edward Mincer (Zielona Góra)

Alina Główczyńska (Gdańsk)

Wilhelmina Skulska (Warszawa)


Główna Komisja Członkowska:

Witold Bereś (Kraków)

Stanisław Brodzki (Warszawa)

Małgorzata Golicka-Jabłońska,

Alojzy L. Gzella (Lublin)

Barbara Iwanowska-Rogalska (Warszawa)

Tomasz Jeziorański (Warszawa)

Andrzej Karmiński (Wrocław)

Bohdan Kurowski (Olsztyn)

Teresa Remiszewska (Gdańsk)

Mieczysław Starkowski (Warszawa)

Marcin Wolski (Warszawa)


Rada SDP:

Wojciech Adamiecki, Alicja Balińska, Wacław Biały, Eliza Bojarska, Leon Bójko, Rafał Bubnicki, Jacek Cieszewski, Krzysztof Czabański, Wanda Falkowska, Piotr Frydryszek, Henryk Galus, Dionizy Garbacz, Konstanty Gebert, Wojciech Giełżyński, Alina Głowacka, Michał Jagodziński, Janina Jankowska, Wiesław Johann, Jan Jakubowski, Ryszard Kapuściński, Jerzy Koziarz, Maciej Kozłowski, Jolanta Łopuszyńska, Maciej Łukasiewicz, Wojciech Maziarski, Adam Michnik, Jacek Moskwa, Michał Ogórek, Andrzej Osęka, Wiktor Osiatyński, Andrzej Pawluczuk, Juliusz Rawicz, Tadeusz Robak, Jan Rogala, Jerzy Skoczylas, Jerzy Sadecki, Zdzisław Sierpiński, Sławomir Siwek, Ernest Skalski, Jacek Snopkiewicz, Małgorzata Szejnert, Jerzy Szperkowicz, Maciej Szumowski, Krzysztof Śliwiński, Bohdan Tomaszewski, Stefan Truszczyński, Barbara Trzeciak, Krzysztof Turowski, Aleksander J. Wieczorkowski, Maciej Wierzyński, Jacek Żakowski.

Adam Michnik już po wyborze wycofał swoją kandydaturę.
Walny Zjazd SDP

5-6 maja 1990 w Warszawie,
Sala Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki


kadencja 5.05.1990-24.04.1993


Maciej Iłowiecki – prezes

Jerzy Dzięciołowski – wiceprezes

Iwona Śledzińska-Katarasińska – wiceprezes

Maciej Łukasiewicz – wiceprezes

Sławomir Trzaskowski – sekretarz


Zarząd Główny

Jerzy Baczyński (Warszawa)

Magdalena Bajer (Warszawa)

Leszek Będkowski (Warszawa)

Rafał Bubnicki (Wrocław)

Lech Dymarski (Poznań)

Konstanty Gebert (Warszawa)

Janina Jankowska (Warszawa)

Włodzimierz Kalicki (Warszawa) – skarbnik

Jacek Kubiak (Poznań)

Krzysztof Król (Warszawa)

Wojciech Marchewczyk (Kraków)

Marek Mierzwiak (Katowice)

Tomasz Roguski (Warszawa)

Jarzy Sadecki (Kraków)

Marcin Wolski (Warszawa)


Komisja Rewizyjna

Zbigniew Laskowski (Warszawa) – przewodniczący

Andrzej Kopeć (Kielce) – wiceprzewodniczący

Wanda Nadobnik(Warszawa) – sekretarz

Jacek Biernacki (Warszawa)

Mieczysław Bobrowski (Warszawa)

Zanon Bosacki (Poznań)

Witold Florczak (Warszawa)

Irena Frąckowiak (Warszawa)

Tadeusz Gorcz (Warszawa)

Agnieszka Kocot (Warszawa)

Władysław Morawski (Katowice)

Marian Papis (Łódź)

Krystyna Sprusińska (Warszawa)

Tadeusz Prusiński (Olsztyn)

Krzysztof Dąbrowski (Warszawa)


Naczelny Sąd Dziennikarski

Jerzy Biały (Kraków)

Tadeusz Fredro-Boniecki (Warszawa)

Alina Głowacka (Szczecin)

Grzegorz Jaszuński (Warszawa)

Wiesław Johann (Warszawa)

Monika Klubińska (Wrocław)

Maria Karaś (Warszawa) – sekretarz

Grzegorz Kurkiewicz (Gdańsk)

Stanisław Krupa (Warszawa)

Wiesław Łuka (Warszawa)

Alicja Maciejowska (Warszawa)

Marta Miklaszewska (Warszawa) – przewodnicząca

Bohdan Rączkowski (Warszawa)

Gustaw Romanowski (Łódź)

Magda Szenk (Warszawa)


Rzecznik Dyscyplinarny

Jan Rogala (Warszawa)


Komisja Interwencyjna

Andrzej Białowąs (Wrocław)

Klarysa Głoskowska (Warszawa)

Jan Frenkiel (Kraków)

Ewa Grzybowska-Łukaszuk (Bydgoszcz)

Janusz Kania (Warszawa)

Stefan Kudełka (Warszawa)

Anna Kuszko (Warszawa)

Dorota Macieja (Warszawa)

Krystyna Mokrosińska (Warszawa)

Maciej Rosolak (Warszawa)

Maria Rybińska (Warszawa)

Jerzy Socha (Olsztyn)

Andrzej Wernic (Warszawa)

Janusz Winiarski (Lublin)

Tomasz Orlicz (Wrocław)


Główna Komisja Członkowska

Wojciech Borek (Kraków)

Zbigniew Borowik (Warszawa)

Andrzej Dąbrowski (Radom)

Włodzimierz Helman (Warszawa)

Alojzy L. Gzella (Lublin)

Jan Karol Falewicz (Warszawa)

Mirosław Ikonowicz (Warszawa)

Danuta Kaczyńska (Warszawa)

Danuta Kętrzyńska (Warszawa)

Jerzy Spalski (Warszawa)

Henryk Siwek (Kraków)

Mieczysław Sokołowski (Warszawa)

Janina Szewczykowska (Warszawa)

Anna Tabaczyńska (Warszawa)

Halina Precel (Warszawa)


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


RADA STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Maciej Wierzyński, Rafał Brzeski, Andrzej K. Wróblewski, Krzysztof Król, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, Michał Ogórek, Adam Szostkiewicz, Juliusz Braun, Lothar Herbst, Wojciech Marchewczyk, Andrzej Pawluczuk, Magdalena Bajer, Wacław Biały, Jacek Kubiak, Ewa Wilk, Waleria Korycka, Dariusz Fikus, Jerzy Baczyński, Rafał Bubnicki, Konstanty Gebert, Sławomir Siwek, Janina Jankowska, Marcin Wolski, Lech Dymarski, Piotr Frydryszek, Marek Mierzwiak, Jerzy Sadecki, Ignacy Rutkiewicz, Jarosław Szczepański, Grzegorz Fedorowski, Leszek Będkowski, Andrzej Bober, Jacek Cieszewski, Tomasz Naganowski, Paweł Jędras, Jan Kwasowski, Włodzimierz Kalicki, Eligiusz Lasota, Marek Ponikowski, Tomasz Roguski
Walny Zjazd SDP

24 kwietnia 1993 w Krakowie,
Teatr im. J. Słowackiego


kadencja 24.04.1993- 25.02.1995


Ignacy Rutkiewicz – prezes

Andrzej Jonas – wiceprezes

Jacek Snopkiewicz – wiceprezes


Zarząd Główny

Anna Borkowska Anna (Warszawa)

Janusz Daszczyński (Gdańsk)

Edward Dmoszyński (Lublin)

Andrzej Gelberg (Warszawa)

Stanisław Jabłoński (Wrocław)

Jacek Kubiak (Poznań)

Grażyna Ogrodowska (Katowice)

Nina Nowakowska (Poznań)

Jan Piekło (Kraków)

Gustaw Romanowski (Łódź)


Główna Komisja Rewizyjna:

Jabłoński Tadeusz (Gdańsk)

Kopeć Andrzej (Kielce)

Korzeniowska-Sondej Maria

Urbanek Mariusz (Warszawa)

Winiarski Janusz (Lublin)


Naczelny Sąd Dziennikarski:

Bosacki Zenon (Poznań)

Brzezińska Maria (Lublin)

Pałaczyńska Bogusława (Kraków)

Papis Marian (Łódź)

Rosłan Jan (Olsztyn)

Sprusińska Krystyna (Warszawa)

Szperkowicz Jerzy (Warszawa)


Główna Komisja Członkowska:

Goetz Małgorzata (Kraków)

Golicka-Jabłońska Małgorzata

Gzella Leszek (Lublin)

Ponikowski Marek (Gdańsk)

Unierzyski Jerzy (Poznań)
Walny Zjazd SDP

25 luty 1995 w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 25.02.1995 – 20.06.1998


Andrzej Sawicki – prezes

Ignacy Rutkiewicz – wiceprezes

Andrzej Jonas – wiceprezes

Marcin Makowiecki powołany na stanowisko Sekretarza Generalnego SDP – uchwała ZG SDP z 3.04.1996 r.


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


Zarząd Główny:

Andrzej Jonas (Warszawa)

Marek Ponikowski (Gdańsk)

Jan Piekło (Kraków)

Jacek Snopkiewicz (Warszawa)

Nina Nowakowska (Poznań)

Ignacy Rutkiewicz (Warszawa)

Andrzej Bober (Warszawa)

Marek Strzała (Kraków)

Janina Jankowska (Warszawa) zrezygnowała 25.02.1995 r.

Piotr Grochmalski (Poznań)

Maciej Łukasiewicz (Warszawa)

Jolanta Łopuszyńska (Warszawa)

Krystyna Mokrosińska (Warszawa)


Główna Komisja Rewizyjna:

Barbara Szczepuła (Gdańsk)

Sylwester Strzałkowski (Lublin)

Jerzy Unierzycki (Poznań)

Agnieszka Wróblewska (Warszawa)

Robert Luft (Łódź)


Naczelny Sąd Dziennikarski:

Magda Bajer (Warszawa)

Piotr Górski (Poznań)

Violetta Krasnowska (Lublin)

Marta Piszczatowska (Warszawa)

Wanda Nadobnik (Warszawa)

Maciej Iłowiecki (Warszawa)

Maciej Kledzik (Warszawa)


Rzecznik Dyscyplinarny:

Andrzej Roman (Warszawa)


Główna Komisja Członkowska:

Tadeusz Jabłoński (Gdańsk)

Konrad Sałagan (Lublin)

Mieczysław Gumola (Łódź)

Danuta Kaczyńska (Warszawa)

Danuta Kętrzyńska (Warszawa)
Zjazd Delegatów SDP

20 czerwca 1998 w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 20.06.1998 – 14.10.2001


Andrzej Sawicki – prezes do 3.07.1998

Krystyna Mokrosińska – wiceprezes, p.o. prezesa od 3.07.1998

Andrzej Krajewski – wiceprezes

Jan Marcin Makowiecki – sekretarz generalny

Agnieszka Romaszewska – skarbnik


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


Zarząd Główny:

Piotr Grochmalski (Poznań)

Andrzej Jonas (Warszawa)

Andrzej Krajewski (Warszawa)

Marcin Makowiecki (Warszawa)

Krystyna Mokrosińska (Warszawa)

Wanda Nadobnik (Warszawa)

Nina Nowakowska (Poznań)

Adam Pawłowicz (Warszawa)

Jan Piekło (Kraków)

Agnieszka Romaszewska (Warszawa)

Ignacy Rutkiewicz (Warszawa)

Marek Strzała (Kraków)


Główna Komisja Rewizyjna:

Jacek Danel (Kraków)

Edward Dmoszyński (Lublin), Zenon Bosacki (Poznań)


Naczelny Sąd Dziennikarski:

Kazimierz Bosek (Warszawa)

Jacek Ciszewski (Katowice)

Piotr Górski (Poznań)

Krystyna Gucewicz (Warszawa)

Wioletta Krasnowska (Lublin)

Marek Ponikowski (Gdańsk)

Gustaw Romanowski (Łódź)


Rzecznik Dyscyplinarny

Andrzej Roman (Warszawa)


Główna Komisja Członkowska:

Maria Korzeniowska-Sondej (Łódź)

Eligiusz Lasota (Warszawa)

Jolanta Łopuszyńska (Warszawa)

Nina Makowiecka (Warszawa)

Jerzy Swalski (Warszawa)

Anna Szczucka (Kraków)
Zjazd Delegatów SDP

14 października 2001 w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 14.10.2001-14.01.2005


Krystyna Mokrosińska – prezes

Andrzej Krajewski – wiceprezes

Jerzy Kisielewski – wiceprezes

Jolanta Łopuszyńska – sekretarz generalny

Barbara Rogalska – skarbnik


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


Zarząd Główny:

Piotr Grochmalski (Poznań)

Jerzy Kłosiński (Warszawa)

J. Marcin Makowiecki (Warszawa)

Elżbieta Misiak-Bremer (Warszawa)

Wanda Nadobnik (Warszawa)

Grażyna Ogrodowska (Katowice)

Przemysław Przybylski (Warszawa)

Agnieszka Romaszewska-Guzy (Warszawa)


Główna Komisja Rewizyjna

Jacek Cieszewski (Katowice)

Małgorzata Kamińska-Bruszewska (Łódź)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Marek Ponikowski (Gdańsk)

Marek Strzała (Kraków)


Naczelny Sąd Dziennikarski

przewodniczący: ks. Andrzej Luter (Warszawa)

członkowie:

Teresa Bochwic (Warszawa)

Piotr Górski (Poznań)

Krystyna Gucewicz (Warszawa)

Iwona Mikrut-Purchla (Kraków)

Gustaw Romanowski (Łódź)

Bożena Walewska (Warszawa)


Rzecznik Dyscyplinarny

Andrzej Radomiński (Warszawa)


Komisja Interwencyjna

przewodnicząca: Nina Makowiecka (Warszawa)

członkowie:

Zenon Bosacki (Poznań)

Stefan Kudełka (Warszawa)

Jerzy Nowacki (Poznań)

Ignacy Rutkiewicz (Warszawa)
Zjazd Delegatów SDP

14-15 stycznia 2005,
Dom Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5


kadencja 14.01.2005- 2008


Krystyna Mokrosińska – prezes

Grażyna Ogrodowska – wiceprezes

Jerzy Kłosiński – wiceprezes

Stefan Truszczyński – sekretarz generalny

Andrzej Tomczak – skarbnik


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


Zarząd Główny

Janina Jankowska, (Warszawa)

Zenon Bosacki (Poznań)

Barbara Bojaryn (Białystok)

Krzysztof Fijałek (Kraków)

Marcin Gugulski (Warszawa)

Maria Mrozińska (Gdańsk)

Dominik Sowa (Gdańsk)

Ewa Starosta (Bydgoszcz)


Naczelny Sąd Koleżeński

Tadeusz Sznajderski (Koszalin)

Piotr Górski (Poznań)

Gustaw Romanowski (Łódź)

Iwona Mikrut-Purchla (Kraków)

Teresa Bochwic (Warszawa)

Wojciech Sarnowicz (Katowice)

Adam Głaczyński (Rzeszów
Zjazd Delegatów SDP

19-21 kwietnia 2008 w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 2008-2011


Krystyna Mokrosińska – prezes

Krzysztof Fijałek – wiceprezes

Jerzy Kłosiński – wiceprezes

Stefan Truszczyński – sekretarz generalny


Prezes Honorowy

Stefan Bratkowski


Zarząd Główny

Andrzej Tomczak (Bydgoszcz)

Barbara Bojaryn (Białystok)

Krzysztof Kłopotowski (Warszawa)

Anna Kopras-Fijołek (Poznań)

Cezary Marszewski (Wrocław)

Grażyna Ogrodowska (Katowice)

Marek Palczewski (Łódź)

Dominik Sowa (Gdańsk)

Maciej Wierzyński (Warszawa)


Naczelna Komisja Rewizyjna

Jadwiga Chmielowska (Katowice)

Jolanta Cywińska (Warszawa)

Andrzej Dramiński (Olsztyn)

Małgorzata Kamińska-Bruszewska (Łódź)

Marek Ponikowski (Gdańsk)


Naczelny Sąd Dziennikarski

Maria Giedz (Gdańsk)

Piotr Górski (Poznań)

Iwona Mikrut-Purchla (Kraków)

Janusz Pichlak (Warszawa)

Andrzej Radomiński (Warszawa)

Gustaw Romanowski (Łódź)

Wojciech Sarnowicz (Katowice)


Rzecznik Dyscyplinarny

Jacek Wegner (Warszawa)


Komisja Interwencyjna

Leszek Ciechoński (Bydgoszcz)

Henryka Dobosz-Kinaszewska (Gdańsk)

Jan Forowicz (Warszawa)

Maria Korzeniowska-Sondej (Łódź)

Zbigniew Wytrążek (Olsztyn)
Zjazd Delegatów SDP

4-5 czerwca 2011 w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 2011-2014


Krzysztof Skowroński (Warszawa) – prezes

Piotr Legutko (Kraków) – wiceprezes

Agnieszka Romaszewska (Warszawa) – wiceprezes

Stefan Truszczyński (Warszawa) – sekretarz generalny

Jadwiga Chmielowska – skarbnik


Prezesi honorowi SDP

Stefan Bratkowski

Krystyna Mokrosińska


Zarząd Główny

Teresa Bochwic (Warszawa)

Jolanta Hajdasz (Poznań)

Józef Matusz (Rzeszów)

Marek Palczewski (Łódź)

Zbigniew Rytel (Warszawa)

Andrzej Stawiarski (Kraków)

Waldemar Wiśniewski (Łódź)

Marcin Wolski (Warszawa)


Główna Komisja Rewizyjna

Włodzimierz Rudolf (Rzeszów) – przewodniczący

Janusz Wikowski (Gdańsk) – wiceprzewodniczący

Halina Żwirska (Katowice) – sekretarz

Krzysztof Gurba (Kraków)

Andrzej Tomczak (Bydgoszcz)


Naczelny Sąd Dziennikarski

Gustaw Romanowski (Łódź) – przewodniczący

Andrzej Radomiński (Warszawa) – wiceprzewodniczący

Piotr Górski (Poznań) – sekretarz

Łukasz Czarnecki-Pacyński (Olsztyn)

Maria Giedz (Gdańsk)

Roman Graczyk (Kraków)

Grzegorz Mika (Katowice)


Rzecznik Dyscyplinarny

Jacek Wegner (Warszawa)


Komisja Interwencyjna

Tomasz Szymborski (Katowice) – przewodniczący

Kaja Bogomilska (Warszawa)

Witold Gadowski (Kraków)

Jan Picheta (Katowice)

Maria Sondej (Łódź)
Zjazd Delegatów SDP

25-26 października 2014, w Warszawie,
Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5


kadencja 2014-2017


Krzysztof Skowroński – prezes

Piotr Legutko – wiceprezes

Agnieszka Romaszewska – wiceprezes

Stefan Truszczyński – sekretarz generalny

Jadwiga Chmielowska – skarbnik


Prezesi honorowi SDP

Stefan Bratkowski

Krystyna Mokrosińska


Zarząd Główny

Teresa Bochwic (Warszawa)

Jolanta Hajdasz (Poznań)

Józef Matusz (Rzeszów)

Wojciech Reszczyński (Warszawa)

Zbigniew Rytel (Warszawa)

Andrzej Stawiarski (Kraków)

Marcin Wolski (Warszawa)

Tadeusz Woźniak (Gdańsk)


Komisja Rewizyjna

Halina Żwirska (Katowice) – przewodnicząca

Waldemar Wiśniewski (Łódź) – wiceprzewodniczący

Wanda Nadobnik (Warszawa) – sekretarz

Adam Socha (Olsztyn)

Zbigniew Zawada (Wrocław)


Naczelny Sąd Dziennikarski

Wiesław Johann (Warszawa) – przewodniczący

Andrzej Radomiński (Warszawa) – wiceprzewodniczący

Piotr Górski (Poznań) – sekretarz

Maria Giedz (Gdańsk)

Roman Graczyk (Kraków)

Andrzej Klimczak (Rzeszów)

Grzegorz Mika (Katowice)

Elżbieta Węcławska-Sauk (Łódź)

Janusz Wikowski (Gdańsk)


Rzecznik Dyscyplinarny

Tomasz Szymborski (Katowice)


Komisja Interwencyjnej SDP

Ireneusz St. Bruski (Olsztyn) – przewodniczący

Witold Gadowski (Kraków) – wiceprzewodniczący

Anna Fastnacht-Stupnicka (Wrocław) – sekretarz

Monika Kacprzak (Bydgoszcz) – członek

Wojciech Pokora (Lublin) – członek


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20