Konkurs 2007 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP;

Laureaci
15. Konkursu Nagrody SDP 2007


Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka – ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich –


Ewa Szkurłat-Adamska, autorka audycji „Skończyliśmy z panem, czyli rolnik w państwie prawa”, Polskie Radio Kraków

- za reportaż ukazujący bezsilność zwykłego obywatela wobec machiny urzędniczej, świetnie udokumentowany i przejrzyście skonstruowany.

Honorowe wyróżnienie

Barbara Szczepuła za serię artykułów „Józef Tusk i inni” , „Dziennik Bałtycki”


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

z publikacje o problemach i wydarzeniach międzynarodowych – ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


Alicja Grembowicz, autorka audycji „Snajper Louis”, Polskie Radio Pr.1

- za przejmujący monolog „Polonusa”, który walczył w Wietnamie, a dzisiaj stawia pytania: co wojna robi z ludzi? czy po takich doświadczeniach można żyć spokojnie?

Honorowe wyróżnienia

Anna Machowska za reportaż „Za drutem kolczastym”, TVN

Maja Narbutt za reportaż „Strażnica imperium”, Rzeczpospolita”


Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury – ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


Małgorzata Nabel. autorka audycji „Pamiętnik z wieżowca Małgorzata”, Radio Zachód

Zielona Góra

- za nowatorski warsztatowo obraz losów kilku pokoleń mieszkańców wielorodzinnego bloku, wpisany w historię miasta i kraju.

Honorowe wyróżnienia

Barbara Czarnecka i Lucyna Borkowska-Ratajczyk za cykl reportaży „Wpisani w krajobraz”, TVP1

Alicja Grembowicz za audycję „Czy ktoś nas słyszy?”, Polskie Radio Pr.1

Alicja Pietruczuk za audycję „Nasza Simona”, Polskie Radio Białystok

Andrzej Tomczak za reportaż „Biznes z duchami”, TVP2


Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski – ufundowana przez PKO Bank Polski


Paweł Walewski, autor raportu „Operacja prywatyzacja”, „Polityka”

„za rzetelne i wszechstronne przedstawienie gorącego tematu prywatyzacji szpitali, w kontekście stanu służby zdrowia i rynku ubezpieczeń zdrowotnych”

Honorowe wyróżnienie

Tomasz Prusek za artykuł „Drugie życie zlikwidowanej kablowni w Ożarowie”, „Gazeta Wyborcza”


Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej – ufundowana przez „Ruch” S.A.


otrzymuje:

Andrzej Stankiewicz, autor reportażu „Sieroty po generale”, „Rzeczpospolita”

„za odkrycie i opisanie nieznanej „Solidarności Żołnierskiej” i brutalnych przesłuchiwań żołnierzy służby zasadniczej, śmierci bez pochówku za nieposłuszeństwo po ogloszeniu stanu wojennego – skontrastowane z komfortowym losem polityka kompromitującego katolicyzm swoim posłuszeństwem wobec generała i reżimu stanu wojennego”

Honorowe wyróżnienia

Bożena Golanowska za program „Dzieci z dworca”, TVN Uwaga

Joanna Jaworska za reportaż „Taka sytuacja”, TVP Oddział w Warszawie

Magdalena Skawińska, za audycję „Kropla”, Polskie Radio Pr.1

Ewa Winnicka za cykl „Domy dziecka nie są dla dzieci”, „Polityka”

Joanna Wojciechowska za serię reportaży „Być Ukraińcem to nie wstyd”, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn


Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
ufundowana przez Janinę Jankowską


Piotr Kossobudzki, autor artykułu „Z nową energią o nowej energii, „Przekrój”

za „tekst o dużym walorze edukacyjnym pokazujący w skali globalnej i lokalnej problem energii odnawialnych, także nowych i mało znanych”

Honorowe wyróżnienie

Magdalena Lipka za audycję „Nieznana historia Pomorza”, Radio Gdańsk


Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego – ufundowana przez

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


otrzymuje

Marcin Kącki, autor reportaży „Praca za seks w Samoobronie”, „Gazeta Wyborcza” Duży Format

za „odwagę ujawnienia mechanizmów działania jednej z partii politycznych będących u władzy”

Honorowe wyróżnienia

Honorata Dawidowicz i Maciej Wójcik za reportaż „Nabici przez Tele 2”. TVN

Grzegorz Indulski i Jarosław Jakimczyk za artykuł „Skarb tajniaków”, „Wprost”


Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

dla redakcji gazet lokalnych Fundacji Konkurs Pro Publico Bono
ufundowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Redakcja „Kuriera Bytowskiego”

– za wysoki poziom pisma wydawanego w kilkunastotysięcznym mieście na granicy regionów, wykazującego dużą wrażliwość społeczną i podejmującego tematy spoza bieżących zdarzeń na rzecz ukazywania szerszych zjawisk i procesów.


Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

za publikacje o problemach ochrony środowiska
ufundowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A.


Ewa Szkurłat-Adamska, autorka audycji „Optymistyczny koszmar”, Polskie Radio Kraków

- za pokazanie na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego agresji biznesu budowlanego

na unikatowe wartości środowiska przyrodniczego.

Honorowe wyróżnienia

Dariusz Koźlenko za interwencyjny reportaż „Mazury giną”, „Newsweek Polska”

Jagienka Wilczak za artykuł „Jak zjeść tę żabę”, „Polityka”.

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartnikowski Jakub: Doroczny raport – Miesięcznik Jurysta Magazyn Prawniczy, Wrzesień 2006

Bartnikowski Jakub: Na odwrocie – Miesięcznik Jurysta Magazyn Prawniczy, Listopad 2006

Bartnikowski Jakub: W szkodzie – Miesięcznik Jurysta Magazyn Prawniczy, Grudzień 2006

Bartuś Zbigniew: Grzechy wszystkich świętych: Pierwszy informator IV RP – Dziennik Polski, 16 i 23 marca 2007

Florek-Moskal Monika: Błogosławiony zanik pamięci – Wprost, 21 stycznia 2007

Indulski Grzegorz, Jakimczyk Jarosław: Moskiewski ślad – Wprost, 18 lutego 2007

Indulski Grzegorz, Jakimczyk Jarosław: Wyborczy oscylator – Wprost, 2 lipca 2006

Indulski Grzegorz, Jakimczyk Jarosław: Wyrok na Jana Pawła II – Wprost, 11 lutego 2007

Kania Dorota: Agenci w gronostajach – Wprost, 8 kwietnia 2007

Kącki Marcin: Praca za seks w Samoobronie – Gazeta Wyborcza-Duży Format, 4 grudnia 2006 [przeniesione do kategorii Nagroda Watergate]

Kittel Bertold, Narbutt Maja: Wszystkie kobiety Simona Mola – Rzeczpospolita, 9.01.2007

Kittel Bertold: Zawodowy uchodźca Somon Mol – Rzeczpospolita, 1.02.2007

Krakowski Leszek: Zabójcze lekarstwo – Dziennik Polska Europa Świat, 8 listopada 2006

Kwiatek Wojciech Piotr: Konfrontacja – Pospolite Ruszenie, Sierpień 2006

Leśniak Grażyna: Wystarczy kupić mieszkanie, aby trafić pod lupę Fiskusa. Na Mazowszu osoby majętne będą pod szczególnym nadzorem – Rzeczpospolita, 23 maja 2007

Lipiński Piotr: To ja byłem tym złym – Gazeta Wyborcza, 14-15 kwietnia 2007

Lisińska-Kozioł Maria: Ich dwoje – Dziennik Polski, 1 lutego 2007

Lisińska-Kozioł Maria: Psychicznie naznaczeni – Dziennik Polski, 16 marca 2007

Lisińska-Kozioł Maria: Tęsknota za szumem wiatru – Dziennik Polski, 1 czerwca 2007

Łazarewicz Cezary: Król kasy krajowej – Przekrój, 11 października 2006

Majewski Michał, Reszka Paweł: Oleksy sypie kolegów z lewicy – Dziennik Polska Europa Świat, 22 marca 2007

Majewski Michał, Reszka Paweł: Przerwana tajna misja Kandahar, superszpieg czy konfabulant – Dziennik Polska Europa Świat, 17-18 marca 2007

Masłowski Jerzy Andrzej, Wojciech Cegielski Wojciech: Chrześcijańska masakra piłką – Grupa Artystyczna „Zawleczka” 19 maja 2007

Masłowski Jerzy Andrzej, Wojciech Cegielski Wojciech: Moherowy berecik – Grupa Artystyczna „Zawleczka” 28 marca 2007

Narbutt Maja: Kimon Mol: Prawdziwa historia oszusta z Afryki – Rzeczpospolita, 6.03.2007

Surmacz Wojciech: Pieniądz lubi ciszę – Puls Biznesu, 15 czerwca 2007

Szczepuła Barbara: Józef Tusk i inni (Dziadek w Wehrmachcie) – Dziennik Bałtycki, 4 sierpnia 2006-29 września 2006 [przeniesione z kategorii Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego]

Świątek Krzysztof: Rozgotowanie makaronu – Tygodnik Solidarność 18 sierpnia 2006

Świątek Krzysztof: Temida dziwnie stronnicza – Tygodnik Solidarność, 24 listopada 2006

Świątek Krzysztof: Temida nierychliwa – Tygodnik Solidarność, 25 sierpnia 2006

Terlikowski Tomasz: Arcybiskup Stanisław Wielgus był agentem wywiadu PRL. Tajna historia arcybiskupa – Rzeczpospolita, 4 stycznia 2007

Wilczak Dariusz: Leszczyński układ – Newsweek Polska, 6 sierpnia 2006

AUDYCJE RADIOWE

Bogdanowicz Anna: Kandydat – Polskie Radio Białystok, 29 maja 2007

Butlewski Jerzy: Oskarżony – Radio Emaus i Polskie Radio – pr. III, 27 kwietnia 2007 i 28 maja 2007

Nabel Małgorzata: Niepokorna kategoria Ruchu Markat – Radio Zachód, 29 maja 2007

Szkurłat-Adamska Ewa: Skończyliśmy z panem czyli rolnik w państwie prawa – Radio Kraków, 24 czerwca 2007

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Rogalska Barbara, Makowiecka Nina: Telewizja 81’ Weryfikacja – TVP S.A., 7 lutego 2007

Świdzińska Agnieszka: Film dokumentalny „Sprawiedliwość? Proszę czekać…–TVP Oddział Katowice, 13 grudnia 2006

Wojciechowski Przemysław: Zabrane dzieci – TVN S.A., 18 marca 2007


Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych


PUBLIKACJE PRASOWE

Cieślak Jacek: Trzeba odbudować europejski mit Warszawy – Rzeczpospolita; 17 marca 2007

Gańczak Filip: Mniejszość w czasach popkultury – Newsweek Polska; 28 maja 2007

Gillert Piotr, Przybylski Jacek, Lentowicz Zbigniew: Rząd chce tarczy nad Warszawą – Rzeczpospolita; 4 września 2006

Gillert Piotr, Przybylski Jacek: Warszawa wątpi w siłę NATO? Chcemy gwarancji Waszyngtonu – Rzeczpospolita; 8 marca 2007, 14 marca 2007

Haszczyński Jerzy: Na gruzach żydowskiego osiedla – Rzeczpospolita, 24-25 lutego 2007

Hugo-Bader Jacek: Orgazm po szyicku – Gazeta Wyborcza – Wysokie obcasy; 19.08.2006

Kittlel Bertold: Diabeł w Górach Diamentowych – Rzeczpospolita; 14/15 kwietnia 2007

Krakowska Magdalena: Czekając na zmierzch – Newsweek Polska; 28 stycznia 2007

Lorens Wojciech: USA chcą, by Polska pokryła część kosztów USA: dopłaćcie do tarczy – Rzeczpospolita; 1 czerwca 2007

Narbutt Maja: Strażnica imperium – Rzeczpospolita; 30 września 2006

Nowicki Maciej: Czy leninowska przemoc zbawi lewicę? – Dziennik Polska Europa Świat; 31 marca 2007

Nowicki Maciej: Kto wygra wojnę o lustrację – Dziennik Polska Europa Świat; 16 czerwca 2007

Wilk Paulina: Skazany na władzę – Rzeczpospolita; 19 sierpnia 2006

Wróbel Jan: Największe zagrożenia XXI wieku – Dziennik Polska Europa Świat; 23 grudnia 2006

AUDYCJE RADIOWE

Grembowicz Alicja: Snajper Louis – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pr. 1 Polskiego Radia,14 marca 2007

Kamiński Mariusz: Złamany bagnet – Radio Lublin; 28 listopada 2006

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Machowska Anna: Za drutem kolczastym – TVN S.A., 31 marca 2007

Mamoń Marcin: Kongo 3 – Redakcja Filmu Dokumentalnego i Reportażu TVP 2, luty 2007: Korespondent; Cykl dokumentalny

Mamoń Marcin: Palestyna 2 – Redakcja Filmu Dokumentalnego i Reportażu TVP 2, marzec 2007

Mamoń Marcin: Somalia 2 – m Redakcja Filmu Dokumentalnego i Reportażu TVP 2, maj 2007


Kategoria III

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury


PUBLIKACJE PRASOWE

Budo Agnieszka: Kobiety Bliskiego Wschodu– National Geographic Traveler, luty-marzec 2007

Cieślak Jacek: W życiu trzeba wszystkiego spróbować – Rzeczpospolita, 19 maja 2007

Florek-Moskal Monika: Zabójcy córek – Tygodnik Wprost, 18 marca 2007

Holender Barbara: Dotknięcie prawdy – Rzeczpospolita, 16 grudnia 2006

Kaźmierczak Łukasz: Warsztat czynny całą dobę – Przewodnik Katolicki, 9 lipca 2006

Komorowska Małgorzata: Polskie ciała aktywne w projektach miękkich UE – Dwutygodnik „Ruch Muzyczny”, 18 lutego 2007

Kossobudzki Piotr: Szczepionka z kapusty – Przekrój, 19 kwietnia 2007

Marzec Bartosz: Stary Wilk z Warszawy – Rzeczpospolita, 8 lipca 2006

Masłowski Jerzy Andrzej, Cegielski Wojciech: Twój pogrzeb – Grupa Artystyczna „Zawleczka”, 1 listopada 2006

Netka Kazimierz: Cykl Westerplatte – Dziennik Bałtycki, 16/17 września – 31 października 2006

Świątek Krzysztof: Oswajanie aborcji – Tygodnik Solidarność, 24 listopada 2006

Świątek Krzysztof: Rozgłośnia Adama Michnika – Tygodnik Solidarność, 27 października 2006

Świątek Krzysztof: Światopoglądowa przepaść – Tygodnik Solidarność, 22-29 grudnia 2006

Wilczak Dariusz: Autoportret – Newsweek Polska, 18 lutego 2007

Wilczak Jagienka: Jak zjeść tę żabę – Polityka, 28 kwietnia 2007 [przeniesione do kategorii Nagroda im. prof. S. Myczkowskiego]

Wilk Paulina: Moja mama MTV – Rzeczpospolita, 25 sierpnia 2006

Zychowicz Piotr: Dawid Irving: Moja walka – Rzeczpospolita, 26-27 maja 2007

AUDYCJE RADIOWE

Anna Cisiecka Anna: Tyniec – Polskie Radio pr. 2, 15 sierpnia 2006

Galek Cezary: Czas bohaterów – Radio Zachód, 30 czerwca 2007

Galek Cezary: Pozostaje prawda – Radio Zachód, 21 stycznia 2007

Grembowicz Alicja: Czy ktoś nas słyszy? – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pr. 1, 19 grudnia 2006

Kamiński Mariusz: Będziemy jeździć po świecie i grać – Radio Lublin, 14 kwietnia 2007

Komorowska Kinga: Bolek – Radio Józef, 10 marca 2007

Komorowska Kinga: Domek – Radio Józef, 24 grudnia 2006

Leszczyńska Roma: Gdzie jest mój Londyn? – Radio Łódź, maj 2007

Leszczyńska Roma: Kawa po grecku – Radio Łódź, Czerwiec 2007

Marczyk Wojciech: Życie według wartości: Conrad Krzeniowski – Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna „Radio dla Ciebie” S.A., 7 marca 2007

Nabel Małgorzata: Ecik pecik obsikamy komitecik – Radio Zachód, 9 stycznia 2007

Nabel Małgorzata: Pamiętnik zachód wieżowca Małgorzata – Radio Zachód, 29 października 2006

Pietruczuk Alicja: Nasza Simona – Polskie Radio Białystok, 22 marca 2007

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Czarnecka Barbara, Borkowska-Ratajczyk Lucyna: Wpisani w krajobraz (3 programy z cyklu) – TVP S.A. 1, 21 lutego 2007, 8 listopada 2006, 6 grudnia 2006

Jaremko-Kutiak Zofia, Kutia Marian Tadeusz: Les Polonais – TVP 1, 7 marca 2007

Urbańska Ewa: Demony cywilizacji – TVP1, listopad 2006

Tomczak Andrzej: Biznes z duchami – TVP 2, styczeń 2007


Kategoria IV

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych

służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew : Solidarne państwo, solidarni państwo – Dziennik Polski, 14 lipca 2006

Bartuś Zbigniew: Interes ze skali – Dziennik Polski, 22 czerwca 2007

Bartuś Zbigniew: Zbawcy ze wschodu – Dziennik Polski, 11 maja 2007

Netka Kazimierz: Uniwersalny podsłuchiwacz – Dziennik Bałtycki, 28 listopada 2006

Pawlas Jarzy: Pracownik współwłaścicielem – Tygodnik Solidarność, 8 czerwca 2007

Pawlas Jerzy: Koniec atrapy – Tygodnik Solidarność, 22 czerwca 2007

Pawlas Jerzy: Po co nam atomówka? – Tygodnik Solidarność, 25 sierpnia 2006

Prusek Tomasz: Drugie życie zlikwidowanej kablowni w Ożarowie – Gazeta Wyborcza , 18 czerwca 2007

Szwajc Magdalena: Wykwintne życie w kredycie – Gazeta Wyborcza Duży format, 14 sierpnia 2006

Walewski Paweł: Operacja prywatyzacja – Tygodnik Polityka, 7 października 2006

AUDYCJE RADIOWE

Butlewski Jacek: Tłumacz zamknięty w komputerze – Radio Emaus, 30 czerwca 2007

Legowicz Wiktor, Ekiert Arkadiusz: Bardzo ważny problem – Polskie Radio pr. 3, 24 marca 2007

Lipka Magdalena: Tego w podręcznikach nie znajdziesz – przedsiębiorczość – Radio Gdańsk S.A.,1 czerwca 2007, 22 czerwca 2007


Kategoria V

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej


PUBLIKACJE PRASOWE

Bednarz Iza: Posadźcie mnie na drzewie – Echo Dnia, 15 czerwca 2007

Bednarz Iza: Występuję, więc jestem – Echo Dnia, 11 maja 2007

Cichy Sławomir: Chory żąda eutanazji – Dziennik Polska Europa Świat, 22 lutego 2007

Cieśla Joanna: Inteligentna tęsknota za inteligentnym politykiem – Polityka, 12 maja 2007

Cieśla Joanna: Taki dobry adres – Polityka, 2 września 2006

Dzierzbicka Alicja: Mam na imię Ewa – Tygodnik Solidarność, 2 marca 2007

Fąfrowicz-Szamocka Małgorzata: Inne mamy kochają tak samo – Poradnik Domowy, Sierpień 2006

Fąfrowicz-Szamocka Małgorzata: Strach żyje we mnie – Poradnik Domowy, maj 2007

Graczew-Czarkowska Agnieszka, Strawiński Oskar: Ogłodniała – zeznania kobiety – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze, Radio Zachód S.A., 8 czerwca 2007

Hemperch Monika: Nikt go nie widział – Redakcja Reportażu, Polskie Radio Lublin, 26 czerwca 2007

Hugo-Bader Jacek: Uśmiech rekina – Gazeta Wyborcza, 8 kwietnia 2007

Kaźmierczak Łukasz: Niczym się jestem – Przewodnik Katolicki, 4 marca 2007

Knypl Krystyna: Koszyk obietnic – Menedżer Zdrowia, Grudzień 2006

Knypl Krystyna: Początek końca – Menedżer Zdrowia, Lipiec 2006

Knypl Krystyna: Strach się bać – Menedżer Zdrowia, Listopad 2006

Kobylarczyk Katarzyna: Zrobił się zbir – Dziennik Polski , 1 września 2006

Kopras Anna: Czyje są te maszyny? – Gazeta Jarocińska, 26 stycznia 2007

Kopras Anna: Komornik wywiózł maszyny – Gazeta Jarocińska, 5 stycznia 2007

Kopras Anna: Straszą puste hale – Gazeta Jarocińska, 12 stycznia 2007

Kopras Anna: Wszyscy mówią – one są moje – Gazeta Jarocińska, 19 stycznia 2007

Kopras-Fijołek Anna: Krzyż staje się bramą – Gazeta Jarocińska, 6 kwietnia 2007

Kopras-Fijołek Anna: Meble na sprzedaż – Gazeta Jarocińska, 15 września 2006, Cykl tekstów dot. Jarocińskiej Fabryki Mebli

Kopras-Fijołek Anna: Taki los człowieka – Gazeta Jarocińska, 29 września 2006

Koźlenko Dariusz: Wojna o domek w Nartach – Newsweek Polska, 11 marca 2007

Lisińska-Kozioł Maria: Nowe życie Szczepańskiej – Dziennik Polski, 5 kwietnia 2007

Lisińska-Kozioł Maria: Przystań otwartych serc – Dziennik Polski, 28 października 2006

Lisińska-Kozioł Maria: Rozmowa za murami – Dziennik Polski, 6 kwietnia 2007

Marszałek Anna, Narbutt Maja: Moja ukraińska niania – Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2006, Cykl Ukraińcy w Polsce

Marszałek Anna: Wyprać paszport, zostać w Polsce – Rzeczpospolita, 25 sierpnia 2006

Narbut Majat: Bez Ukraińców jabłka zgniją – Rzeczpospolita, 4 sierpnia 2006

Netka Kazimierz: Pustynna dzielnica nad wodą – Dziennik Bałtycki, 23 stycznia 2007

Pawlas Jerzy: Czy możemy więcej zarabiać? – Tygodnik Solidarność, 11 maja 2007

Pawlas Jerzy: Każda praca lepsza od żadnej – Tygodnik Solidarność, 16 marca 2007

Pawlas Jerzy: W piątek, świątek i niedzielę – Tygodnik Solidarność, 6 kwietnia 2007

Pietruczuk Alicja: Jak chleb darowane – Polskie Radio Białystok, 25 kwietnia 2007

Piłat Ewa: Bo nie zarabiała – Dziennik Polski, 23 lutego 2007

Raszkowska Grażyna, Jałoszewski Mariusz: Tak się bawi Citibank, tak pracuje Toyota – Rzeczpospolita, 13 czerwca 2007

Regulski Rafał: Wielka frajda w Stroszkach – Radio Merkury S.A., 9 marca 2007

Reszka Paweł Piotr: Widziała w piekle same sutanny – Gazeta Wyborcza Wysokie Obcasy, 24 lutego 2007

Rębas-Hutor Anna, Puchalski Jacek– realizacja: Spacer z Iris – Radio Gdańsk S.A., 18 stycznia 2007

Rybińska Aleksandra: Popsute życie na śmietnik – Rzeczpospolita, 31 marca -1 kwietnia 2007

Rzążewska Aleksandra: Żyrafa na 8 nogach – Polityka, 19 maja 2007

Skrzydłowska-Kalukin Katarzyna, Klinger-Kosmala Klara, Kim Renata: Wszyscy razem dla matek – Dziennik Polska Europa Świat, 14 maja 2007, Cykl Matka Polska pracująca

Skrzydłowska-Kalukin Katarzyna, Klinger-Kosmala Klara, Kim Renata: Dzieci albo praca nie musisz wybierać – Dziennik Polska Europa Świat, 2 marca 2007

Skrzydłowska-Kalukin Katarzyna, Klinger-Kosmala Klara, Kim Renata: Odebrano jej pracę i godność – Dziennik Polska Europa Świat, 5 kwietnia 2007

Sowa Agnieszka: Ale wom się chłopy uwaliło – Polityka, 7 kwietnia 2007

Stachowiak Jakub, Walczak Daniel, Zieliński Marcin: Polskie piekło Janet – Dziennik Polska Europa Świat, 8 maja 2007

Stankiewicz Andrzej: Sieroty po generale – Rzeczpospolita, 9 grudnia 2006

Surmacz Wojciech: Ból jest miłością – Puls Biznesu, 6 kwietnia 2007

Szaniawski Paweł: Noworodki bez ratunki – Życie Warszawy, 4-5 listopada 2006

Szaniawski Paweł: Noworodki umierały odłożone na szafkę – Życie Warszawy, 3 listopada 2006

Szwarc Magdalena: Jak wejdę do sklepu, to koniec – Zwierciadło, Listopad 2006

Szwarc Magdalena: Taka rodzina – Zwierciadło, 10 października 2006

Szwarc Magdalena: Zimnokrwiści – Polityka, 21 kwietnia 2007

Świątek Krzysztof : Auto kar – Tygodnik Solidarność, 3 listopada 2006

Świątek Krzysztof: Młoda matka, czyli koszt kwartału – Tygodnik Solidarność, 17 listopada 2006

Świątek Krzysztof: Staż na czas nieokreślony – Tygodnik Solidarność, 5 stycznia 2007

Wacławska Patrycja: Podwójny drenaż – Dziennik Łódźki, 18-19 listopada 2006

Wacławska Patrycja: Składki jakby w piekło rzucił – Dziennik Łódzki, 2-3 czerwca 2007

Walewski Paweł: Gorycz zwycięstwa – Polityka, 31 marca 2007

Walewski Paweł: Skutki uboczne – Polityka, 21 kwietnia 2007

Walewski Paweł: Stwardnienie systemu – Tygodnik Polityka, 28 października 2006

Wilczak Dariusz, Kowalska Dorota: Elementarz śląski – Newsweek Polska, 26 listopada 2006

Wilczak Jagienka: Bratnia pomoc – Polityka, 24 marca 2007

Winnicka Ewa: Domy dziecka nie są dla dzieci – Polityka, 30 czerwca 2007

Winnicka Ewa: Konieczny dowód na istnienie – Polityka, 5 sierpnia 2006

Winnicka Ewa: System psu na budę – Polityka, 9 czerwca 2007

Wojciechowska Joanna: Być Ukraińcem to nie wstyd – Gazeta Wyborcza Olsztyn, 4 maja 2007, cykl

Wojciechowska Joanna: Ewakuowani są bardzo biedni – Gazeta Wyborcza Olsztyn, 18 maja 2007

Wojciechowska Joanna: Mówili na nas banderowcy – Gazeta Wyborcza Olsztyn, 11 maja 2007

Wojciechowska Joanna: Truda – Gazeta Wyborcza Olsztyn, 30.06.2007

Zasada Stanisław: Bartek idzie do pracy – Gazeta Wyborcza – Poznań, 30 marca 2007

Zychowicz Piotr: Bohater w cieniu zbrodni – Rzeczpospolita, 16-17 czerwca 2007

AUDYCJE RADIOWE

Sawicka Małgorzata: Matka Polka – Radio Lublin S.A., 12 czerwca 2007

Szkurłat-Adamska Ewa: Serce – Radio Kraków, 3 czerwca 2007

Michalak Katarzyna: Medal za synów – Radio Lublin S.A., 16 stycznia 2007

Michalak Katarzyna: Studnia – Radio Lublin S.A., 12 lutego 2007

Kaczkowska Anna: Księżna i biedacy – Radio Lublin, 14 listopada 2006

Kaczkowska Anna: Sąsiedzkie porachunki – Radio Lublin, 19 grudnia 2006

Leszczyńska Roma: e-Rodzina – Radio Łódź, grudzień 2006

Skawińska Magdalena: Kropla – Polskie Radio pr. 1, 25 kwietnia 2007

Kuźnia Angelika, Magdalena Skawińska Magdalena: Bajka – Polskie Radio pr. 3, 13 maja 2007

Winnicka Ewa: Domy dziecka nie są dla dzieci – Polityka, 30 czerwca 2007

Juchnowska Dorota: Jak ptak na skrzydłach – Polskie Radio Kielce S.A., grudzień 2006

Smożewska-Wócikiewicz Magdalena: Marzenie – Polskie Radio Kielce S.A., 28 maja 2007

Komorowska Kinga: Homo mizerus to ja – Radio Józef, 13 stycznia 2007

Komorowska Kinga: Gdyby jej nie było – Radio Józef, 28 października 2006

Rębas-Hutor Anna, Puchalski Jacek – realizacja: Spacer z Iris – Radio Gdańsk S.A., 18 stycznia 2007

Rudnik Jolanta: W cieniu dobrego drzewa – Radio Koszalin S.A., 4 lutego 2007

Kamiński Mariusz: Inaczej widzieć świat – Radio Lublin, 17 sierpnia 2006

Kamiński Mariusz: Sylwek – Radio Lublin, 14 listopada 2006

Galek Cezary: O każdy oddech – Radio Zachód S.A., 1 kwietnia 2007

Galek Cezary: Po tamtej stronie – Radio Zachód S.A., 27 maja 2007

Galek Cezary: W kolejce po życie – Radio Zachód S.A., 20 maja 2007

Graczew-Czarkowska Agnieszka, Strawiński Oskar: Ogłodniała – zeznania kobiety – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze, Radio Zachód S.A., 8 czerwca 2007

Pietruczuk Alicja: Jak chleb darowane – Polskie Radio Białystok, 25 kwietnia 2007

Hemperch Monika: Nikt go nie widział – Redakcja Reportażu, Polskie Radio Lublin, 26 czerwca 2007

Regulski Rafał: Wielka frajda w Stroszkach – Radio Merkury S.A., 9 marca 2007

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Aftyka Martyna: Oszukane, oszpecone, osamotnione – TVN S.A., 17,18 września 2006

Chmielewska Alicja: Wojna domowa – TVN S.A., 29 września 20006, 25 kwietnia 2007

Golanowska Bożena: Dzieci z dworca – TVN Program Uwaga, 9 lutego 2007, 16 lutego 2007

Hyży-Czołpińska Beata: Ostatni Purim – TVP S.A. Oddział w Białymstoku, 29 czerwca 2007

Jaworska Janina: Taka sytuacja – TVP S.A. Oddział w Warszawie, 17 kwietnia 2007

Mączka Anna: Dziewczyny z Kazimierz Dolnego – TVN Program Uwaga, 4 kwietnia 2007

Mączka Anna: Niezwyciężeni – TVN Program Uwaga, 27 lutego 2007, 19 marca 2007

Mączka Anna: Niezwyciężeni – TVN S.A., 27 lutego 2007, 19 marca 2007

Pajchert Barbara, Sikora Agnieszka, Soliński Dariusz: Małolat – TVN S.A., 20 listopada 2006, 30 listopada 2006, 27 marca 2007

Sikora Agnieszka: Wolność pani Janiny – TVN S.A., 31 maja 2007, 3 czerwca 2007

Tomczak Andrzej: On to zrobił dla nas – TVP2,lListopad 2006

Wieczorkowska-Klecel Magda, Klecel Jan: Mówią na mnie Mikołaj – TVP 2 Magazyn Ekspres Reporterów 19 grudnia 2006

Zieliński Mariusz: Nabici w butelkę – TVN S.A., 15 sierpnia 2006


Kategoria VI

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy


PUBLIKACJE PRASOWE

Kossobudzki Piotr: Z nową energią o nowej energii – Przekrój, 17 maja 2007 [przeniesione z kategorii Nagroda im. prof. S. Myczkowskiego]

Łazarewicz Cezary: Zdjęcie nr 76 – Przekrój, 13 grudnia 2006

Mikołuszko Wojciech (zdjęcia: Paolo Volponi i Robert Dróźdź): Wisła – National Geographic Polska, Sierpień 2006

Mikołuszko Wojciech (zdjęcia: Paolo Volponi): Białowieża ostatnia puszcza Europy – National Geographic Polska, Październik 2006

Wilczak Dariusz: Bilet w jedną stronę – Newsweek Polska, 3 września 2006

AUDYCJE RADIOWE

Hemperich Monika: Warstwy pamięci – Redakcja Reportażu, Polskie Radio Lublin, 3 kwietnia 2007

Juchnowska Dorota: Wizyta – Polskie Radio Kielce S.A., Kwiecień 2007

Kaczkowska Anna: Trwalsze nad życie – Radio Lublin, 13 lutego 2007

Kamiński Mariusz: Dzień dobry Belgio – Redakcja Reportażu, Polskie Radio Lublin, 1 maja 2007

Kamiński Mariusz: Mali aniołowie z ulicy Grodzkiej – Redakcja Reportażu, Polskie radio Lublin, 22 stycznia 2007

Kamiński Mariusz: Nie umiem tańczyć jak Grek Zorba – Redakcja Reportażu, Polskie Radio Lublin, 27 lutego 2007

Kulik Alicja, Zdrojkowska Ewa: Zamachowiec von Boeselager – Polskie Radio Olsztyn, 28 czerwca 2007

Lipka Magdalena: Nieznana historia Pomorza – Radio Gdańsk S.A., 12 stycznia 2007, 16 marca 2007, 23 marca 2007

Londowska Malina: Magia radia – Polskie Radio Białystok, 24 grudnia 2006

Marczyk Wojciech: Życie według wartości – Polskie Radio, Rozgłośnia Regionalna „Radio dla Ciebie”, 9 maja 2007

Michalak Katarzyna: Utracone-ocalone – Radio Lublin S.A., 3 sierpnia 2006

Przybyłowicz Sebastian: O tym jak w maleńkiej wsi wydarzyła się wielka historia – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach, Radio Kielce S.A., Czerwiec 2007

Rębas Anna, Realizator Puchalski Jacek: Ucieczka – reportaż, 21 marca 2007

Tarnowska Bożena: Piknik naukowy Polskiego radia BIS – Polskie Radio BIS, 26 maja 2007

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Hyży-Czołpińska Beata: Śladami potopu – TVP Polonia, 26 grudnia 2006

Szablewski ks. Marian CR, Nowakowski Zygmunt: Gałązka Rozmarynu – The Ottoway Theatrical Ensemble, 8 września 2006


Kategoria VII

Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


PUBLIKACJE PRASOWE

Butkiewicz Tomasz: Doniósł na Holoubka, Olbryskiego, Konrada – Dziennik Polska Europa Świat, 30 marca 2007

Głuchowski Piotr, Kowalski Marcin, Kącki Marcin, Szacki Wojciech: Jak w rodzinie kasa ginie – Gazeta Wyborcza – Duży Format, 25 czerwca 2007

Hodak Magdalena: Ofiary strażnika zbyt długo czekały na pomoc – Dziennik Łódzki, 29 marca 2007

Hodak Magdalena: Prokurator pójdzie naszym tropem – Dziennik Łódzki, 5 kwietnia 2007

Hodak Magdalena: Szalony wartownik czy zimny egzekutor – Dziennik Łódzki, 4 kwietnia 2007

Indulski Grzegorz, Jakimczyk Jarosław: Fozz Bis – Wprost, 26 listopada 2006

Indulski Grzegorz, Jakimczyk Jarosław: Skarb tajniaków – Wprost, 17 września 2006

Kącki Marcin: Dzieci Samoobrony wzięły FREON – Gazeta Wyborcza, 18 maja 2007

Kącki Marcin: Lista posła Borysiuka – Gazeta Wyborcza, 23 kwietnia 2007, cykl: Kadry Samoobrony

Kącki Marcin: Praca za pieniądze – Gazeta Wyborcza, 28 maja 2007

Kącki Marcin: Praca za seks w Samoobronie – Gazeta Wyborcza-Duży Format, 4 grudnia 2006 [przeniesione z kategorii Nagroda Główna Wolności Słowa]

Kowalski Marcin, Kącki Marcin – Jak mec. Kotlinowski Rysiowi pomógł – Gazeta Wyborcza, 26 października 2006

Kowalski Marcin, Kącki Marcin: Kotlinowski mecenas Rysia – Gazeta Wyborcza, 25 października 2006,cykl

Krysiak Piotr: Wojewoda chciał wyłudzić prawo jazdy – Wprost, 1 lutego 2007, cykl

Krysiak Piotr: Wojewoda mazowiecki pijany na rowerze – Wprost, 25 lutego 2007

Majewski Michał, Reszka Paweł, Zieliński Robert: Pocięty raport – Dziennik Polska Europa Świat, 19 lutego 2007

Stankiewicz Andrzej, Śmiłowicz Piotr: Minister doświadczony politycznie – Rzeczpospolita, 8 września 2006

Stankiewicz Andrzej: Lepper płaci wszystkim Samoobrona, Toruń i pieniądze – Rzeczpospolita, 14 sierpnia 2006

Stankiewicz Andrzej: Unia dzieciom – Newsweek, 12 marca 2007

Surmacz Wojciech: Dom latających papierów – Puls Biznesu, 18 września 2006

Trepińska Maria: Prawda o Halembie – Puls Biznesu, 8 czerwca 2007

Trepińska Maria: Zginęli, idąc na dół po stary sprzęt – Puls Biznesu, 6 marca 2007

Zieliński Robert: Co ukrywał szef policji – Dziennik Polska Europa Świat, 28 marca 2007

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Chmielewska Alicja: Skandal w domu opieki – TVN S.A., 9 listopada 2006, 10 listopada 2006

Dawidowicz Honorata, Wójcik Maciej: Nabici przez TELE2 – TVN S.A., 11,12,15 września 2006

Glinka Maciej, Kuczek Grzegorz: Niemiecki problem – TVN S.A., 15 listopada 2006, 16 listopada 2006

Machowska Anna, współpraca Narbutt Maja i Kittel Bertold: Prawdziwa historia Simona Mola – TVN S.A., 6,10 marca 2007

Tomczak Andrzej: Biznes z duchami – TVP 2, Styczeń 2007 [przeniesione do kategorii Nagroda im. M. Łukasiewicza]Kategoria VIII

NAGRODA im. BOLESŁAWA WIERZBIAŃSKIEGO

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism
/tzn. nie związanych z koncernami medialnymi i samorządami/,
wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych


PUBLIKACJE PRASOWE :

Hodak Magdalena: Wnuczka zmarła zbyt późno – Dziennik Łódzki, 13 grudnia 2006

Kłosiński Wawrzyniec: Tajemnica domu „Nowogrodzka 5” – Wiadomości Łomżyńskie, 2006

Molendowicz Wojciech: Wolna sobota – Nowosądecki Dziennik Polski

Orlicki Sławomir, Patora Paweł: Windy na metry – Dziennik Łódzki, 31 stycznia 2007

Rębas Anna, Jacek Puchalski Jacek – realizacja: Widok na spacerniak – Radio Gdańsk S.A., 26 stycznia 2007

Sieradzka Joanna: Rak po polsku – Dziennik Polski,14 maja 2007

Szczepuła Barbara: Józef Tusk i inni (Dziadek w Wehrmachcie) – Dziennik Bałtycki, 4 sierpnia 2006-29 września 2006 [przeniesione do kategorii Nagroda Główna Wolności Słowa]

Wacławska Patrycja: Chora biurokracja – Dziennik Łódzki, 1 sierpnia 2006

Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego – dla redakcji gazet lokalnych

Fundacji Konkurs Pro Publico Bono

ufundowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

otrzymuje

Redakcja „Kuriera Bytowskiego”

za „za wysoki poziom pisma wydawanego w kilkunastotysięcznym mieście na granicy regionów, wykazującego dużą wrażliwość społeczną i podejmującego tematy spoza bieżących zdarzeń na rzecz ukazywania szerszych zjawisk i procesów”.


Kategoria IX

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

za publikacje o problemach ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE

Kossobudzki Piotr: Nie czepiać się nietoperzy – Przekrój, 7 lutego 2007

Kossobudzki Piotr: Z nową energią o nowej energii – Przekrój, 17 maja 2007 [przeniesione do kategorii Nagroda im. J. Zieleńskiego]

Kossobudzki Piotr, Pieńkowski Andrzej: Podgrzani słońcem – Przekrój, 4 kwietnia 2007

Potaczała Krzysztof: „San” SMS-ów już nie wysyła – Gazeta Codzienna „Nowiny”, 22-26 grudnia 2006

Koźlanko Dariusz: Mazury giną – Newsweek Polska, 24 czerwca 2007

Wilczak Jagienka: Jak zjeść tę żabę – Polityka, 28 kwietnia 2007 [przeniesione z kategorii Nagroda im. M. Łukasiewicza]

AUDYCJE RADIOWE

Butlewski Jacek: Łowcy meteorytów – Polskie Radio – pr. III, 18 czerwca 2007

Grembowicz Alicja, Urszula Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Podzielmy się ziemią – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 17 kwietnia 2007

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Stan wyjątkowy nad rzeką Słupią – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 14 listopada 2006

Juchnowska Dorota: Śmierdzący problem – Polskie Radio Kielce S.A., Sierpień 2006

Londowska Halina, Pietruczuk Alicja: O co tyle krzyku – Polskie Radio Białystok, 7 maja 2007

Karpacz Ewelina: Gdzie chleb tam ojczyzna – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia S.A., 4 maja 2007

Szkurłat-Adamska Ewa: Optymistyczny koszmar – Polskie Radio Kraków, 10 listopada 2006

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Kisiel Andrzej: Paul Robien. Ojciec Zielonych – Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, Redakcja w Koszalinie

Urbańska Ewa: Wszystkie zwierzaki pana Władysława – TVP3, maj-czerwiec 2007Download: Laureaci konkursu SDP 2007.doc, Lista konkursowa SDP 2007.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20