Konkurs 1995 r.


Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
4. Konkursu o Nagrody SDP 1995


Kategoria I

- za artykuł/reportaż o aktualnych wydarzeniach/problemach kraju, lub świata


Nagroda

Wojciech Jagielski z “Gazety Wyborczej”

- za serię reportaży z krajów ogarniętych wojnami domowymi (Afganistan, Tadżykistan, Kaszmir, Rwanda, Burundi)

Honorowe wyróżnienia

Beata Pawlak oraz Paweł Smoleński z “Gazety Wyborczej”,


Kategoria II

- za artykuł/reportaż o aktualnych wydarzeniach/problemach lokalnych z rejonu wydawania periodyku


Nagroda

Andrzej Gołda ze “Słowa Ludu” (Kielce)

- za odsłonięcie mechanizmu bezprawnego “zagospodarowania” publicznych pieniędzy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,

Honorowe wyróżnienia

Jacek Brzuszkiewicz oraz Beata Bielecka i Włodzimierz Nowak z “Gazety Wyborczej”,


Kategoria III

- za artykuł/reportaż w obronie praw obywatelskich, demokracji i praworządności, demaskujący nadużycia władzy


Nagroda

Eryk Mistewicz i Artur Witoszek z tygodnika “Wprost”

- za serię publikacji o nadużyciach i wyłudzaniu pieniędzy z państwowej kasy w tzw. zielonej strefie,

Honorowe wyróżnienia

Rafał Bubnicki oraz Paweł Reszka i Michał Majewski z “Rzeczpospolitej” i Wojciech Tochman z “Gazety Wyborczej”,


Kategoria IV

- za audycję radiową o szczególnie ważnych wydarzeniach/problemach kraju


Nagroda

Mariusz Marks i Ewa Stankiewicz z Radia Wrocław

- za audycję “Rondo alla polacca” konfrontującą doświadczenia z okresu PRL oraz aktualne nadzieje i rozczarowania,

Honorowe wyróżnienia

Anna Kaczkowska z Radia Lublin oraz Jolanta Krystowata z Radia Wrocław,


Kategoria V

- za program telewizyjny o osobie/osobach czynnie zaangażowanych w demokratyczne przemiany w Polsce


Nagroda ex aequo

Barbara Czajkowska

- za cykl programów “Linia specjalna”

Anna Maria Mydlarska

- za serię programów telewizyjnych dającą obraz i analizę losów kilku powojennych pokoleń emigracyjnych.

Honorowe wyróżnienia

Barbara Paciorkowska i Grzegorz Siedlecki z Programu 2 TVP oraz Andrzej Tomczak z Oddziału TVP w Bydgoszczy.

Fundatorem nagród jest – podobnie jak w latach 1993, 1994 i 1995 – The German Marshall Fund of the United. States.


Lista konkursowa


Kategoria I

artykuł/reportaż
na temat aktualnych wydarzeń/problemów kraju i świata

Bartuś Zbigniew: Jastrzębie i Szczury – Dziennik Polski

Bartuś Zbigniew: Nasz trójkąt wermudzki – Dziennik Polski 21.07.1995

Barylski Sebastian: Trzysta gramów życia – Polityka nr 49 (2014) 9.12.1995

Białachowski Roman: Jaki drugi stopień samorządu terytorialnego? – Głos Obornicki, maj-czerwiec

Boćkowska Aleksandra: Czy trafienie w samo sedno – Sztandar Młodych

Bubnicki Rafał: Wrocław niezatarty ślad historii – Rzeczpospolita – Magazyn kolorowy wrzesień 1995

Burnetko Krzysztof: Zbrodniarze pod sąd? – Tygodnik Powszechny

Cyroń Mira: Portret kobiety pijącej – Gość Niedzielny 15.01.1995

Czerwiński Piotr: (ps. Peter Berger) Laska niebieska – Kulisy-EksPress Wieczorny 1.12.1995

Czerwiński Piotr: (ps. Peter Berger) Plastikowe Prącie na ludowym froncie; Laska niebieska – Kulisy-EksPress Wieczorny” 1.12.1995

Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra: Duch uchodzi, uchodzi życie – Rzeczpospolita 21.09.1995

Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra: Kukułcze gniazdo – Rzeczpospolita 5.10.1995

Fastnacht-Stupnicka Anna: Czeczeńscy Potomkowie Noego – Gazeta Wrocławska 15.12.1995 [13/I]

Fastnacht-Stupnicka Anna: Korespondencja i reportaże z Czeczenii – Gazeta Wrocławska 26.01-1.06.1995

Geremek Rafał: Chłopiec z westernów – Życie Warszawy 18.03.1995

Geremek Rafał: Fryzjer honoris causa – Życie Warszawy 18.07.1995

Geremek Rafał: Jesteście wybrani – Życie Warszawy 1995

Geremek Rafał: Kosmici są wśród nas – Życie Warszawy 11.05.1995

Geremek Rafał: Nagłe odejście kosmitów – Życie Warszawy 12.06.1995

Geremek Rafał: Rewolucja bez buntowników – Życie Warszawy 4-5.02.1995

Geremek Rafał: Szczury w akwarium – Życie Warszawy 12.12.1995

Geremek Rafał: Wiedźmin z krainy fantazy – Życie Warszawy.04.1995

Geremek Rafał: Zabijesz mnie, więc będziesz zabiJan:y – Życie Warszawy 8.07.1995

Gołębiewska Dorota: Kłaniać się Jezusowi i Buddzie – Życie Warszawy 21-22.01.1995

Gołębiewska Dorota: oraz Dariusz: Ropsiak, Gładysz Marek:, Jaranowski Michał:, Wróblewski Tomasz cykl artykułów: Ewangelia życia: słowo a Praktyka – Życie Warszawy 22.03; 3.06; 6.04; 10.04.1995

Gołębiewska Dorota: Zamachowcy i ich ofiary – Życie Warszawy 13.12.1995

Górlikowski Marek: Piętro stało się parterem – Gazeta Morska 19.04.1995

Grajewski Andrzej: Konwój – Gość Niedzielny 19.03.1995

Grólikowski Marek: Proces – widmo – Gazeta Wyborcza 16.12.1996

Gruszka-Zych Barbara: Położna wie co robi – Gość Niedzielny 3.12.1995

Hugo Bader Jacek: Idź już matko – Gazeta Wyborcza 15.04.1995

Hugo-Bader Jacek: Wietnam cz. I: Obrońcy kraju maszerują w dal; Wietnam cz .II: Droga mandarynów – Gazeta Wyborcza 10.02.-10.03.1995

Jacewicz Tadeusz: cykl komentarzy Z bliska – Tygodnik Gospodarczy 1995

Jagielski Wojciech: Barwy ochronne – Gazeta Wyborcza-Magazyn, 24.03.1995

Jureczko Joanna: Więzienie papugi – Gość Niedzielny 5.11.1995

Kalicki Włodzimierz: Dom Pawła, dom Małgorzaty – Gazeta Wyborcza- Magazyn, 08.09.1995

Kalicki Włodzimierz: Latowisko Próżności – 02.06.1995

Kraskowski Leszek: Książka kucharska dla terrorysty – Życie Warszawy 06.03.1995

Krassowski Tadeusz: Połknij odejdziesz na zawsze; Paracetamol, a jednak niebezpieczny; paracetamol – komu Przeszkadza Prawda; Produkt zmienia ulotki; Paracetamol – Przypadkowe ofiary – Przegląd Tygodniowy, 20.01; 17.02; 24.02; 21.09.1995

Kuleba Mirosław seria reportaży z Czeczenii: Wojna samotnych wilków; Kronika umarłej klasy; kaukaskie gniazdo; Zapiski z Groznego – Głos Wielkopolski, 10.03; Poznaniak, 3-4.06; Głos Wielkopolski 7.04; Gazeta Polska 23.03;

Kurski Jarosław:: Jak budowałem dom – Gazeta Wyborcza – Magazyn 10.03.1995

Kwaśniewski Paweł: Nie chciany Piękny Błękit – Gazeta Wyborcza 21 sierpnia 1995

Lipiński Piotr: Czytaj Głos Kombatanta – Gazeta Wyborcza 27-28.05.1995

Lipiński Piotr: Egzekucja w każdym domu – Gazeta Wyborcza 30.09-1.10.1995

Lipiński Piotr: Okno – Gazeta Wyborcza 22.04-1.05.1995

Majewski Marek: Kraj bez Wałęsy? – Myśliborskie wieści, 30.11.1995

Nowak Włodzimierz: Wypłynąć i zmienić – Gazeta Wyborcza 6.01.1995

Olszański Tadeusz: Mój brat cię zabije! – o wojnie w Jugosławii – Wydawnictwo TRIO Warszawa 1995

Ostojska Beata: Cień dorosłego – Dziennik Łódzki, 3.06.1995

Otłowski Tomasz :Liberalizm a socjalizm – wczoraj i dziś – Na przeciw, styczeń 1995

Pawlak Beata: Chrystus należałby do Hezbollah – Gazeta Wyborcza, 15.12.1995

Pawlak Beata: Ci grzeczni panowie – Gazeta Wyborcza, 17.02.1995

Pawlak Beata: Piekło jest gdzie indziej – Gazeta Wyborcza 9.11.1995

Pawlak Beata: Portret pamięciowy – Gazeta Wyborcza 15.09.1995

Piechura Dorota, Kraskowski Leszek: Sprzedawcy marzeń – Życie Warszawy, 22.11.1995

Popowski Sławomir: Cierpliwi RosJan:ie – Rzeczpospolita 15.03.1995, 26.04.1995

Popowski Sławomir: Gra o środek Europy – Rzeczpospolita 1.12.1995

Popowski Sławomir: Inna Rosja – ta sama Polska – Rzeczpospolita 26.04.1995

Popowski Sławomir: Jedność pod dyktando – Rzeczpospolita 21.09.1995

Popowski Sławomir: Postpieriestrojka – Rzeczpospolita 8-9.04.1995

Popowski Sławomir: Rosja na czerwono – Rzeczpospolita 23-26.12.1995

Rożdżyński Jan: „Suchoj zakon” Precz! – Życie Warszawy 02.05.1995

Rożdżyński Jan: Człowiek o trzech twarzach – Życie Warszawy 25.11.1995

Rożdżyński Jan: Fotograf – Życie Warszawy 16-17.09.1995

Rożdżyński Jan: Głodna jesień rekrutów – Życie Warszawy 27.10.1995

Rożdżyński Jan: Moskiewska szkoła Przetrwania – Życie Warszawy 02-03.12.1995

Rożdżyński Jan: Pogański piknik nad rzeką Moskwą – Życie Warszawy 22-23.04.1995

Rożdżyński Jan: Religia drugiej kategorii – Życie Warszawy 12.03.1995

Rożdżyński Jan: Rosyjski rok Sołżenicyna – Życie Warszawy 27.05.1995

Rożdżyński Jan: Śmierć Włada – Życie Warszawy 03.03.1995

Rożdżyński Jan: Zwycięski urok defilad y – Życie Warszawy 01.04.1995

Sieciechowicz Marta: Na pomoc Czeczenii – Świebodzińska Gazeta Powiatowa, 26.03.1995

Sieciechowicz Marta: Robinsonowie z Rwandy – Świebodzińska Gazeta Powiatowa, 25.02.1995

Siembieda Maciej: Podwieczorek oPrawców – Nowa Trybuna Opolska 09-10.1995

Smoleński Paweł: Od końca do końca – Gazeta Wyborcza – 30.09.1995

Smoleński Paweł: Spadek po Eldorado – Gazeta Wyborcza 21.07.1995

Starzak Grażyna: cykl: Szukając morderców Grzegorza Przemyka – Dziennik Polski, wrzesień-październik 1995

Subotić Małgorzata: Cnota uporu – Rzeczpospolita 1205.1995

Subotić Małgorzata: Między Dantonem a św. Franciszkiem – Rzeczpospolita 19.12.1995

Subotić Małgorzata:: Gładkość w kolorze niebieskim – Rzeczpospolita 22.11.1995

Szczygieł Mariusz: Niech będzie wola ludu – Gazeta Wyborcza 03.03.1995

Szczygieł Mariusz: Pokaż język – Gazeta Wyborcza 25.08.1995

Talko Leszek: A człowiek stworzył wirus – Gazeta Wyborcza 22.09.1995

Talko Leszek: Smutek czekisty 14.07.1995

Talko Leszek: Wizyty u psychiatry 22.12.1995

Torański Błażej: Śmierć w piecu – Życie Warszawy, 18.12.1995

Torański Błażej: Życie się skończyło – Prawo i Życie, 25.03.1995

Trusewicz Iwona: Europa jest w Dzierzgoniu – Rzeczpospolita 13.12.1995

Trusewicz Iwona: Mikołaj w domu niczyim – Rzeczpospolita 29.12.1995

Trusewicz Iwona: Przepis na udane referendum – Rzeczpospolita 5.09.1995

Trusewicz Iwona: Raz w roku w Gietrwzałdzie – Rzeczpospolita 11.09.1995

Trusewicz Iwona: Wieś na sPrzedaż – Rzeczpospolita 15-17.04.1995

Wasztyl Bogdan: Starszy pan z nożem; Samobójstwo w obronie własnej – Dziennik Polski, 10 i 24.03.1995

Wielopolska Anna: Gry Przy Żelaznej Bramie – Rzeczpospolita 2-3.09.1995

Wielopolska Anna: Miara siły na idee – Rzeczpospolita 10-11.06.1995

Wielopolska Anna: Rafał: Bubnicki Zarzuty podtrzymujemy – Rzeczpospolita 1.03.1995

Wielopolska Anna: Targ utytułowany – Rzeczpospolita 14.11.1995

Winnicka Ewa: Nigdy nie trzymaj rąk w kieszeniach – Gazeta Wyborcza 4.12.1995

Wójcik Jerzy B: Do Sandiego Prosta droga – Gazeta Pogranicza – lokalny dodatek do „Gazety Wyborczej” 26.05.1995

Wyszyński Robert: Katastrofa Intercity – Kurier Brzeski 13.04.1995

Zarębski Maciej (dr med.): Czy Premier Pawlak robi błąd? – Goniec Straszowski, styczeń – luty 1995

Ziemkiewicz Rafał: Gawędziarze kontrrewolucji – Rzeczpospolita 28.07.1995


Kategoria II

artykuł/reportaż
na temat aktualnych wydarzeń/problemów lokalnych
- tj. w rejonie wydawania danego periodyku

8.12.1995

Augustyn Aneta, współpraca Maciejewski Marian: Jak wierzch z podszewką – Gazeta Wyborcza, 27.01.1995

Augustyn Aneta: Jeden mały sukcesik – Gazeta Wyborcza 3.10.1995

Bartuś Zbigniew: Dinozaur jurajski – Dziennik Polski 10.02.1995

Bartuś Zbigniew: W mroku – Dziennik Polski, 20.10.1995

Bauer Michał: Kasprzak wraca do domu – Gazeta Wielkopolska, 20.06.1995

Bauer Michał: Spory o Czerwiec – Gazeta Wielkopolska 28.06.1995

Bogdanowicz Małgorzata: Co się dzieje w szkole w Miłkach? – Gazeta Giżycka, 24.03.1995

Bogdanowicz Małgorzata: Już nie będziemy żebrać – Gazeta Giżycka, 24.03.1995

Bogdanowicz Małgorzata: Śmierć raz jeszcze – Gazeta Giżycka, 18.08.1995

Bogdanowicz Małgorzata: Wymagam, więc...płacę? – Gazeta Giżycka, 10.11.1995

Brykner Artur: Pociąg do fajek – Gazeta Zachodnia, 7.09.1995

Brykner Artur: Polak potrafi – Gazeta Zachodnia, 7.09.1995

Brzuszkiewicz Jacek: Dobrzy ludzie z Zawadowa – Gazeta Wyborcza, 1.12.1995

Brzuszkiewicz Jacek: Doktor nie żałuje – Gazeta Wyborcza, 16.05.1995

Brzuszkiewicz Jacek: Przeciw czerwonej żabie – Gazeta Wyborcza, 17.01

Brzuszkiewicz Jacek: Siemiatycze są? To lecimy – Gazeta Wyborcza, 7.04.1995

Brzuszkiewicz Jacek: Za bardzo ich kochał – Gazeta Wyborcza – w Lublinie, 10.05.1995

Budrewicz Leszek: cykl: Budujecie arkę przed potopem; Zmiana w biegu; Zabił smoka; Ludzie to nie śmiecie; Bilet do Wrocławia; Serce i szpadel; Do czterech razy sztuka; Nigeryjski ślad UOP; Rozwój muzyki country; Bezkonfliktowy komitet; Kwaśne mleko; Czarny dzień – Wieczór Wrocławia, 07-11.1995

Budrewicz Leszek: cykl: Jeden most niedaleko; Rosjanie chcą tu wrócić; Najważniejsze za naszego życia; Czym pukać do NATO; Pewni są tylko głupcy; Trzy życia za późno – Wieczór Wrocławia, 05-11.1995

Chmielewski Jerzy: Białoruś w transie – Czasopis, czerwiec 1995

Chmielewski Jerzy: W kręgu złotego spawu – Czasopis, październik 1995

Chmielewski Jerzy: Życie na beczce prochu – Wiadomości Grodeckie, październik 1995

Cieslak Iwona: Inna – znaczy gorsza? – Gazeta Jarocińska, 24.02.1995

Cieślak Iwona: Basen sięga dna – Gazeta Jarocińska, 3.02.1995

Cieślak Iwona: Wandale grasują – Gazeta Jarocińska, 5.10.1995

Czekaj Beata, Ryń Dariusz:: Zatłuc i do piachu – Wiadomości Grodeckie, październik 1995

Dągowski Ireneusz, Zawadzki Bogusław targowica czy Targowica?– Gazeta Giżycka, 16.06.1995

Dągowski Ireneusz: Stuletni mur – Gazeta Giżycka, 17.11.1995

Dągowski Ireneusz: Drzwi do „Lasu” – Gazeta Giżycka, 19.05.1995

Dągowski Ireneusz: Puste urny – Gazeta Giżycka, 23.06.1995

Dągowski Ireneusz: Raj ocalony – Gazeta Giżycka, 22.09.1995

Dągowski Ireneusz: Spychaczem po mogiłach – Gazeta Giżycka, 1.12.1995

Dągowski Ireneusz: Zanim przyjdzie buldożer – Gazeta Giżycka, 14.04.1995

Denisiak Anna: Sposób na polską biedę – Przegląd Regionalny- Legnica marzec 1995

Dranka Zbigniew: Jasło było pierwsze – Tygodnik Krośniński, 19.09.1995

Fiutak Mira Za Bug i dalej... Gość Niedzielny, 24.09.1995

Frackowiak Beata, Gryska Mariusz, Piotrowicz Piotr: Jarocin – kuźnia nieprawości; Zarżnęliście festiwal; Świeczka dla festiwalu – Gazeta Jarocińska, 24.02.-4.08.1995

Frąckowiak Beata: Wymienić serce; Helikopter zabrał serce – Gazeta Jarocińska, 10.02; 2.06.1995

Frąckowiak Beata: Zabić za cztery stówy – Gazeta Jarocińska, 7.04.1995

Gaduła-Zawartyński Obawy. Dekalog II – Dziennik Łódzki, 9.12.1995

Gaduła-Zawartyński Tomasz, Kordalski Paweł: Szalona fala – Dziennik Łódzki, 9.12.1995

Gędek Marek: Wybuchowe osiedle Gazeta Wyborcza, 2.07.1995

Gędek Marek: Najlepszy na wschodzie – Gazeta w Lublinie, 28.06.1995

Gołda Andrzej: Demolka – Słowo Ludu, 17.03.1995

Gołda Andrzej: Kasa administracji; Burza nad rektorem; Jak zapłacono za studia?; WSP nie jest prywatnym folwarkiem; Rektor musiał odejść; Pytania i odpowiedzi; Pora rachunków; Tajemnice trzeciego protokołu; „Lewa Kasa” WSP-u w prokuraturze – Słowo Ludu, 9.09-29.12.1995

Gołda Andrzej: Wielki skok – Słowo Ludu, 21.06.1995

Gołda Andrzej: Wizja lokalna – Słowo Ludu, 1.06.1995

Gospodarczyk Joanna: Rachunek dusz – Kontakty, 23 i 30.07.1995

Gospodarczyk Joanna: Tren – Kontakty, 5.03.1995

Grublica Władysław Zacofana przyszłość – I Co Dalej, 28.02.1995

Gruszka-Zych Barbara: Klej albo życie – Gość Niedzielny, 5.03.1995

Gruszka-Zych Barbara: Listy z kuchni do pokoju – Gość Niedzielny, 5.02.1995

Gryczmańska Hanna: Dzieci perfidnego Boga – Gazeta Opolska, 4.08.1995

Gryczmańska Hanna: Nie dokończona pieśń kata – Gazeta Opolska, 4.08.1995

Gryzło Teresa W.: Nie będziemy sprawować sądu nad światem i rządzącymi... – Myśliborskie Wieści, 30.09.1995

Gryzło Teresa W.: W głąb mroku – Myśliborskie Wieści, 30.09.1995

Gryzło Teresa W.: Ziemia sercu bliska – Myśliborskie Wieści, 15.10.1995

Hepner Aleksander Śmierć pełna tajemnic – Super Express, 31.10; 1.11.1995

Horodecki Stanisław: Benefis – Przegląd Regionalny – Legnica, lipiec 1995

Horodecki Stanisław: Eryk van Tilbeurgh – Przegląd Regionalny – Legnica, listopad 1995

Horodecki Stanisław: Głogowska starówka – Przegląd Regionalny – Legnica luty 1995

Horodecki Stanisław: Humanizm w sercu – Przegląd Regionalny – Legnica, listopad 1995

Horodecki Stanisław: I Spotkania Miast i Gmin woj. legnickiego – Przegląd Regionalny – Legnica, czerwiec 1995

Horodecki Stanisław: Jaki powiat? – Przegląd Regionalny – Legnica, luty 1995

Horodecki Stanisław: Moja jedyna partia – Przegląd Regionalny – Legnica, marzec 1995

Horodecki Stanisław: Pierwsza betonowa – Przegląd Regionalny – Legnica, lipiec 1995

Horodecki Stanisław: Po Mleczce, przed Dudzińskim – Przegląd Regionalny – Legnica, lipiec 1995

Horodecki Stanisław: Szczególnie zagrożeni – Przegląd Regionalny – Legnica, marzec 1995

Horodecki Stanisław: Turniej gmin – Przegląd Regionalny – Legnica, lipiec 1995

Horodecki Stanisław: Watra w Michał:owie – Przegląd Regionalny – Legnica sierpień 1995

Jabczyński Wojciech: Miasto koszykarzy. Nasza mała NBA – Gazeta Wyborcza, 30.12.1995

Janusz Alina: Woda zabrała wszystko; Powódź – Gazeta Lokalna, 18.11; 23.11.1995

Janusz Alina: Na ich szczęście chyba nie ma recepty – Gazeta Lokalna, 29.07.1995

Janusz Alina: Poza wszelkim podejrzeniem – Gazeta Lokalna, 29.07.1995

Jaworowska Beata, cykl: Nieudolne „miasto”; Sprostowanie; Urzędowe przepychanki; Zmarnowane dwa lata – Nowiny Podlaskie, 28.01.-22.10.1995

Jaworowska Beata: Kamikadze czy oszust roku? – Nowiny Podlaskie, 14.01.1995

Jerzman Marek: Po drugiej stronie rzeki – Gazeta Łosicka, październik – listopad 1995

Kajaniec Anna: Dzieci nieprzetartego szlaku – Kurier Lidzbarski, grudzień 1995

Kardela Piotr: Żydzi-Krasnystaw-Polska – Ziemia Krasnostawska, sierpień

Kazak Adam Jak załatwić niewygodnych pracowników – I Co Dalej, 15.01.1995

Kopras-Fijołek Anna: Kampania rozpoczęta – Gazeta Jarocińska, 27.10.1995

Kopras-Fijołek Anna: Firma do kasacji – Gazeta Jarocińska, 17.02.1995

Kopras-Fijołek Anna: Na pół gwizdka w „Jarkonie”– Gazeta Jarocińska, 17.03.1995

Kopras-Fijołek Anna: Szklane domy – Gazeta Jarocińska, 1.06.1995

Kortko Dariusz, Jaworska Barbara: Organista z plebanem – Gazeta Wyborcza, 21.07.1995

Kortko Dariusz, Ostałowska Lidia Ilu was jest? – Gazeta Wyborcza, 23-24.09.1995

Kortko Dariusz, Tosza Tomasz Co to za mięso? Psina – Gazeta Wyborcza, 27.10.1995

Kortko Dariusz, Tosza Tomasz Prąd jak serce skorupy – Gazeta Wyborcza, 10.06.1995

Kortko Dariusz: Skrzyżowanie królika z jeżem – Gazeta Wyborcza, 2.06.1995

Kostecka Iwona, Trytko Cezary: cykl 34 reportaży Posłuchaj „Gazety”, włącz radio i inne – Gazeta Robotnicza 1.06-30.11.1995

Kozik Roman: Huzia na Józia – Klamra, luty 1995

Kozik Roman: Prose ło zapomoge – Klamra, sierpień 1995

Kozik Roman: Telefony-droga przez mękę – Klamra, styczeń 1995

Kozik Roman: Uparto władza – Klamra, luty-marzec 1995

Kroehnke Sprawy nie tylko ujskie – Ujskie Sprawy, 15.12.1995

Lewandowska Katarzyna: 120 spojrzeń w niebo – Gazeta w Lublinie, 11.03.1995

Lewandowska Katarzyna: Gorsi i opuszczeni – Gazeta w Lublinie, 17.02.1995

Lewandowska Katarzyna: Niebo w płomieniach? – Gazeta w Lublinie, 3.06.1995

Ludwiczak Stefania: List z Mirosławia – Ujskie Sprawy, 15.03.1995

Luft Robert Romowie – Dziennik Łódzki, 1 i 3.04.1995

Maciejak Krzysztof: Polskie Klondike nazywa się Złotoryja – Przegląd Regionalny – Legnica, czerwiec 1995

Marszałkowski Andrzej: (Maria Żukowska) O Cricolandzie i o innych sprawach – Echo Kartuz, 22.09.1995

Maścianica Remigiusz, Markowicz Jolanta: Wiemy o was wszystko; Zgubny wpływ kinematografii; Zapiski dealera; Śmierć w proszek zaklęta; Gdzie, komu, za ile; Kręte ścieżki przemytników; Wielka prowokacja; Rozmowy handlowe; Policjant „umoczony” w amfetaminie; Nikt nie wie wszystkiego; Pajęcza sieć; Budujecie arkę przed potopem – Wieczór Wrocławia, styczeń-luty 1995

Materek Dariusz: Generacja Haosu – Słowo Ludu, 11.05.1995

Materek Dariusz: Wolni w podziemiu – Słowo Ludu, 13.10.1995

Migurska Helena: Człowiek największym nieprzyjacielem psa – Co Tydzień, 12.10.1995

Migurska Helena: Miłość, która daje siłę – Co Tydzień, 21.12.1995

Migurska Helena: Pewna przyszłość dla wnuka syndyka – Co Tydzień, 19.10.1995

Mikołajczuk Monika: Śmierć Irka – Nowiny Podlaskie, 19.03.1995

Mikołajczuk Monika: Uczepiony ziemi – Nowiny Podlaskie, 2.12.1995

Mikuła Janusz: Nowe Wysypisko w Baryczy – Wiadomości Wielickie, styczeń

Netka Kazimierz Hipokrates na kosie – Dziennik Bałtycki, 29.11.1995

Netka Kazimierz W nowej „małej ojczyźnie” – Dziennik Bałtycki, 29.09.1995

Niebylska Jolanta, Todorow Janczo Żarska polemika gospodarcza – Kurier Żarski –Żagański, 18.05.1995

Niebylska Jolanta, Todorow Janczo: Rozmowa z następcą burmistrza Żar... – Kurier Żarski – Żagański, 1.04.1995

Nowak Włodzimierz: Pierwszy na liście był Joachim – Gazeta Wyborcza, 28.03.1995

Nowak Włodzimierz: Spotkali też dobrych Niemców – Gazeta Wyborcza, 24.11.1995

Nowak Włodzimierz: Wielbłąd nad Nysą – Gazeta Wyborcza, 23.06.195

Nowak Włodzimierz: Wóz albo Przewóz – Gazeta Wyborcza, 22,02.1995

Nowak Włodzimierz: Wszystkie misie się spaliły – Gazeta Wyborcza, 23.08.1995

Nowak Włodzimierz:, Bielecka Beata: Bułki niezgody – Gazeta Wyborcza, 4.09.1995

Nowosad Artur: Jezioro jak morze pod Krasnymstawem – Ziemia Krasnostawska, sierpień

Ochwat Renata: Szatanem straszyć drugą klasę – Gazeta Zachodnia,

Oniszczuk-Oniżeń Katarzyna: Wspomnienia Sybiraków – Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej, 11.08-10.11.1995

Ostałowska Lidia, Kortko Dariusz: Wczoraj w Katowicach – Gazeta Wyborcza,

Ostojska Beata: Stacja z przeszłością – Dziennik Łódzki, 28.10.1995

Pawłowski Piotr: (Michał: Niklas) Łapacz – Gazeta Kołobrzeska, 25.08.1995

Pawzun Janina, cykl: Wywiad miesiąca – Solecki Peryskop, styczeń-grudzień 1995

Pilarczyk Aleksandra, Korpas-Fijołek Anna: cykl: Victoria bez pierwszej drużyny; „Victoria” ma długi; Victoria na spalonym – Gazeta Jarocińska, 6.01-10.11

Pilarczyk Aleksandra: Kobiety won! – Gazeta Jarocińska, 29.09.1995

Ryss Robert: Europejczycy spod Chojny – Gazeta Chojeńska,

Ryss Robert: 50 lat – Gazeta Chojeńska, 8.03.1995

Sarzalo Jacek: Serial dom – Gazeta Łódzka” 24.06.1995

Sekudewicz-Rączaszek Anna: Gertruda – Gość Niedzielny, 20.08.1995

Serafin Krystyna: Mama? Nauczycielka? Radna? – I Co Dalej, 31.08.1995

Siembieda Maciej: Kto ty jesteś, Jan:oszek? – Nowa Trybuna Opolska, 26.08.1995

Skup Kazimierz: Ulice nadziei – Słowo Ludu, 15.12.1995

Sobieszek Bogdan: Gita – Dziennik Łódzki, 8.07.1995

Spychała Iwona: Wigilia w Australii – Gazeta Mikołowska, grudzień 1995

Spychała Iwona: ”Cosiki” z przyrody – Gazeta Mikołowska, grudzień 1995

Spychała Iwona: A jednak gaz! – Gazeta Mikołowska, lipiec 1995

Spychała Iwona: A tu poezja! – Gazeta Mikołowska, marzec 1995

Spychała Iwona: Co zrobisz dla siebie... – Gazeta Mikołowska, listopad 1995

Spychała Iwona: Dzieciom potrzebne są chleb i róże – Gazeta Mikołowska, styczeń 1995

Spychała Iwona: Jak hartuje się ... – Gazeta Mikołowska, luty 1995

Spychała Iwona: Jak rodzą się artyści? – Gazeta Mikołowska,

Spychała Iwona: Jego zamiłowanie – pstrykacz – Gazeta Mikołowska, maj 1995

Spychała Iwona: Kroniki – jego pasją – Gazeta Mikołowska, listopad 1995

Spychała Iwona: Ku trzeźwości – Gazeta Mikołowska, 1995

Spychała Iwona: Mierzę zamiary według sił – Gazeta Mikołowska, sierpień 1995

Spychała Iwona: Przedstawiamy Bujaków; Dawny, Dzisiejszy – Gazeta Mikołowska, luty 1995

Spychała Iwona: Przepraszam sąsiadów, że – Gazeta Mikołowska, czerwiec 1995

Spychała Iwona: Setne urodziny – Gazeta Mikołowska, listopad 1995

Spychała Iwona: Trud Matczyny uhonorowany – Gazeta Mikołowska, lipiec 1995

Spychała Iwona: Urodził się, by wygrać – Gazeta Mikołowska, luty 1995

Spychała Iwona: W pierwszej dwudziestce polskich... – Gazeta Mikołowska, marzec

Spychała Iwona: Wszystko o Bujakowie – Gazeta Mikołowska, luty 1995

Spychała Iwona: Wśród milionów pielgrzymów także mikołowianie – Gazeta Mikołowska, wrzesień 1995

Spychała Iwona: Zagraniczny wojaż mikołowskich artystów – Gazeta Mikołowska, maj 1995

Spychała Iwona: Złote ręce pana Kwiryna – Gazeta Mikołowska, wrzesień 1995

Stefańska Małgorzata: O jeden skok za daleko – Informator Tygodniowy Skierniewic, 11.08.1995

Szopiński-Wisła Andrzej: Na odwyku – Tygodnik Opolski, 14-20.11.1995

Tocka Maria: Milczenie człowieka z szafy – Kontakty, 8.01.1995

Tocka Maria: Narodziny matki – Kontakty, 15.10.1995

Tocka Maria: Pogubieni w drodze – Kontakty, 3.11.1995

Tocka Maria: Pomyłka Pana Boga – Kontakty, 12.03.1995

Toczyński Maria:n Lepiej krytykować – trudniej budować – Wiadomości Wielickie, styczeń

Todorow Janczo Leonard Barczyński – Kurier Żarski – Żagański, 27.04.1995

Torański Błażej Siła niebieskiego – Życie Gospodarcze, 12.11.1995

Tosza Tomasz Kurhan zamiast cmentarza – Gazeta w Katowicach, 5.07.1995

Tosza Tomasz Psary jak miasto – Gazeta w Katowicach,13.04.1995

Tosza Tomasz, cykl: Spór o kapelana harcerzy; Znalazło się miejsce dla księdza Luzara; Powrót czarnego kruka – „Gazeta w Katowicach”, 21.09-20.11.1995

Trojanek Grzegorz A.: Polska wizyta w Maasdonk – Przegląd Górowski, 15.09.1995

Uhryński Henryk: Kapelan Jego Świątobliwości Papieża Jan:a Pawła II – Wiadomości Wielickie, grudzień 1995

Widera Godan: Kopalnia ich miłość – Gość Niedzielny, 15.10.1995

Wieczorek Jarosław: „Józefów” w ogniu – Echo Czeladzi, luty-marzec 1995

Wieczorek Jarosław: Eksmisja za 1500 zł – Echo Czeladzi, listopad 1995

Wieczorek Jarosław: Kłopotliwa rozbiórka – Echo Czeladzi, wrzesień 1995

Wieczorek Jarosław: Problemy z kawą – Echo Czeladzi, grudzień 1995

Wieczorek Jarosław: Sposób na robaka – Trybuna Śląska, 28.12.1995

Wieczorek Jarosław: Ulica ścieków – Echo Czeladzi, grudzień 1995

Wieczorek Jarosław: Ulica Topolowa czy „Wertepowa”? – Echo Czeladzi, styczeń

Wieczorek Jarosław: Zabraknie węgla – Trybuna Śląska, 27.12.1995,

Wiedera Andrzej: Spojrzenie za siebie – Ujskie sprawy, 15.01.1995

Wiedera Barbara, Wiedera Andrzej: Bar nie bar? – Ujskie Sprawy, 19.09.1995

Wilczyński Krzysztof: Tereska – Gryfickie Echa, 13.01.1995

Włodarczyk Czesław Wspomnienia żołnierza gen. Andersa – Aktualności Gminne, luty

Włodarczyk Czesław, Ratajczak Włodzimierz: Wspomnienia pana Józefa Konarkowskiego... – Aktualności Gminne, marzec 1995

Wolarek Teresa Najlepsze rozwiązanie zakneblować – I Co Dalej, 30.06.1995

Wójcik Tadeusz: Do kraju ojców – Gazeta Chojeńska. 12.07.1995

Wróbel Piotr: Chory donosiciel – Nowiny, 21.04.1995

Wróbel Piotr: Filmowiec (1,2,3) – Nowiny, 1-5.12.1995

Wróbel Piotr: Gwałt w Grecji – Nowiny, 24.03.1995

Wróbel Piotr: Ludzie jej wierzą – Nowiny, 10.02.1995

Wróbel Piotr: Przypadkowe utonięcie – Nowiny, 6.10.1995

Wyszyński Robert, Krzewicki Wiktor: Cios – Kurier Brzeski, 11.05.1995

Zbrożek Konrad: Biznes z duchami przodków – Gazeta Warmii i Mazur, 23.05.1995

Zbrożek Konrad: Duma rodu Lehndorffów – Gazeta Współczesna, 20.01.1995

Zbrożek Konrad: Miasto przy fabryce – Gazeta Współczesna, 5.05.1995

Zbrożek Konrad: Miasto w symbiozie z fabryką – Gazeta Współczesna, 11.10.1995

Zbrożek Konrad: Odchodząc, podaruj życie – Gazeta Współczesna,19.03.1995

Zbrożek Konrad: Sztynort Traitlerów – Gazeta Współczesna, 3.07.1995

Zbrożek Konrad: Tylko kamienie będą wołać – Gazeta Współczesna, 8.12.1995

Ziembiński Maciej K. Na miarę Miarki – Gazeta Rolnicza, 18.10.1995

Żylińska Maria: Niechciane dary – Kurier Lidzbarski, wrzesień 1995


Kategoria III

artykuł/reportaż
w obronie praw obywatelskich i demokracji, podejmujący problemy praworządności, demaskujący korupcję, nadużycia władzy, biurokrację i wszelkie niewłaściwe działania krajowych instytucji, organizacji i urzędów

Andrzejewski Zdzisław: Czy leczenie jest bezpłatne – Aktualności Gminne, listopad

Bartuś Zbigniew, Wasztyl Bogdan: Czarne kieszenie polityków – Dziennik Polski, 10.09.1995

Bartuś Zbigniew: Garb sprawiedliwości – Dziennik Polski, 4.08.1995

Bartuś Zbigniew: Stołek z ogródka – Dziennik Polski, 18.08.1995

Bubnicki Rafał, cykl: Posłowie kontra zarząd; Polska Miedź S.A.: Zarząd pozostaje; Prezes nie podoba się radzie; Komu przeszkadzał prezes Polskiej Miedzi – Rzeczpospolita, 23.02.-12.05.1995

Bubnicki Rafał, Wielopolska Anna:, współpraca: Marszałek Anna, Pomianowski Wojciech, Sieczkowski Grzegorz, Walencik Ireneusz: Zarzuty podtrzymujemy – Rzeczpospolita, 1.03.1995

Bubnicki Rafał: Strajk o wartości – Rzeczpospolita, 13.06.1995

Budrewicz Leszek: Można dwa razy; Wygrałem...i co z tego; Będę głosował na Wałęsę; Kronika drugiej tury – Wieczór Wrocławia, październik – grudzień 1995

Butnetko Krzysztof: Immunitet: instrument zdeprawowany – Tygodnik Powszechny, 1.10.1995

Cichoń Zbigniew: Trzebienie handlu metodą opłat sprzecznych z prawem – Wiadomości Wielickie, luty

Czerwiński Janusz, Daszczyński Roman, Zając Tomasz Dwunastu oskarżonych – Dziennik Bałtycki, 15.12.1995

Gallas-Dropińska Anna: Dwie prawdy burmistrza – Wiadomości Wielickie, styczeń

Gallas-Dropińska Anna: Gminny budżet ’95 największą tajemnicą Wieliczki – Wiadomości Wielickie, luty

Gallas-Dropińska Anna: Gminny chłopiec do bicia – Wiadomości Wielickie, styczeń

Gospodarczyk Joanna: Trędowaty (1,2,3) – Kontakty, 25.06-9.07.1995

Hugo-Bader Jacek: Ciemność jest mi towarzyszem – Gazeta Wyborcza, 4.11.1995

Jaworowska Beata: Eksmisja – Nowiny Podlaskie, 20.05.1995

Jaworowska Beata: Wolność Tomku w swoim domku! – Nowiny Podlaskie, 7-8.01.1995

Kalicki Włodzimierz: Kapelusz pod rogatywką – Gazeta Wyborcza, 14-15.10.1995

Kędracki Janusz: Dobrze mieć tatę parlamentarzystę – Gazeta Lokalna, 15.03.1995

Kędracki Janusz: Ekologia pierwszomajowa – Gazeta Lokalna, 6.05.1995

Kędracki Janusz: Fosko i swoboda – Gazeta Lokalna, 28.01.1995

Kędracki Janusz: O Czarnym ministrze i złych profesorach – Gazeta Lokalna, 3.06.1995

Kędracki Janusz: Odzyskana świadomość – Gazeta Lokalna, 28.01.1995

Kędracki Janusz: Towarzysze pazerni – Gazeta Lokalna, 25.02.1995

Kędracki Janusz: Z chłopa pan – Gazeta Lokalna, 19.03.1995

Kraskowski Leszek: Chore ministerstwo – Życie Warszawy, 20.01.1995

Kraskowski Leszek: Ludzie do złych interesów – Życie Warszawy, 22.09.1995

Kraskowski Leszek: Syn z Oxfordu – Życie Warszawy, 25.01.1995

Kraskowski Leszek: Weksel Danuty – Życie Warszawy, 6.01.1995

Kwaśniewski Paweł: Klementynka od św. Mikołaja – Gazeta Wyborcza, 22.12.1995

Marszałek Anna, Wielopolska Anna: Prokuratura i biznes: Odmienne spojrzenie na prywatyzację – Rzeczpospolita, 6.09.1995

Matusz Józef: Afera bez poszkodowanych – Nowiny, 8.10.1995

Matusz Józef: Kmisariat – Nowiny, 23.10.1995

Matusz Józef: Kręcenie wora – Nowiny, 10.12.1995

Matusz Józef: Prokuratury boje z prokuraturą – Nowiny, 4.09.1995

Matusz Józef; Paragraf 8 – Nowiny, 18.09.1995

Mikuła Janusz: Kumoterstwo – Wiadomości Wielickie, styczeń

Mistewicz Eryk, cykl: Płocka Republika Ludwa; Niebezpieczne związki; System kieszeni połączonych; Bohater roku; Układ scalony; Przetarg kontrolowany; InterAmsi spółka; Ministerstwo folkloru; Konfitury w banku – Wprost, 1995

Niczyporowicz Janusz Dlaczego babcia ma na imię Frida? – Rzeczpospolita, 16.09.1995

Niczyporowicz Janusz: O dwóch takich, co zatrzymali rurę – Rzeczpospolita, 1.07.1995

Niczyporowicz Janusz: Smak trojanki – Przegląd Tygodniowy, 20.01.1995

Ostałowska Lidia: Postanowienie – Gazeta Wyborcza, 8-9.04.1995

Pawlas Jerzy: Gospodarz GUC– Tygodnik Solidarność, nr 12

Pawlas Jerzy: Grać fair – Tygodnik Solidarność, nr 28

Pawlas Jerzy: Kontrabanda zżera budżet – Tygodnik Solidarność, nr 43

Pawlas Jerzy: Ludzka masa upadłościowa – Tygodnik Solidarność, nr 27

Pawlas Jerzy: Monopole, monopole – Tygodnik Solidarność, nr 8

Pawlas Jerzy: Najsłodsza afera nowoczesnej Europy – Tygodnik Solidarność, nr 45

Pawlas Jerzy: Polska rajem dla przemytników – Tygodnik Solidarność, nr 16

Pawlas Jerzy: Tajemnica Banku Handlowego – Tygodnik Solidarność, nr 40

Pawlas Jerzy: Wojny mintajowej nie będzie – Tygodnik Solidarność, nr 48

Pawlas Jerzy: Zagłada przemysłu elektronicznego – Tygodnik Solidarność, nr 18

Pluskota-Adamowska Monika: Jadą Brynki do urny – Gazeta na Pomorzu, 8.09.1995

Prandota Mirosław: Strzały w świąteczny wieczór – Prawo i życie, 19.08.1995

Reszka Paweł, Majewski Michał: Jak Michał: Strąk załatwił sobie mieszkanie; Nie tylko Michał Strąk; Mieszkanie wedle uznania – Rzeczpospolita, 9.06-14.11.1995

Siembieda Maciej: Niebieskie gwiazdki Żorża – Nowa Trybuna Opolska, 25-26.11.1995

Tochman Wojciech: Oni nie zniknęli; Zespół interwencyjny 02; Świadek : Doktor W. Włącza magnetofon; Zawsze mogę przynieść panu herbatę – Gazeta Wyborcza, 10.06 30.12.1995

Torański Błażej: Farbowany adwokat – Prawo i Życie, 15.04.1995

Torański Błażej: Judasz Hipokratesa – Prawo i Życie, 29.07.1995

Torański Błażej: Lepkie ręce – Prawo i Życie, 22.07.1995

Torański Błażej: Zbyszko Anonim – Prawo i Życie, 15.07.1995

Urbański Kuba: Czołgi na telefon – Głos Wybrzeża, 13.06.1995

Waligórski Wojciech: Super ważny telefon z urzędu; Odwołano dyrektorkę „siódemkę”; Zarząd cofa decyzję o odwołaniu dyrektorki; Ciszej nad tym zwolnieniem; To nie jest zabawa, Panowie; N.Ł. staje przed sądem – Nowy Łowiczanin, 1995

Wasztyl Bogdan: Administracyjnie martwy – Dziennik Polski, 12.05.1995

Wasztyl Bogdan: Podrzutki Europy – Dziennik Polski, 15.12.1995

Wasztyl Bogdan: Z marką na ramieniu – Dziennik Polski, 25.08.1995– Dziennik Polski,

Woźniak Arkadiusz: Biznes i polityka po kalisku – Życie Kalisza, 26.10.1995

Wyroba Edward: Panie i Panowie Radni! Panie Prokuratorze! Gdzie jesteście? – Nad Skawą, sierpień 1995

Ziembiński Maciej Konrad: Szkoła panamojego – Komu i Czemu?, 11/18


Kategoria IV

audycja radiowa
na temat szczególnie ważnych aktualnych wydarzeń/problemów kraju

Ballod Maria, Heppen Irena Wspomnienia z Przeszłości czyli czerwone tango, biały walc

Ballod Maria: Braki polskiej demokracji – prof. J. Szacki i ekonomista dr K. Kloc; Czy demokracja jest kryminogenna? – prof. Adam Strzembosz i prof. Leszek Kubicki; Kościół w polskiej demokracji – o. Jacek Salij i prof. Jacek Kurczewski.

Bartosz Dąbrowski, Rafał: Olejniczak Długa szychta – Radio TOP Katowice 15.09.1995

Bogdanowicz Anna: Tomek buduje domek – Radio Białystok

Borowik Czesława: Anette Zamojska – Radio Lublin, Polskie Radio, pr. I, 12.09.1995

Borowik Czesława: Bolko z Hniszowa – Radio Lublin, 31.12.1995

Borowik Czesława: Chociaż raz popłynąć w rejs – Radio Lublin, 10.11.1995

Borowik Czesława: Doktor i doktor – Radio Lublin 15.12.1995

Borowik Czesława: Kobieta Pracująca – Radio Lublin, 19.12.1995

Borowik Czesława: Krótka opowieść o Patryku, pani Gorzandtowej i doktorze Chodaniu – Radio Lublin, Polskie Radio pr. I i III, 1.01; 15.12.1995

Borowik Czesława: Piętno – Radio Lublin, 1.12.1995

Borowik Czesława: Piotr z książeczki o Piotrusiu – Radio Lublin, Polskie Radio, pr. III 13.06; 10.12.1995

Borowik Czesława: Zamek – Radio Lublin, Polskie Radio pr. III, 31.12.1995, 21.01.1996

Borowik Czesława: Życie w amoniaku – Radio Lublin, Polskie Radio, pr. III, 12.02.1995

Gołembiewska-Tereszkiewicz Barbara: Bukowińskie spotkania – Jastrowiec 95 – reportaż z VI Międzynarodowego Festiwali Folklorystycznego – Polskie Radio Koszalin

Kaczkowska Anna: Promyk nadziei; Imiona Boga – Radio Lublin 15.10; 5.02.1995

Kaczkowska Anna: Daj Ewo; Leśne podchody – Radio Lublin 26.12.1995; 31.12.1995

Krysowata Jolanta: Czerwone ptasie mleczko – Radio Wrocław, 15.11.1995

Maciejowska Alicja: Dyrektor – Mata Hari – Polskie Radio, pr.1 14.04.1995

Maciejowska Alicja: Obława – Polskie Radio Pr. I 30.07.1995

Mariusz Marks: Przyjemne z pożytecznym – Polskie Radio, pr. II, 15.08.1995

Marks Mariusz: Eine kleine głodówka – Radio Wrocław, 20.12.1995

Michałowska Ewa, Wyrzykowski Krzysztof: [Z mroku i mgły] Ostatni żydzi w Europie – Polskie Radio, pr. I 30.04.1995

Michałowska Ewa: Nie nasze dzieci – Polskie Radio, pr. I 18.03.1995

Michałowska Ewa: Tato, Przepraszam, że żyję – Polskie Radio Pr. I 7.01.1995

Milli Szczęsna, Tycner Aleksandra: Kobiety świata – reportaż z Pekinu i Huarian – Polskie Radio pr. I, 25.09.1995

Olejniczak Rafał: Pięćdziesiąt lat Po – Radio TOP Katowice 26.01.1995

Orzeł Magda, Marczyński Filip: Statut – Radio Wrocław 03.1995

Orzeł Magda, Marczyński Filip: Patriotyzm – Radio Wrocław 12.1995

Sobala Marzena, Adamczyk Grzegorz: Wspólna Polska – Polskie Radio Kielce 12.1995

Sobala Marzena: Normalne i poważne miasteczko – Polskie Radio Kielce

Stankiewicz Ewa, Marks Mariusz Rondo alla Polacca – Radio Wrocław, 23.12.1995

Stępień Agnieszka: Kopalnia – Polskie Radio Katowice 7.12.1995

Strzelecka Elżbieta, Kędziorek Piotr: Kresowa kolęda – Polskie Radio pr. II, 25.12.1995

Strzelecka Elżbieta, Kędziorek Piotr: Polacy w Kazachstanie – Polskie Radio pr. II, 15.08.1995

Suwalski Jerzy: (autor), Cichocki Adam (realizator) Gospe z Medżugorje – Polskie Radio, pr. II, 15.08.1995

Taczkowska Joanna, Walkowiak Andrzej: Ćwiczenia w prawie – Radio Pomorza i Kujaw, 28.11.1995

Wielowiejska Grażyna: Nocne życie Barbary – Polskie Radio, pr. I, 2.12.1995

Wycik Józef Manfred: Dwa wesela i rocznice – Radio Katowice, 14.12.1995

Wyrzykowski Krzysztof: Cienie przeszłości; Życie na pół przełamane; Tajemnice pewnego wieczoru – Polskie Radio, pr. I, 1995

Zemło Ina, Bugajski Piotr: Prześladowane czy prześladowczynie – Radio Pomorza i Kujaw

Zemło Ina, Rupniewska Elżbieta: Zmiany w więziennym regulaminie – Radio Pomorza i Kujaw

Zemło Ina: Sokół z podciętymi skrzydłami – Radio Pomorza i Kujaw

Zemło Ina: Za kratkami – Radio Pomorza i Kujaw

Zozuń Ernest, Krszewska Zofia: Już dawno nie widziałam tak pięknego nieba – Polskie Radio, pr. 3, 10.1995

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Gdzie nic się nie dzieje Polskie Radio, pr. I, 15.07.1995

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Tatusiu, ty nie musisz być sam – Polskie Radio, pr. I, 29.01.1995


Kategoria V

program telewizyjny
o osobie/osobach czynnie zaangażowanych w demokratyczne przemiany w Polsce

Barczak Wojciech: Jeszcze tylko podpalić stos – TVP S.A., Warszawa, lipiec 1995

Barczak Wojciech: Wolny człowiek – TVP S.A. 2, pr. I

Chmura-Segedyn Agata, Segedyn Bronisław: Święto chleba – Stowarzyszenie TV Lubań, 15.10.1995

Czajkowska Barbara: Linia specjalna – TVP S.A., pr. II, 26.02; 10.09; 12.02.1995

Czerniakowska Alina: Zwycięstwo – TVP S.A., pr. II, bez emisji; Minął rok – TVP S.A., pr. II, bez emisji

Czubaszek Wiesław: Komu maturę – TVP S.A., pr. II, 6.11.1995

Czubaszek Wiesław: O tych co odchodzą – TVP S.A., pr. II, 23.04.1995

Frydrych Joanna: Chrystus w dzielnicy cudów – TVP S.A., pr. I, marzec 1995

Klimas Łucja: Z oskarżenia prywatnego – TVP S.A., pr. II, .10.1995

Klimas Łucja: Zabić lumpa – TVP S.A., pr. II, 3.10.1995

Kraska Teresa, Kiljan: Kazimierz Ile jest życia? Stowarzyszenie TV Lubań, 22.01.

Krasucki Witold: Chłopcy – TVP S.A., pr. II, grudzień 1995

Kulik Adam: Marek Antoni Terlecki – TVP S.A. Lublin, 26.07.1995

Kulik Adam: Miasta kresowe: Szczebrzeszyn – TVP S.A. Lublin

Lipińska-Kondratowicz Renata: Na końcu świata – TVP S.A., pr. II, sierpień

Lipińska-Kondratowicz Renata: Podróży sentymentalnej ciąg dalszy – TVP S.A., pr. II, marzec

Lipińska-Kondratowicz Renata: Ten naród nie jest winien – TVP S.A., pr. II, luty 1995

Milewicz Waldemar, cykl: Czeczenia – 6 dni wojny – TAI, 1995

Mydlarska Anna: Maria: Zmierzch emigracji – rozmowy paryskie – TVP S.A., pr. II, 2.05; 11.05.1995

Nekanda-Trepka Michał: Marzec ’98 – TVP S.A., pr. II, 8.03.1995

Olejnik Monika Rozmowa dnia: prof. Tadeusz Zieliński – 26.07.1995; bp. Tadeusz Pieronek – TVP S.A. Warszawa, 23.08.1995

Paciorkowska Barbara, Siedlecki Grzegorz: Dokąd pójdziemy – TVP S.A., pr. II, Express Reporterów, grudzień 1995

Paciorkowska Barbara: Jaki jesteś – TVP S.A. Express Reporterów, 18.10.1995

Pawłowska Barbara: Powodziowy remanent – TVP S.A. Express Reporterów, 18.10.1995

Romanowski Ryszard: Bilans XX w. – TVP S.A., Pr. II, 18.01

Rosiński Adam: Informacje – Telewizja Polsat

Rosiński Adam: Więzienie dla kobiet w Lublińcu – TV Polsat, 18.05.1995

Szylko Izabela: Krzywdy nie było – TVP S.A., pr. II, 21.11.1995

Świecińska Ewa: reportaż z Izraela – TVP „Wiadomości”, grudzień 195

Świecińska Ewa: reportaż z RPA – TVP „Wiadomości”, kwiecień-maj 1995

Tomczak Andrzej: Awantura o makaron – TVP Bydgoszcz, 30.06, 08. 1995

Turowski Krzysztof: Godzina szczerości: z Jackiem Kuroniem; z Leszkiem Balcerowiczem – TVP S.A., pr. II, styczeń, czerwiec

Wiernikowska Maria: Czeczenia – TVP S.A.,

Wiernikowska Maria: Kurdowie – TVP S.A., kwiecień 1995

Wiernikowska Maria: Uciekliśmy nocą – TVP S.A., maj 1995

Wiernikowska Maria: Życie za ziemię – TVP S.A., grudzień 1995Download:  Lista konkursowa SDP 1995.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20

    Menu
  • Kontakt
  • Regulamin