Konkurs 2012 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP; Wywiady z laureatami; Informacja o konkursie;

okladka_2013

Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2012, Warszawa 2013, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 248 s.; il.; 4 – DVD, 1 – CD ISBN 978-83-936583-1-2
Książka pokonkursowa. Zawiera nagrodzone i honorowo wyróżnione publikacje prasowe, na dołączonych dyskach DVD i CD audycje radiowe i filmy oraz programy telewizyjne, biogramy laureatów, materiały dotyczące Lauru SDP 2012, teksty o SDP i jego konkursach, informacja o Klubie Fotografii Prasowej SDP.

Redakcja i biogramy: Elżbieta Binder Korekta: Maria Pawlina Typografia, łamanie, okładki: Bartłomiej Binder-Frycz
Autoring DVD: Adam Fabisz Studio, www.nakręcony.pl
Druk Zakłady Graficzne TAURUS Stanisław Roszkowski Sp z o. o. Kazimierów 13, 05-074 Halinów

Na okładkach zdjęcia z wystawy Klubu Fotografii Prasowej SDP „Fotografia Prasowa. Prezentacje – Fotoreporterki”: Awers – fot.: Marta Rybicka „Tory przechodzące przez żelazny most nad Popradem zerwany w czasie powodzi”. Rewers – w tle – fot.: Marzena Hmielewicz „Poszukiwanie skarbu zrabowanego przez wojska szwedzkie w czasie Potopu, z Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Laureaci
20. Konkursu Nagrody SDP 2012


Pierwsza Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Maria Dłużewska i Joanna Lichocka

autorki filmu „Pogarda”, dodatek specjalny do „Gazety Polskiej”, 28 września 2011 r.

- za odważne, pełne dramatycznego wyrazu zmierzenie się z wewnątrzpolskim
konfliktem po katastrofie smoleńskiej – zdokumentalizowanie go i postawienie szeregu ważnych pytań dotyczących współczesnej kondycji Narodu Polskiego.


Druga Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka
- ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Jolanta Hajdasz

autorka filmu „Zapomniane męczeństwo”, premiera w Kinie Rialto 23 maja 2012 r.

- za upomnienie się o sprawiedliwość wobec arcybiskupa Antoniego Baraniaka, odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy, za ostrzeżenie przed tworzeniem kłamstwa historycznego.

Honorowe wyróżnienie Głównej Nagrody Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka

Jolanta Rudnik oraz Danuta Czerniawska

autorki reportażu radiowego „Wyrok”

Polskie Radio Koszalin SA, emisja 13 lipca 2011 r.


Nagroda Watergate

za dziennikarstwo śledcze
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Dawid Tokarz

autor reportażu „Złoty sukces skażony przeszłością”, „Puls Biznesu”, 25 maja 2012 r.

- za wywołanie ważnej dyskusji publicznej i ostrzeżenie społeczeństwa przed ryzykownymi inwestycjami, za zwrócenie uwagi na słabości polskiego nadzoru finansowego, za nadanie impulsu do odrodzenia dziennikarstwa śledczego.

oraz

Leszek Misiak i Grzegorz Wierzchołowski

autorzy publikacji książkowej „Musieli zginąć”

„Gazeta Polska” wydanie specjalne, 4 kwietnia 2012 r.

- za bezkompromisową mozolną, wielomiesięczną pracę śledczą przybliżającą nas do prawdy o katastrofie rządowego Tupolewa, pracy, której nagrodzona książka jest tylko jedynym, choć istotnym elementem.

Honorowe wyróżnienie Nagrody Watergate

za dziennikarstwo śledcze

Tomasz Patora, współpraca Krzysztof Osicki

autor oraz współautor reportażu telewizyjnego „Afera solna” cz. 1 i 2

TVN, Program „Uwaga!”, emisja 29 lutego i 1 marca 2012 r.


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


ex-aequo:

Katarzyna Błaszczyk

autorka reportażu radiowego „Listy Brazylia-Polska”

Polskie Radio Program 1, emisja 4 listopada 2011 r.

- za mistrzowską opowieść o polskich emigrantach w Brazylii XIX wieku i ich potomkach, rozwijającą się na podstawie listów pisanych z Brazylii do Polski i tu zatrzymanych przez carską cenzurę. Za wybitne walory warsztatowe i merytoryczne.

oraz

Jerzy Haszczyński

autor publikacji „Uczeń Naimy”, „Rzeczpospolita”, 18-19 lutego 2012 r. oraz „Alfabet rewolucji arabskich”, „Uważam Rze”, 2-8 stycznia 2012 r.

- za doskonały tekst porządkujący wiedzę o arabskiej rewolucji, za przybliżenie klimatów świata arabskiego, za perfekcję warsztatową.

Honorowe wyróżnienie Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

Agata Kaźmierska i Radosław Kietliński

autorzy reportażu telewizyjnego „Afganistan w głowie”

Polsat News, emisja 12 listopada 2011 r.

oraz

Mikołaj Wawrzeniuk

autor reportażu telewizyjnego „Ugór”

TVP SA Oddział Białystok, emisja 12 kwietnia 2012 r.


Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury
ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury


Barbara Gruszka-Zych

autorka wywiadu z Wojciechem Kilarem „Harmonia ducha”, opublikowanego w „Gościu Niedzielnym” 17 czerwca 2012 roku

- za piękne i głębokie spotkanie z wybitnym artystą, w którym uczestniczy czytelnik. Nie jest łatwo przekazać, czym jest sztuka, jak się kocha i jak się wierzy, a to udało się Autorce wywiadu w sposób wyjątkowy.

Honorowe wyróżnienia Nagrody im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury

Ewa Szkurłat-Adamska

autorka reportażu radiowego „W radiu „Wesele””

Radio Kraków, emisja 26 lutego 2012 roku

oraz

Eugeniusz Szpakowski

autor reportażu „Coś, co kochał najwięcej”

TVP SA Oddział Białystok, emisja 17 marca 2012 roku


Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne
ufundowana przez Fundację im. Franciszka Stefczyka


Krzysztof Wyrzykowski

autor reportażu „Logika życia Eugeniusza Kwiatkowskiego”

Polskie Radio Program 1, emisja 15 maja 2012 r.

- za przypomnienie niezwykłego człowieka i wagi jego dzieła. Człowieka, na którym mogą wzorować się kolejne pokolenia Polaków. Piękna historia, świetnie opowiedziana, z użyciem właściwych środków radiowych.

Honorowe wyróżnienia Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne

Szymon Jadczak

autor reportażu telewizyjnego „Finroyal – królewski przekręt” cz. 1 i 2

TVN, Program „Uwaga!”, emisja 22 maja i 6 czerwca 2012 r.

oraz

Rafał Woś

autor artykułu „PKB. Złoty cielec współczesnej ekonomii”

„Dziennik Gazeta Prawna”, 29 czerwca – 1 lipca 2012 r.


Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej
ufundowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Mariusz Kamiński

autor audycji radiowej „Dwa światy”, Polskie Radio Lublin,

emisja 30 kwietnia 2012 r.

- za ważny, poruszający reportaż o życiu w Polsce repatriantów ze wschodu. Za uświadomienie nam płytkości naszych codziennych osądów o „Ruskich” w Polsce.

Honorowe wyróżnienia Nagrody im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej

Hanna i Adam Bogoryja-Zakrzewscy

autorzy audycji radiowej „Szukałam Was”

Polskie Radio Program Pierwszy, Studio Reportażu i Dokumentu, emisja 19 listopada 2011 r.

oraz

Maria Lisińska-Kozioł

autorka artykułu „Małgosi miłość do świata”

„Dziennik Polski. Pejzaż Rodzinny”, 3 marca 2012 r.


Nagroda im. Józefa Ślisza

za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa
ufundowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Alicja Pietruczuk

autorka audycji radiowej „Poczuć, dotknąć, pomóc”

Radio Białystok, emisja 16 grudnia 2011 r.

- za historię o pokonywaniu słabości i kompleksów mniejszej wartości wynikających z życia na głębokiej prowincji. O pięknie człowieka opiekującego się niepełnosprawnymi i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

Honorowe wyróżnienia Nagrody im. Józefa Ślisza

za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa

Athena Sawidis

autorka reportażu telewizyjnego „Konie”

Reporter Polski TVP2, emisja 28 maja 2012 r.

oraz

Karol Gapiński

autor artykułów „Miał być byczy interes, ale przelewu nie ma” oraz „Z bykami w areszcie”

„Tygodnik Pałuki”, 17 maja i 28 czerwca 2012 r.


Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach
ufundowana przez Fundację Banku Zachodniego WBK


Bronisław Wildstein

autor publikacji „Polska, antysemityzm, lewica”

Kwartalnik „Acana”, X-XII 2011 r.

- za znakomitą analizę złożonego tematu współżycia Polaków i Żydów w trudnym czasie, za mądrość i logikę wywodu.

Honorowe wyróżnienie Nagrody im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach

Jan Nowara i Marcin Pawełczak

autorzy reportażu telewizyjnego „O czasie”

TVP Opole, emisja 3 grudnia 2011 r.

Beata Hyży-Tolpińska

autorka filmu telewizyjnego „Wielki człowiek małej grafiki”

TVP Kultura

Aleksandra Fudala-Barańska

autorka filmu dokumentalnego „Szlakiem Śląskich Powstańców”

Premiera w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu


Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”
za publikacje o problemach ochrony środowiska
ufundowana przez Fundację Bank Ochrony Środowiska SA


Maciej Kuciel oraz Daniel Liszkiewicz

autorzy programu telewizyjnego „Rakotwórcze HBC nad Bałtykiem” cz. 1 i 2

TVN, Program „Uwaga!”, emisja 14 i 15 maja 2012 r.

- za rzetelne dziennikarskie śledztwo udokumentowane wielomiesięcznym zbieraniem dowodów w sprawie najwyższego zagrożenia ekologicznego i udowodnienie niekompetencji urzędników, skutkującej dla naszego zdrowia.

Honorowe wyróżnienie Nagrody im. Prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska

Czesława Borowik

autorka reportażu radiowego „Ptasi świat Kamila”

Radio Lublin, emisja 24 kwietnia 2012 r.


Dyplom uznania od dziennikarzy

dla kwartalnika historycznego „Karta”

wydawanego przez Ośrodek KARTA

za konsekwentne odkrywanie świadków polskiej historii współczesnej.
Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa


PUBLIKACJE PRASOWE:

Dramiński Andrzej: Palenie ognia w Strasburgu – Bez wierszówki – Czerwiec 2012

Dramiński Andrzej: Prawo zabija dziennikarzy – Bez wierszówki, VI-VII 2012

Dramiński Andrzej: Przyduszenie demokracji – Bez wierszówki, Marzec 2012

Hajdasz Jolanta: Wierny towarzysz w cierpieniu – Przewodnik Katolicki, 12.08.2012

Hajdasz Jolanta: Zapomniane męczeństwo – artykuł – Przewodnik Katolicki, 06.05.2012

Puławscy Aleksandra i Maciej: Urząd pełen tajemnic – Stacja Tłuszcz, 25.01.2012

Rode Barbara: Jakie są prawdziwe powody rosyjskich prowokacji podczas Euro? – Tygodnik Goniec, 15-21.06.2012

Sierakowska Judyta: Wydać Kurda – Tygodnik Powszechny, 25.03.2012, Cykl

Sierakowska Judyta: Człowiek z czerwoną notą – Tygodnik Powszechny, 01.04.2012

Trusewicz Iwona: Prywatny pozew w obronie Polski – Rzeczpospolita, 30.06.2012

Wybranowski Wojciech: Czy prokuratura odpowie za śmierć – Rzeczpospolita, 02.06.2012

Wybranowski Wojciech: Prokurator posłał mnie na śmierć – Rzeczpospolita, 2-13.05.2012

Wybranowski Wojciech: Prokuratorzy jak święte krowy – Rzeczpospolita, 0.04.2012


AUDYCJE RADIOWE:

Kuciel Maciej: Łapówkarz w Starostwie – Uwaga, TVN, 10.11.2011

Hajdasz Jolanta: Zapomniane męczeństwo – Kino Rialto, 23.05.2012

Hajdasz Jolanta: Zapomniane męczeństwo – artykuł – Przewodnik Katolicki, 06.05.2012

Hajdasz Jolanta: Wierny towarzysz w cierpieniu – Przewodnik Katolicki, 12.08.2012

Puławscy Aleksandra i Maciej: Urząd pełen tajemnic – Stacja Tłuszcz, 25.01.2012

Rudnik Jolanta oraz Czerniawska Danuta: Wyrok – Polskie Radio Koszalin SA, emisja 13 lipca 2011 r.


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Chrabota Bogusław: Państwo w państwie: Anna Kubis – Polsat News, 30.10.2011

Dłużniewska Maria, Lichocka Joanna: Pogarda- Insert w Tygodniku Gazeta Polska, 28.09.2011

Goss Łukasz: Samodzielność radnych – TVP Łódź, 07.03.2012

Goss Łukasz: Teraz łódź – TVP Łódź, 28.03.2012

Hajdasz Jolanta: Zapomniane męczeństwo – Kino Rialto, 23.05.2012

Kuciel Maciej: Łapówkarz w Starostwie – Uwaga, TVN, 10.11.2011

Mirosław Majeran Mirosław: – Strefa Gazy – Polsat News, 07.01.2012

Puławscy Aleksandra i Maciej: Urząd pełen tajemnic – Stacja Tłuszcz, 25.01.2012


INTERNET:

Bartnicki Marcin: To oni narzucili nam ACTA, Polski nie pytano o zdanie – Wirtualna Polska, 27.01.2012


Kategoria II

Nagroda Watergate


PUBLIKACJE PRASOWE:

Borzym Andrzej: Lody na lekach, czyli lobbing farmaceutyczny Gazeta Polska ,22.02.2012

Borzym Andrzej: Ostra walka o dawców szpiku – Gazeta Polska Codziennie, 05.06.2012

Misiak Leszek, Wierchołowski Grzegorz: Musieli zginąć (wydanie specjalne „Gazety Polskiej”) – Gazeta Polska, 04.04.2012

Tokarz Dawid: Złoty sukces skażony przeszłością – Puls Biznesu, 25 maja 2012 r.


AUDYCJE RADIOWE:

Jeleński Tomasz: Efekt Dopplera – Pr. 3 Polskiego Radia, 19.03.2012

PROGRAMY TELEWIZYJE:

Krzykowski Adam, Czuchnowski Wojciech: Zarzuty dla Siemątkowskiego – Panorama TVP 2, 27.03.2012

Krzykowski Adam, Czuchnowski Wojciech: Willa Wolfa – Panorama TVP 2, 04.04.2012

Patora Tomasz, współpraca Osicki Krzysztof: Afera solna cz. 1 – Uwaga, TVN, 29.02.2012
Patora Tomasz, współpraca Osicki Krzysztof: Afera solna cz. 2 – Uwaga, TVN, 01.03.2012


INTERNET:

Bartnicki Marcin: Autostrady nie będą przejezdne na Euro 2012, będzie gigantyczna afera – Wirtualna Polska, 07.04.2012

Bartnicki Marcin: Grożą oszukanym przy budowie autostrad przedsiębiorcom, że zaleją ich betonem – Wirtualna Polska 22.05.2012

Taras Zozulinskyy: Armed and Unpunished - Facebook Fundacja Reporterów, 3.06.2012

Taras Zozulinskyy: Elusive Slave Owners – Facebook Fundacja Reporterów , 21.06.2012


Kategoria III

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Ślubowski Grzegorz: Euro Oligarchów Ukraińskich 2012 – Polskie Radio SA, 28.05.2012

Uziębło Angelika: Pocztówki z raju- Gazeta Teatralna, kwiecień 2012

Haszczyński Jerzy: Uczeń Naimy – Rzeczpospolita 18-19.02.2012

Haszczyński Jerzy: Alfabet rewolucji arabskich, Uważam Rze, 02-08.01.2012

Rode Barbara: Czy bycie Kanadyjczykiem oznacza poparcie dla homoseksualizmu? Pride Parade podczas Kanada Day – Tygodnik Goniec, 06.12.07.2012

Woś Rafał: Jak Niemcy zarabiają na kryzysie? – Dziennik Gazeta Prawna, 03-05.02.2012

Paszkiewicz-Jagers Joanna: Idi – Biuletyn Holandia, grudzień 2011

Jakimowicz Marcin: Krew za krew – Gość Niedzielny, 10.06.2012

Dziedzina Jacek: Kosowa bez meczetów – Gość Niedzielny, 07.08.2011

Majewska-Howis Ewelina: Ósmy z czternastu - Duży Format, 9.03.2012

Butkiewicz-Brożek Joanna: Wolność, Równość, Kłamstwo – Gość Niedzielny, 22.01.2012

Talaska-Klich Lucyna: Wilno zrozumie każdego - Gazeta Pomorska , 05.08.2011


AUDYCJE RADIOWE:

Ślubowski Grzegorz: Euro Oligarchów Ukraińskich 2012 – Polskie Radio SA, 28.05.2012

Pośpiech Marcin: Uchodźcy – krwawiąca rana Gruzji, Trójka – Polskie Radio, 15.12.2011

Cegielski Wojciech: Hebron – podzielone miasto – Pr. 1 Polskie Radio, 17.03.2012

Petelicka Renata: Patrol - Polskie Radio Białystok, 27.06.2012

Błaszczyk Katarzyna: Listy Brazylia-Polska – Pr. 1 Polskiego Radia, 04.11.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Wawrzeniuk Mikołaj: Ugór - TVP SA Oddział Białystok, 2.04.2012
Kaźmierska Agata, Kietliński Radosław: Afganistan w głowie - Polsat News, 12.11.2011


INTERNET:

Wawrzyńczak Aneta: Zabili 13-latka, bo chciał zgwałcić żony oficerów – Konflikty.wp.pl, 16.08.2011

Wawrzyńczak Aneta: – Konflikty.wp.pl, 02.11.2011

Wawrzyńczak Aneta: Tam rządzi przemoc, kokaina Mordują z Biblią w ręku i złość – Konflikty.wp.pl, 21.09.2011


Kategoria IV

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza


PUBLIKACJE PRASOWE:

Chmielowska Janina Jadwiga: Radość i smutek, czyli Śląsk podzielony – Gazeta Śląska, 11.05.2012

Chmielowska Janina Jadwiga: W ogniu walki i destrukcji – II Powstanie Śląskie – Gazeta Śląska, 09.03.2012

Florek-Mostowska Monika: Brak dzieci, brak przyszłości – Tygodnik Idziemy, 17.06.2012

Florek-Mostowska Monika: Kościół jako marka – Tygodnik Idziemy, 27.05.2012

Gruszka-Zych Barbara: wywiad z Wojciechem Kilarem Harmonia ducha – „Gość Niedzielny” 17.06.2012 roku

Łosińska Ewa: O trzech takich, co pozwały Rosję – Uważam Rze, 16.04.2012

Netka Kazimierz: Czas regulowany przez gwiazdy – Środowisko, 31.12.2011

Strękowski Jan: Czwartek i inne dni tygodnia – Akant – miesięcznik literacki, maj 2012

Strękowski Jan: Oblatywanie budynku – Akant – miesięcznik literacki, kwiecień 2012

Strękowski Jan: Prince Polo – Akant – miesięcznik literacki, czerwiec 2012

Wegner Jacek: Dwa narodywo karleje – Nasz dziennik, 3-4.12.2011


AUDYCJE RADIOWE:

Michalak Katarzyna: W cieniu jarzębiny – Radio Lublin są, 17.05.2012

Szkurłat-Adamska Ewa: „W radiu „Wesele” – Radio Kraków, 26.02.2012


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jantos Henryk: W biegu za życiem – TVP 1, TVP Sport, TVP Historia, TVP Polonia, 10.08.2011, 13.08.2011

Kalina Jerzy: Archimandryta – Biełsat TV, 15.04.2012

Nowara Jan, Pawelczak Marcin: O ciele, które nas wyraża – TVP Opole, 25.02.2012

Nowara Jan, Pawelczak Marcin: O kondycji człowieka w epoce korporacji – TVP Opole, 19.11.2011

Nowara Jan, Pawelczak Marcin: O uzależnieniu – TVP Opole, 10.03.2012

Oleszkowicz Jerzy: Cmentarz obrońców Lwowa – Redakcja Dokumentu i Reportażu TVP. 01.11.2011

Owczarski Piotr: Historia Rogala Świętomarcińskiego – TV Biznes, Komisja Europejska, CCTV Hongkong, listopad 2011

Szpakowski Eugeniusz: Coś co kochał najwięcej… – TVP Białystok, 17.03.2012

Wawrzeniuk Mikołaj, Szada-Borzyszkowski Dariusz: Kochana nasza klaso… – TVP SA Oddział Białystok, 25.06.2012


Kategoria V

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Domka-Rybka Agnieszka: Kupujesz węgiel? To cię spiszą! - Gazeta Pomorska, 11.01.2012

Domka-Rybka Agnieszka: Węgiel tonie w papierach – Gazeta Pomorska, 25.01.2012

Dyszel Andrzej: A nam zostanie kurna chata – Przegląd, 06.05.2012

Górecki Emil: Gospodarcza rewolucja, której nie było – Puls Biznesu, 05.04.2012

Górecki Emil: Na aukcjach drzewnych licytują bardzo wysoko - Puls Biznesu, 05.12.2011

Graniszewska Magdalena: Adwent wchodzi w biznes sercowy – Puls Biznesu, 14.12.2011

Graniszewska Magdalena: Przedwojenni dostają, co chcą – Puls Biznesu, 16.08.2011

Kowalczyk Jacek: Iluzjonista ze Świętokrzyskiej – Puls Biznesu, 26.01.2012

Kowalczyk Jacek: Mistrzostwa świata w drukowaniu – Puls Biznesu, 18.01.2012

Netka Kazimierz: Morska energetyka wiatrowa szansą dla stoczni - Polska Dziennik Bałtycki, 06.09.2012

Netka Kazimierz: Podwodne apartamenty dla gości szejka z Dubaju – Polska Dziennik Bałtycki, 6-27.05.2012

Netka Kazimierz: Pole Marsowe, pola truskawkowe – Środowisko,15-31.08.2011

Oniszczuk Mikołaj: Jak osiągnąć partnerstwo strategiczne z Ukrainą? – Kwartalnik celny nr 2(13) 2011, 15.11.2011

Surmacz Wojciech: Buchalterzy i frajerzy – Forbes, Listopad 2011

Surmacz Wojciech: Dom według Jabłkowskich – Forbes, Marzec 2012

Surmacz Wojciech: Niejasne gry siłą i światłem – Forbes, Maj 2012

Szczepańska Michalina:Ustawa Pawlaka zdmuchnie prywatne farmy wiatrowe – Puls Biznesu, 10.02.2012

SzczepańskaMichalina: Urzędnicy Graja w piłkę autogazem – Puls Biznesu, 03.10.2011

Tokarz Dawid: TKM a’la PO - Puls Biznesu, 04.10.2011

Tokarz Dawid: TKM a’la PO - Puls Biznesu, 2.09.2011

Tokarz Dawid: TKM a’la PO - Puls Biznesu, 7.10.2011

Woś Rafał: PKB. Złoty cielec współczesnej ekonomii – Dziennik Gazeta Prawna, 29.06-01.07.2012

Woś Rafał: Precz z wiekiem emerytalnym - Dziennik Gazeta Prawna, 30.03-01.04.2012

Woś Rafał: Staliśmy się ofiarami lobbingu Google’a – Dziennik Gazeta Prawna, 02-04.03.2012


AUDYCJE RADIOWE:

Borowik Czesława: Mistrzowskie posunięcia - Radio Lublin SA, 29.05.2011

Wyrzykowski Krzysztof: Logika życia Eugeniusza Kwiatkowskiego - Pr. 1 Polskiego Radia, 15.05.2012


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jadczak Szymon: Finroyal – królewski przekręt, cz. 1 – Program Uwaga, TVN, 22.05.2012
Jadczak Szymon: Finroyal – królewski przekręt, cz. 2 – Program Uwaga, TVN, 06.06.2012

Nowara Jan, Pawelczak Marcin: Odsłony – o sprzedawaniu iluzji - TVP Opole, 29.10.2011


Kategoria VI

Nagroda im. Stefana Żeromskiego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Babuchowski Szymon: Nieoczekiwana zmiana bohaterów – Gość Niedzielny, 24.07.2011

Borzym Andrzej: Pożydowskie kamienice i sekretny żywot tw. „Józefa” – Gazeta Polska, 26.11.2011

Brejwo Katarzyna: Polak w Irlandii. Kocham Cię, bezrobocie – Gazeta Wyborcza, Duży Format, 26.01.2012

Dramiński Andrzej: Das ist Europa – Radca Prawny – Miesięcznik Samorządu Radców Prawnych, 1.01.2012

Dramiński Andrzej: Niebanalne odejście Burmistrza Dąbrowskiego – Radca Prawny – Miesięcznik Samorządu Radców Prawnych, VI-VII 2012

Dramiński Andrzej: Niezwykła szlachetność prawa autorskiego – Radca Prawny – Miesięcznik Samorządu Radców Prawnych, 1.04.2012

Dryszel Andrzej: Zostali w górach – Przegląd, 6.11.2011

Dziedzina Jacek: Łzy kapią do kawy – Gość Niedzielny, 30.10.2011

Fedorczyk Agnieszka: Bądźmy razem – Wprost 13/2012, 19.03.2012

Fedorczyk Agnieszka: Zgoda na odejście – Wprost 14/2012, 26.03.2012

Fedorczyk Agnieszka: Życie z innej perspektywy – Wprost 13/2012, 2.04.2012

Gapiński Karol: Dłużnik prosi o numer konta – Tygodnik Pałuki, 17.11.2011

Gapiński Karol: Ksiądz dziekan kuratorem wikariusza – Tygodnik Pałuki, 29.12.2011

Gapiński Karol: Ksiądz pomylił pożyczkę z ofiarą – Tygodnik Pałuki, 13.10.2011, cykl

Gruszka-Zych Barbara: Miłość od kuchni – Gość Niedzielny, 17.06.2012

Jakimowicz Marcin: Biblia dowo mi światło – Gość Niedzielny, 8.04.2012

Kaźmierczak Łukasz: Mój picioryk – Przewodnik Katolicki, 4.12.2011

Lisińska-Kozioł Maria: Himalaje dla zuchwałych, czyli satysfakcja bez przyjemności – Magazyn Piątek – Dziennik Polski, 11.05.2012

Lisińska-Kozioł Maria: Małgosi miłość do świata – Dziennik Polski, 7.02.2012

Lisińska-Kozioł Maria: Zanim spłynie ostatnia łza – Magazyn Piątek – Dziennik Polski,, 13.04.2012

Majewska-Howis Ewelina: Świeczka dla taty – Gazeta Wyborcza Duży Format, 17.11.2011

Majszak Arkadiusz: Nie wzięła kredytu, ale musi go spłacić – Tygodnik Pałuki, 24.05.2012

Musiał Andrzej: Mężatka pozna… Przegląd, 15.08.2011

Netka Kazimierz: Młody geniuszu, gdzie cię szukać? – Polska Dziennik Bałtycki, 16.04.2012

Puścikowska Agata: Człowiek ze Skały – Gość Niedzielny, 25.03.2012

Rode Barbara: Czas seryjnych samobójstw – Tygodnik Goniec, 22-28.06.2012

Rutkowska Agnieszka: Tata z wypracowania – Magazyn Ekspresu Reporterów, 10.012012

Sierakowska Judyta: Władcy „jamników”- Puls Biznesu Weekend,4.11.2011

Szczepańska Michalina: Energetyczna rewolucja o’la Kowalski – Puls Biznesu, 18.10.2011

Uziębło Angelika: Prześwit w murze – Gazeta Teatralna, 1.03.2012

Woś Rafał: Młody prawniku, skąd w Tobie taka gorycz? – Dziennik Gazeta Prawna, 19-21.08.2011

Woźniak Bartosz: Życie poza domem – Tygodnik Pałuki, 5.04.2012

Wójcik Marcin: Czas kruszy Kamień – Gość Niedzielny, 8.04.2012

Zasada Stanisław: Dlaczego moje dziecko? – Tygodnik Powszechny, 1.04.2012

Zasada Stanisław: Nie mówię, że kocham – Tygodnik Powszechny, 1.01.2012

Zasada Stanisław: Sprawa milicji – Tygodnik Powszechny, 18.12.2011


AUDYCJE RADIOWE:

Bogdanowska Anna: Gdyby – Polskie Radio Białystok, 19.12.2011

Bogoryja Zakrzewscy Hanna, Adam: Szukałam Was – Pr. 1 Polskiego Radia, 19.11.2011

Boniecka-Górny Dorota: Doktor – Pr. 1 Polskiego Radia, 15.01.2012

Borowik Czesława: Idol/ mistrzowie – Radio Lublin, 17.01.2012

Borowik Czesława: Perły, diamenty i dinozaury – Radio Lublin, 26.06.2012

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Teczka – Polskie Radio Lublin, 24.11.2012

Dudzińska Anna: Skazana na miłość – Polskie Radio Program 1, 7.08.2011

Grabowska Kinga: Psia dola – Radio Olsztyn, 29.06.2012

Hemperek Monika: Dzieci z Cholewianki – Radio Lublin SA, 16.11.20111

Jeleński Tomasz: Śmierć też może mieć zielone – Pr. 3 Polskiego Radia, 16.04.2012

Kamiński Mariusz: Dwa światy – Polskie Radio Lublin, 30.04.2012

Kamiński Mariusz: Plac z miejscem na pamięć – Polskie Radio Lublin, 26.09.2011

Korczyńska-Jordan Elżbieta: Pan Marek i inni – Pr. 3 Polskiego Radia, 22.02.2012

Michalak Katarzyna: Powrót żołnierza – Radio Lublin SA, 19.01.2012

Michalak Katarzyna: Ta cisza nie jest dobra – Radio Lublin SA, 16.07.2011

Rudnik Andrzej: Dom maleńkiej miłości – Radio Koszalin SA, 20.09.2011

Szkurłat-Adamska Ewa: Wasz ból – nasz troska – Radio Kraków, Pr. 3 Polskiego Radia, 18.09.2012

Świątkowski Piotr, montaż Wasilewska Wanda: Uwaga niebezpieczeństwo – Radio Mercury, 28.01.2012

Wadowska Magdakena: Inny – Radio Kraków, 23.04.2012

Wielowieyska Grażyna: Miasto pod czerwoną gwiazdą – Pr. 1 Polskiego Radia, 20.05.2012

Wyrzykowski Krzysztof: Człowiek z realu – Pr. 1 Polskiego Radia, 1.05.2012

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Bez zgody – Pr. 1 Polskiego Radia, 26.06.2012

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Tyłem do ofiary – Pr. 1 Polskiego Radia, 20.03.2012


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Geremek Rafał: My naród śląski – Polsat News, 3.07.2011

Goliński Dariusz: Psi los Wtorka – Uwaga, TVN, 16, 17 i 19.04.2012

Hyży-Czołpińska Beata: Jest taka cierpienia granica – TVP 3, 29.01.2012

Kowalski Łukasz: Czarny interes – Magazyn Reporterów TVP Katowice, Magazyn Ekspresu Reporterów TVP 2, 25.01.2012

Kowalski Łukasz: Odzyskać dzieci – Magazyn Reporterów TVP Katowice, Magazyn Ekspresu Reporterów TVP 2, 16.11.2011

Lipko Tomasz: – Przez śmietnik do barów – Uwaga, TVN, 26.06.2012

Nieckarz Sylwia: Bez serc. Bez ducha – TVP Opole, 12.02.2012

Nieckarz Sylwia: Kioskarka – Reporter Polski, 26.04.2012

Nieckarz Sylwia: Niepotrzebni – TVP Opole, 3.03.2012

Patora Tomasz: To jest eksmisja – Program Uwaga! TVN, 10.05.2012

Pejzaż Polski, 3.03.2012

Rek Aleksandra: Dziękuję Ci życie – TVP Info, 9.10.2011

Rek Aleksandra: Ołówek w reku Boga – TVP Info, 1.01.2012

Rutkowska Agnieszka: Tata z wypracowania – Magazyn Ekspresu Reporterów, 10.012012

Sojka Adam, Rudnicki Grzegorz: Wielka woda TVP Katowice, 25.01.2011

Szuklaska Izabela: Jestem, zawsze będę – Magazyn Ekspress Reporterów TVP 2, 17.04.2012

Szuklaska Izabela: Tacie… – Magazyn Ekspress Reporterów TVP 2, 27.12.2011

Szuklaska Izabela: Tańczący z psami – Magazyn Ekspress Reporterów TVP 2, 24.04.2012

Szulecki Jacek: Mikołaje z Warmia Bikers – TV Elbląska, 24.12.2011

Szulecki Jacek: Słownik gwary uczniowskiej – TV Elbląska, 2.07.2011

Świderska Anna: Azyl nadziei – Ekspress Reporterów, 14.11.2011

Świderska Anna: Kardiobano – TVP Opole, 25.04.2012

Ziętkiewicz Małgorzata: Anioły Mitoraja – Polsat News, 16.02.2011


INTERNET:

Bartnicki Marcin, Piekarska Paulina (obecnie Górnicka): Dramatyczny apel 26-latka: pozwólcie mi umrzeć – Wirtualna Polska, 19.01.2012

Górnicka Paulina: Człowiek – fenomen – Wirtualna Polska, 29.02.2012

Górnicka Paulina: Dzieci, których nikt nie chce – Wirtualna Polska, 2.08.2011

Górnicka Paulina: Ludzie, którzy nie istnieją – Wirtualna Polska, 14.102.2011

Kolasińska-Bazan Edyta: Edukacja domowa sposobem na szkolny stres? – wp.pl – dzieci.pl,, czerwiec 2012

Kolasińska-Bazan Edyta: Mam. Rozumiemy się bez słów – wp.pl – dzieci.pl, 1.05.2012

Konieczka Remigiusz: Dopóki jestem – www.paluki.pl, 5.12.2011

Podolski Mikołaj: Znowu musi być kiedyś – gwe24.pl, 12.12.2011

Wawrzyńczak Aneta: Jak żyją matki dzieci z zespołem Downa? – Kobieta.wp.pl, 16.05.2012

Wawrzyńczak Aneta: Zrobiłam sobie cycki… na miejsce – Kobieta.wp.pl, 4.06.2012


Kategoria VII

Nagroda im. Józefa Ślisza


PUBLIKACJE PRASOWE:

Gapiński Karol: Miał być byczy interes, ale przelewu nie ma – Tygodnik Pałuki, 17.05.2012
Gapiński Karol: Z bykami w areszcie – Tygodnik Pałuki, 28.06.2012

Kossakowski Jarosław: Wieś, gdzie kozy jedzą ruskie pierogi – Tygodnik „Zielony Sztandar”, 18.09.2011

Netka Kazimierz: Wielka przebudowa delty Wisły – Polska Dziennik Bałtycki, 16-17.06.2012

Talaska-Klich Lucyna: Wojewoda domowa – Gazeta Pomorska, 15.07.2011

Wysocka Sylwia: Rolnicy otrzymywali faktury bez numerów – Tygodnik Pałuki, 12.01.2012

Wysocka Sylwia: Rolnik czuje się oszukany na wadze – Tygodnik Pałuki, 15.12.2011

Wysocka Sylwia: Zgłoszenie – tak, dochodzenie – nie – Tygodnik Pałuki, 12.01.2012


AUDYCJE RADIOWE:

Borowik Czesława: Dogonić sąsiada – Radio Lublin,24.01.2012

Hemperek Monika: Pięć minut po wschodzie słońca – Radio Lublin SA, 20.07.201

Pietruczuk Alicja: Poczuć, dotknąć, pomóc – Radio Białystok, 16.12.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Majewska Katarzyna: Być seniorem – TVP Łódź, 03.06.2012

Owczarski Piotr: Zdrowie na talerzu, odcinek X – TVP Info, luty 2012

Sawidis Athena: Konie – Reporter Polski TVP2, emisja 28 maja 2012 r.


Kategoria VIII

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego


[nie było przyznanych nagród]

Monika Zawada-Miska: Kurier Stryszewski , 09.10.2011-07.08.2012

Michał Rytlewski: Czas Chojnic, 01.07.2011-30.06.2012

Maciej Puławski: Stacja Tłuszcz, 021.07.2011-30.06.2012

Bożena Gontarz: Życie Siedleckie

Piotr Piotrowicz: Gazeta Jarocińska


Kategoria IX

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Karwowski Mariusz: Wynalazczyni zapachów – Miesięcznik „Forum Akademickie, maj 2012

Karwowski Mariusz: Elektroniczne pret a porter – Miesięcznik „Forum Akademickie”, 07. 08.2011

Karwowski Mariusz: Polszczyzna „małych ojczyzn” – Miesięcznik „Forum Akademickie”, Wrzesień 2011

Górski Karol: Jestem dawca szpiku i mam się świetnie – Gazeta Jarocińska, 15.07.2011

Wegner Jacek: Zapomniane sny (pierwszy rozdział książki Biesy Sarmackie”) – Wydawnictwo Lena, lipiec 2011

Wegner Jacek: Doświadczenia pamięci – Wydawnictwo M, lipiec 2011

Woś Rafał: Kto może wyjaśnić kryzys? Tylko ekonomia behawioralna – Dziennik Gazeta Prawna, 09-11.09.2011

Nieckarz Sylwia: Nic lepszego mnie w życiu nie spotkało – Reporter Polski, 05.03.2012

Nieckarz Sylwia: Przegrana gra – Reporter Polski, 10.09.2011 Cykl: Ukryte prawdy

Nieckarz Sylwia: Dotyk, który boli – Reporter Polski 24.09.2011

Boniecki Dominik: National Air and Space Museum – kawałek nieba na ziemi – Inwestor – Gazeta Inwestycyjna , wrzesień 2011

Boniecki Dominik: Port im. Hartsfield – Jackson w Altancie – Inwestor – Gazeta Inwestycyjna, kwiecień 2012

Boniecki Dominik: Berlin Hauptbahnhof – Inwestor – Gazeta Inwestycyjna, lipiec-sierpień 2011

Dryszel Andrzej: ABC Bankowości – Przegląd, 16.10.2011 cykl

Dryszel Andrzej: ABC Bankowości – Przegląd; 11.12.2011

Matys Michał: Cudowny węgiel z Polski – Puls Biznesu Weekend, luty 2012

Gończak Filip: W sieci bezpieki – Newsweek Historia , 25.07.2011


AUDYCJE RADIOWE:

Karaś Daniel: Złota jednostka – Radiofonia 100,5 03.08.2011

Wyrzykowski Krzysztof: Katyń – pamiętam – Pr. 1 Polskiego Radia, 18.04.2012

Metelicka Renata: Kobiety z misji – Polskie Radio Białystok, 12.01.2012

Pelc Katarzyna: Zapraszam Cię na spacer, docinek 4 – Radio Kraków, 07.08.2011

Pelc Katarzyna: Zapraszam Cię na spacer, odcinek 12 – Radio Kraków, 21.07.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Owczarski Piotr: Zdrowie na talerzu, odcinek V – TVP Info, październik 2011

Fudala-Barańska Aleksandra: Szlakiem Śląskich Powstańców – Wszystkie szkoły w województwie śląskim, premiera w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 09.2011

Marcysiak Katarzyna: Gwiazdy to za mało – TVP Info , 26.12.2011

Nowara Jan, Pawełczak Marcin: O czasie – TVP Opole 03.12.2011, Cykl

Nowara Jan, Pawełczak Marcin: O energii życia – TVP Opole, 11.02.2012

Hyży-Czołpińska Beata: Wielki człowiek małej grafiki – TVP Kultura, 20.11.2011


INTERNET:

Gańczak Filip: Niemiecka Solidarność – Pamięć PL, 06.06.2012


KSIĄŻKA:

Wegner Jacek: Zapomniane sny (pierwszy rozdział książki Biesy Sarmackie”) – Wydawnictwo Lena, lipiec 2011

Wegner Jacek: Doświadczenia pamięci – Wydawnictwo M, lipiec 2011


Kategoria X

Nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE:

Papliński Andrzej: Dopłacimy energooszczędnym – Murator, 14.06.2012

Papliński Andrzej: Dla kogo zielona energia – Murator, 15.01.2012

Papliński Andrzej: Ekoposzukiwania – Murator, 4.06.2012

Trusewicz Iwona: Siedem cudów Mazur – Rzeczpospolita,16.07.2011


AUDYCJE RADIOWE:

Bogdanowska Anna: Pomysł na śmieci – Polskie Radio Białystok SA, 27.10.2011

Bogoryja Zakrzewska Hanna: Co może kropla? - Pr. 3 Polskiego Radia, 27.06.2012

Borowik Czesława: Ptasi Świat Kamila - Radio Lublin, 4.04.2012

Borowik Czesława: Symfonia dla pani Wachniewskiej – Radio Lublin, 30.08.2011

Czyżewska-Jacquement Agnieszka: Drzewo do opowiadania – Polskie Radio Lublin, 16.06.2012

Pietruczuk Alicja, Smyk Jan: Krecik - Radio Białystok, 14.05.2012


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Hyży-Czołpińska Beata: W ostatniej puszczy białej – TVP 3, 21.04.2012

Kuciel Maciej, współpraca Liszkiewicz Daniel: Rakotwórcze HBC nad Bałtykiem cz. 1 – Uwaga, TVN, 14.05.2012

Kuciel Maciej, współpraca Liszkiewicz Daniel: Rakotwórcze HBC nad Bałtykiem cz. 2 – Uwaga, TVN, 15.05.2012

Lewandowska Ewa, Klich Wojciech: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 07.02.2012

Lewandowska Ewa, Klich Wojciech: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 24.01.2012, cykl

Lewandowska Ewa, Klich Wojciech: Eko-opcja – TVP Bydgoszcz, 28.02.2012

Lipko Tomasz, współpraca Listkiewicz Daniel: Bomba ekologiczna - Uwaga, TVN, 30.05.2012,

Sojka Adam, Rudnicki Grzegorz: Recykling – TVP Katowice, 13.09.2011


INTERNET:

Bartnicki Marcin: Wojna o GMO: ambasada USA i naukowcy lobują za zniesieniem zakazu – Wirtualna Polska, 21.02.2012Download: Laureaci konkursu SDP 2012.doc, Lista konkursowa SDP 2012.doc

logo

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20