Konkurs 2003 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP;

Laureaci
11. Konkursu Nagrody SDP 2003


Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw człowieka i obywatela ufundowaną przez Zarząd Główny SDP


Małgorzata Solecka i Andrzej Stankiewicz, współautorzy cyklu publikacji rozpoczętej artykułem „Leki za miliony dolarów” – „Rzeczpospolita”

- za opis i analizę korupcyjnych powiązań ekipy ministra Łapińskiego w Ministerstwie Zdrowia

Honorowe wyróżnienia

Grzegorz Indulski, Michał Karnowski, Amelia Łukasiak, Andrzej R. Potocki i Agnieszka Rybak za artykuł „Druga odsłona Rywingate” - „Newsweek Polska”,

Anna Marszałek za artykuł „Polska broń dla terrorysty” - „Rzeczpospolita”,

Magdalena Skawińska i Konrad Dulkowski za audycję „Partie listy piszą” - Polskie Radio - Program 3. Studio Reportażu i Dokumentu.


Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


Tomasz Szymborski, autor artykułu „Mecenas łamie prawo” - „Rzeczpospolita”

- za determinację w ujawnianiu nielegalnych interesów katowickiego adwokata Marka B.

Honorowe wyróżnienia

Grzegorz Indulski za artykuł „Sprawa za miliard”, „Newsweek Polska”,

Marcin Kowalski za artykuł „Dali mu znak”, „Gazeta Wyborcza”.


Nagrodę im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej


Ewelina Karpacz, autorka audycji „Reasumpcja, czyli powtórka z głosowania”, Polskie Radio Program 3, Studio Reportażu i Dokumentu

- za niekonwencjonalną formułę opisu polskiej rzeczywistości samorządowej

Honorowe wyróżnienia

Marcin Kowalski za artykuł „Pamiątka po Celulozie” - „Gazeta Wyborcza”,

Mateusz Wyrwich za reportaż „Żaden głupi nie zostanie świętym” - TVP Program 1.


Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych ufundowaną przez „Presspublicę” Sp. z o.o


Krystyna Kurczab-Redlich - TV Polsat

za wstrząsające reportaże telewizyjne o łamaniu praw człowieka w Czeczenii

Honorowe wyróżnienia

Radosław Kietliński za film dokumentalny „Śmierć na Dubrowce” - TV Polsat,

Tomasz Lis i Grzegorz Jędrzejowski z zespołem za wydania „Faktów” poświęcone rocznicy wydarzeń 11 września 2002 r. w Nowym Jorku, zamknięciu negocjacji w Kopenhadze, szczytowi Nato w Pradze i wybuchowi wojny w Iraku - TVN.


Nagroda im. Władysława Grabskiego

za publikacje ekonomiczne ufundowaną przez PKO Bank Polski S.A. otrzymuje


Małgorzata Sawicka, autorka audycji „Biznes dla uczciwych” - Polskie Radio Lublin

- za relację o krzepiącym przykładzie powodzenia w rzetelnie prowadzonym biznesie

Honorowe wyróżnienia

Maria Kluczyńska i Wiktor Legowicz za audycję „Bilans” - Polskie Radio BIS,

Roman Młodkowski za program ekonomiczny „Bilans” - TVN.


Nagroda im. Marka Cara

za dziennikarskie publikacje internetowe ufundowana przez TP Internet Sp.z oo. otrzymuje


ks. Artur Stopka - „Gość Niedzielny” za witrynę internetową http://www.wiara.pl propagującę ideę ekumenizmu i porozumienia między religiami.


Nagroda im. Stana Musiała i Edwarda J. Piszka

ufundowaną przez Copernicus Society of America


Maria Blimel i Wanda Wasilewska, współautorki audycji „Los Kibicos” - Polskie Radio Merkury Poznań za pokazanie roli sportu w wychowaniu młodzieży, otwarcia wiejskiej szkoły na wielki świat

Honorowe wyróżnienia

Ewelina Karpacz za audycję „Bramkarski blues” - Polskie Radio Program 3, Studio Reportażu i Dokumentu

Grażyna Wielowieyska za audycję „Prawy sierpowy księdza kapelana” - Polskie Radio Program 3, Studio Reportażu i Dokumentu


Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego

za publikacje w gazetach lokalnych ufundowaną przez International Committee on Journalism przy redakcji „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku otrzymuje


Jerzy Jurecki i zespół autorów cyklu „Nietykalni” - „Tygodnik Podhalański”

za odważne demaskowanie afer na szczeblu lokalnej władzy

Honorowe wyróżnienie

Olga Dębicka za artykuł „Słuchaj Bibi” - „30 Dni” Gdańsk

Anna Kopras-Fijołek za artykuł „W Europie jestem od dawna” - „Gazeta Jarocińska”.


Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego

międzystowarzyszeniowego klubu „Ekos” pod patronatem firmy
Hewlett-Packard Polska za publikacje z dziedziny ochrony środowiska


Krystyna Forowicz, autorka artykułu „Milczenie ptaków” - „Rzeczpospolita”

za nazwanie po imieniu dokonywanej w majestacie prawa masowej rzezi ptaków wędrujących podczas ich przelotu nad krajami południowej Europy

Honorowe wyróżnienia

Aneta Gałaburda za audycję „Jeden rytm” - Polskie Radio Białystok.

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka


PUBLIKACJE PRASOWE :

Barszewicz Zdzisław, cykl: Roboty rodzinne – Tygodnik Echo, 19.03.2003

Barszewicz Zdzisław: Prywata – Tygodnik Echo, 19.03.2003

Bartuś Zbigniew, cykl: Prowizja Wszystkich Świętych – Dziennik Polski, 16.05.2003

Bartuś Zbigniew: Teoria wdzięczności – Dziennik Polski, 30.05.2003

Bujara Małgorzata, Szczygieł Mariusz: Szrama wewnętrzna – Gazeta Wyborcza, 14 -15.09.2002

Głębocka Martyna: Transakcja nad grobem – SłowoLudu, 18-21.04.2003

Grzebałkowska Magdalena: Z tej matni się nie wychodzi – Gazeta Wyborcza, 7.11.2002

Indulski Grzegorz, Karnowski Michał: Matnia Łapińskiego – Newsweek Polska, 25.05.2003

Jurecki Józef Jerzy, cykl: Nietykalni – Tygodnik Podhalański, 14.11.2002

Jurecki Józef Jerzy: Nietykalni aresztowani – Tygodnik Echo, 20.02.2003

Kania Dorota: Minister broni przed własną ustawą – Życie Warszawy, 31.01.2003

Karnowski Michał, Rybak Agnieszka: Człowiek, co się Agorze nie kłania – Newsweek Polska, 18.08.2002

Keskrawiec Marek: Folwark księdza Nowaka – Newsweek Polska, 18.05.2003

Kęskrawiec Marek: Papierowe bezpieczeństwo – Newsweek Polska, 01.12.2002

Kowalski Marcin, cykl: Dali mu znak – Gazeta Wyborcza, 09.07.2002

Kowalski Marcin: Znak nie pomógł – Gazeta Wyborcza, 24.12.2002

Kuca Paweł, Wróbel Piotr, cykl: Rektor z wyrokiem - Nowin, 19.11.2002

Kuca Paweł, Wróbel Piotr: Senat przebaczył rektorowi - Nowiny, 06.12.2002

Kuca Paweł, Wróbel Piotr: Żadnej dymisji, czas minął - Nowiny, 22.11.2002

Kurczab-Redlich Krystyna: Demokracja z krwi i kości – Gazeta Wyborcza, 30.04.2003

Kurczab-Redlich Krysytna: Śmieciom podobni – Dziennik Polski, 31.01.2003

Lipiński Piotr Greenhorn w imperium – Gazeta Wyborcza, 22.05.2003

Łukasiak Amelia: Lokalna prasa pod presją – Newsweek Polska, 15.06.2003

Marszałek Anna: Polska broń dla terrorysty – Rzeczpospolita, 22.10.2002

Mazurkiewicz Jan Ministerstwo do spraw przyzwoitości – Tygodnik Echo, 09.04.2003

Mazurkiewicz Jan: Towarzystwo wzajemnej adoracji – Tygodnik Echo, 22.01.2003

Miecik Igor T.: Prokurator na żądanie –Polityka, 13.07.2002

Mikołajewska Bianka: Baron P. –Polityka, 20.07.2002

Mikołajewska Bianka: Bazar z dyplomami –Polityka,18.01.2003

Mikołajewska Bianka: Grabarze biznesu –Polityka, 19.10.2002

Solecka Małgorzata, Stankiewicz Andrzej, cykl: Leki za miliony dolarów – Rzeczpospolita, 12.05.2003

Solecka Małgorzata, Stankiewicz Andrzej: Dobry prezes na Ursynowie - Rzeczpospolita, 21.05.2003

Solecka Małgorzata, Stankiewicz Andrzej: Nasze zarzuty się potwierdzają -„Rzeczpospolita, 23.05.2003

Solecka Małgorzata, Stankiewicz Andrzej: Niebezpieczne związki z kasą – Rzeczpospolita, 14.05.2003

Solecka Małgorzata, Stankiewicz Andrzej: Znajoma prezesa z funduszu - Rzeczpospolita, 16.05.2003

Starosta Ewa: Kto wziął w łapę – Ilustrowany Kurier Polski, 13-15.09.2002

Subotić Małgorzata, Szymborski Tomasz: Baron śląski – Rzeczpospolita 21.12.2002

Szymborski Tomasz: Kamienicę wyłudzę – Rzeczpospolita, 25.09.2002

Szymborski Tomasz: Układ fizyczny – Rzeczpospolita, 23.12.2002

Zamojska Aneta: W Rajgrodzie czas się zatrzymał – Gazeta Współczesna, 14.03.2003


AUDYCJE RADIOWE:

Bogoryja-Zakrzewska Hanna: Emilia – niewolnica tajemnicy – Polskie Radio, Studio Reportażu i Dokumentu, 05-08.2002

Bogoryja-Zakrzewska Hanna: Fajna rzecz publiczna – Polskie Radio, Studio Reportażu i Dokumentu, 05-08.2002

Cichoń-Żyła Beata: Wielki Brat w małej gminie – Polskie Radio Wrocław, 10.2002

Czarkowska Agnieszka: Machina zaufania publicznego – Polskie Radio Białystok, 21.02.2003

Kamiński Mariusz: Kto ochroni ochroniarza – Polskie Radio Lublin, 13.10.2002

Lichocka Halina, cykl: Ludzie biznesu: wywiad z Bartłomiejem Michałowskim – inicjatorem Ruchu Obywatelskiego „Normalne Państwo” – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 12.04.2003

Lichocka Halina: Ludzie biznesu: wywiad z Romanem Kluską, b. Prezesem firmy „Optimus”– Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 01.03.2003

Maciejowska Alicja: Sława i oszczerstwo – Polskie Radio, Studio Reportażu i Dokumentu, 14.01.2003

Skawińska Magda, Dulkowski Konrad: Partie listy piszą – Polskie Radio, pr. III, 01.2003

Żyła Przemysław: Cekpetna-czyli ściśle tajne – Polskie Radio Wrocław, 09.2002


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Drygas Maciej: Głos nadziei – Telewizja Polska S.A., pr. I

Kalina Jerzy: Pogońza prawdą – Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku, 08.2002 i 03.2003

Kurczab-Redlich Krystyna: Czeczenia – zabójstwo za zgodą świata – Telewizja Polsat. 19.06.2003

Ziętkiewicz Małgorzata: Żywa pamięć – Telewizja Polsat, 05.02.2003

Ziętkiewicz Małgorzata: Przykręcane śruby – Telewizja Polsat, 19.03.2003


Kategoria II

Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Sznurki prezesa – Dziennik Polski, 31.10.2002

Indulski Grzegorz: Sprawa za miliard – Newsweek Polska, 27.04.2003

Karnowski Michał, Impulski Grzegorz, Łukasiak Amelia, Potocki Andrzej R., Rybak Agnieszka: Druga odsłona Rywingate – Newsweek Polska, 19.01.2003

Kittel Bertold: Czysta formalność, czyli miliony za wiatraki – „Rzeczpospolita”, 18.06.2003

Kittel Bertold: Do spółki z handlarzem bronią – „Rzeczpospolita”, 03.12.2002

Kittel Bertold: KBN dał pieniądze handlarzowi bronią – „Rzeczpospolita”, 25.01.2003

Kittel Bertold: Krokodyle na giełdzie – „Rzeczpospolita”, 31.07.2002

Marszałek Anna i Stankiewicz Michał: Afera paliwowa – druga odsłona – Rzeczpospolita, 27.03.2003

Marszałek Anna i Stankiewicz Michał: Miliardy utopione w benzynie – Rzeczpospolita, 27.03.2003

Marszałek Anna: Koncesja za łapówkę – Rzeczpospolita, 14.03.2003

Michałowski Witold: Jamałgate – Rurociągi, I kwartał 2003

Mikołajewska Bianka: Gliny w błocie – Polityka, 24.08.2002

Mikołajewska Bianka: Obrotne towarzystwo – Polityka, 13.07.2002

Solecka Małgorzata i Stankiewicz Andrzej: Darowizny na koszt państwa – Rzeczpospolita, 27.06.2003

Stankiewicz Michał: Ofiara policyjnych rozgrywek – Rzeczpospolita, 04.01.2003

Stankiewicz Michał: Z sądu do sejmu – Rzeczpospolita, 21.10.2002

Szymborski Tomasz i Bronisław Wildstein: Kasa fundacji zabytków – Rzeczpospolita, 28.05.2003

Szymborski Tomasz: Bliski koniec kariery adwokata – Rzeczpospolita, 09.04.2003

Szymborski Tomasz: Koniec przypadków mecenasa – Rzeczpospolita, 30.06.2003

Szymborski Tomasz: Mecenas łamie prawo – Rzeczpospolita, 07.04.2003

Torański Błażej: Biznes nie dla wszystkich – Rzeczpospolita, 06.05.2003

Torański Błażej: Ostrów prywatny – Rzeczpospolita, 17.02.2003

Torański Błażej: Przerwana kariera Lecha M. – Rzeczpospolita, 24.09.2002

Wróbel Piotr: Bardzo tajemnicze śledztwo – Nowiny, 2-27.10.2002

Wróbel Piotr: Jestem podstawionyza pieniądze – Nowiny, 05.03.2003

Wróbel Piotr: Trzeba umieć umierać – Nowiny, 19.07.2002


AUDYCJE RADIOWE:

Czyżewska-Jacguemet Agnieszka i Hemperek Monika: Włoskie Eldorado – Polskie Radio Lublin, 03.2003

Gałaburda Aneta i Ewa Sokólska: Duma opadła – Polskie Radio Białystok, 29.06.2003


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jakimczyk Jarosław: Miliony utopione w Kongu – Rzeczpospolita, 03.10.2002

Krasucki Witold: Tylko u nas – Hamernia – TVP. Redakcja Audycji Publicystycznych, 28.05.2003

Majeran Mirosław: Mordercy dzieci cz.1 i 2 – Telewizja Polsat, 30.09.2002

Michałowski Witold: Gazowa sprawiedliwość – ABC NET – Fundacja Orientacje, 14.01.2003

Ziętkiewicz Małgorzata: Grupa D – Telewizja Polsat, 21.05.2003


Kategoria III

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Kurza ślepota – Dziennik Polski, 11.04.2003

Bartuś Zbigniew: Wolność, równość, frajerstwo – Dziennik Polski, 10.01.2003

Bartuś Zbigniew: Znowu konspira – Dziennik Polski, 26.07.2002

Borowiec Władysław: Chleb na wynos – Nowiny, 6-8.12.2002

Borowiec Władysław: Życie na krechę – Nowiny, 30.08.2002

Chomika Aleksandra, Netka Kazimierz: Krzyżacki spadek, krzyżackie metody. Wodna bomba – Dziennik Bałtycki, 11.03.2003

Gajda Olga: Dla tych, którzy chcą zatrudnić – Rzeczpospolita, 9.07.2002

Gajda Olga: Najlepiej, najtaniej, najszybciej – Rzeczpospolita, 5.10.2002

Gajda Olga: Pomoc dla absolwentów – Rzeczpospolita, 22.10.2002

Głęboka Martyna: Moja mama świetnie sprząta, Wzruszone serca – Słowo Ludu, 6.06.03

Grochowska Magdalena: A rzeka zmienia swój bieg – Gazeta Wyborcza, 19 i 26.04.2003

Grochowska Magdalena: Odchodził jak Lear – Gazeta Wyborcza,1.02.2003

Gruszka-Zych Barbara: Wytrwać w „Jedności” – Gość Niedzielny, 2.03.2003

Grzebałkowska Magdalena: Zły – Gazeta Wyborcza, 4.07.2002

Hugo-Bader Jacek: Prymusi, królewięta i proletariusze – Gazeta Wyborcza, 9.01.2003

Karnowski Michał i Maziarski Wojciech: Polityka sięgnęła bruku – Newsweek Polska,12.01.2003

Karnowski Michał: Kto tu rządzi? – Newsweek Polska, 8.12.2002

Kopras-Fijołek Anna: Nie pałką ich, to wodą – Gazeta Jarocińska, 7.02.2003

Kopras-Fijołek Anna: Nie rzucim ziemi – Gazeta Jarocińska, 14.02.2003

Kopras-Fijołek Anna: Skopać, spałować – Gazeta Jarocińska, 24.01.2003

Kowalski Marcin: Pamiątka po Celulozie – Gazeta Wyborcza, 23.11.2002

Kowalski Marcin: Dali im szkołę – Gazeta Wyborcza, 22.06.2003

Kowalski Marcin: Nie rzucim szkoły – Gazeta Wyborcza, 6.11.2002

Kowalski Marcin: Szkoły nie poddamy – Gazeta Wyborcza, 7.05.2003

Kuciel Joanna: Stan niepamięci – Słowo Polskie, 13.12.2002

Łukasiak Amelia: Rolowanie Roli – Newsweek Polska, 19.01.2003

Miecik Igor T.: Wojny domowe, wojny testamentowe – Polityka, 18.01.2003

Mikołajewska Bianka: Tacy zwyczajni ludzie – Polityka, 10.05.2003

Nowak Włodzimierz : Cała Polska trzaska – Gazeta Wyborcza, 20.02.2003

Nowak Włodzimierz: Ręka w górę, głowa w dół –Gazeta Wyborcza, 12.09.2002

Nowak Włodzimierz: Rozkroku mistrz i przykucania – Gazeta Wyborcza, 13.03.2003

Pawlas Jerzy: Gdzie mieszkać – Tygodnik Solidarność, 21.03.2003

Pawlas Jerzy: Gospodarka zatorów – Tygodnik Solidarność, 6.12.2002

Pawlas Jerzy: Solidarność pod tanią banderą – Tygodnik Solidarność, 18.10.2002

Sadecki Jerzy, Bień Krxysztof: Jak dopaść biznesmena – Rzeczpospolita, 31.03.2003

Surmiak-Domańska Katarzyna: 500 adresów donikąd – Gazeta Wyborcza, 18.07.2002

Surmiak-Domańska Katarzyna: Jesteśmy bardzo szczęśliwą – Gazeta Wyborcza, 23.01.2003

Surmiak-Domańska Katarzyna: Zawziętus – Gazeta Wyborcza, 30.11.2002

Trusewicz Iwona: Górnik bez pracy jest nieszczęśliwy – Rzeczpospolita, 5.12.2002

Trusewicz Iwona: Nie jesteśmy wypaleni – Rzeczpospolita, 24.03.2003

Trusewicz Iwona: Prawo prezesa – Rzeczpospolita, 24.02.2003

Wasztyl Bogdan: Armia frustratów – Dziennik Polski, 15.11.2002

Wasztyl Bogdan: Czarna rozpacz białych czepków – Dziennik Polski, 17.01.2003

Wasztyl Bogdan: Rząd przed sąd – Dziennik Polski, 14.03.2003


AUDYCJE RADIOWE:

Białek Ireneusz i Perdeus-Białek Małgorzata: Wiedzieć, znaczy przewidywać przyszłość – Polskie Radio pr. I, 4.03.2003

Czarkowska Agnieszka: Elementarz Mateusza – Polskie Radio Białystok, 19.11.2002

Ewelina Karpacz: Reasumpcja czyli powtórka z głosowania – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 25.06.2003

Furga Małgorzata i Kolmer Anna: Manhattan-Brooklyn – Polskie Radio Szczecin, 16.05.2003

Gałaburda Aneta i Piętruczuk Alicja: Nie tak miało być – Polskie Radio Białystok, 08.2002

Kaczkowska Anna: Droga do Korei – Radio Lublin S.A., 18.05.2003

Lichocka Halina: Ludzie biznesu: wywiad z Piotrem Chądzyńskim, Prezesem Zarządu Fundacji Wspólna Droga – Polskie Radio pr. I; Radio Biznes, 28.12.2002

Marks Mariusz: Bieda nam, bieda – Polskie Radio Wrocław, 17.03.2003

Michalak Katarzyna: Kolędnicy z pośredniaka – Radio Lublin S.A., 21.01.2003

Michałowska Ewa i Piotrowski Tomasz: Bar Europa, czyli aneks do unijnych negocjacji –Polskie Radio pr. I, Studio Reportażu i Dokumentu , 17.02.2003

Prokopiuk Ireneusz: Unia B – Polskie Radio Białystok, 10.2002

Reda Renata: Pisk ślimaka – Polskie Radio Białystok, 27.05.2003

Rezner Wojciech: Prognoza Radia Biznes – Redakcja Radio Biznes, pr. I, 08.05.2003

Sawicka Małgorzata: Sposób na biedę – Radio Lublin S.A., 1.06.2003

Szkurłat-Adamska Ewa: Życiorysy na początek wielu – Radio Kraków Małopolska, 06.2003

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Ludzie Ożarowa – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 15.01.2003


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bandera Karolina: Co dalej z Tobą, Karolinko? – Telewizja Polska S.A. Program 1, 02.02.2003

Wąsiński Piotr: Słodkie życie – Telewizja Polska S.A., Magazyn Ekspresu Reporterów, Redakcja Reportażu Programu 2, 16.09.2002

Wyrwich Mateusz: Żaden głupi nie zostanie świętym – Telewizja Polska S.A., 09.2002


Kategoria IV

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych


PUBLIKACJE PRASOWE :

Grzebałkowska Magdalena: Galicja zmieniła flagę – Gazeta Wyborcza, 20.02.2002

Michałowski Witold: Polowanie na „niedźwiedzia” – śmierć gen. Lebiedzia – dwumiesięcznik Obywatel, 07.2002

Miecik Igor T.: Prawdziwy koniec imperium – Polityka, 18.01.2003

Miecik Igor T.: Ziemia lekką będzie – Polityka, 26.10.2002

Sitek Andrzej: Jak minął rok, w cieniu krzyża – Pomosty, 04.2003

Sitek Andrzej: Kilonia – miasto o wielu obliczach – The Coastal Times, 10.2002

Sitek Andrzej: Rewelacje niemieckiego rozbitka – Schlesisches Wochenblatt, 24.09.2002

Szczygieł Mariusz: Film się musi kręcić – Gazeta Wyborcza, 8.05.2003

Jakimczyk Jarosław i Kozmana Magdalena: Pusty pokój pani Roque – Rzeczpospolita, 12.04.2003


AUDYCJE RADIOWE:

Krysowata Jolanta: Osieroceni – Polskie Radio Wrocław, 22.06.2003

Piłatowska-Mądry Irena: Głosy i miejsce na ciszę – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pr. I, 20.11.2002 i 25.02.2003

Wyrzykowski Krzysztof: Historia trzech pierścieni – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, 3.02.2003


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jakimczyk Jarosław i Kozmana Magdalena: Pusty pokój pani Roque – Rzeczpospolita, 12.04.2003

Kietliński Radosław: Śmierć na Dubrowce – Telewizja Polsat, 15.01.2003

Kurczak-Redlich Krystyna: Czeczenia widmo śmierci – Telewizja Polsat, 22.01.2003

Lis Tomasz i Jędrzejowski Grzegorz: Fakty – TVN, 09. 2002-06.2003


Kategoria V

Nagroda im. Władysława Grabskiego

za publikacje ekonomiczne


PUBLIKACJE PRASOWE :

Adamowicz Piotr: Ból narodzin w kolebce – Rzeczpospolita, 3.06.2003

Barszewicz Zdzisław: Agonia strefy – Tygodnik Echo, 8.01.2003

Bartuś Zbigniew: Burzliwy pogrzeb marchewki/z innej bajki – Dziennik Polski 29.11.2002

Bartuś Zbigniew: Na bruk – Dziennik Polski, 9.08.2002

Bartuś Zbigniew: Węgiel brutalny – Dziennik Polski, 21.02.2003

Brokowska Beata: Gospodarstwo pod świerkami – Gazeta Olsztyńska, 20.08.2002

Brokowska Beata: Mazurskie mleko w brukselskich kubkach – Gazeta Olsztyńska, 5 7.07.2002

Brokowska Beata: Sapard jak cukierek za szybą – Gazeta Olsztyńska, 2.10.2002

Fabjański Marcin: Na Wall Street nikt nie płacze – Gazeta Wyborcza- duży format, 12.09.2003

Gajda Olga: Film radzi, jak uzyskać dotacje – Rzeczpospolita, 24.06.2003

Gajda Olga: Jak zabezpieczać się przed zmianami kursów walut – Rzeczpospolita, 29.04.2

Gajda Olga: Pożyczki tańsze od bankowych – Rzeczpospolita, 24.09.2002

Grzegorczyk Waldemar: Bank sprzedawał do końca – Rzeczpospolita, 10.09.2002

Kowalski Marcin i Waldemar Lewandowski: Jak to w rodzinie – Gazeta Wyborcza, 11.05.2003

Michałowski Witold: Ropa z Wilajetu Midhat Paszy – Rurociągi, 06.2003

Netka Kazimierz: 150 tysięcy Pomorzan nie dostaje pensji. Pracują za darmo – Dziennik Bałtycki, 4.03.2003

Netka Kazimierz: Gdańsk nie zostanie nowym polskim zagłębiem węglowym. Opał z kanału – Dziennik Bałtycki, 11.03.2003

Niklewicz Konrad: Pomoc doraźna wymuszana publicznie – Gazeta Wyborcza, 29.10.2002

Niklewicz Konrad: Publiczna pomoc pożarowa – Gazeta Wyborcza, 24.10.2002

Pawlas Jerzy: Dziurawa prywatyzacja energetyki – Tygodnik Solidarność, 8.11.2002

Pawlas Jerzy: Jak rozhartowuje się stal – Tygodnik Solidarność, 31.01.2003

Pawlas Jerzy: Niechciany interes – Tygodnik Solidarność, 7.02.2003

Prusek Tomasz: Były, ale się zbyły – Gazeta Wyborcza, 18.11.2002

Prusek Tomasz: Jest polski ślad – Gazeta Wyborcza, 17.10.2002, cykl

Prusek Tomasz: Raz, dwa, trzy, hossa jak się patrzy – Gazeta Wyborcza, 5.06.2003

Szeląg Wojciech: Felietony w „Gazecie Prawnej” – Gazeta Prawna, 15.04.2003-22.06.2003

Trepińska Maria: Colloseum, konsorcjum, które chciało podbić Śląsk – Puls Biznes, 2.04.2003

Trepińska Maria: Prokuratura sprawdzi kulisy przejmowania Stalproduktu – Puls Biznesu, 14.10.2002

Trepińska Maria: Trwa bezpardonowa wojna o Stalprodukt – Puls Biznesu, 19.09.200

Trusewicz Iwona: Ajenci piszą do ministrów – Rzeczpospolita, 24.02.2003

Trusewicz Iwona: Kochaj albo płać – Rzeczpospolita, 10.02.2003

Trusewicz Iwona: Życzę dużo sukcesów – Rzeczpospolita, 26.07.2002

Wróbel Piotr: Kto wykończył hutę – Nowiny, 2.08.2002

Wróbel Piotr: Rozpędzona lokomotywa – Nowiny, 24.01.2003


AUDYCJE RADIOWE:

Czyżewska-Jacguemet Agnieszka: Kariera z pasją – Polskie Radio Rozgłośnia Lubelska, 07.2003

Grzyb Roman: Komentarz wydarzeń gospodarczych mijającego tygodnia – nowy cykl audycji Radia Biznes – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 31.05.2003

Kluczyńska Maria i Legowicz Wiktor: Bilans – Polskie Radio S.A., 26.06.2003

Lichocka Halina: Ludzie biznesu: wywiad z Jackiem Furgą b. Prezesem Zarządu HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 16.11.2002

Lichocka Halina: Ludzie biznesu: wywiad z Piotrem Krupą – Prezesem Zarządu firmy „Kruk systemy Inkaso” – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 10.05.2003

Lidke Robert: Nowy cykl audycji „Radio Biznes” – komentarz wydarzeń gospodarczych –Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 21.06.2003

Rezner Wojciech: Radio Biznes – publicystyka gospodarcza – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 09.06.2003

Sawicka Małgorzata: Biznes dla uczciwych – Radio Lublin S.A., 6.04.2003

Stankiewicz Robert: Nowy cykl audycji „Radio Biznes” - komentarz wydarzeń gospodarczych – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 28.06.2003

Szymyślik Mariusz i Kubel Juliusz: Grosz do grosza – Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Poznaniu „Radio Merkury” S.A., X, XI.20

Trepińska Maria: Colloseum, konsorcjum, które chciało podbić Śląsk – Puls Biznes, 2.04.2003

Wyrzykowski Krzysztof: Mąż stanu – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia,11.11.2002

Zadrożna Sylwia: Komentarz wydarzeń gospodarczych mijającego tygodnia. Nowy cykl audycji Radia Biznes – Polskie Radio S.A., pr. I, Radio Biznes, 19.04.20

Żyła Przemysław: Harley i świerszcze – Polskie Radio Wrocław, 09.2002


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Jantos Henryk: Stryszów w Europie – TVP S.A. pr. I, Redakcja Publicystyki, 17.01.2003

Szeląg Wojciech i Sroka Jarosław: Puls, Biznes i Giełda – Telewizja Polsat, 25.04.2003, 1.05.2003

Szeląg Wojciech i zespół „Biznes Informacji” TV Polsat: Biznes Informacje – Telewizja Polsat, 15.05.2003, 14.05.2003


Kategoria VI

Nagroda im. Marka Cara

za dziennikarskie publikacje internetowe

PUBLIKACJE PRASOWE etowe

Dębicka Olga: Hodowanie krzemowego mózgu – Wirtualna Polska Serwis Komputerowy, 10.02.2003

Leńkowska Joanna: Motywy protestu – Polis, 03.2003

Toczyski Piotr: Polis, pismo o sztuce życia publicznego – Polis, 03.2003

Toczyski Piotr: Ciemno wciąż, czyli nienakręceniwww.sm.pl/polis, 03.2003


Kategoria VII

Nagroda im. Stana Musiała i Edwarda J. Piszka

za publikacje o tematyce sportowej


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartosiak Arkadiusz i Maya Oskar: Czarno to widzę – Rzeczpospolita, 18-19.06.2003

Staszak Katarzyna i Kowalski Marcin: Nie chcą słyszeć – Gazeta Wyborcza, 6.05.2003

Staszak Katarzyna i Marcin Kowalski Marcin: Agnieszka zmienia przepisy – Gazeta Wyborcza, 2.05.2003, cykl

Zapert Tomasz Zbigniew: Daleko od szosy, blisko sportu – Tygodnik Świętokrzyski, 4-5.01.2003


AUDYCJE RADIOWE:

Blimel Maria i Wasilewska Wanda: Los Kibicos – Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu, Radio Merkury S.A., 28.09.2002

Kamiński Mariusz: Człowiek z duszą sportowca – Polskie Radio Lublin, 25.03.2003

Karpacz Ewelina: Bramkarski Blus – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 30.10.2002

Wielowieyska Grażyna: Prawy sierpowy księdza kapelana – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 27.11.2002

Żyła Przemysław: Jak bym frunął… – Polskie Radio Wrocław, 05.2003


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Kubiak Krzysztof: Gdzie są nasi – TV Polonia, 29.06.2002


Kategoria VIII

NAGRODA im. BOLESŁAWA WIERZBIAŃSKIEGO

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism
/tzn. nie związanych z koncernami medialnymi i samorządami/,
wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych


PUBLIKACJE PRASOWE :

Antczak Jacek: Ostatnia kadencja – Słowo Polskie, 25.10.2002

Antczak Jacek: To jest ten nasz doktor, panie Lepper – Słowo Polskie, 22.11.2002

Antczak Jacek: Wójtem być chcę, a nawet muszę – Słowo Polskie, 31.10.2002

Czwojdrak Aleksandra (współpraca – Katarzyna Kroczak): Pańskie oko, a nie tuczy –Gazeta Wyborcza, 25.06.2003

Dębicka Olga: Kaffee Ma-Ma – Dziennik Bałtycki, 6.06.2003

Dębicka Olga: Słuchaj Bibi – 30 Dni, I/II 2003

Fidrysiak Alicja: Czarna niewdzięczność – Tygodnik Ciechanowski, 15.10.2002

Fidrysiak Alicja: Rozpacz, siostra bezsilności – Tygodnik Ciechanowski, 18.03.2003

Fidrysiak Alicja: Wołanie z krainy nieszczęśliwości – Tygodnik Ciechanowski, 21.01.2003

Hagedorny Wiesław: Mława-Panama City, czyli historia wielkiego przekrętu – Tygodnik Ciechanowski, 15.04.2003

Hagedorny Wiesław: Nic się nie stało szkoła zamknięta – Tygodnik Ciechanowski, 27.05.2003

Hagedorny Wiesław: Słup nie chce do Unii – Tygodnik Ciechanowski, 17.06.2003

Jakubowski Krzysztof: Kupić sobie prawo jazdy – Tygodnik Ciechanowski, 26.11.2002

Jędrysik Jarosław: Prace rodzinne – Tygodnik Echo, 21.05.2003

Kawczyńska Marta: Optymista tańczy twista – Gazeta Wyborcza, 4-5.01.2003

Kawczyńska Marta: Wesoły pies pokazuje brzuch – Gazeta Wyborcza, 19-21.04.2003

Kawczyńska Marta: Wizualny rytm z rzutnika – Gazeta Wyborcza, 1-2.03.2003

Kopras-Fijołek Anna: Ogórkowa o północy – Gazeta Jarocińska, 4.04.2003

Kopras-Fijołek Anna: W Europie jestem od dawna – Gazeta Jarocińska, 27.06.2003

Malicki Wojciech i Niemiec Piotr: Wszyscy ludzie prezydenta – Tygodnik Nadwiślański, 20.03.2003

Malicki Wojciech: Trzy lata za niewinność – Tygodnik Nadwiślański, 19.09.2002

Matusiak Agnieszka: Naczelny do wymiany – Gazeta Jarocińska, 15.11.2002

Matusiak Agnieszka: Sztabówka w urzędzie – Gazeta Jarocińska, 17.01.2003

Matusiak Agnieszka: Zapomniany przez wszystkich – Gazeta Jarocińska, 26.07.2002

Michałowska Anna: Do końca świata i jeden dzień dłużej – Tygodnik Regionalny, 11.02.2003

Nowaczyk Ewa: Śmieci nad sosnami – Gazeta Wyborcza, 1.08.2002

Nowaczyk Ewa: Wyższe niż sosny – Gazeta Wyborcza, 1.08.2002

Sitek Andrzej: 3 mln młodych Niemców – Wiadomości Gdyńskie, 03.2002

Sitek Andrzej: Jak kamień w wodę – Przegląd Świętokrzyski, 10.2002

Sitek Andrzej: Proekologiczna Gdynia transportowa – Progi, 10.2002

Stangrodzka Ewa: Wiara w ludzi czyni cuda – Tygodnik Ciechanowski, 25.03.2003

Stangrodzka Ewa: Wzajemnie potrzebni, ale…niepożądani – Tygodnik Ciechanowski, 28.01.2003

Żagiel Stefan: Arka artystów – Tygodnik Ciechanowski, 20.05.2003

Żagiel Stefan: Gapowicz anonim – Tygodnik Ciechanowski, 3.06.2003


Kategoria IX

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

międzystowarzyszeniowego klubu „Ekos”
pod patronatem firmy Hewlett-Packard Polska
za publikacje z dziedziny ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bonenberg Krystyna: Faza krwi i ognia – Aura, 05.2003

Bonenberg Krystyna: Jedno drugiemu psoci: wilgoć zimnu, a zimno wilgoci – Aura, 10.2002

Bonenberg Krystyna: Straszliwi zabójcy o najmniejszych w przyrodzie rozmiarach – Aura, 06.2003, cykl

Bonenberg Krystyna: Strefa buntu przyrody – między morzem a ziemią – Aura, 11.2002

Bonenberg Krystyna: Synsepal cudowna roślina krajów dalekich – Aura, 02.2003

Forowicz Krystyna: Dynamiczna branża – Rzeczpospolita,12.05.2003

Forowicz Krystyna: Milczenie ptaków – Rzeczpospolita, 30.06.2003

Forowicz Krystyna: Powietrze uchodzi z Zielonych Płuc – Rzeczpospolita, 24.02.2003

Kepel Andrzej i Bogdanowska Adriana: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 11.2003

Kepel Andrzej: Nowy projekt nowej ustawy – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 03.02.2003, cykl

Kepel Andrzej: Polska doczekała się krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej –Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 26.03.2003

Kepel Andrzej: Radykalne zmiany projektu ustawy – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 14.04.2003

Netka Kazimierz: Lew i inni Królowie – Dziennik Bałtycki, 3.01.2003

Netka Kazimierz: Nie mówią ale dają prezenty – Dziennik Bałtycki, 24-26.12.2002, cykl

Netka Kazimierz: Ojcowie troskliwi i okrutni – Dziennik Bałtycki, 20.06.2003

Nowaczyk Ewa: Pomóżmy drzewom – Gazeta Wyborcza, 4.04.2003

Pawłowski Albin: Kto kumka? – Salamandra

PUBLIKACJE PRASOWE etowy Magazyn Przyrodniczy, 11.2002

Priwieziencew Elżbieta i Sieciarska Ewa: Biuletyn Niecodzienny spraw ekologicznych –Biuletyn Niecodzienny spraw ekologicznych, XII. 2002 – VI 2003

Talaśka-Klich Lucyna: Dorobek na rzeź – Gazeta Pomorska, 9.06.2003

Talaśka-Klich Lucyna: Nie ten zapach – Gazeta Pomorska, 31.07.2002

Talaśka-Klich Lucyna: Siódmy rok bez wody – Gazeta Pomorska, 20.05.2003

Torański Błażej: Jo, burmistrz – Rzeczpospolita, 23.07.2002

Trusewicz Iwona: Zdobędziemy każde pieniądze – Rzeczpospolita, 24.03.2003

Wasilewski Marek Antoni: Triumfatorzy czy bezkarni? – Środowisko, 31.05.2003

Wójtowicz Aleksandra: Dwumiesięcznik „Biznes i Ekologia” – „Fenix” Biznes i Ekologia”, wybrane numery XI 2002-VI 20

Wójtowicz Aleksandra: Johannesburg na żywo – Biznes i Ekologia, 11.2002

Wójtowicz Aleksandra: Ślimacze tempo” – Biznes i Ekologia, 06.2003

Wylegała Przemysław: Dolina Noteci zagrożona przez wiatraki – Salamandra

PUBLIKACJE PRASOWE Internetowy Magazyn Przyrodniczy, 23.06.2003

Wylegała Przemysław: Nie takie znów brzydkie kaczątka – Salamandra

PUBLIKACJE PRASOWE Internetowy Magazyn Przyrodniczy, 11.2002

Zamojska Aneta: Pogrzewne na dioksynach – Gazeta Współczesna, 7-9.03.2003

Zespół autorów z PTOP „Salamandra: Bogdanowska Adriana, Jaros Radosław, Kepel Andrzej, Olejnik Ewa, Śliwa Paweł, Wylegała Przemysław: Poznańskie sokoły – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 6.05.2003, cykl

Zespół autorów z PTOP „Salamandra: Bogdanowska Adriana, Jaros Radosław, Kepel Andrzej, Olejnik Ewa, Śliwa Paweł, Wylegała Przemysław: Kratery pełne zawilców – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 21.05.20

Zespół autorów z PTOP „Salamandra: Bogdanowska Adriana, Jaros Radosław, Kepel Andrzej, Olejnik Ewa, Śliwa Paweł, Wylegała Przemysław: Skrzydlate oseski – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 24.06.20


AUDYCJE RADIOWE:

Biesiada Ewa: Krajobraz po huraganie – Polskie Radio Białystok, 31.03.2003

Bogdanowicz Anna: Wstydliwe odkrycie – Redakcja Reportaży – Polskie Radio Białystok, 02.07.2002 / 7.07.2002

Gałaburda Aneta: Jeden rytm – Polskie Radio Białystok, 12.06.2003

Kaczkowska Anna: Nauka poszła w las – Radio Lublin S.A., 30.10.2002

Karpacz Ewelina i Walewicz Agnieszka: Egzotyczni więźniowie – Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pr. I, 17.10.20

Piłtowska-Mądry Irena: Na przykład Lubliniec – Studio Reportażu i Dokumentu Polskie Radio pr. I, 3.10.20

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: W tę stronę zmierza świat – Studio Reportażu i Dokumentu Polskie Radio pr. I, 29.08.20Download: Laureaci konkursu SDP 2003.doc, Lista konkursowa SDP 2003.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20