Konkurs 2009 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP;

Laureaci
17. Konkursu Nagrody SDP 2009


Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka
ufundowana przez Zarząd Główny SDP

Patrycja Gruszyńska-Ruman

autorka audycji „WiNna nie WiNna”, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Pr. I z 27 października 2008 r.

- za znakomity reportaż opowiadający o doświadczeniach życia w dwóch totalitaryzmach, za stworzenie ponadczasowego studium ludzkiej krzywdy, nienawiści i.... przebaczenia.

Honorowe wyróżnienie

Zbigniew Domaszewicz i Piotr Miączyński

współautorzy artykułu „Samotność demaskatora”

„Gazeta Wyborcza” Duży Format z 29 września 2008 r.

- za pokazanie na wyrazistych przykładach, czym jest obywatelska powinność naprawy państwa wbrew zmowie milczenia - wobec szerzącego się wokół zła.


Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego
ufundowana przez Zarząd Główny SDP

Grzegorz Kuczek i Igor Miecik

współautorzy audycji „Nieprawidłowości w sądownictwie wojskowym”

TVN - Uwaga z 29, 30 października 2008 r.

- za ujawnienie tajemnic środowiska, które wytworzyło własne reguły i o cenie za przerwanie zmowy milczenia.

Honorowe wyróżnienie

Bianka Mikołajewska

autorka tekstu „Biznesmeni z komendy”, „Polityka” z 2 sierpnia 2008 r.

- za pokazanie podwójnej moralności w policyjnym wydaniu, interesów robionych pod płaszczykiem służby ludziom.


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach międzynarodowych
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”

Jacek Hugo-Bader

autor reportażu „Symfonia wybuchowa c-moll”

„Gazeta Wyborcza” Duży Format z 21 maja 2009 r.

- za znakomity tekst o katastrofie w kopalni. Za utrzymanie własnego stylu podnoszącego rangę reportażu jako gatunku o walorach literackich.

Honorowe wyróżnienie

Alicja Grembowicz

autorka audycji „Cela Konrada” Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Pr. I

- za wybitną audycję edukacyjną w postaci radiowego reportażu literackiego, ukazującego Adama Mickiewicza, jego życie i twórczość jako dziedzictwo i dobro nie tylko Polaków.


Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”

Beata Hyży-Czołpińska

autorka audycji tv „Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego”

TV Polonia z 5 kwietnia 2009 r.

- za pokazanie niezwykłości sztuki dziennikarskiej i przypomnienie, jak ważne jest dziedzictwo kulturowe, rodzinne, ojczyźniane.

Honorowe wyróżnienie

Anna Dudzińska

- za niebanalną opowieść o wybitnym artyście, jednocześnie wyrazistym człowieku polskiej sceny politycznej, o tym, jak można połączyć tak różne działalności, o źródle siły, jakim jest związanie z ziemią rodzinną.


Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o przedsięwzięciach gospodarczych służących realizacji wizji nowoczesnej Polski
ufundowana przez Bank Zachodni WBK

Zbigniew Bartuś

autor tekstu „Beton krzepnie powoli”, „Dziennik Polski”

z 17 października 2008r.

- za znakomity warsztat dziennikarski, pomysłowe i niebanalne ujęcie tematu, rzetelną znajomość opisywanego problemu, za długookresową jego obserwację.


Nagroda im .Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej
ufundowana przez Astra CEE Sp. z o.o.

Marzena Burczycka-Woźniak

autorka audycji „Przesyłka”, adaptacji książki „Prawda i prawo”, Teatr Polskiego Radia Pr. I

- za oryginalną dziennikarską opowieść o dążeniu do ujawnienia prawdy, przeniesioną w konwencję teatru faktu.

Honorowe wyróżnienia

Magda Skawińska

autorka audycji radiowej „Libacja”, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia,
z 15 czerwca 2009 r.

- za świetną warsztatowo radiową opowieść o absurdzie politycznym PRL-u, który miał przełożenie na dalsze losy - nie tylko zawodowe - grupy dziennikarek.

Maciej Drzewicki i Grzegorz Kubicki

współautorzy reportażu „Mama. Panią to masz na ulicy”, „Gazeta Wyborcza” z 23 maja 2009 r.

- za pokazanie Henryki Krzywonos-Stryczarskiej, jednej z bohaterek Sierpnia jako osoby nadzwyczajnej, nie dlatego, że nią była, ale dlatego, że cały czas nią jest.


Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone popularyzacji wiedzy o Polsce i świecie
ufundowana przez Rodzinę Patrona

Małgorzata Nabel i Konrad Stanglewicz

współautorzy cyklu audycji „Eugenika. Opowieść o ludzkich marzeniach, o doskonałości i błądzeniu”, Radio Zachód z 13, 27 i 24 marca 2009 r.

- za bardzo ciekawą i odważną inicjatywę pogłębienia refleksji o meandrach naszej cywilizacji, za pokazanie, jak blisko od doskonałości do tragedii.

Honorowe wyróżnienie

Joanna Nowaczyk

autorka tekstów „Mocek - bohater nieznany”, „Pomnik” i „Ukryty sztandar”, „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” z 27 sierpnia 2008 r., 9 marca 2009 r.

i 22 stycznia 2009 r.

- za przypomnienie historii, która tworzy legendę Mosińsko- Puszczykowskiej Małej Ojczyzny, składającej się na wielką polską historię.


Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Fundacji „Konkurs Pro Publico Bono”
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. nie związanych z koncernami medialnymi i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Nagroda przyznana przez jury Konkursu SDP w porozumieniu z kapitułą Nagrody Pro Publico Bono

ufundowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nagroda została ogłoszona podczas Obywatelskiego Święta Niepodległości Pro Publico Bono 11 listopada w Krakowie

redakcja Tygodnika „Głos Wągrowiecki”

- za świetną informację prasową, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, warsztat dziennikarski i redaktorski, za szanowanie swojego czytelnika.


Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”
za publikacje o problemach ochrony środowiska
ufundowaną przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Piotr Gadzinowski

autor audycji „Pieniądze nie śmierdzą”,

TVN - Uwaga z 26-27 marca 2009 r.

- za znakomitą realizację dziennikarskiej misji - wykrywania i piętnowania zła.

Honorowe wyróżnienie

Magdalena Grzebałkowska

- za reporterską wnikliwość, interwencję dziennikarską w sprawie pozornie lokalnej, której rozwiązanie zależy od świadomości i postawy obywatelskiej.

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka

PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: Komornik i spółka / Komornik w majestacie - Dziennik Polski, 20.02.2009

Cieśla Łukasz: Grabkowski uznał, że popełnił błąd - Polska Głos Wielkopolski, 16.03.2009

Cieśla Łukasz: Tajni sponsorzy Grabkowskiego - Polska Głos Wielkopolski, 12.02.2009

Domaszewicz Zbigniew, Piotr Miączyński Piotr: Samotność demaskatora - Duży Format Gazeta Wyborcza, 29.09.2008

Duda Maciej: Jak PR-owcy Prokomu chronili szefa przed mediami – Newsweek, 08.12.2008

Duda Maciej: Jak to się robi w Gdyni – Newsweek, 09.12.2008

Holak Marek i Wolek Roman: Pracy mniej, urlopu więcej - Tygodnik Lokalny Pałuki, 13.11.2008

Holak Marek: 304 karnety dla elity - Tygodnik Lokalny Pałuki, 23.12.2008

Holak Marek: Obłożnie chorzy pacjenci kredytują SP ZOZ Mogilno - Tygodnik Lokalny Pałuki, 23.10.2008

Klinger-Kosmala Klara: Szef molestuje? No to trudno/ Zapis urzędowej ignorancji - Dziennik Polska Europa Świat, 21.11.2008

Leszczyńska Izabela: Dane milionów Polaków nie będą bezpieczne - Dziennik Polska Europa Świat, 11.03.2009

Leszczyńska Izabela: GUS bez ustawy prześwietla Polaków - Dziennik Polska Europa Świat, 19.03.2009

Leszczyńska Izabela: Spis powszechny czy inwigilacja? - Dziennik Polska Europa Świat, 10.03.2009, cykl

Lubelska Krystyna: Misja rabina – Polityka, 6.06.2009

Rogaliński Paweł: Jądro ciemności po iracku - Polish Zone North, Educatours ltd, luty 2009

Rogaliński Paweł: Nadchodzi groźny bękart kryzysu - Magazyn Polonia, maj 2009

Socha Adam: Koniec czy kontynuacja „małkowszczyzny”? - Debata. Miesięcznik regionalny, marzec 2009

Szkurłat-Adamska Ewa, Subik Piotr: Jest jak jest, czyli kliniczny przypadek etyczny - Dziennik Polski, Radio Kraków, 20.09.2008, 21.09.2008

Szperkowicz Jerzy: Przejście przez morze czerwone – Odra, lipiec-sierpień 2008

AUDYCJE RADIOWE

Gieryszewski Mariusz: Nieudane inwestycje ministra Kownackiego - Radio ZET, 25.05.2009

Gruszyńska-Ruman Patrycja: WiNna nieWiNna - PR 1 PR, 27.10.2008

Rudnik Jolanta: Łaskawa śmierć - Radio Koszalin, 15.01.2009

Szkurłat-Adamska, Subik Piotr: Jest jak jest, czyli kliniczny przypadek etyczny - Dziennik Polski, Radio Kraków, 20.09.2008, 21.09.2008

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Broń sportowa - PR 1 PR S.A., 16.06.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Makowiecka Nina, Rogalska Barbara: Bojkot - Telewizja Polska PR I, 27.01.2009

Jaworska Joanna, Kościelak Katarzyna: Jacky od zadań specjalnych - TVP S.A., 14.12.2008

Kittel Bertold, Jabrzyk Jarosław: Zaufany prokurator ministra Czumy - TVN S.A., 18.05.2009

Bertold Kittel, Jarosław Jabrzyk: Jak CBA polowało na wiceministra - TVN S.A., 12.01.2009

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Skazana za walkę z pedofilią! - Telewizja Polsat, 02.03.2009

Horodyski Miłosz: Plotka pod dozorem specjalnym - TVP SA Oddział w Krakowie, 12.05.2009

Bucior Joanna, Pająk Bożydar: Żyć i pozwolić innym żyć - TVP SA Oddział w Krakowie, 25.11.2008

Mańka Jarosław: Ziemia obiecana - TVP SA Oddział w Krakowie, 02.06.2009

Świdzińska Agnieszka: Życiorysy z bliznami - TVP Katowice, grudzień 2008

Zagała Magdalena: Orzechy wiceministra - Superwizjer TVN, 01.12.2008

Ciechoński Leszek: Pojednanie doktora Bekkera - TVP Polonia, 2008

Dąbrówka Wojciech: Zabójstwo dziennikarza - TVP SA PR 1, 10.02.2009

Zalewski Jerzy: Pod prąd odc. 8/63 - TVP Info, 08.08.2008

Zalewski Jerzy: Pod prąd odc. 15/70 - TVP Info, odcinek wstrzymany przez redakcję

Zalewski Jerzy: Pod prąd odc. 5/60 - TVP Info, 18.07.2008

Kuczek Grzegorz, Miecik Igor: Nieprawidłowości w sądownictwie wojskowym - TVN UWAGA, 29-30.10.2009

Owczarski Piotr: Tajemnicze samobójstwa zabójstw Olewnika - TVP Olsztyn, styczeń 2009


Kategoria II

Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: Długa bezkarność gangsterów - Dziennik Polski, 22.06.2008

Bartuś Zbigniew: Fałszywy weksel prawdziwy dług - Dziennik Polski, 21.03.2008

Bartuś Zbigniew: Wekslowy gang za kratkami - Dziennik Polski, 19.08.2008, cykl

Chrzan Mikołaj: Misiak dobrodziej - Gazeta Wyborcza, 14.03.2009

Cieśla Łukasz: Błędy chronią mordercę - Polska Głos Wielkopolski, 05.01.2009

Duda Maciej, Zieliński Robert: Czuma musi wytłumaczyć się za prokuratora - Dziennik.pl, 07.04.2009

Duda Maciej, Zieliński Robert: Oskarżał opozycję. Teraz pomaga Czumie - Dziennik.pl, 08.04.2009

Duda Maciej, Zieliński Robert: Tak człowiek Czumy tępił „wrogów ludu” - Dziennik.pl, 08.04.2009

Duda Maciej, Zieliński Robert: Tępił opozycję i jest człowiekiem Czumy - Dziennik.pl, 06.40.2009

Duda Maciej: Kim jest człowiek, który pogrążył Rywina - Newsweek.pl, 10.06.2009

Duda Maciej: Żemek pogrąża Mazura - Newsweek.pl, 20.11.2008

Jakubowski Arkadiusz: Jak paliwo wyciekło leśnikom - Panorama Leszczyńska, 26.02.2009

Jurecki Jerzy: Ziemski sekret pucharu - Tygodnik Podhalański, 18.06.2009

Mikołajewska Bianka: Biznesmeni z komendy – Polityka, 02.08.2008

Mikołajewska Bianka: Kokosy spod gruszy – Polityka, 31.01.2009

Mikołajewska Bianka: Łowienie gruntów – Polityka, 01.11.2008

Socha Adam: Termy Warmińskie – decyzja ekonomiczna, czy polityczna? - Debata. Miesięcznik regionalny, kwiecień 2009

Stankiewicz Andrzej, Indulski Grzegorz, Śmiłowicz Piotr: Gorąca kasa Palikowa – Newsweek, 10.05.2009

Stankiewicz Andrzej, Śmiłowicz Piotr: Lech spółka – Newsweek, 24.05.2008

AUDYCJE RADIOWE

Kasia Jan Andrzej: Azor w pięciu smakach - PR 1 PR, 25.08.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Kittel Bertold, Jarosław Jabrzyn Jarosław: Okraść ZUS na 15 milionów - TVN S.A., 23.02.2009

Kuciel Maciej: Interesy pana J. - TVN SA Uwaga, 28-29.04.2009

Owczarski Piotr: Celnicy kontra przemytnicy - TVP PR 1, TVP INFO, TVP Olsztyn, maj 2009

Wojciechowski Przemysław, Lika Piotr: Śmierć Popiełuszki cz.1, cz. 2 – TVN, 20.10.2009, 27.10.2009

Wojciechowski Przemysław: Kto prowadzi grę wokół Aleksandra Gudzowatego – TVN, 23.03.2009


Kategoria III

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych


PUBLIKACJE PRASOWE

Bondyra Michał: Marzenia o gotowanym kartofelu - Przewodnik Katolicki, 19.10.2008

Domańska Agata: Koniec polsko-niemieckiej wojny na argumenty? - Koło integracji Europejskiej „KIŁE”, maj 2009

Grabowski Jarosław: Największa od 30 lat demonstracja w Teheranie. Starcia i ranni - Gazeta.pl, 15-16.06.2009

Grabowski Jarosław: Wojna w Gruzji - Gazeta.pl, 08.08.2008-03.09.2008

Hugo-Bader Jacek: Biała gorączka - Gazeta Wyborcza Duży Format, 24-26.12.2008

Hugo-Bader Jacek: Symfonia Wybuchowa C-moll - Gazeta Wyborcza Duży Format, 21.05.2009

Królikowska-Avis Elżbieta: Antychrześcijańska krucjata na wyspy brytyjskie - Niezależna Gazeta Polska, 6.02.2009

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: Miłość i zemsta w Kalkucie - Duży Format Gazeta Wyborcza, 15.09.2008

Kuraś Bartłomiej: Nie mówcie mamie - Gazeta Wyborcza, 23.10.2008

Leszczyńska Izabela, Łoziński Bogumił: CIA odtajni jutro 1100 stron o stanie wojennym - Dziennik Polska Europa Świat, 10.12.2008

Leszczyńska Izabela, Łoziński Bogumił: Co USA wiedziały o Stanie wojennym - Dziennik Polska Europa Świat, 15.12.2008

Leszczyńska Izabela, Łoziński Bogumił: Kukliński o generale: tchórz i karierowicz - Dziennik Polska Europa Świat, 13-14.12.2008

Makarenko Vadim: 13 000 000 - Gazeta Wyborcza, 23.03.2009

Migdał Robert, Gabińska Anna: Więcej czadu - Polska – Gazeta Wrocławska, 28.11.2008

Netka Kazimierz: Powstaje strategia Bałtyku - Polska Dziennik Bałtycki, 08.12.2008

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Młodzi Niemcy w byłych obozach zagłady. Strażnicy pokuty - Nowy tydzień Lublin, 28.07.2008

Rogaliński Paweł: Na twardo czy na miękko? - Magazyn Polonia, wrzesień- październik 2008

Rogaliński Paweł: Turcja w UE? Co NATO Polska? - Magazyn Polonia, kwiecień 2009

Rogaliński Paweł: Zapomniany parlament narodów - Magazyn Polonia, marzec 2009

Skierska Agnieszka: Leżałam na stosie trupów - Gazeta Wyborcza, 22.12.2008

Skierska Agnieszka: Tu wszyscy znamy Nerona - Gazeta Wyborcza, 10.11.2008

Stankiewicz Andrzej, Grzegorz Induski Grzegorz: Negocjator - Newsweek, 18.08.2008

Szabłowski Witold: Pop-Art. Radovan - Gazeta Wyborcza, 14.08.2008

Świątek Krzysztof: Wstyd Katalonii - Tygodnik Solidarność, 19.06.2009

Trusewicz Iwona: Wiking płacze pod bankiem – Rzeczpospolita, 10.10.2008

Wodecka Dorota: Piąta misja państwa Grodzkich -Gazeta Wyborcza Opole, 13.12.2008

Wojciechowski Marcin: Rosja jest wszystkim, reszta niczym - Gazeta Wyborcza, 24.12.2008

Woźniczko-Czeczott Joanna: Kinoteatrzyk Łukaszenki – Przekrój, 05.09.2008

Woźniczko-Czeczott Joanna: Kup pan Czarnogórę – Przekrój, 28.11.2008

Woźniczko-Czeczott Joanna: Partnerstwo wschodnie w (Stumilowym)lesie- Przekrój, 15.05.2009

AUDYCJE RADIOWE

Korczyńska-Jordan Elżbieta: Kopiec Pamięci i Pojednania - PR 3 PR, 27.01.2009

Gałek Cezary: Cztery siostry - Radio Zachód SA , 28.05.2009

Kasia Jan Andrzej: Niechciany bohater - PR I pr, 27.04.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Hyży-Czołpińska Beata: Jedno słowo… - TV Polonia, 15.08.2009

Mularski Mateusz: Być Serbem - TVP SA Oddział w Krakowie, 27.01.2009

Mularski Mateusz: Cena wolności - TVP SA Oddział w Krakowie, 09.06.2009

Siemion Magdalena: Zabita Czeczenia - TVP SA Oddział w Krakowie, 07.10.2008

Ziemba Anna: Wolna Białoruś- TVP SA Oddział w Krakowie, 17.02.2009


Kategoria IV

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury


PUBLIKACJE PRASOWE

Bielas Katarzyna: Napaleni na miłość - Duży Format Gazeta Wyborcza, 26.01.2009

Bondyra Michał: Duch strzeleckiego - Przewodnik Katolicki, 21.12.2008

Cieśla Joanna: Ćwiczenia z jedną niewiadomą- Polityka, 28.03.2009

Cieśla Joanna: Schnące grono – Polityka, 18.04.2009

Czalej Sławomir: Pośmiertne wodowania - Gość Niedzielny, 17.05.2009

Domaszewicz Zbigniew: Świergot zdechłej wrony – Polityka, 13.06.2009

Górlikowski Marek: Ja Klaudiusz wesołek - Gazeta Wyborcza, 06.04.2009

Kossobudzki Piotr: Młot na czarownice – Przekrój, 30.04.2009

Kossobudzki Piotr: Pańska skóra – Przekrój, 19.03.2009

Królikowska-Avis Elżbieta: Bohaterowie czy terroryści? - Niezależna Gazeta Polska, 3.04.2009

Kuba Ewa: Nowa fala w rozkwicie - Onet.pl, 07.04.2009

Lubelska Krystyna: Pani Irena gra siebie – Polityka, 8.10.2008

Makarenko Vadim: Teoria 10 tysięcy godzin - Gazeta Wyborcza, 27.03.2009

Mierzyńska Elżbieta: Bez posłów nie da rady - Posłaniec Warmiński, 15-28.02.2009

Mierzyńska Elżbieta: Uratujmy stare dworce - Posłaniec Warmiński, 30.11.2008

Mierzyńska Elżbieta: Zostało w oczach historii - Posłaniec Warmiński, 01-17.01.2009

Migdał Robert: Jestem babcią – prozą, która sprząta i gotuje - Polska – Gazeta Wrocławska, 24-25.01.2009

Migdał Robert: Pierwsi do piersi - Polska – Gazeta Wrocławska, 22.12.2008

Migdał Robert: Uuu, panie Lechu, co Pan wyrabia? - Polska – Gazeta Wrocławska, 17.04.2008

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie, skarb odnalazł w Lublinie - Nowy Tydzień w Lublinie, 6.04.2009

Rathman Tadeusz: Diariusz (Aktualności) Polska w Unii Europejskiej - Portal Regioset.pl, 01.07.2008-30.06.2009

Rogaliński Paweł: V rozbiór Polski? - Magazyn Polonia, wrzesień – październik 2008

Rogaliński Paweł: Wyrwani ze snu szeptem swarożyca - Magazyn Polonia, czerwiec 2009

Rybak Agnieszka: Dobry adres – Rzeczpospolita, 24.12.2008

Socha Adam: Olsztyn – „przestrzeń radości” czy brzydoty? - Debata. Miesięcznik regionalny, maj 2009

Steinhagen Dorota: Książę i Andrzej - Gazeta Wyborcza Częstochowa, 19.08.2008

Szabłowski Witold: Bajbajusz - Gazeta Wyborcza , 28.05.2009

Tocka Maria: Zakopany topór - Tygodnik Kontakt, 6.11.2008

Wirkus Agnieszka: Dla tych, którzy czują się pomiędzy - Gazeta Pomorska, 19.12.2008

Wirkus Agnieszka: Między dniem i nocą - Gazeta Pomorska, 19.12.2008

Wirkus Agnieszka: Na tropach diabła - Gazeta Pomorska, 24.07.2008

Włodarski Artur: e-dzieci nas demaskują – Agora, 25.06.2009

Woźniczko-Czeczott Joanna: Gra o Indie – Przekrój, 20.02.2009

Woźniczko-Czeczott Joanna: Sztuka zarabiania – Przekrój, 24.09.2008

AUDYCJE RADIOWE

Borowik Czesława: Duszy ludzkiej wszechnica zwierzyniec - PR Lublin, 20.06.2009, cykl: Ordynacki Tryptyk

Borowik Czesława: Klemensów - bywalców portret miejsca - PR Lublin, 28.02.2009

Borowik Czesława: List w sprawie zbytku w Stróży - PR Lublin, 18.04.2009

Dudzińska Anna: Śląski power - Polskie Radio Katowice, czerwiec 2009

Gałek Cezary: Scena jest świątynią - Radio Zachód S.A., 12.03.2009

Grembowicz Alicja: Cela Konrada - PR I PR, 26.12.2008

Kaczkowska Anna: Portret matki - Radio Lublin, 26.05.2009

Matysiuk Marcin: Anatomia życia - Polskie Radio Białystok 27.04.2009

Michniewicz Tomasz: „San Quentin, Kalifornia” - Trójka Polskie Radio, 27.10.2008

Mirzyński Robert: Strona po stronie – 20 lat bez cenzury - Radio Merkury, 07.06.2009

Nabel Małgorzata, Stanglewicz Konrad: Część I - Radio Zachód, 13.03.2009, cykl: Eugenika. Opowieść o ludzkich marzeniach o doskonałości i błądzeniu

Nabel Małgorzata, Stanglewicz Konrad: Część III - Radio Zachód, 27.03.2009

Nabel Małgorzata, Stanglewicz Konrad: Część VI - Radio Zachód, 24.03.2009

Nabel Małgorzata: Podwójny agent - Radio Zachód, 30.12.2008

Sawicka Małgorzata: Historia pewnej przyjaźni - Radio Lublin, 05.07.2008

Terarako Zdzisław, Matławski Bogdan, Szełemej Łukasz: Kraj za miastem –www.krajzamiastem.pl - Polskie Radio Szczecin, 01.04.09

Woźnikowska Jadwiga: Polska dusza YI -Radio Katowice, 19.03.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Kalina Jerzy: Monaster nad krutynią- Telewizja Biełsat, 20.10.2008

Łoszewski Bogdan: Od mundurowej do publicznej - TVP Redakcja Dokumentu, 24.10.2008

Łoszewski Bogdan: Telewizja czarna i biała - TVP Redakcja Dokumentu, 10.10.2008, cykl: Świadomy przekaz

Łoszewski Bogdan: Telewizja kolorowa niczym propaganda sukcesu - TVP Redakcja Dokumentu, 17.10.08

Mączka Anna Maria: Nahacz - TVP SA Oddział w Krakowie, 09.12.2008

Świdzińska Agnieszka: Prowincja niewypacykowana - TVP Katowice, listopad 2008


Kategoria V

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych

służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: Beton krzyczy powoli / Tak się buduje - Dziennik Polski, 17.10.2008

Bartuś Zbigniew: Ciemne niebo nad Polską - Dziennik Polski, 04.07.2008

Bartuś Zbigniew: Jak doszliśmy do tego, że Polak potrafi - Dziennik Polski, 05.06.2009

Hałabuz Nina, Samcik Maciej: Banki biorą na widełki - Gazeta Wyborcza, 13.01.09

Netka Kazimierz : Oparty na wiedzy - Polska Dziennik Bałtycki, 10.02.2009

Netka Kazimierz: Więcej przestrzeni dla inżynierów - Polska Dziennik Bałtycki, 12.01.2009

Prusek Tomasz: Będzie dobrze? Nie ma takiej opcji - Gazeta Wyborcza, 23.11.2009

Prusek Tomasz: Na kryzysie można wygrać - Gazeta Wyborcza, 26.11.2008

Rogaliński Paweł: Obama na korepetycjach Balcerowicza - Magazyn Polonia, czerwiec 2009

Samcik Maciej: Jak radzić sobie w trudnych czasach? - Gazeta Wyborcza, 28.02.2009

Samcik Maciej: Kara Furora w Lucas Banku - Gazeta Wyborcza, 0.04.2009

Samcik Maciej: Kredyt z „karpiem” w BZ WBK - Gazeta Wyborcza, 04.12.2008

Samcik Maciej: Sieć doradców Open Finane - Gazeta Wyborcza, 12.03.2009

Samcik Maciej: Uroczy Evito, czyli los za 15 zł - Gazeta Wyborcza, 11.05.2009

Surmacz Wojciech, Grzegórska Longina: Damy radę – Newsweek, 05.04.2009

Talarska-Klich Lucyna: Krach w lodówce - Gazeta Pomorska, 31.10.2008

Talarska-Klich Lucyna: Napad po godzinach - Gazeta Pomorska, 18.07.2008

Trusewicz Iwona: Książę Ammar kupuje Kwesturę – Rzeczpospolita, 25.08.2008

AUDYCJE RADIOWE

Kamiński Mariusz: Na szlaku Sobieskiego - PR Lublin, 09.06.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Masz dług – zabiorą ci wszystko - Telewizja Polsat, 14.04.2009


Kategoria VI

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej


PUBLIKACJE PRASOWE

Bednarz Iza: Rekonstrukcja według Marka cz. 1, 2, 3 - Echo Dnia, 21.11.2008, 28.11.2008, 05.12.2008

Bondyra Michał: Dom nie getto - Przewodnik katolicki, 25.01.2009

Bondyra Michał: Mocni siła rodzinnych więzi - Przewodnik katolicki, 26.04.2009

Burczycka-Woźniak Marzena: „Przesyłka” – autoadaptacja książki „Prawda i Prawo”- Teatr Polskiego Radia Program Pierwszy, 25.01.2009

Burczycka-Woźniak Marzena: Prawda i Prawo - Wydawnictwo MIT Gdynia, 01.07.2008

Cieśla Joanna: Ślad czarnej kredki – Polityka, 18.10.2008

Cieśla Joanna: Za mało za to samo – Polityka, 25.04.2009

Dedo Henryk, Kasperczak Waldemar: Adwokat ulicy - Fundacja „Głos Ewangelii”, 12.01.2009

Dedo Henryk, Kasperczak Waldemar: Bombka szczęścia - Fundacja „Głos Ewangelii”, 06.04.2009

Dolecka Joanna: Dorobić się nie można, ale można żyć - Tygodnik Czas Chełmna, 13.03.2009

Domaszewicz, Zbigniew, Grynkiewicz Tomasz: W sieci ślad urywa się na słupie - Gazeta Wyborcza, 09.12.2008

Domka-Rybka Agnieszka: Żyją pół na pół - Gazeta Pomorska, 31.10.2008

Drzewicki Maciej, Kubicki Grzegorz: Mama. Panią to masz na ulicy - Gazeta Wyborcza, 23.05.2009

Fąfrowicz-Szamocka Małgorzata: Byłem tylko wiolonczelistą - Poradnik Domowy, 10.05.2009

Filc-Redlińska Izabela: Depresja Polki i Polaka - Rzeczpospolita , 31.03.2009

Gapiński Karol: Feralna Kolonoskopia - Tygodnik Lokalny Pałuki, 09.10.2008

Gapiński Karol: Kurza wojna - Tygodnik Lokalny Pałuki 25.04.2008

Gawęda Mirosław: Żeby niszczyć kapliczki! I to w Kalwarii!? - Dziennik Polski, 24.04.2009

Goślińska Małgorzata, Tomasz Haładyj: Dworzec PKP – miejsce bardzo nie po kolei - Gazeta Wyborcza Częstochowa, 22.08.2008

Grzebałkowska Magdalena: Gerd z kindertransportu - Gazeta Wyborcza, 11.10.2008

Grzebałkowska Magdalena: Niemowlętami się brzydzę - Gazeta Wyborcza, 12.07.2008

Hejna Katarzyna: Zapomnieć to wszystko - Gazeta Pomorska, 24.10.2008

Hugo-Bader Jacek: Podziemne życie Ewy H. - Gazeta Wyborcza Duży Format, 10.06.2009

Jakubowski Arkadiusz: Cyklon, czyli jak się robi wodę z mózgu - Panorama Leszczyńska, 19.03.2009

Jakubowski Arkadiusz: Może miała na imię Ewa - Panorama Leszczyńska, 03.11.2008

Karwica-Rychlewicz Krystyna: Pracodawcy i pracownicy poszukiwani - Dobre Praktyki. Magazyn Społeczno-Kulturalny, czerwiec 2009

Klinger-Kosmala Klara: Korporacja kradnie Ci życie/ Sukces o smaku marihuany - Dziennik Polska Europa Świat, 06.10.2008

Klinger-Kosmala Klara: Kredyt na 612 proc? To w Polsce możliwe/ W szponach lichwiarzy - Dziennik Polska Europa Świat, 25.05.2009

Kopras-Fijołek Anna: Dzido. To znaczy radość - Gazeta Jarocińska, 22.05.2009

Kopras-Fijołek Anna: Nie można przyjść z ulicy.. - Gazeta Jarocińska, 09.01.2009

Kopras-Fijołek Anna: W innym świecie - Gazeta Jarocińska, 13.02.2009

Kossobudzki Piotr: Kobiecy wymiar wody – Przekrój, 14.05.2009

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: To jest jak gwiżdżący czajnik we mnie - Duży Format Gazeta Wyborcza, 08.12.2008

Kuraś Bartłomiej: Resocjalizacja w Auschwitz - Gazeta Wyborcza , 04.05.2009

Lisińska-Kozioł Maria: Matka nastolatka - Dziennik Polski, 22.05.2009

Lisińska-Kozioł Maria: Słońce dla dzieci z Alma Spei - Dziennik Polski, 27.06.2009

Lisińska-Kozioł Maria: Szpitalne Święta - Dziennik Polski 11.04.2009

Lubelska Krysytna: Głód łaknienia – Polityka, 12.07.2008

Makarenko Vadim: Polacy zostawcie przeszłość - Gazeta Wyborcza, 11.05.2009

Mamoń Marek: Nie jątrzę. Szukam dobrych ludzi - Gazeta Wyborcza Częstochowa, 10.04.2009

Matusz Józef: Babski sposób na brak nadziei i bezrobocie - Rzeczpospolita, 26.05.2009

Michalewicz Iza: Cena Repa – Polityka, 30.05.2009

Michalewicz Iza: Dzieci i ich dzieci – Polityka, 25.04.2009

Michalewicz Iza: Siódmi aniołowie – Polityka, 20.12.2008

Mierzyńska Elżbieta: A dzieci na to patrzą - Gazeta on-line Olsztyn 24, 10.02.2009, Cykl: Uratujmy stare dworce

Mierzyńska Elżbieta: Fotograf przychodzi za późno - Gazeta on-line Olsztyn 24, 09.04.2009

Mierzyńska Elżbieta: Tam, gdzie Jan Glinka miał imieniny - Gazeta on-line Olsztyn 24, 15.05.2009

Migdał Robert: Ojciec bez żadnych praw - Polska – Gazeta Wrocławska, 18-19.04.2009

Migdał Robert: Wesołe jest życie staruszka - Polska – Gazeta Wrocławska, 23.04.2009

Migdał Robert: Z piekła na sam szczyt - Polska – Gazeta Wrocławska, 06.10.2008

Mikołajewska Bianka: Młodzież plus odzież – Polityka, 31.03.2009

Mikołajewska Bianka: Podchody w Teheranie – Polityka, 20.09.2008

Mikołajewska Bianka: Uciec od pożaru – Polityka, 23.05.2008

Nowa Włodzimierz: Żebrak w okresie próbnym - Duży Format Gazeta Wyborcza, 08.09.2008

Olszewska Karolina: Chciałem ostatni raz zobaczyć syna - Radio Tok FM, Gazeta.pl, 01.12.2008

Olszewska Karolina: Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie - Radio Tok FM, Gazeta.pl, 02.12.2008

Olszewski Michał: Życie przed potopem - Tygodnik Powszechny, 13.08.2008

Pietrasiak Tadeusz: Teatr za jeden uśmiech - Gazeta Wyborcza Częstochowa, 19.09.2008

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Jak samorządy mogą wspierać kampanie profilaktyczne dla kobiet - Gazeta Samorządu i Administracji, 15.06.2008

Rogaliński Paweł: Krwawiące cygańskie serce - Polish Zone North, Educatours ltd., wrzesień 2008

Rogaliński Paweł: Polak nie sługa, nie zna co to pany! - Magazyn Polonia, lipiec – sierpień 2008

Rogaliński Paweł: Polakożercy - Polish Zone North, sierpień 2008

Rybak Agnieszka: Uznany za niewinnego – Rzeczpospolita, 14.02.2009

Siwak-Waloszewska Monika: Pragnienie - Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, 4.05.2009

Steinhagen Dorota: Jedenaste – nie kupuj, gdy cię nie stać - Gazeta Wyborcza- Częstochowa, 22.10.2008

Steinhagen Dorota: Możesz już iść - Gazeta Wyborcza- Częstochowa, 24.10.2008

Surmak-Domańska Katarzyna: Mamo, odkryj kołdrę - Gazeta Wyborcza Wysokie Obcasy, 21.03.2009

Szabłowski Witold: Hobbiści wiążą koniec z końcem - Gazeta Wyborcza, 04.08.2008

Szwarc Magdalena: Geniusz w opałach – Polityka, 13.12.2008

Świątek Krzysztof: Element z alimentami - Tygodnik Solidarność, 23.01.2009

Świątek Krzysztof: JMD, czyli jak można dobić - Tygodnik Solidarność ,12.12.2008

Świątek Krzysztof: Penicylina to nie witamina - Tygodnik Solidarność, 19.06.2009

Świerczyńska Katarzyna, Pac Krzysztof: Podejrzany biznes na matkach zastępczych/Firma zarabia na handlu brzuchami - Dziennik Polska Europa Świat, 11.05.2009

Świerczyńska Katarzyna: Chcę eutanazji dla syna/ Matka: chcę eutanazji - Dziennik Polska Europa Świat, 23.03.2009

Tocka Maria: Brama hańby - Tygodnik Kontakty 05.04.2008

Tocka Maria: Jan i Barbara - Tygodnik Kontakty 02.11.2008

Trusewicz Iwona: Cichy koniec toruńskiej Elany – Rzeczpospolita, 11.07.2008

Wadowska Magdalena: Trzeci pogrzeb - Polskie Radio Kraków, 6.04.2009

Winnicka Ewa: Niepomagalni – Polityka, 25.04.2009

Winnicka Ewa: Sędziowie od życia – Polityka, 09.05.2009

Wodecka-Lasota Dorota: Jak Jasiek Zaprzyjaźnił się z idiotą - Gazeta Wyborcza Opole, 15.09.2008

Woźniczko-Czeczot Joanna: Gdzie najlepiej być kobietą? - Przekrój, 12.11.2008

Wytrążek Zbigniew: Nie wylewać dziecka z kąpielą - Bez wierszówki, marzec-kwiecień 2009

Wytrążek Zbigniew: Pomarzyć każdy może - Bez wierszówki, styczeń-luty 2009

Wytrążek Zbigniew: Wąskie gardło - Bez wierszówki, maj 2009

AUDYCJE RADIOWE

Bogoryja Zakrzewska Hanna: Seksmisja 2009 - PR 1 PR, 24.03.09

Borowik Czesława: Cykl „Bez fikcji”, reportaż Świat Wojtusia - Radio Lublin, 19.05.2009

Burczyka-Woźniak Marzena: „Przesyłka” – autoadaptacja książki „Prawda i Prawo” - Teatr Polskiego Radia Program Pierwszy, 5.01.2009

Czarnecki Jacek: Niech się każdy boi - Radio ZET, 05.09.2009

Fredro-Boniecka Dorota: Preclowa strona – pr. 1 PR S.A., 30.06.2009

Gałek Cezary: Piekło-niebo - Radio Zachód S.A., 06.09.2008

Grembowicz Alicja: Praskie opowieści - PR I PR, 23.02.2009

Gruszyńska-Ruman Patrycja: Alarm na Wiejskiej - Studio Reportażu i dokumentu Polskiego Radia

Hyży – Czołpińska Beata: Dekalog po dekalogu. II Przykazanie - Redakcja Dokumentu PR 2 TVP S.A., 21.01.2009

Józefowicz Anna: Bimber - Radio ZET, 10.09.2009

Klinger-Kosmala Klara: Korporacja kradnie Ci życie/ Sukces o smaku marihuany - Dziennik Polska Europa Świat,

Kubat Marcin: Skazani na skansen - Radio ZET, 12.09.2009

Londowska Halina: Diamentowi chłopcy - PR Białystok, 03.03.2009

Malec Monika: Skazani przez los - PR Lublin, 20.10.2008

Malec Monika: Straceni - PR Lublin, 03.02.2009

Małkiewicz Karina, Dąbiu Justyna, Kuniszewicz Patryk: Cykl Euroentuzjaści - Polskie Radio EURO, od lutego 2009 do maja 2009

Matysiak Marcin: Droga do czerwonego boru - Polskie Radio Białystok, 10.06.2009

Moraczewska Małgorzata: Ja sobie poradzę - PR Szczecin, 26.03.2009

Nabel Małgorzata, Stanglewicz Konrad: Zakład obłąkanych - Radio Zachów S.A.17.06.2009

Olszewska Karolina: Chciałem ostatni raz zobaczyć syna - Radio Tok FM, Gazeta.pl, 01.12.2008

Olszewska Karolina: Niech nasi bliscy wyglądają po śmierci jak ludzie - Radio Tok FM Gazeta.pl, 02.12.2008

Podżorny Grzegorz, Świerczek Piotr: Cienka czerwona linia - Radio ZET, 26.09.2009

Siwak-Waloszewska Monika: Pragnienie - Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, 4.05.2009

Skawińska Magdalena: Libacja - Studio Reportażu i Dokumentu Polskie Radio S.A., 15.06.2009

Smyk Jan: Gdzie strumyk płynie… - PR Białystok, 23.03.2009

Wadowska Magdalena: Trzeci pogrzeb - Polskie Radio Kraków, 6.04.2009

Wasielwska Wanda: Pan Adam śledzi świat - Radio Merkury, luty 2009

Żółtowska –Tomaszewska Urszula: Jak kamień w wodę – pr. 1 PR S.A., 26.05.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Batycki Piotr, Pogoda Rafał: Między życiem a życiem - TVP SA Oddział w Krakowie, 24.06.2008

Biel Beata i Wojciechowski Przemysław: Książę terrorystów - Superwizjer TVN, 08.12.2008

Bogoryja-Zakrzewsk Adam: Pedofile o kastracji - Telewizja Polsat, 01.10.2008

Cupa Anna: Program regionalny „Tede Jo”: „Szukam Mamusi - TVP Gdańsk, 12.05.2009

Cupa Anna: Program regionalny „Tede Jo”: Wielkanoc na Kaszubach 2009 - TVP Gdańsk, 07.04.2009

Hyży – Czołpińska Beata: Dekalog po dekalogu. II Przykazanie - Redakcja Dokumentu PR 2 TVP S.A., 21.01.2009

Jałocha Robert: Dzień dawcy - TVP Katowice, 07.06.2009

Jałocha Robert: Repatrianci z Kazachstanu - TVP Katowice, 15.03.2009

Jaworska Joanna: Rówieśnicy niepodległości - TVP S.A., 11.11.2008

Kaszewska Anna, Sykut Mariusz: Rozgrywka - TVP SA Oddział w Krakowie, 4.11.2008

Krześniak Edyta: Zawód psycholog – Andrzej S. - TVN 24, 13.04.2009

Nawrot Monika: Wykupić życie - TVP PR 1, 2008

Patora Tomasz, Zieliński Daniel: Niebezpieczna ochrona - TVN UWAGA, 19.03.2009 i 27.04.2009

Tomczak Andrzej: Okradziony załatwiony - TVP PR 2 Ekspres reporterów, grudzień 2008

Zalewski Rafał: Jak zginał ksiądz Zych? - Telewizja Polsat, 22.07.2008

Zalewski Rafał: Problemy z pęcherzem urzędnika - Telewizja Polsat, 05.09.2008


Katogoria VI

NAGRODA im. BOLESŁAWA WIERZBIAŃSKIEGO

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism
/tzn. nie związanych z koncernami medialnymi i samorządami/,
wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych


PUBLIKACJE PRASOWE

Bassek Joanna: Tygodnik Krapkowicki - Tygodnik Krapkowicki

Byczyńska Elzbieta: Gazeta Lokalna - Gazeta Lokalna, lipiec 2008-czerwiec 2009

Jerzy Mianowski: Głos Wągrowiecki - Głos Wągrowiecki, styczeń 2009- czerwiec 2009

Jurecki Jerzy: Tygodnik Podhalański- Tygodnik Podhalański

Księski Dominik: Tygodnik Pałuki - Tygodnik Pałuki, lipiec 2008-maj 2009

Kurier Tygodnik Powiatu Wołowskiego- Kurier Tygodnik Powiatu Wołowskiego

Matysik Mirosława: Co Tydzień - Co Tydzień, 09.07.2008-23.09.2009

Mierzyńska Elżbieta, Grabowski Andrzej: Uratujmy stare drzewa WWW.bursztynek.srtona.pl. 08.01.09, 03.02.09, 11.04.09, 14.01.09

Myśliwski Jarosław: Tygodnik Gwarek, Tygodnik Gwarek

Ringart-Orłowska Marta: Kurier Press- Kurier Press, Zgłoszone numery obejmują okres spoza regulaminu, redakcja nie posiada numerów z roku 2008

Wąsowicz-Hołota Danuta: Nowiny Nyskie- Nowiny Nyskie lipiec 2008-czerwiec 2009

Wytrążek Zbigniew: Bez Wierszówki - Bez wierszówki, wrzesień 2008-czerwiec 2009


Kategoria VII

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy


PUBLIKACJE PRASOWE

Bondyra Michał: Szkoła inna niż wszystkie - Przewodnik Katolicki, 01.03.2009

Drzewicki Maciej, Kubicki Grzegorz: Ten od wała - Gazeta Wyborcza, 28.07.2008

Filc-Redlińska Izabela: Człowiek w roli królika – Rzeczpospolita, 24.04.2009

Klinger-Kosmala Klara: Maturzysto wyłącz rozum, pisz pod klucz - Dziennik Polska Europa Świat, 04.05.2009

Kossobudzki Piotr: Inżynierowie od genów – Przekrój, marzec 2009

Kossobudzki Piotr: Nauka dla potłuczonych – Przekrój, 23.04.2009

Kossobudzki Piotr: Po nas choćby narząd – Przekrój, marzec 2009

Królikowska –Avis Elzbieta: Polityzacja, komercjalizacja, populizm - Forum Dziennikarzy, kwiecień 2009

Łuka Wiesław: Nie bójmy się prezerwatywy - Głos Nauczycielski, 04.02.2009

Łuka Wiesław: Nikt nie jest stracony - Głos Nauczycielski, 27.05.2009

Łuka Wiesław: Same trudne przypadki - Głos Nauczycielski, 11.03.2009

Mikołuszko Wojciech: Coś – Przekrój, 27.11.2008

Mikołuszko Wojciech: Nowy wspaniały świat epidemii - Miesięcznik „Fokus”, styczeń 2009

Netka Kazimierz: Na małym jeziorze uczą się manewrować wielkimi statkami - Polska Dziennik Bałtycki, 22.06.2009

Netka Kazimierz: Studencka brama do biznesu - Polska Dziennik Bałtycki, 30.03.2009

Netka Kazimierz: Z cyklu Edukacja dorosłych: Jak się robi własny biznes - Polska Dziennik Bałtycki, 18.03.2009

Nowaczyk Joanna: Mocek – bohater nieznany - Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 27.10.2008

Nowaczyk Joanna: Pomnik - Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 09.03.2009

Nowaczyk Joanna: Ukryty sztandar - Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, 22.01.2009

Rogaliński Paweł: Kultura na eksport - Polish Zone North, Edukatours ltd, październik 2008

Rogaliński Paweł: Noc kupały – pogańskie walentynki czy coś więcej? - Polish Zone North, Educatours ltd., czerwiec 2009

Romańska Monika: Bornholm. Wyspa skarbów natury- Poradnik Ekologiczny. Eko i My, listopad 2008

Tocka Maria - Różaniec imion - Tygodnik Kontakty, 27.07.2008

Tocka Maria: Czekanie - Tygodnik Kontakty, 22.02.2009

Wodecka Dorota: Strażnicy świętej emigracji - Gazeta Wyborcza, 30.08.2008

Woźniczko-Czeczott Joanna: Archipelag wypędzonych – Czagos – Przekrój, 23.03.2009

Zapert Tomasz: Noc w Zakopanem - Miesięcznik Kalejdoskop, listopad 2008

AUDYCJE RADIOWE

Borowik Czesława: Pius XII, Hlond, a II wojna światowa - Radio Lublin, 09.04.2009

Borowik Czesława: W poszukiwaniu śladów pamięci 36-u rozstrzelanych AK-owców - Radio Lublin, 12.03.2009, Cykl: Historia bez patyny

Lipka Magdalena: Boromeuszki - Radio Gdańsk, 20.03.2009, Radiowa Akademia Nauk

Lipka Magdalena: Guderski- Radio Gdańsk, 27.03.2009

Musialak Anna, Grzonka Henryk: Wojciech Korfanty in memoriam - Polskie Radio Katowice, 18.04.2009

Woźnikowska Jadwiga: W pogoni za czystką - Radio Katowice, 02.07.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Hyży-Czołpińska Beata: Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego - TV Polonia, 15.04.2009

Owczarski Piotr: Polska na weekend - TVP Polonia, TVP Olsztyn… grudzień 2008

Owczarski Piotr: Warmia i Mazury na jesień – Olsztyn - TVP Polonia, TVP Olsztyn…, wrzesień 2008

Rogalska Barbara: Przez Sofię do wolności - TVP, TV Polonia, 18.09.2008


Kategoria VIII

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE

Chrzan Mikołaj: Dlaczego Wisła jest taka żółta - Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 22.04.2009

Chrzan Mikołaj: Niech płaci Siarkopol - Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 25.04.2009

Chrzan Mikołaj: Żółta Wisła - Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 21.04.2009, Cykl

Dana Bartłomiej: Raj zamieniony w pustynię - Gazeta Wyborcza Łódź, 01.07.2008

Grzebałkowska Magdalena: Gwałt na Kazimierzu D. - Gazeta Wyborcza, 09.03.2009

Konieczka Remigiusz: Śmieci byłego prezesa podrzucone cmentarzu - Tygodnik Lokalny Pałuki, 09.04.2009

Konieczka Remigiusz: Uchwaliliśmy, ale nie przestrzegamy - Tygodnik Lokalny Pałuki, 02.04.2009

Kowalik Tomasz: Ptaki nie boją się wiatraków - Dwutygodnik „Środowisko”, 30.11.2008

Kowalik Tomasz: Uwaga, żaby - Dwutygodnik „Środowisko”, 15.02.2009

Kowalik Tomasz: Zamach na kawał Gorców - Dwutygodnik „Środowisko”, 31.07.2008

Kuraś Bartłomiej: Amerykański sen o wsi - Gazeta Wyborcza, 27.08.2008

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Czas ekologicznej prawdy… - Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, sierpień 2008

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Ekopokolenie ma głos - Euro 25, maj 2009

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Śląski śmietnik - Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, kwiecień 2009

Mikołuszko Wojciech: Dobre ścierwo nie jest złe - Miesięcznik „Focus”, czerwiec 2009

Mikołuszko Wojciech: Kiedy kota nie ma…. - Miesięcznik „Focus”, kwiecień 2009, Cykl: W sieci natury

Mikołuszko Wojciech: Uzależnieni od zieleni - Miesięcznik „Focus”, maj 2009

Netka Kazimierz: Atmoludki na straży naszych płuc - Polska Dziennik Bałtycki, 30.08.2008

Papliński Andrzej T.: Działka - w zgodzie ze światem i sobą – Murator, 15.10.2008

Papliński Andrzej T.: Przyłącz się do ratowania świata - Murator 15.09.2008, Cykl: Zielony dom. Buduj i mieszkaj w zgodzie z naturą.

Papliński Andrzej T.: Śmierć śmieciom – Murator, 15.05.2008

Rogaliński Paweł: Pakiet energetyczny – o co tyle szumu? - Magazyn Polonia, styczeń 2009

Romańska Monika: ”Bez rewolucji, ale z nadzieją”. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 14 - Poradnik Ekologiczny. Eko i My, Styczeń 2009

Romańska Monika: GMO. Mamy Prawo wiedzieć - Poradnik Ekologiczny. Eko i My, Styczeń 2009

Romańska Monika: O naturze natury 2000 - Poradnik Ekologiczny. Eko i My, Październik 2008

Socha Adam: Olsztyn – drugim śmieciowym Neapolem - Debata. Miesięcznik regionalny, czerwiec 2009

Surmak-Domańska Katarzyna: Co zrobiłem, gdy wokół płonął świat? - Gazeta Wyborcza, 30.04.2009

Świątek Krzysztof: S-O-S: Stop odpadowej samowoli - Tygodnik Solidarność, 27.03.2009

Świątek Krzysztof: Warszawa drugim Neapolem - Tygodnik Solidarność, 21.11.2008

Talarka-Klich Lucyna: Wielki brat czai się między drzewami - Gazeta Wyborcza, 24.06.2009

Tocka Maria: Azbest gdzie woda czysta i trawa zielona - Tygodnik Kontakty, 14.09.2008

Zdziennicki Maciej: Przyszłość życia na ziemi może być zagrożona - Przyroda Polska, październik 2008

Zdziennicki Maciej: W drodze do globalnego porozumienia - Przyroda Polska, grudzień 2008

Zdziennicki Maciej: Woda w Polsce - Przyroda Polska, luty 2009

AUDYCJE RADIOWE

Londowska Halina: Malinowe wzgórza z lazurową wodą - PR Białystok, 09.06.2009

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Gadzinowski Piotr: Pieniądze nie śmierdzą - TVN UWAGA, 26-27.03.2009

Kuczek Grzegorz: Trują na terenach ekologicznych - TVN UWAGA, 12-13.03.2009Download: Laureaci konkursu SDP 2009.doc, Lista konkursowa SDP 2009.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20