Konkurs 1999 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
7. Konkursu Nagrody SDP 1999


Nagroda Główna – Wolności Słowa

ufundowana przez Prezesa Rady Ministrów


Irena Piłatowska, autorka audycji pt. ,,Prawda odwrócona” – Studio Reportażu i Dokumentu, Polskie Radio

za odwagę przeciwstawienia się, w poszukiwaniu prawdy, obiegowym sądom środowiska dziennikarskiego, opinii publicznej i polityków.

Honorowe wyróżnienia

Zbigniew Bartuś – ,,Dziennik Polski” – za tekst pt. ,,Uznany za winnego”,

Agnieszka Dakowicz, Piotr Grochmalski, Stanisław Rusek i Jacek Szczepanik – „Głos Wielkopolski” – za tekst pt. ,,Zabije mnie sumienie”,

Rafał Kasprów i Jacek Łęski ,,Rzeczpospolita” – za tekst pt. ,,Sztuka negocjacji”,

Leszek Kraskowski – ,, Rzeczpospolita” – za tekst pt. ,,Operacja Kongo”,

Piotr Lipiński – „Gazeta Wyborcza” – za tekst pt. „Mięso, a w środku rzeźnik”


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach/problemach międzynarodowych


Bartosz Węglarczyk, autor tekstu pt. „Przez pięć kręgów” – „Gazeta Wyborcza”

– za błyskotliwe przedstawienie starań polskich polityków, dyplomatów i Polonii amerykańskiej oraz amerykańskich przyjaciół Polski o wprowadzenie naszego kraju do NATO.

Honorowe wyróżnienia

Jacek Hugo-Bader –,,Gazeta Wyborcza” – za tekst pt. ,,Zjednoczone Emiraty Radzieckie”,

Ewa Michałowska i Tomasz Piotrowski – Studio Reportażu i Dokumentu, Polskie Radio – za audycję pt. „Droga do NATO, czyli Polaków daty graniczne”,

Waldemar Milewicz – Telewizyjna Agencja Informacyjna i Program l TYP – za reportaże telewizyjne pt. „Gdy zabiją ci brata” i ,,Wakacje w Kosowie, czyli 5 dni wojny”,

Paweł Reszka – „Rzeczpospolita” – za cykl tekstów pt. „Rosja w kryzysie”.


Nagroda Dylematy ‘99

za publikacje na temat reform społecznych – między koniecznością a realiami


Jadwiga [Elżbieta] Cichocka-Bójko, autorka cyklu artykułów o reformie ochrony zdrowia, ,,Gazeta Wyborcza”

– za umiejętność kompetentnego, rzetelnego i wiarygodnego poinformowania i wyjaśnienia skomplikowanych problemów koniecznej i trudnej reformy ochrony zdrowia.

Honorowe wyróżnienia

Michał Bogusławski, Katarzyna Kościelak, Agnieszka Ostrowska, Mira Prajsner i Agnieszka Siwek – Dział Form Dokumentalnych, Program 2 TVP – za program dokumentalny ,,Dąbrówka Królewska–Derc” z cyklu ,,Nasze miejsce”,

Barbara Pietkiewicz i Ewa Wilk –,,Polityka” – za cykl artykułów „Zamknijmy domy dziecka”

Małgorzata Sawicka, Radio Lublin S.A. – za audycję radiową „Zaścianek, czyli ludzie wielkiej księgi”

Iwona Trusewicz, „Rzeczpospolita” – za tekst „Jak wójt Bułhak bezrobocie likwidował”


Nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego

za publikacje z dziedziny ochrony środowiska


Pudlis Eugeniusz – Echa Leśne

za teksty: „Choćby kuchennymi drzwiami i Jak po grudzie”

za rzeczową i przekonywującą publicystykę w obronie dobra ogólnonarodowego – przeciwko reprywatyzacji lasów

Honorowe wyróżnienia

Bogucki Jerzy – Dział Form Dokumentalnych, Program 2 TVP S.A.

za audycję telewizyjną „Źródło”

Fabjański Marcin – Gazeta Wyborcza

za tekst „Bańska afrykańska”

Krysowata Jolanta – Polskie Radio Wrocław

za audycję radiową „Szumią jodły za kolczastym drutem”

Netka Kazimierz – Dziennik Bałtycki (Gdańsk)

– za cykl artykułów o zwierzętach


Kategoria V

Publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne o tematyce ekonomicznej,
ukazujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (odrębne jury)


Nagroda za publikacje prasowe

Wasztyl Bogdan – Dziennik Polski (Kraków)

za pokazanie brutalnej prawdy o systemie barier niszczących małą przedsiębiorczość

Wyróżnienia

Brokowska Beata – Gazeta Olsztyńska

Mierzyńska Elżbieta – Express Pojezierza

Pawlas Jerzy – Tygodnik Solidarność

Nagroda za audycje radiowe

Smyk Jan – Polskie Radio Białystok

za reportaż trafnie oddający determinację w osiąganiu sukcesu w małej przedsiębiorczości, która ma szansę stać się wielkim polskim biznesem

Wyróżnienie za audycję telewizyjną

Legowicz Wiktor, Lirczuk Joanna, Parnas Igor, Żuławnik Mirosław – TVP S.A. Program 1

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Ich tajemnice – Dziennik Polski 30.01.1998

Bartuś Zbigniew: Piramida – Dziennik Polski 13.02.1998

Bartuś Zbigniew: Wpadka zasad – Dziennik Polski 12.02.1999

Bartuś Zbigniew: Uznany za winnego – Dziennik Polski 24.04.1998

Bednarz Iza: Dwa jabłka jak kromka chleba – Gazeta Wyborcza, 13.10.1998

Bednarz Iza: Tata i mama byli grzeczni Gazeta Wyborcza, 15.04.99

Biały Aleksandra: – cykl artykułów o dawnej ARG i bezsilności państwa w odzyskaniu 200 mln zł – Rzeczpospolita, 2.07.1998-20.03.1999

Biały Wacław: Wsadzić do pudła – Gazeta w Lublinie 28.10.1998

Bołtryk Michał: Ja Łemko ze Śmietnicy; Zaginiony świat maziarzy z Łosic – Przegląd Prawoslawny 8/98

Bołtryk Michał: Chełmskie requiem – cykl reportaży – Przegląd Prawosławny nr 7/98

Bołtryk Michał: Obce śpiewki – Przegląd Prawoslawny 8/98

Bołtryk Michał: Pani wojewoda i trzydziestu furmanów – Przegląd Prawosławny 2/99

Bołtryk Michał: Trzymam się swego – Przegląd Prawosławny 8/98

Bołtryk Michał: Wyznanie wiary – Przegląd Prawosławny 2/98

Borek Elżbieta: Grzech zaniechania – Dziennik Polski 23.11.1998

Bruska Elżbieta: Przedsiębiorstwo Ali – Kurier Szczeciński 4.12.1998

Dakowicz Agnieszka, Grochmalski Piotr, Rusek Stanisław, Szczepaniak Jacek: Zabije mnie sumienie – Głos Wielkopolski-Świat rodzinny, 5.09.1998

Duda Wojciech: Radom na półce – Życie, 24-25.10.1998

Fabjański Marcin: W końcu stworzył mnie Bóg – Gazeta Wyborcza, 7.09.1998

Gibas Danuta Uprowadzenie Marcinka – Kurier Polski, 13.08.1998

Gibas Danuta: Estetyczna firma – Computerword, 2.02.1998

Gibas Danuta: Królik, którego nie ma – Kurier Polski, 17-19.07.1998

Górniak Zbigniew, Siembieda Maciej: Tym gorzej dla faktów – Nowa Trybuna Opolska, 12,13 i 26.02.1999

Groblewski Kazimierz: Finalne zakończenieza państwowe pieniądze – Rzeczpospolita, 8.04.1999

Groblewski Kazimierz: Stanowiska do podziału – Rzeczpospolita, 26.05.1998

Groblewski Kazimierz: Z drugim paszportem w bocznej kieszeni – Rzeczpospolita, 29.10.1998

Jakimczyk Jarosław, Kittel Bertold: cykl O szpiegu amerykańskim – Życie, 21.05; 24.05; 4.06; 10.08.1999

Jakimczyk Jarosław, Kittel Bertold: cykl O trzech rosyjskich szpiegach – Życie, 4.05; 9.05; 2.07.1999

Jaz Jarosław: Absolutorium absolutnie potrzebne – Nowy Kurier,29.04.1999

Jaz Jarosław: Bryza u prokuratora – Nowy Kurier, 10.06.1999

Jaz Jarosław: Burzliwa kariera Ziółkowskiego – Nowy Kurier, 17.06.1999

Kasprów Rafał, Łęski Jacek: cykl: Domy Towarowe Centrum – Rzeczpospolita, 19.08.1998; 20.08.1998; 22.08.1998

Kasprów Rafał, Łęski Jacek: Partia Solorza Rzeczpospolita, 28.10.1998

Kasprów Rafał: Pocztowy interes, czyli rabat ujemny – Rzeczpospolita, 24.07.1998

Klukowska Katarzyna: Taktyka pośrednika – Gazeta Wyborcza, 12.08.1998

Klukowska Katarzyna: Życie, towarzyskie i biznesowe – Gazeta Wyborcza, 13-14.06.1998

Kowalewska Anna Teresa: Spiżowa kara – Polityka, 30.01.1999

Kowalski Janusz Wojciech: Płakać po cichu – Nowe Echo Podlasia, 5.03.1999

Kowalski Janusz Wojciech: Roztrzaskany traktor – Nowe Echo Podlasia, 4.09.1998

Kowalski Janusz Wojciech: Spadochroniarz w wódce – Nowe Echo Podlasia, 21.05.1999

Kowalski Janusz Wojciech: Wpuszczeni w las – Nowe Echo Podlasia, 02.04.1999

Kraskowski Leszek: Chatka dla ministra – Życie, 14-15.03.1999

Kraskowski Leszek: Fabryka strat – Rzeczpospolita, 13.01.1999

Kraskowski Leszek: Operacja Kongo –Rzeczpospolita, 13.05.1999

Kraskowski Leszek: Rządowe strzechy i miliard za udział – Życie, 16.03.1998

Krysowata Jolanta: Cała nieprawość – Gazeta Wrocławska – magazyn tygodniowy, 30.04.1999

Krzak Monika: Ignorowane wyroki – Tygodnik Solidarność 26.02.1999

Krzak Monika: Podeptane prawa – Tygodnik Solidarność 8.01.1999

Książek Marek: Grzeszny żywot katechety – Express Pojezierza, 10-16.06.1999

Książek Marek: Powrót emigranta – Dziennik Pojezierza, 23-27.12.1998

Książek Marek: Wojna domowa – Express Pojezierza, 24-30.06.1999

Książek Marek: Wojna dywersanta z wywiadowcą – Dziennik Pojezierza, 22-24.05.1998

Książek Marek: Znak jedności – Express Pojezierza, 22-28.04.1999

Kurski Jarosław: Władza w galarecie – Gazeta Wyborcza, 7.02.1998

Lipiński Piotr: Mięso, a w środku rzeźnik – Gazeta Wyborcza, 10.06.1999

Łęski Jacek, Kasprów Rafał: Sztuka negocjacji – Rzeczpospolita, 6.07.1998 [50/I]

Majcherek Janusz: Bałkańska lekcja – Rzeczpospolita, 16.04.1999

Majcherek Janusz: Odwrotna strona mitologii – Rzeczpospolita, 5-6.12.1998

Majcherek Janusz: To nie tylko problem krzyża – Rzeczpospolita, 12.08.1998

Majcherek Janusz: W poszukiwaniu nowej tożsamości – Rzeczpospolita, 14.03.1998

Majcherek Janusz: Zwyczajne zło – Rzeczpospolita, 29.01.1998

Majewski Michał, Reszka Paweł: Miliardy tropione centralnie – Rzeczpospolita, 11.05.1998

Mierzyńska Elżbieta:: Chciałem być księdzem. Do życia z Bogiem nie trzeba habitu. – Express Pojezierza, 13-19.05.1999

Mierzyńska Elżbieta:: Poszedł smród. ABC zadymy w WSP – Express Pojezierza, 13-19.1999

Mierzyński Sebastian:: Czy dawać w łapę? Na Warmii i Mazurach nie biorą tylko ryby – Express Pojezierza, 29.04-5.05.1999 [54/I]

Morawski Jerzy: Kto się boi pogromu kieleckiego? – Życie, 25-26.04.1998

Palarczyk Jerzy: Więzienny blues – Rzeczpospolita, 10.01.1998

Pawlas Jerzy:: Brak Heraklesa – Tygodnik Solidarność nr 30/1998

Pawlas Jerzy:: Interes kinowy – Tygodnik Solidarność nr 36/1998

Pawlas Jerzy:: Milcząca większość – Tygodnik Solidarność nr 18/1998

Pawlas Jerzy:: Nieład w eterze – Tygodnik Solidarność nr 19/1998

Pawlas Jerzy:: Odmóżdżenie narodu – Tygodnik Solidarność nr 4/1998

Pawlas Jerzy:: Papierowa demokracja – Tygodnik Solidarność nr 29/1998

Pawlas Jerzy:: Stołeczny absurd – Tygodnik Solidarność nr 41/1998

Pietkiewicz Barbara, Wilk Ewa: cykl Zamknijmy domy dziecka – Polityka, 3.01-4.04.1998

Podemski Stanisław Martwa ustawa – Polityka, 24.04.1999

Podemski Stanisław: Ani tak, ani nie – Polityka, 19.06.1999

Podemski Stanisław: Groby w ciszy – Polityka, 6.02.1999

Podemski Stanisław: Obywatel choć nie Polak – Gazeta Wyborcza, 15.04.1999

Podemski Stanisław: Od portiera do premiera – Polityka, 30.01.1999

Podemski Stanisław: Prawo i pięść – Polityka, 19.03.99

Podemski Stanisław: Rocznik bis – Polityka, 27.02.1999

Podemski Stanisław: Rok przed wyrokiem – Polityka, 27.03.1999

Podemski Stanisław: Wariacje na temat wariografu – Polityka, 6.01.1999

Potocki Andrzej Rafał: Pętla – Życie,

Reszka Paweł: Zdrajcy są bezdomni – Rzeczpospolita, 9.01.1998

Sadurski Wojciech: Czy widmo cenzury znów pojawiło się w Polsce? – Rzeczpospolita, 8.12.1998

Sadurski Wojciech: Informacja prawdziwa czy szkodliwa – Rzeczpospolita, 16.01.1998

Sadurski Wojciech: Niezawiśli czy nieomylni – Rzeczpospolita, 5.03.1998

Sadurski Wojciech: Obrażeni na demokrację – Rzeczpospolita, 18.02.1998

Sadurski Wojciech: Reputacja polityka, wolność prasy – Rzeczpospolita, 15.04.1998

Sadurski Wojciech: Sztuka wolności – Rzeczpospolita, 9.02.1999

Sadurski Wojciech: Wylewanie dziecka z kąpielą – Rzeczpospolita, 30.03.1998

Smoleński Paweł: Cichaj, Dionizy – Gazeta Wyborcza, 28.02-1.03.1998

Smoleński Paweł: Pochówek dla rezuna” – Gazeta Wyborcza, 8-9.05.1998

Smoleński Paweł: Prawo do cierpienia – Gazeta Wyborcza, 2-3.10.1998

Sowińska Hanka: Jeszcze jedno Życie, – Gazeta Pomorska, 24.04.1999

Sowińska Hanka: Lekcja albańskiego – Gazeta Pomorska, 29.04.1999

Sowińska Hanka: Ucieczka – Gazeta Pomorska, 16.06.1999

Stępień Ewa: cykl: Logo jak z okładki – Dziennik Wschodni, 17,18,31.03.1999

Surowaniec Zdzisław: cykl: od Wyższa szkoła manipulacji do Stan po likwidacji – Echo dnia 1.09.1998-25.10.1998

Szymańczyk Przemysław: Człowiek czynu – Nowy Kurier Szczecin 1.10.1998

Szymańczyk Przemysław: Pierwszy interes radnego – Nowy Kurier Szczecin 24.09.1998

Szymborski Tomasz: Gorące wierzytelności; Konsorcjum cienia – Trybuna Śląska – Dzień na Górnym Śląsku, 26.04.1999

Teurele-Biel Dorota: Zabita żona – Gazeta Wrocławska, 5.02.1999

Teurele-Biel Dorota: Zamach na belfra – Gazeta Wrocławska, 10.05.1999

Tocka Maria: Porwanie – Kontakty, 1.11.1998; 29.11.1998; 21.03.1999; 30.05.1999; 15.08.1999

Trusewicz Iwona: Rzeczpospolita, męska – Rzeczpospolita, 6.11.1998

Tuzimek Dariusz, Zieliński Robert, Gadziński Marcin: cykl dotyczący afer w PZPN – Życie, 30.04-1.05.1998; 14-16.08.1998; 16.02.1999; 19.02.1999

Wasztyl Bogdan:: Na skarpety SDRP – Dziennik Polski 15.01.1999

Wasztyl Bogdan:: Pajęczyna – Dziennik Polski 30.10.1998

Wasztyl Bogdan:: Śmierć za śmierć – Dziennik Polski 1.01.1998

Wasztyl Bogdan:: Zabić ministra – Dziennik Polski 16.04.1999

Wasztyl Bogdan:: Zbrodnia bez kary – Dziennik Polski 26.02.1999

Wielopolska Anna: Konwulsje idei, chamstwo władzy – Rzeczpospolita, 5.03.1998

Wielopolska Anna: Minister chroni plagiatora – Rzeczpospolita, 2.02.1999

Wielopolska Anna: Nie rzucim, chętnie sprzedam – Rzeczpospolita, 1.06.1998

Wielopolska Anna: Satysfakcja – Rzeczpospolita, 14-16.08.1998

Wielopolska Anna: Und du lebst noch – Rzeczpospolita, 23.02.1999

Wielopolska Anna:, Michał Majewski, Andrzej Stankiewicz Podniesione pióra – Rzeczpospolita, 31.08.1998

Wróbel Piotr: Utracone rewiry Macieja Bączy – Gazeta Wyborcza, 26-27.03.1999

Wyszyński Robert, Krzewicki Wiktor: CIOS – Kurier Brzeski, prywatny tygodnik lokalny 5.11.1990

Zaborek Dariusz: Kucharz zostaje sam – Gazeta Wyborcza, 11.02.1998

Zaborek Dariusz: Zabijcie albo wyleczcie – Gazeta Wyborcza, 9-10 1999

Zawadka Grażyna: cykl tekstów O Zofii N – Życie, 31.07.1998; 1.08-2.08.1998; 04.08.1998; 6.08.1998; 10.08.1998


AUDYCJE RADIOWE:

Bartel Barbara: Wszystko o miłości – Polskie Radio S.A. pr. II, 06.1999

Jeleński Tomasz: Człowiek żyje nadzieją – Polskie Radio S.A, pr. III, 12.1998

Michałowska Ewa: Wszyscy ludzie rodzą się wolni – Polskie Radio S.A. Studio Reportażu i Dokumentu, 01.03.1999

Maciejowska Alicja, Głowacka Alina: Bogaty jak diabeł i równie odważny, czyli rzecz o generale Borucie-Spiechowiczu – Polskie Radio S.A. , Studio Reportażu i Dokumentu, 01.03.1999

Piłatowska Irena: Prawda odwrócona – Polskie Radio, pr. I, 12.03.1998

Pradelok Sylwia, Krzakiewicz Beata: Po prostu śmieć – Radio Katowice, 15.04.1999

Szkurłat Ewa: Powrót – Radio Kraków, 06.1998

Sekudewicz Anna: Tonia – Polskie Radio Katowice, 02.1999

Wyrzykowski Krzysztof: O czym szumi las – Polskie Radio, pr. I, 26.04.1999


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Cendrowska Ewa: Maraton trzeźwości – narodziny i finał – TVP S.A. , pr. II, 18.06.1999

Horodniczy Janusz, Krasucki Witold: Winni – TVP S.A. pr. II, 12.1998 i 01.1999

Kamieński Jarosław: Koniec świata dla niektórych – TVP S.A. pr. I, 05.1999

Milewicz Waldemar: Gdy zabiją Ci brata; Wakacje w Kosowie, czyli 5 dni wojny – TVP S.A. pr. I, 30.06.1999, 02.10.1998

Postnikoff Barbara: Dzień zwycięstwa w Uniejowicach – TVP S.A. pr. I, 15.08.1999

Stacewicz Adam: Samosąd albo więzienie – TVP S.A. pr. I, 02.1999

Wojtkowiak Bogna: Zbrodnia i kara w Śmiełowie – TVP S.A. Poznań 11.1998


Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
o wydarzeniach/problemach międzynarodowych,
zwłaszcza o integracji europejskiej i NATO


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bachmann Klaus Sztuka wykorzystania kiczu – Rzeczpospolita, 5.01.1999

Bachmann Klaus Tani robotnik na Zachodzie – Rzeczpospolita, 22.01.1999

Bachmann Klaus Unijny szlaban na Bugu – Rzeczpospolita, 10.02.1998

Guz-Vetter Marzena cykl artykułów: Prblemy integracji z Unią Europejską – Gazeta Bankowa; Europa; Wiadomości Gospodarcze; Prawo i gospodarka 1999

Kasprów Rafał Jawne dla wybranych – Rzeczpospolita, 11.11.1999

Kowalewska Anna T. Strach przed czerwoną gwiazdą – Dziennik Polski 10.06.1999

List polecający – pismo Unia Polska

Mierzyński Sebastian:: Świadek zamachu w Gierłoży – Express Pojezierza, 13-19.05.1999

Siarkiewicz Agnieszka cykl reportaży z Kosowa – Życie, 3-4.07; 24.06; 22.06; 23.061999

Smoleński Paweł Egzamin z łotewskości – Gazeta Wyborcza, 5-6.06.1998

Smoleński Paweł Inaczej pozabijamy się wszyscy – Gazeta Wyborcza, 22-23.05.1998

Surowaniec Zdzisław Jak na prawdziwej wojnie – Echo Dnia, 12.03.1999

Surowaniec Zdzisław Surowaniec „Dokładka”za polski język – Echo dnia, 19.02.1999

Szczepański Artur Mój ukochany wróg NATO – Express Bydgoski, 15.05.1999

Van Krainen Katarzyna „NATO – Jamie styl – Życie, 28.05.1999

Wągrowska Maria artykuły publicystyczne w Rzeczpospolitej i Polsce Zbrojnej, 1998 i II połowa 1999

Wroński Paweł Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – Gazeta Wyborcza, 29-30.05.1998

Wróblewski Sergiusz Będę prezydentem Irlandii – Inaczej, styczeń 1999

Wyszyński Robert Tłoki podniecenia – Kurier Brzeski- prywatny tygodnik lokalny, 20.05.1999


AUDYCJE RADIOWE:

Borowik Czesława: Irina. Redaktor Zybert i akta NKWD Odwiedziny Córki zesłańców Uliczny grajek – Radio Lublin S.A. 27.12.1998; 28.02.1999; 27.12.1998; 28.03.1999

Borowik Czesława: Niemcy; 300 mil do Szwecji; Życie, jak droga do Polski – Radio Lublin S.A. , 29.10.1998; 27.06.1999; 26.12.1998

Czarkowski Marek: Niepotrzebni mogą odejść – Polskie Radio pr. I, 10.03.1999

Fortuna Katarzyna, Zimmerer Katarzyna: Po co jechać do Polski – Polskie Radio pr. I Kraków, 12.1998

Galek Cezary: Żegnaj Jugosławio – Polskie Radio Zachód S.A. , 25.04.1999

Michałowska Ewa, Piotrowski Tomasz: Droga do NATO czyli Polaków daty graniczne – Polskie Radio, Studio Reportażu i Dokumentu, 23.04.1999

Piłatowska Irena: Kosowo z daleka – Polskie Radio pr. I, 24.05.1999

Szopska Halina: Bałkańskie przekleństwo – Polskie Radio S.A. pr. III, 20.06.1999

Walkowiak Grażyna: Pod wspólnymi barwami – Radio Zachód, 24.03.1998


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Brzoza Andrzej: „Poznajmy się” cykl: a)Francja narodziny idei; b) Trzy królestwa – czyli kraje Beneluxu; c) Niemcy i Austria; d) Największe wyspy Unii Europejskiej – czyli Irlandia i Wielka Brytania; e) W kręgu kultury antycznej – czyli Gracja i Włochy; f) Na słonecznym skraju Europy – czyli Hiszpania i Portugalia; g)Zamorscy sąsiedzi czyli Dania, Szwecja, Finlandia; h) Państwa aspirujące do Unii Europejskiej; i) Dążenie do Unii Europejskiej – TVP S.A. Pr. I

Godlewski Andrzej z zespołem: Dąbrowski Tomasz, Kwiatkowska Katarzyna, Wiśniewska Monika: Euroexpress – TVP Pr. I , 30.03; 04.05; 22.06.1999

Wiernikowska Maria (cykl: Widziałam...) Zobacz, wszystko spalili – TVP Pr. I [2/II]

Włodarczyk Barbara, Witkowska-Taylor, Wiśniewska Monika: Prezydenci po obu stronach lustra – TVP S.A. Pr. I, 06.10.1998


Kategoria III

Nagroda Dylematy ‘99

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
na temat reform społecznych – między koniecznością a realiami


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Przypadek – Dziennik Polski 20.11.1998

Cichocka-Bójko Jadwiga Elżbieta: cykl o reformie ochrony zdrowia Reforma – Polityka, od stycznia 1998 do marca 1998

Dembowski Andrzej: Zdrowie z kasy – Gazeta Miejska” 5.11.1998

Fandrejewska Aleksandra: Batalia o pieniądze – Rzeczpospolita, 1.06.1998

Fandrejewska Aleksandra: Co ze wspólnej, a co z prywatnej kieszeni – Rzeczpospolita, 31.03.1998

Fandrejewska Aleksandra: Emerytura przed emeryturą – Rzeczpospolita, 18.09.1998

Fandrejewska Aleksandra: Grosik o grosika i marzenia – Rzeczpospolita, 22.06.1998

Fandrejewska Aleksandra: Można tylko zgadywać – Rzeczpospolita, 4.03.1998

Fandrejewska Aleksandra: Oszczędzanie na starość – Rzeczpospolita, 20.05.1998

Fandrejewska Aleksandra: Pieniędzmi i pracą ludzie się bogacą – Rzeczpospolita, 4.03.1998

Fandrejewska Aleksandra: Podwyżki i oszczędności – Rzeczpospolita, 28.12.1998

Fandrejewska Aleksandra: Recydywa ze zdrowia – Rzeczpospolita, 31.03.1998

Fandrejewska Aleksandra: Tykający zegar – Rzeczpospolita, 18.02.1998

Fandrejewska Aleksandra: Vademecum pacjenta – Rzeczpospolita, 4.11.1998

Fandrejewska Aleksandra: Więcej było pytań niż odpowiedzi – Rzeczpospolita, 10.02.1999

Fandrejewska Aleksandra: Więcej pytań niż odpowiedzi – Rzeczpospolita, 23.11.1998

Fandrejewska Aleksandra: Zdrowie w świecie iluzji – Rzeczpospolita, 2.03.1999

Groblewski Kazimierz: Twarde miał serce stary Larsen – Rzeczpospolita, 20.10 1998 Kowalski Janusz Wojciech: Powiaty i etaty – Nowe Echo Podlasia, 12.02.1999

Kowalski Janusz Wojciech: Dostali szkołę – Nowe Echo Podlasia, 12.03.1999

Mierzyńska Elżbieta: Niedziela dwóch światów – Dziennik Pojezierza, 12-18.02.1999

Mierzyńska Elżbieta: Prawdziwy nauczyciel nie wychowa przestępcy – Dziennik Pojezierza, 1-6.09.1998

Mierzyńska Elżbieta: Rozebrał je system – Express Pojezierza, 24-30.06.1999

Mierzyński Sebastian: Armia agentów – Dziennik Pojezierza, 13.03.1999

Mierzyński Sebastian: Bunt przeciw burmistrzowi – Express Pojezierza, 9-15.04.1999

Mierzyński Sebastian: Miasto upadłe – Dziennik Pojezierza, 23.12.98

Mierzyński Sebastian: Nie oddam dzieci matce – Express Pojezierza, 2/8.04.1999

Mierzyński Sebastian: Odzyskana radość – Express Pojezierza, 22-28.04.1999

Mierzyński Sebastian: Tajemnice RUM-owskiej książeczki – Express Pojezierza, 6.12.1998

Mikołajczuk Monika: Gdzie niebo z ziemią się styka – Nowe Echo Podlasia, 14.08.1998

Mikołajczuk Monika: Jaki ten miły świat – Nowe Echo Podlasia, 7.05.1999

Mikołajczuk Monika: Jestem lekarzem – Nowe Echo Podlasia, 12.02.1999

Mikołajczuk Monika: Ludzie z dołu – Nowe Echo Podlasia, 8.01.1999

Mikołajczuk Monika: Tylko we Lwowie – Nowe Echo Podlasia, 16.10.1998

Nowak Ziemowit: cykl: Meble precz – Gazeta w Kielcach, 4, 5, 6, 7, 10, 12.05.1999

Pawlas Jerzy: Wspólnie dom budować – Tygodnik AWS Kraków, 2.11.1998

Pawlas Jerzy: Pauperyzacja twórców – Tygodnik Solidarność nr 28/98

Pawlas Jerzy: Podatki dla rodziny – Tygodnik AWS Kraków, 8.01.1999

Remuszko Stanisław: Dziesięć lat później – Nowe Państwo, 29.01.1999

Trusewicz Iwona: Gigant na krawędzi – Rzeczpospolita, 8.06.1999

Trusewicz Iwona: Możemy tylko ryczeć – Rzeczpospolita, 11.01.1999

Wasztyl Bogdan: Dwadzieścia procent równości – Dziennik Polski 22.05.1999

Wasztyl Bogdan: Wojna powiatowa – Dziennik Polski 7.05.1999

Wasztyl Bogdan: Zusięcina – Dziennik Polski 19.02.1999


AUDYCJE RADIOWE:

Blimel Maria, Wasilewska Wanda: Można całe planety przenosić – Radio Merkury. 01.06. 1999

Galek Cezary: Adaś – Polskie Radio Zachód S.A. . 28.06.1999

De Latour Marzanna: Stacja Szamocin – Polskie Radio S.A. pr. I, 02.07.1998

Piłatowska Irena: Świat jest piękny, panie doktorze – Polskie Radio S.A. pr. I 12.03.1999

Sawicka Małgorzata: Zaścianek czyli ludzie wielkiej księgi – Radio Lublin S.A. , 15.06.1999

Sarnowska Bożena: Szkoła 2000 – Polskie Radio Bis, 09.01.1999; 06.03.1999

Sobala Marzena: Głodne kawałki magistra – Polskie Radio Kilce, 15.11.1998


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Klimas Łucja: Lepik polski; Monitoring czyli podglądanie – TVP S.A. pr. II, Express Reporterów, 06.1999

Latour Dorota: Taka Niespokojność (Drezdenko) – TVP S.A pr. II, Dział Form Dokumentalnych 15.02.1999:

Nowakowski Marek: Czas Leppera – TVP S.A. Poznań, 15.05.1999

Ostrowska Agnieszka, Siwek Agnieszka: cykl: Nasze miejsce – Dąbrówka Królewska, Derc; Nadrzecze, Szamocin – TVP S.A. pr. II – Dział Form Dokumentalnych

Sulikowski Edward: Muzeum Pana Boga – TVP S.A. pr. II, 13.11.1998

Wojtkowiak Bogna: Sołtysa Nowaka droga do Europy – TVP Poznań

Wolska- Stefanowicz Jadwiga, Jantos Henryk: Bracia z cyklu: „W stronę Stwórcy” – TVP S.A. pr. I Zespół Programów i Audycji Katolickich, 20.04.1999

Wolska- Stefanowicz Jadwiga, Jantos Henryk: Nadzieja dla Śląska; Krajobraz z węglem i bez – TVP S.A. pr. I 1998

Zespół pod redakcją Bogusławskiego Michała: Kościelak Katarzyna, Mira Prajsner Mira, Ostrowska Agnieszka, Siwek Agnieszka: cykl: Nasze miejsce – Dąbrówka Królewska, Derc; – TVP S.A. pr. II – Dział Form Dokumentalnych


Kategoria IV

Nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
z dziedziny ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE :

Fabjański Marcin: Bańska Afrykańska – Gazeta Wyborcza, 21.03.1998

Krzak Monika: Dokąd z PKE? – Tygodnik Solidarność – dodatek 9.04.1999

Krzak Monika: Misja końca wieku – Tygodnik Solidarność – dodatek 11.06.1999

Krzak Monika: Święto Ziemi – Tygodnik Solidarność – dodatek 30.04.1999

Krzak Monika: Źródlane wody Podhala – Tygodnik Solidarność – dodatek 14.05.1999 Mierzyński Sebastian: Puszką do Europy; Klan zbieraczy – Dziennik Pojezierza, 26.02.1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Było źle, jest... lepiej? – Ekoprofit, (Katowice) marzec 1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Jak daleko do... zielonej Unii Europejskiej?; Batalia o wodę trwa! – Ekoprofit, (Katowice) kwiecień 1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Jak uzdrowić gospodarkę wodą? – Ekoprofit, (Katowice) czerwiec 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Jaka polityka ekologiczna?; Ile wpływów tyle wydatków – Ekoprofit, (Katowice) styczeń 1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Mniej dotacji, więcej kredytów – Ekoprofit, (Katowice) styczeń 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Nie uszczuplać dorobku PIOŚ – Ekoprofit, (Katowice) grudzień 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Osaczone miasta; Chore górnictwo, chore środowisko – Ekoprofit, (Katowice) maj 1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Prostych rezerw już nie ma; Pragnienie rośnie – Ekoprofit, (Katowice) maj 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Przy poparciu Białego Domu – Ekoprofit, (Katowice) luty 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: To nie jest mały pieniądz – Ekoprofit, (Katowice) listopad 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Winien człowiek czy nieobliczalna natura?; Wspieranie programów edukacyjnych zawsze procentuje – Ekoprofit, (Katowice) wrzesień 1998 Matiakowska-Karmańska Jolanta: Ochrona środowiska to dziś standard – Ekoprofit, (Katowice) październik 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Wszyscy są za, nikt przeciw, ale...; Zapory. Piękno czy rany w krajobrazie? – Ekoprofit, (Katowice) luty 1999

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Zanim wydamy duże pieniądze; Pomóc gminom, przedsięboirstwom, ludziom; Nowe Życie, miasta – Ekoprofit, (Katowice) marzec 1998,kwiecień 1998

Matiakowska-Karmańska Jolanta: Zielonej przestrzeni mniej, zniszczeń więcej...; Nadrabiając zaległości – nie utracić wartości najceniejszych – Ekoprofit, (Katowice) czerwiec 1999

Mierzyński Sebastian: Cuchnąca wizytówka – Dziennik Pojezierza, 12.03.1999

Prandota Mirosław: Olimpiada 2006 – „Sycyna” dwutygodnik kulturalny 27.12.1998

Pudlis Eugeniusz: Jak po grudzie – Echa Leśne

Pudlis Eugeniusz: Choćby kuchennymi drzwiami – Echa Leśne

Pudlis Eugeniusz: Dookoła Wojtek – Echa Leśne

Pudlis Eugeniusz: Kot w zielonym uniformie – Echa Leśne

Trusewicz Iwona Bocian od człowieka pochodzi – Rzeczpospolita – Magazyn, 20.05.1998

Wąs Marek: Bywał, o nic nie prosił – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Cena Radości – „Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Dlaczego przegraliśmy Dolinę Radości – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Do wojewody... – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Jednoosobowa reorganizacja – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Jednoosobowa restrukturyzacja parku – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Kto jest odpowiedzialny – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Nie badać, kierować –Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Nieistotna ginąca listeria – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska,

Wąs Marek: Niemi urzędnicy – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Pan z Doliny – „Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Pan z Doliny Radości – „Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Prasa ma władzę – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Prokurator i chłopaki – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Prokurator w Dolinie Radości– „Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska Wąs Marek: Wycie te olchy.., – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Pytanie o Dolinę Radości – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Radość w Dolinie – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Stary człowiek i drzewa – „Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Takie ceny – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Tragifarsa w przyrodzie – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Winny z Doliny Radości– Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Wrażenie jałowej biurokracji– Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska

Wąs Marek: Żaby i prokurator – Gazeta Wyborcza, – Gdańsk Gazeta Morska


AUDYCJE RADIOWE:

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Czapliniec – Polskie Radio Lublin, 22.06.1999

De Latour Marzanna: Rozmowa z wilkami z cyklu: Opowieści zimowe – Polskie Radio Bis, 26.12.1998

Kaczkowska Anna: Z wiatru i słońca – Polskie Radio Lublin, 07.03.1999

Krysowata Jolanta: Szumią jodły za kolczastym drutem z cyklu: Kto za, kto przeciw – Radio Wrocław 5.04.1998


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bogucki Jerzy: Źródło 28.06.1999 – TVP S.A. pr. II, Dział Form Dokumentalnych, 28.06.1999

Bogusławska Krystyna, Jaworski Ryszard: Ile góra ma lat – TVP S.A. pr. I Dział Form Dokumentalnych, 17.05.1999

Trzaska Stanisław, wspólpraca Pawlak Barbara: Teleeko – TVP S.A. pr. II, 11.1998


Kategoria V

Nagroda za publikacje o tematyce ekonomicznej
szczególnie ukazujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bardyn Stanisław: Pokerowa zagrywka Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ze Złotym Jabłkiem zwanym dotąd Zakładami Stolarki Budowlanej „Stolbud-Sokółka” S.A. – Twój Filar 13.09.1998

Brokowska Beata: Baby z siecią – Dziennik Pojezierza, 11-13.09.1998

Brokowska Beata: Co ma bułka do Unii – Gazeta Olsztyńska, 15.04.1999

Brokowska Beata: Derc – wyspa niezwykła – Gazeta Olsztyńska, 05-07.03.1999

Brokowska Beata: Kajakiem przez rynek – Gazeta Olsztyńska, 14-16.05.1999

Brokowska Beata: Na palikach do Europy – Dziennik Pojezierza, 06.10.1999

Brokowska Beata: Obrachunki z dopełniaczem – Gazeta Olsztyńska, 02-05.04.1999

Brokowska Beata: Tańczące z igłami – Dziennik Pojezierza, 2-4.09.1999

Ciszewska Barbara: Utrzymać imperium – Rzeczpospolita, 24.05.1998

Ciszewska Barbara: Jałowy bieg reformy – Rzeczpospolita, 25.09.1999

Ciszewska Barbara: Kosztowne złudzenia – Rzeczpospolita, 15.05.1999

Ciszewska Barbara: Kosztowny doradca – Rzeczpospolita, 15.01.1999

Ciszewska Barbara: O chowaniu głowy w węgiel – Rzeczpospolita, 19.02.1999

Ciszewska Barbara: Siła związkowego lobby – Rzeczpospolita, 24-25.10.1998

Ciszewska Barbara: Tajemnice sukcesu spółek węgla – Rzeczpospolita, 28.04.1999

Dembowski Andrzej Miejska Oczyszczalnia – Gazeta Miejska, nr 11 24.09.1998

Fabjański Marcin Emocjonalnie związani z grochówką – Gazeta Wyborcza, 30.07.1998

Gadomski Witold: Biznesmeni i patrioci – Gazeta Wyborcza, 20.05.1999

Gadomski Witold: Emeryci ożywią gospodarkę – Gazeta Wyborcza, 16.04.99

Gadomski Witold: Kilometry interesu – Gazeta Wyborcza, 10.02.1999

Gadomski Witold: Kto gra makro, ten gra krótko – Gazeta Wyborcza, 17-18.10.1998

Gadomski Witold: Lekarz pozdrawia Ursus – Gazeta Wyborcza, 7.04.1998

Gadomski Witold: Recesja remontuje – Gazeta Wyborcza, 8.01.1999

Gadomski Witold: Ursusy nie zdobędą wiosny – Gazeta Wyborcza, 29.12.1998

Gadomski Witold: Wydobywanie górników – Gazeta Wyborcza, 11.08.1999

Gadomski Witold: Zbyt zwinny kapitał – Gazeta Wyborcza, 5-6.09.1998

Kasprów Rafał: Nawarzyć piwa – Rzeczpospolita, 23.05.1998

Mierzyńska Elzbieta Przeszłam raj – Express Pojezierza, 29.04-5.05.1999

Mierzyńska Elżbieta: Na żaglach sukcesu – Express Pojezierza, 2-9.06.1999

Mierzyńska Elżbieta: Wróbel na wolności – Express Pojezierza 24-30.06.1999

Netka Kazimierz: Strusie na łące – Dziennik Bałtycki-Dziennik Kociewski, 18.06.1999

Ostrowicz Radosław: Co dalej ze spółdzielczością rzemieślniczą, rozmowa z W. Jarantowiczem – Kurier Polski, 21.05.1999

Ostrowicz Radosław: Długa lista spraw – Kurier Polski, 25.09.1998

Ostrowicz Radosław: Izby rzemieślników i przedsiębiorców – Kurier Polski 16.04.1999

Ostrowicz Radosław: Kredyty- wielki problem małych i średnich przedsiębiorstw – Kurier Polski, 4.11.1998

Ostrowicz Radosław: Największa szkoła zawodu, rozmowa z L. Stasiakiem – Kurier Polski, 4.02.1999

Ostrowicz Radosław: nasza racja stanu, rozmowa z J. Piątkiem – Kurier Polski, 30.04.1999

Ostrowicz Radosław: Nie wychodząc z domu – Kurier Polski, 10.12.1998

Ostrowicz Radosław: Otwarte rzemiosło, rozmowa z W. Sinkiewiczem – Kurier Polski, 4.06.1999

Ostrowicz Radosław: Otwierają się drzwi bankowe, rozmowa z A. Lechem – Kurier Polski, 22.01.1999

Ostrowicz Radosław: Podoba mi się ten pomysł, rozmowa z Ryszardem Sawą – Small Business Rzemiosło – dodatek do Życia Warszawy, kwiecień 1999

Ostrowicz Radosław: Program młodych, rozmowa z posłem J. Klimkiem

Ostrowicz Radosław: Przyciszony dialog – Kurier Polski, 7.05.1999

Ostrowicz Radosław: Rzemiosło stać na więcej, rozmowa z J. Wiśniewskim – Kurier Polski, 18.11.1998

Ostrowicz Radosław: Sejmik – forum przedsiębiorstw, rozmowa z L. Janowskim Sawą – „Small Business Rzemiosło – dodatek do Życia Warszawy, czerwiec 1999

Ostrowicz Radosław: Skąd czerpię optymizm, rozmowa z B. Wójcikiem – Kurier Polski’ 15.01.1999

Pawlas Jerzy: Autostada do zdrowego rozsądku – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Autostradą w blokowisko – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Chłopi solidarni i reformowalni – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Dziurawe sieci rybaków – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Kasa kinematografii – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Miasto dla ludzi – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Nieusuwalny deficyt – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Pod wspólnym dachem – Tygodnik Solidarność

Pawlas Jerzy: Rozjeżdżone drogi – Tygodnik Solidarność

Przebieglec Mieczysław Jak sprzedawano zakład lotniczy sp. z o.o. – Wizjer Regionalny Tygodnik dla Wszystkich, 12.02.1998

Reszka Paweł cykl: A to starczy – koncepcja się wali; Urzędnicy mogli przewidzieć krach; Umiejętności cyrkowe – Rzeczpospolita, 25.03.1998; 20.05.1998; 2.06.1998

Skwirowski Piotr: Polowanie na ulgi – Gazeta Wyborcza, 15-21.03.1999

Stefaniak Lechosław: Bankowość, globalizacja i ponadczasowe myślenie – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) kwiecień 1999

Stefaniak Lechosław: Ekspansja stoczni Gdańsk – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) nr 11 czerwiec 1999

Stefaniak Lechosław: Jesteśmy gotowi do współpracy – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) nr 5 marzec 1999

Stefaniak Lechosław: Porządki w PŻB przed prywatyzacją – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) grudzień 1998

Stefaniak Lechosław: Prywatyzację czas zacząć – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) luty 1999

Stefaniak Lechosław: Renesans przemysłu okrętowego – Boss-gospodarka, 19.06.1999

Stefaniak Lechosław: Rok nadziei i szans gdyńskiego portu – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) styczeń 1999

Stefaniak Lechosław: Stocznia to dobry interes – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) listopad 1998

Stefaniak Lechosław: Wymienialny złoty – powód do dumy – Namiary na morze i handel (dwutygodnik) styczeń 1999

Trepińska Maria: Barbara wypada z handlu – Puls Biznesu, 27.08.1998

Trepińska Maria: Colloseum kontra Holding Elektrimu – Puls Biznesu, 21.05.1999

Trepińska Maria: Colloseum skupuje długi polskich hut – Puls Biznesu, 28.07.1998

Trepińska Maria: Kmiecik i wierzyciele mają kłopoty – Puls Biznesu, 20.09.1999

Trepińska Maria: Plany Colloseum – Puls Biznesu, 1.06.1999

Trusewicz Iwona: Koszty operacji Euro – Rzeczpospolita, 24.06.1998

Trusewicz Iwona: Nie oddamy targowicy – Rzeczpospolita, 1.02.1998

Wasztyl Bogdan: Upadek Romiaka – Dziennik Polski 22.05.1998

Wasztyl Bogdan: Żerowisko – Dziennik Polski 26.03.1999


AUDYCJE RADIOWE:

Maciejowska Alicja, Głowacka Alina: Tamci wspaniali chłopcy na swych warczących maszynach – PR Warszawa Studio Reportażu i Dokumentu 27.01.1999

Stefaniak Lechosław:: Na marginesie dnia – Radio Gdańsk 14.01.1998; 3.04.1998; 30.04.1998; 20.10.1998

Stefaniak Lechosław: Magazyn morski – Radio Gdański 1.04.1999;4.02.1999; 4.03.1999; 15.04.1999

Biesiada Ewa: Dekada – Polskie Radio Białystok 18.05.1999

Smyk Jan: To jest inny świat – Polskie Radio Białystok 30.05.1999

Sawicka Małgorzata: Pokochać smoka – Radio Lublin 9.05.1999


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Lewicka-Ritter Krystyna: Panorama wsi – TVP Bydgoszcz 07.1998; 06.1999

Żuławnik Mirosław, Lirczuk Joanna, Olszewska Barbara, Parnas Igor, Legowicz Wiktor: Rynek (Magazyn gospodarczy), jeden z 18 odcinków cyklu – TVP, pr. I Zespół Publicystyki kwiecień 1999Download: Laureaci konkursu SDP 1999.doc, Lista konkursowa SDP 1999.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20