FORUM DZIENNIKARZY

jest naszym pismem, pismem członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Powstało w 1997 roku, wychodziło i wychodzi z różną częstotliwością, uzależnioną przede wszystkim od aktualnych możliwości finansowych.

FORUM DZIENNIKARZY – tak jak każde forum – stworzone zostało, aby nasza społeczność dziennikarska miała gdzie wypowiedzieć się o swoich zawodowych sprawach. I nie tylko. Zawartość czasopisma, która jest zaprezentowana na stronie internetowej, pokazuje jak wiele razy Stowarzyszenie zabierało głos i walczyło o dobra ogólne – wolność słowa, dostęp do informacji, etykę zawodową.

Wydawane systematycznie ma dziś również walor historyczny, jest zapisem wydarzeń medialnych, prezentacją problemów i poglądów, przypomina nam – poprzez cenne wywiady i wypowiedzi – wybitne osobowości w naszym zawodzie.

Redaguje go zespół dziennikarzy i współpracowników SDP.

Kierowali nim Wojciech Adamczyk w latach 1997- 2000, potem Marcin Makowiecki do 2005 roku.

A jak to było?

Dawno, dawno temu – skromne biuro Zarządu Głównego SDP istniało przy redakcji „Forum Dziennikarzy” – dziś jest dokładnie odwrotnie.

Dawno, dawno temu, gdy Internet raczkował, „Forum” było najlepszym sposobem komunikowania się naszych członków między sobą – dziś mamy adresy e-mail i strony www...

– przypomniała Krystyna Mokrosińska, prezes SDP zamieszczając w Forum dziennikarzy nr 2 (80) 2005 podziękowanie dla redaktora naczelnego, za 9 lat pracy, za istnienie pisma: z inicjatywy i pod czujnym okiem Marcina Makowieckiego.

Bo: SDP-owi przybyło członków, a „Forum” czytelników, zmienił się rynek prasy, zmieniło się całe dziennikarskie środowisko – sentyment do „Forum” pozostał.

W latach 2005 – 2007 powstały numery monograficzne: gdański, warszawski, poznański, Klubu

Publicystyki Kulturalnej.


Od numeru 86-87 [2007/2008] do numeru 102/103[2011] prowadził pismo Stefan Truszczyński. Numery te były udostępniane czytelnikom w formie pdf, zamieszczane na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Obecnie od numeru 104 (2012) roku redaguje pismo Piotr Legutko.

Jeśli chodzi o archiwalne numery Forum Dziennikarzy od roku 2007: zmieniła się możliwość

udostępniania pisma. Można zamieszczać je w formie pdf w całości. Zrezygnowałam zatem z

informowania o zawartości poprzez przegląd treści i linki do głównych artykułów.


Na stronie Pracowni Wolnego Słowa prezentowane są roczniki archiwalne z okresu, gdy pismo wydawane było tradycyjnie, a jedyną możliwością czytania, było mieć je w ręce.

Obecnie pismo rozprowadzane jest w sieci salonów Empik, Forum Dziennikarzy można też zamówić przez nasz portal: www.sdp.pl

Omówienie bieżącego numeru podaje Piotr Legutko, redaktor naczelny Forum Dziennikarzy na sdp.pl/forum-dziennikarzy

Pracownia Wolnego Słowa posiada roczniki FORUM DZIENNIKARZY. Udostępniamy je – do wglądu na miejscu – wszystkim zainteresowanym.

Na stronie internetowej sdp.pl/pws/ są wprowadzone: przegląd zawartości poszczególnych numerów, linki do wybranych tekstów. Opracowany jest Skorowidz autorów i ich prac oraz indeks – Tematy FORUM DZIENNIKARZY.

Zachęcam do korzystania z dorobku FORUM DZIENNIKARZY. Warto.


Elżbieta Binder

ą

Proszę kliknąć w przycisk z datą z prawej strony, na górze tej strony. Przeniesie on do konkretnego rocznika Forum Dziennikarzy, będą tam wejścia do poszczególnych numerów pisma.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20