Konkurs 2011 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;
Strona 2: Laur SDP; Wywiady z laureatami; Informacja o konkursie;

okladka_2013

Najlepsze publikacje – Nagrody SDP 2011, Warszawa 2012, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 255 s.; il.; err.; dysk DVD tytuł płyty: Nagrody SDP 2011: Główna Nagroda Wolności Słowa ISBN 978-83-936583-0-5

Książka pokonkursowa. Zawiera nagrodzone i honorowo wyróżnione publikacje prasowe, na dołączonym dysku DVD film nagrodzony Główną Nagrodą Wolności Słowa, biogramy laureatów, materiały dotyczące Lauru SDP 2011, teksty o SDP. Artykuł o historii konkursów, informacje o SDP.

Redakcja i biogramy: Elżbieta Binder
Projekt, typografia i DTP: Bartłomiej Binder-Frycz;
Na okładce zdjęcie z wystawy Klubu Fotografii Prasowej SDP „Fotografia prasowa – prezentacje” Fot.: Adam Kozak

Projekt okładki: Łukasz Sobczak
Druk i oprawa: Fotografika LMS Łukasz Sobczak, ul. Pomorska 39, 96-313 JaktorówLaureaci
19. Konkursu Nagrody SDP 2011


Pierwsza Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Anita Gargas

autorka reportażu „Katastrofa smoleńska” emisja w „Misji Specjalnej” w Pr.1 TVP, 21 września 2010 r., ukazującego nieznane fakty dotyczące katastrofy smoleńskiej

za odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy o katastrofie smoleńskiej.


Nagroda Watergate

za dziennikarstwo śledcze
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Łukasz Kowalski

autor reportażu „Testament”, emisja w TVP Katowice, 30 maja 2011 r.

- za wytrwałość w poszukiwaniu prawdy i profesjonalizm w jej pokazywaniu.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Krzysztof M. Kazimierczak i Piotr Talaga

autorzy artykułu „Śmierć w cieniu tajnych służb – sprawa Ziętary, nieznane fakty”, „Głos Wielkopolski”, 18 marca 2011 r.

- za konsekwentne, wieloletnie dążenie do ujawnienia prawdy oraz solidarność zawodową, okazywana przez pamięć o koledze.

Zbigniew Bartuś

autor artykułów „U nas się nie choruje” i „Radca pod szyldem i prywatnie”, „Dziennik Polski”, 18 marca 2011 r. i 25 marca 2011 r.

- za współczucie skrzywdzonym i odwagę w pokazywaniu niegodziwości.

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

autorka artykułu „Szpital złapie i nie puści”, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 2010 r.

za ujawnienie choroby w systemie opieki zdrowotnej współczesnej Polski.


Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


Jerzy Haszczyński

autor tryptyku o 3 rewolucjach w Północnej Afryce: „Mój brat obalił dyktatora”, „Pieśń wolnych Libijczyków”, „Przyczajone Bractwo, niespokojni Koptowie”, „Rzeczpospolita” z 29-30 stycznia,

12-13 lutego i 12-13 marca 2011 r.

- za mistrzowską opowieść o tym, jak rządzący przez kilkadziesiąt lat dyktatorzy tracą autorytet i zaufanie swoich obywateli, co ostatecznie prowadzi ich do utraty władzy. To reportaże i dziennikarstwo najwyższej próby.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Mikołaj Wawrzeniuk

autor reportażu telewizyjnego „Reality show: wybory” emisja w Belsat TV – TV Białoruś,

6 stycznia 2011 r.

- za film, który znakomicie portretuje wybory prezydenckie na Białorusi w grudniu 2010 roku, dając możliwość przemówienia własnym głosem do wielomilionowej publiczności ludziom, którzy takich szans nie mają we własnym kraju.

Jacek Hugo-Bader

autor reportażu „W stumilowym lesie”, „Gazeta Wyborcza” Duży Format, 17 lutego 2011 r.

- za przejmujący reportaż o dziennikarzach w Rosji. Za znakomity warsztat dziennikarski oraz podjęcie niezwykle ważnego tematu – o bezpieczeństwie dziennikarzy, odwadze i cenie, jaką się za nią płaci.

Tomasz Jeleński

autor reportażu radiowego „Piołun” emisja w Pr. 3 Polskiego Radia, 26 kwietnia 2011 r.

- za wstrząsający reportaż z ukraińskiego miasta Kripati, z którego wysiedlono wszystkich mieszkańców kilka dni po katastrofie. Rozmowy z ludźmi po 25 latach od tragedii przerażają. Od tamtego kwietniowego dnia Czarnobyl nazywany jest przez Ukraińców piołunem.


Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury
ufundowana przez wydawnictwo „Presspublica”


ex aequo:

Kinga Wołoszyn-Świerk

autorka filmu dokumentalnego „Dziewczęta z Auschwitz” emisja w TVP Wrocław, 3 kwietnia 2011 r.

- za doskonały dokument i świeżość spojrzenia na jedną z największych zbrodni XX wieku.

oraz

Mariusz Kamiński

autor reportażu „Reportaż o zabijaniu” emisja w Polskim Radiu Lublin, 18 listopada 2010 r.

- za mistrzowski i sumienny dokument o ludzkich dramatach czasu bezprawia utrwalania władzy ludowej.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Katarzyna Bielas

autorka artykułu „Jak pan się przechrzci, będzie panu łatwiej”, „Duży Format- Gazeta Wyborcza”, 19 maja 2011 r.

- za świetny nie tylko warsztatowo wywiad o tożsamości emigranta, honorze i fenomenie polskiej Solidarności.

Anna Lisiecka

autorka audycji radiowych „Droga do Soplicowa” emisja w Polskim Radiu Pr., 1 w sierpniu 2010 r., kwietniu i maju 2011 r.

- za jedyny w swoim rodzaju znakomity przewodnik po miejscach mickiewiczowskich, konfrontację literatury z istniejącymi reliktami opisywanej przeszłości.


Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne
ufundowana przez PKO Bank Polski


Andrzej Tomczak

autor reportażu „Franczyza” wyemitowanego w TVP2, Ekspress Reporterów w maju 2011 r. i reportażu „List od Anny” emisja w TVP Ekspress Reporterów w październiku 2010 r.

- za nowatorskie i niezmiernie rzetelne śledztwa dziennikarskie w sprawach, które mogą zdarzyć się każdemu z nas.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Rafał Woś

autor artykułu „Polska szkoła inwestowania szturmuje niemiecką twierdzę”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5-7 listopada 2010 r.

- za pokazanie ekspansji polskiego biznesu na trudny ale otwarty rynek niemiecki.

Piotr Cieśliński

autor artykułu „Polski kryształ, który zmieni wszystko”, „Gazeta Wyborcza”, 30 sierpnia 2010 r.

- za sztukę przekazania komunikatywnych informacji o trudnej dla laika dziedzinie.


Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej
ufundowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Mariusz Kamiński

autor audycji radiowej „Lista Zipsera” emisja w Polskim Radio Lublin, 21 marca 2011 r.

za brawurowe podjęcie trudnego tematu utrwalenia historii Niemca ratującego w czasie II wojny światowej Polaków i Żydów.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Ewa Szkurłat-Adamska

autorka audycji radiowej „Porzuceni” wyemitowanej w Radio Kraków, 16 stycznia 2011 r.

- za mądry, rzetelny, głęboko poruszający reportaż o starości, tęsknocie i śmierci.

Marcin Kącki

autor artykułu „Wszyscy mówią: kocham Cię”, „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, 2 grudnia 2010 r.

- za wnikliwe przedstawienie problemów opieki nad porzuconymi chorymi dziećmi poprzez wzruszającą historię małego Adiego.

Brygida Frosztęga-Kmiecik

autorka reportażu „Wygrać emeryturę” emisja w Magazynie Ekspresu Reporterów, TVP 2

9 listopada 2010 r.

- za doskonałą lekcję o niezwykłej uczciwości zwykłego człowieka.


Nagroda im. Józefa Ślisza

za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa
ufundowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Czesława Borowik

autorka audycji radiowej „Krok po kroku” emisja w Polskim Radiu Lublin, 31 maja 2011 r.

-za udowodnienie, że polska wieś nie jest skazana na porażkę, a sukces wcale nie jest rzadkością.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Monika Hemperek

autorka audycji radiowej „Rodzina – rodzinie” emisja w Polskim Radiu Lublin, 17 lipca 2010 r.

- za ukazanie drzemiącej w ludziach potrzeby czynienia dobra.

Krystyna Naszkowska

autorka artykułu „KRUS, tania pomoc społeczna”, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2010 r.

- za rzetelne i wyważone opisanie sprawy KRUS-u.


Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono
za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych
dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.
Nagrodę tę przyznaną przez jury Konkursu SDP w porozumieniu z kapitułą Nagrody Pro Publico Bono ufundowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


otrzymał tygodnik „Nowy Łowiczanin”

- za pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dobrą informację i służenie pomocą, za więź z czytelnikami i stały rozwój.


Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach
ufundowana przez Rodzinę Patrona


Bożena Klimus i Jan Zub

autorzy reportażu „A mogło Cię nie być…” emisja w TVP Katowice, 21 lutego 2011 r.

- za pokazanie wybitnych osiągnięć polskiej medycyny prenatalnej przez pryzmat indywidualnego losu.

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia

Kinga Wołoszyn-Świerk i Šárka Bednářová

autorki audycji telewizyjnej „Rozmówki polsko-czeskie” emisja w TVP Wrocław, 1 września 2010 r., 9 stycznia 2011 r., 13 lutego 2011 r. i 8 maja 2011 r. oraz w tym samym czasie w telewizji czeskiej CT24

- za cenny pomysł pokazujący problemy polsko-czeskiego pogranicza.

Michał Kuźmiński

autor artykułu „Szeptem do mnie mów”, „Tygodnik Powszechny”, 6 lutego 2011 r.

- za wywiad odkrywający nieznane możliwości ludzkiego głosu ilustrowany multimedialnie.

Aleksandra Fudala

autorka audycji telewizyjnej „Śląski posterunek” wyemitowanej w TVP Katowice w październiku 2010 r.

za przybliżenie niezwykłych historii przedwojennych śląskich policjantów.


Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”
za publikacje o problemach ochrony środowiska
ufundowana przez Fundację Bank Ochrony Środowiska SA


ex aequo:

Ewa Szkurłat-Adamska

autorka audycji radiowej „7 dolin czyli polityka w okolicznościach przyrody” wyemitowanej w Radio Kraków 7 listopada 2010 r.

- za wielostronne przedstawienie konfliktu wokół budowy tras narciarskich na terenach cennych przyrodniczo.

oraz

Grzegorz Rudnicki i Adam Sojka

autorzy dwóch reportaży telewizyjnych:

„Bomby ekologiczne – zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach” – wyemitowany w Redakcji Ekosondy TVP Katowice 1 marca 2011 r. i „Bomby ekologiczne – azbest” – emisja w Redakcji Ekosondy TVP Katowice, 26 kwietnia 2011 r.

- za rzetelną publicystykę wskazującą miejsca najwyższego zagrożenia ekologicznego i ich wpływ na zdrowie i życie ludzi na Śląsku.

Honorowe wyróżnienie

Halina Londowska

autorka audycji radiowej „Efekt łosia” emisja w Polskim Radiu Białystok, 15 stycznia 2011 r.

za wnikliwą analizę trudnego do rozstrzygnięcia wieloaspektowego problemu utrzymania reliktowej populacji biebrzańskich łosi.
Ze względu za obfitość prac historycznych

Jury Główne postanowiło przyznać dwa dodatkowe Honorowe Wyróżnienia poza wymienionymi wyżej kategoriami. Otrzymują je:

Krzysztof Potaczała

autor książki „KSU – rejestracja buntu”, Wydawnictwo Libra, lipiec 2010 r.

- za opowieść o rozśpiewanych chłopakach z Ustrzyk, którzy za „późnego Gierka” wstrząsnęli małomiasteczkowym ładem i wzbudzili wściekłość komunistycznych służb.

Lena Szatkowska – autorka książki „Szara legenda”, Książnica Płocka, sierpień 2010 r.

- za spisanie opowieści płockich piłsudczyków, które składają się na historię polskiej niepodległości.
Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa


PUBLIKACJE PRASOWE

Baranowska Kamila: Jak Paweł trafił do TVP – Rzeczpospolita, 10.03.2011

Bartuś Zbigniew: Ile nas kosztuje sprawiedliwość – Dziennik Polski, 22.10.2010

Bartuś Zbigniew: Najdłuższy proces III RP/ Ruina w majestacie – Dziennik Polski, 25.03.2011

Bartuś Zbigniew: U nas się nie choruje/Radca pod szyldem i prywatnie – dwie części – Dziennik Polski, 18.03.2011, 25.03.2011[przeniesione do kategorii Nagroda Watergate]

Cieśla Łukasz: Druga twarz zielonej rewolucji – Głos Wielkopolski, 20.05.2011

Cieśla Łukasz: Grunt to zielona rewolucja w Warcie – Głos Wielkopolski, 20.05.2011

Cieśla Łukasz: Jak tajemnicza firma z Plewisk po meczach Warty sprzątała – Głos Wielkopolski, 24.05.2011

Czyżewska Anna, Uliczny Karol: Cena życia – cena śmierci – Gazeta Kociewska, 08.06.2011

Fiedorowicz Agnieszka: Zamrożeni oskarżeni – Tygodnik Przekrój, 01.02.2011

Goc Anna, Kura Bartłomiej: Nie wywoźcie nam Polaków do Mongolii. Rodzina Batdavaa zostaje w Polsce – Gazeta Wyborcza, 29-30.01.2011, 07.02.2011

Hlib Adam, Wiesław Małyszek Wiesław: Podając adresy naruszono ustawę, Adresy zniknęły – Nowy Tygodnik Łobeski, 14, 21.06.2011

Hlib Adam: Wyleci ze stołka wiceprzewodniczącego rady? – Nowy Tygodnik Łobeski, 21.12.2010

HlibAdam: Tajemnice umów zleceń – Nowy Tygodnik Łobeski, 17.05.2011

Kaźmierczak Krzysztof M., Talaga Piotr: Śmierć w cieniu tajnych służb – sprawa Ziętary, nieznane fakty – Głos Wielkopolski, 18.03.2011[przeniesione do kategorii Nagroda Watergate]

Kłos Łukasz: Ułaskawiony wspólnik Marcina Dubienieckiego – Polska Dziennik Bałtycki, 04.03.2011

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Szpital złapie i nie puści – Gazeta Wyborcza, 08.07.2010 [przeniesione do kategorii Watergate]

Sałacka Sylwia, Żarnoch-Chudzińska Joanna: Romowie wypraszani z knajp z Poznaniu/ Menu tylko dla Polaków, Kolorowe spódnice zostawiamy w domu, żeby Was nie drażnić – Gazeta Wyborcza 27.01.2011

Siedlecka Ewa: Milion bilingów + Służby zaglądają w telefon + Wolność Służb – Gazeta Wyborcza, 09.11.2010

Siedlecka Ewa: Szpiegowanie niekontrolowane – Gazeta Wyborcza, 12.10.2010

Siedlecka Ewa: Życie kontrolowane – Gazeta Wyborcza, 07.10.2010, Cykl

Socha Adam: Janusz Lorenz – pionier kapitalizmu na Warmi i Mazurach – cz. 1, 2, 3 Miesięcznik regionalny „Debata” marzec 2011, kwiecień 2011, czerwiec 2011

Uliczny Karol, Czyżewska Anna: Wyrzuceni z budowy z komornikiem na karku – Gazeta Kociewska, 02.03.2011

Uliczny Karol: Kosztowne szkolne „błędy” – Gazeta Kociewska, 28.07.2010

Wyszowski Michał: Skandale, skandaliki, aferki po wałbrzysku – Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, 06.12.2010AUDYCJE RADIOWE

Grembowicz Alicja i Piłatowska Irena: Dlaczego? – Polskie Radio PR I, 19.12.2010

Londowska Halina: W kąciku u Pana Boga – Polskie Radio Białystok, 30.03.2011

Miller Marta: Niezłomni – Polskie Radio PR I, 31.08.2010

Rudnik Jolanta:Czarny temat – Regina – Polskie Radio Koszalin, 05.01.2011

Szkurłat-Adamska Ewa: Teatr Nangar Khel - Radio Kraków, 31.10.2010


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Borzęcki Artur: Polacy na Litwie – Telewizja Polsat, 27.10.2010, 03.05.2011

Krzykowski Adam: Zaginiona książka lotów – Panorama TVP 2, 17.12.2010, Cykl

Krzykowski Adam: Dowody w prokuraturze – Panorama TVP 2, 21.12.2010

Mańka Jarosław, Grabysa Maciej: Święty ogień – TVP Kraków, Marzec 2011

Wawrzeniuk Mikołaj: Realisty show: wybory – Biełast TV, 06.01.2011 [przeniesione do Nagrody im. Dziewanowskiego]

Wołoszyn-Świerk Kinga: Dziewczęta z Auschwitz – TVP Wrocław, 03.04.2011 [przeniesione do kategorii Nagroda im. M. Łukasiewicza]


KSIAŻKI

Wegner Jacek: Biesy sarmackie – część pierwsza dyptyku publicystyczno-historycznego – Wydawnictwo „Lena”, Czerwiec 2011, książka

Wegner Jacek: Rzeczpospolita. Duma i Wstyd: Wydawnictwo M, Maj 2011, książka


Kategoria II

Nagroda Watergate


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: U nas się nie choruje/Radca pod szyldem i prywatnie – dwie części – Dziennik Polski, 18.03.2011, 25.03.2011

Cieśla Łukasz: Mariusz T. i pani notariusz podejrzani o oszustwo – Głos Wielkopolski, 17.06.2011

Cieśla Łukasz: Mariusz T., czyli specjalista od trudnych mieszkań – Głos Wielkopolski, 21.01.2011

Cieśla Łukasz: Pożyczka tak, że ludzie tracą mieszkania – Głos Wielkopolski, Cykl

Czyżewska Anna, Świeczkowski Damian: Kontrowersyjnie manko – większe od pensji – Gazeta Kociewska, 07.07.2010

Czyżewska Anna, Uliczny Karol: Płatny seks – niebezpieczne ogłoszenia – Gazeta Kociewska, 20.10.2010

Czyżewska Anna, Uliczny Karol: Skandal w Kocborowie – Gazeta Kociewska, 09.03.2011

Gmyz Cezary : Szpieg w Smoleńsku – Uważam Rze, 21.02.2011

Hlib Adam: 250 osób przesłuchanych – Nowy Tygodnik Łobeski, 13.07.2010

Hlib Adam: Morderstwo czy nieszczęśliwy wypadek? – Nowy Tygodnik Łobeski, 13.07.2010

Hlib Adam: Podpalacze z OSP! – Nowy Tygodnik Łobeski, 07.09.2010

Kaźmierczak Krzysztof M., Talaga Piotr: Śmierć w cieniu tajnych służb – sprawa Ziętary, nieznane fakty – Głos Wielkopolski, 18.03.2011

Kącki Marcin, Życiński Piotr: Komu wierzy Lech – Gazeta Wyborcza, 28.03.2011

Kącki Marcin, Życiński Piotr: Pierwszy kibol RP, Gazeta Wyborcza, 28.01.2011, Cykl

Kącki Marcin, Życiński Piotr: Poznań ceni nadkibola – Gazeta Wyborcza, 28.02.2011

Kącki Marcin: Nowe oblicze znanego zdjęcia – Gazeta Wyborcza, 12.03.2011

Kokot Michał: Ostatnie dzieło Piskorskiego – Gazeta Wyborcza, 05.02.2011

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Biznes po łomżyńsku – Gazeta Wyborcza, 31.01.2011

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Minister nadzoruje siebie – Gazeta Wyborcza, 02-03.05.2011

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Szpital złapie i nie puści – Gazeta Wyborcza, 08.07.2010

Socha Adam: Lotnisko w Szymanach, czy Wilkowie?- Miesięcznik regionalny „Debata”, czerwiec 2011

Szymborski Tomasz: Sprawa Jurzaka – nadzieja bezpieki agentem CIA – Focus Śledczy, Kwiecień 2011

Szymborski Tomasz: Tajemnice procesu Marchwickiego – Focus Śledczy, styczeń 2011

Uliczny Karol: Ściana płaczu i milczenia – Gazeta Kociewska, 21.07.2010


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Kowalski Łukasz: Testament - TVP Katowice, 30.05.2011

Mańka Jarosław, Maciej Grabysa Maciej: Porwani - TVP Kraków, Sierpień 2011

Stachowiak Jakub: Fatalne fotoradary – Superwizjer TVN, 11.04.2011

Tomczak Andrzej: List do Anny – TVP2 Ekspres Reporterów[przeniesione do kategorii Nagroda im. E. Kwiatkowskiego]

Zalewski Rafał: Kto doniesie na ks. Suchowola – Redakcja Interwencji Telewizja Polsat, 20.10.2010


Kategoria III

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE

Gańczak Filip: Mały Stambuł – Newsweek Polska, 10.01.1011

Haszczyński Jerzy: Mój brat obalił dyktatora – Rzeczpospolita, 29-30.01.2011

Haszczyński Jerzy: Przyczajone Bractwo, niespokojni Koptowie - Rzeczpospolita, 12-13.05.2011

Haszczyński Jerzy: Pieśń wolnych Libijczyków – Rzeczpospolita, 12-13.03.2011

Smoleński Paweł: Pocięty, niewstrząśnięty - Gazeta Wyborcza, 09.09.2010

Smoleński Paweł: Jak Said zostawił Szahidem – Gazeta Wyborcza, 25.11.2011

Michalczak Janusz: Spokojna Europa – Dziennik Polski , 08.04.2011

Hugo-Bader Jacek: W stumilowym lesie – Gazeta Wyborcza, Duży Format,
17 lutego 2011 r.

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: I Ty zostaniesz maoistą – Duży Format, 18.11.2010

Trusewicz Iwona: Atomowe ramię Rosji – Rzeczpospolita, 11.03.2011AUDYCJE RADIOWE

Jeleński Tomasz: Piołun – Polskie Radio PR 3, 26.04.2011

Galek Cezary: To tylko życie, tylko życie – Radio Zachód SA, 26.06.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Dikolenko Agnieszka: Infekcja – TVP Kraków, Luty 2011

Kołodziej Karolina: Mamma Lima – TVP Kraków, Marzec 2011

Wawrzeniuk Mikołaj: Reality show: wybory – Belsat TV – TV Białoruś 6 stycznia 2011 r.

Kategoria IV

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza


PUBLIKACJE PRASOWE

Bielas Katarzyna: Jak pan się przechrzci, będzie panu łatwiej – Duży Format Gazeta Wyborcza, 19.05.2011

Bochwic Teresa: Pocztówka z Ubekistanu – Rzeczpospolita dodatek Plus Minus, 18-19.09.2010

Domaszewicz Zbigniew, Sierakowska Judyta: Honorowi zabójcy kobiet – Prime, kwiecień/maj 2011

Florek-Moskal Monika: Zintegruj sobie meridiany – Tygodnik Powszechny, 19.10.2010

Fugiel-Kużmińska Małgorzata: Zbrodnia to niesłychana – Tygodnik Powszechny, 05.09.2010

Grzebałkowska Magdalena, Karaś Dorota: Jestem Polakiem, nie czytam – Gazeta Wyborcza, 22.06.2010

Hlib Adam: Odnawiają grobowiec – Nowy Tygodnik Łobeski, 24.08.2010

Hlib Adam: Odrestaurowany grobowiec Possartów – Nowy Tygodnik Łobeski, 05.10.2010

Jamkowski Marcin, Rotkiewicz Marcin (Agata Muszyńska): Dzień kwitnącego bluszczu – Tygodnik Polityka, 18.05.2011

Jasińska Małgorzata, Brzózka Piotr: Dziecko kosztuje 35 tysięcy/Sprzedam Wam dziecko za 35 tysięcy - Dziennik Łódzki, 03.09.2010

Kossobudzki Piotr: Sztuka mięsa – Przekrój, 28.09.2010

Kwaśniewski Tomasz: Ignorancji i impotenci – Gazeta Wyborcza , 18.11.2010

Legutko Piotr: Nadchodzą barbarzyńcy – Rzeczpospolita, 10.09.2010

Lewandowska-Kąkol Agnieszka: Gdziekolwiek by żył Jego twórczość byłaby „po polsku” – Przegląd Powszechny, 10.2010

Lewandowska-Kąkol Agnieszka: Kocham Chopina – Przegląd Powszechny, 12.2010

Lewandowska-Kąkol Agnieszka: XVI Konkurs Chopinowski do powtórki – Przegląd Powszechny, 12.2010

Michalczak Janusz: Ja, płatnerz Lusina – Dziennik Polski, 25.02.2011

Migdał Robert: Doda odarta z cekinów i pudru raczej by nie istniała – Gazeta Wrocławska, 25.03.2011

Migdał Robert: W robieniu filmów nie potrafię być cyniczny – Gazeta Wrocławska, 20.05.2011

Niemczyńska Małgorzata: Umysł wyzwolony – Gazeta Wyborcza, 17.03.2011

Pawłowska Anna: Pracownia z aneksem mieszkalnym – Dziennik Łódzki, 23.12.2010

Pawłowska Anna: Tam gdzie przechadzali się Hans Kloss z Karolem Borowieckim – Dziennik Łódzki, 10.09.2010

Rotkiewicz Marcin: Małpa na biegunach – Tygodnik Polityka, 31.07.2010

Szostak Violetta: Inne rzeczy bolą – Gazeta Wyborcza Wysokie Obcasy, 21.05.2011

Uberman Iwona: Edukacja ze spluwą – Teatr dla Was, 23.03.2011

Wasilewska Diana: Gdzie się kończy sztuka a zaczyna polityka – Artluk, czerwiec 2011

Wieteska-Czechowicz Elżbieta: 50 lat z łódzką filmówką – Kultura i Biznes, kwiecień-maj 2011

Wieteska-Czechowicz Elżbieta: Co artyście w duszy gra – Kultura i Biznes, czerwiec-lipiec 2011

Wieteska-Czechowicz Elżbieta: Na festiwalu Singera – Kultura i Biznes, lipiec-sierpień 2010AUDYCJE RADIOWE

Błaszczak Katarzyna: Smaki podróży – Polskie Radio, PR 1, 25.10.2010

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Pieśń jest we mnie – Polskie Radio Lublin, 28.03.2011

Galek Cezary: Opowiem Ci o Papuszy – Radio Zachód SA, 12.01.2011

Heine Ewa: Szpital przemienienia – Polskie Radio, pr. 1, 22.11.2010

Hemperek Monika: Dobry Niemiec – Polskie Radio Lublin, 22.12.2010

Kamiński Mariusz: Reportaż o zabijaniu – Polskie Radio Lublin, 18.11.2010

Linkiewicz Irena: Z zamiłowania Polak – Radio Zachód SA, 23.06.2011

Lisiecka Anna: Droga do Soplicowa – Polskie Radio PR 1, sierpień 2010, kwiecień 2011, maj 2011

Michalak Katarzyna: Zmysłowy Kazimierz – Radio Lublin S.A., 24.02.2011

Mokołajczak Magdalena: Trębacz w pralni – Polskie Radio, PR 1, 25.12.2010


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Bogucka Inka: Nadzieja i nawrócenie – TVP Kraków, 2011

Durczyk Maria, Zdanowski Paweł: Na równiku – TVP Kraków, styczeń 2011

Hyży-Czołpińska Beata: Anioły mistrza Aleksandra – OTV Białystok, 25.12.2010

Hyży-Czołpińska Beata: Dotyk - OTV Białystok, 29.04.2011

Rotter-Kozera Violetta: Pod banderą Chopina – TVP INFO, 01.01.2011

Wołoszyn-Świerk Kinga: Dziewczęta z Auschwitz – TVP Wrocław, 03.04.2011 [przeniesione z kategorii Wolność Słowa]


KSIAŻKI

Potaczała Krzysztof: KSU – rejestracja buntu – Wydawnictwo Libra, lipiec 2010

Socha Henryk: Japonia. Leksykon konesera – Bellona, lipiec 2010

Szatkowska Lena: Szara legenda – Książnica Płocka, sierpień 2010


INTERNET

Zubczewscy Zofia i Stefan: Portal społecznościowy dla Pań 50+ „Babcia Polka” www.babciapolka.pl „Babcia Polka”, dziennik


Kategoria V

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: Kto za kim stoi i czemu to służy – Dziennik Polski, 10.12.2010

Bartuś Zbigniew: Poczet emerytów polskich/ Jak niska emeryturę dostaniesz – Dziennik Polski, 17.12.2010

Cieśliński Piotr: Polski kryształ, który zmieni wszystko – Gazeta Wyborcza, 30.08.2010

Fiederowicz Agnieszka: Homozłotówka się umacnia – Tygodnik Przekrój, 13.07.2010

Grzebałkowska Magdalena: Wsiąść do pociągu byle jakiego – Gazeta Wyborcza, 20.12.2010

Mocny Wawrzyniec: Zmuszeni do pracy w święto Trzech Króli – Dziennik Pomorza (dod. Regionalny do Gazety Tczewskiej), 13.01.2011

Netka Kazimierz: CSR to obraz przedsiębiorstwa z cyklu: Społeczna odpowiedzialność biznesu – Polska Dziennik Bałtycki, 17.05.2011

Netka Kazimierz: Odpowiedzialny biznes z cyklu: Społeczna odpowiedzialność biznesu Środowisko, 15.06.2011

Netka Kazimierz: Powrót na rzeki – Eurologistics, luty/marzec 2011

Ploplis-Olczak Ewa: Koniec ery taniej ropy – Fakty Magazyn Gospodarczy, marzec/kwiecień 2011

Ploplis-Olczak Ewa: Powolny wzrost – wysokie bezrobocie – Fakty Magazyn Gospodarczy, styczeń/ luty 2011

Ploplis-Olczak Ewa: Rewolucja w Libii a kryzys naftowy – Fakty Magazyn Gospodarczy, maj/czerwiec 2011

Prusek Tomasz: Giełdowe rekiny i ławica płotek – Gazeta Wyborcza, 08.11.2010

Prusek Tomasz: Niech OFE walczą jak lwy w spółkach giełdowych – Gazeta Wyborcza, 06.09.2010

Prusek Tomasz: OFE na giełdzie docenicie dopiero w bessie – Gazeta Wyborcza, 04.04.2011

Rusewicz Iwona: Zajączek na równi pochyłej – Uważam Rze, 09.05.2011

Tekielski Leszek: W dzień pracują, w nocy kradną – Interwencja Telewizja Polsat, 09.12.2010

Uliczny Karol: Szansa na kociewski biznes – Gazeta Kociewska, 11.05.2011

Urasińska Agnieszka: Postrzyżyny – przyszedł groupon do fryzjera – Gazet Wyborcza Łódź, 06.05.2011

Woś Rafał: Amerykańscy kowboje na polskim dzikim zachodzie – Dziennik Gazeta Prawna, 22-24.10.2010

Woś Rafał: Historia ukrywania państwowych bankructw – Dziennika Gazeta Prawna, 24-26.06.2011

Woś Rafał: Polska szkoła inwestowania szturmuje niemiecką twierdzę – Dziennik Gazeta Prawna, 05-07.11.2010


AUDYCJE RADIOWE

nie było


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Bogoryja Zakrzewski Adam: Błąd urzędnika za 12 mln – Interwencja Telewizja Polsat, 21.06.2011

Korzeniowska Barbara, Prostacka Dagmara, Marciniak Paweł: Teleskop gospodarczy - OTV Poznań, 26.01.2011

Krajewska Aneta: Polakom nie starcza ma czynsz – Interwencja Telewizja Polsat, 04.05.2011

KrajewskaAneta: Biuro oszustw kredytowych – Interwencja Telewizja Polsat, 28.06.2011

Sojka Adam: Trudny rynek - TVP Katowice, 15.10.10

Tekielski Leszek: W dzień pracują, w nocy kradną – Interwencja Telewizja Polsat, 09.12.2010

Tomczak Andrzej: List do Anny – TVP2 Ekspress Reporterów [przeniesione z kategorii Watergate]


KSIAŻKI

nie ma


INTERNET

nie ma


Kategoria VI

Nagroda im. Stefana Żeromskiego


PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew, Jabłońska Anna: Małopolski Slumdog (prawie) milioner z Kęt – Dziennik Polski, 27.08.2010

Bartuś Zbigniew: Krzyże, które giną bez kamer – Dziennik Polski, 10.09.2010

Bednarz Iza: Nie zostawiajcie nas! – Echo Dnia, 02.07.2010

Bednarz Iza: Pogrzeb uwalnia łzy – Echo Dnia, 23-26.12.2010

Celińska Milena: Marszałek w granicie – Tygodnik Siedlecki, 14.11.2010

Cieśla Joanna: Mowa zwarto wybuchowa – Polityka, 19.02.2011

Cieśla Joanna: o wyobraźnia – Polityka, 21-28.06.2011

Czyżewska Anna: Czy sąd zabierze rodzicom ukochaną córkę? – Gazeta Kociewska, 22.09.2010

Czyżewska Anna: Wyszedł po bazie dla mamy – zniknął bez śladu – Gazeta Kociewska, 06.04.2011

Czyżewska Anna: Zagadkowy zgon po szpitalnym leczeniu – Gazeta Kociewska, 29.06.2011

Fiederowicz Agnieszka: Ścięte głowy doktorantów – Tygodnik Przekrój, 02.06.2011

Fiedorowicz Agnieszka: Zmartwychwstają na Boże Narodzenie - Tygodnik Przekrój, 15.12.2010

Gizela Piotr: Opowiem swoją historię – Tygodnik Siedlecki, 26.12.2010

Grochowska Magdalena: Aniela. Kawaler d’Eon – Gazeta Wyborcza, 21-22.05.2011

Grochowska Magdalena: W szczelinie – Gazeta Wyborcza, 29-30.01.2011

Grzebałkowska Magdalena: Piotrek, zgaś światło – Wysokie Obcasy, 26.03.2011

Hlib Adam: Gdzie jest ksiądz z Łobza? - Nowy Tygodnik Łobeski, 05.04.2011

Hlib Adam: Gimnazjalistka skatowała koleżankę – Nowy Tygodnik Łobeski, 05.04.2011

Hlib Adam: Kupcie nam gumowce! – Nowy Tygodnik Łobeski – 15.02.2011 `

Janusz Justyna: Ja, burmistrz – Tygodnik siedlecki, 10.10.2010

Janusz Justyna: Nikt nie zadzwonił – Tygodnik Siedlecki, 10.10.2010

Jasińska Agnieszka: 10-latka błaga o pracę/ Panie premierze, pomóż znaleźć pracę mojej mamie – Dziennik Łódzki, 15.10.2010

Jasińska Agnieszka: 60-latek prosi o adopcję/ Ludzie chorzy na samotność – Dziennik Łódzki, 08.10.2010

Jasińska Agnieszka: Dziecko za węgiel/ Nie mam na węgiel – Dziennik Łódzki, 21.10.2010

Juszczak Anna: Mówią „nie” kopalni melafirzu – Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, 05.07.2010

Katarzyński Władysław: Jak Marek przeniósł z Grecji do Olsztyna znicz olimpijski – Gazeta Olsztyńska, 17.09.2010

Kącki Marcin: Anna ucieka z Konstancina – Wysokie Obcasy, 14.04.2011

Kącki Marcin: Wszyscy mówią: kocham Cię – Gazeta Wyborcza Duży Format, 02.12.2010

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Pracownicy strachu – Gazeta Wyborcza, 02.09.2010

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: W imię dziecka – Gazeta Wyborcza, 02.06.2011

Kolińska-Dąbrowska Małgorzata: Billboard z pedofilem Gazeta Wyborcza 17.03.2011

Kossobudzki Piotr: Obywatel naukowiec – Przekrój, 19.10.2010

Koźlanko Dariusz: Nabici w polisę – Newswek Polska, 19.12.2010

Koźlanko Dariusz: Sąsiedzi – Newswek Polska, 20.06.2010, Cykl: Polska po powodzi

Koźlanko Dariusz: Trzeba tu posprzątać – Newswek Polska, 08.08.2010

Koźlenko Dariusz: Górnicze wdowy – Newsweek Polska, 22.05.2011

Koźlenko Dariusz: Górnik bez szycht – Newsweek Polska, 13.02.2011

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: Dyskretne promieniowanie lansem – Wprost, 19.06.2011

Kwaśniewski Tomasz, Dąbrowski Kamil: Jak grasz śmieci – Duży Format, 16.06.2011

Leszczyńska Joanna: Jestem alkoholikiem – Dziennik Łódzki, 0.2010

Lisińska-Kozioł Maria: Odcienie strachu – Dziennik Polski, 06.05.2011

Lisińska-Kozioł Maria: Każdy chce żyć – Dziennik Polski, 19.11.2010

Lisińska-Kozioł Maria: Malutka Asia na drodze cierpienia – Dziennik Polski, 16.04.2011

Maciorowski Mirosław: Cel podróży nieznany – Gazeta Wyborcza, 13-18.12.2010 Cykl: Sami swoi i obcy

Maciorowski Mirosław: Siedem cudów Marysi – Gazeta Wyborcza

Maciorowski Mirosław: Utopią nas w morzu – Gazeta Wyborcza

Maczur Maria: Chłopaki to seksy, dziewczyny to dupy – Wysokie Obcasy, 05.03.2011

Małyszek Wiesław: Śmierć nigdy nie przychodzi w porę – Nowy Tygodnik Łobeski, 31.05.20

Małyszek Wiesław: Tu siekierka wisi w powietrzu”! – Nowy Tygodnik Łobeski, 31.09.2010

Mamczur Maria: Murzyn i kobieta w jednym - Wysokie Obcasy, 25.06.2011

Michalczak Janusz: Polska wielojęzyczna – Dziennik Polski, 11.02.2011

Migdał Robert: To nie jest kraj dla starych ludzi? – Gazeta Wrocławska, 11.03.2011

Netka Kazimierz: Żywy skansen – Środowisko, 15.10.2010

Okoński Michał: Gorączka złota Oświęcimiu – Tygodnik Powszechny, 13.03.2011

Okoński Michał: Pustynia ludzka – Tygodnik Powszechny, 20.02.2011

Okoński Michał: Sny o Bezgrzesznej, rozmowa z Jackiem Leociakiem i Dariuszem Libionką – Tygodnik Powszechny, 16.01.2011

Paszkiewicz-Jagers Joanna: La Scala 2 – Biuletyn, marzec 2011

Paszkiewicz-Jagers Joanna: Wszystko jest w języku – Biuletyn, grudzień 2011

Pilarska-Jakubiak Agata: Jak przeżyć dożywocie – Polityka, 19.02.2011

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Odeszły słodkie lata… – Nowy Tydzień, 04.04.2011

Potaczała Krzysztof: Bo w Stuposianach się chce – Przegląd, 12.12.2010

Potaczała Krzysztof: Johann z gór – Przegląd, 16.01.2011

Puścikowska Agata: Ośloterapia – Gość Niedzielny, 26.06.2011

Pycka Justyna: Gdzie leżysz, tato – Tygodnik Siedlecki, 31.10.2010

Reszka Paweł Piotr: Pomordowani z mojego podwórka – Gazeta Wyborcza, 07.04.2011

Fiedorowicz Agnieszka: Dobry rok wolontariatu – Tygodnik Przekrój, 01.02.2011

Reszka Paweł Piotr: Dwaj chłopcy i Ania – Gazeta Wyborcza, 09.06.2011

Ryciak Igor: Wałbrzyski wstyd – Newsweek Polska, 15.05.2011

Sierakowska Judyta: Zużyte tematy – Press, styczeń 2011

Siergiejuk Wojtek: Krew nas zalewa! – Tygodnik „Linia Otwocka”, 17.09.2010

Siergiejuk Wojtek: Moja droga polska - Tygodnik „Linia Otwocka”, 04.04.2011

Siergiejuk Wojtek: Spontaniczna pomoc – Tygodnik „Linia Otwocka”, 26.11.2010

Smoleński Paweł: Wystawienie Otella we wsi Ryczołek – Gazeta Wyborcza, 30.04-01.05.2011

Solarewicz Aleksnadra: Kochał muzykę i leczył serca – Nowy czas, 20.12.2010

Staszewski Wojciech: Rozwalacze – Gazeta Wyborcza – 30.09.2010

Staszewski Wojciech: Seks dzikich zwierząt – Gazeta Wyborcza, 12.02.2011

Staszewski Wojciech: Więźniowie marihuany - Gazeta Wyborcza, 31.03.2011

Szczepuła Barbara: Chciałaby, żeby mi się przyśnił – Polska the Times – Dziennik Bałtycki, 06.01.2010

Szczepuła Barbara: Smutna siwa pan – Polska the Times – Dziennik Bałtycki, 04.02.2011

Szymborski Tomasz: Wstydliwa historia Francji – Uważam Rze, 20.06.2011

Tomaszewska-Żółtowska Urszula: Zamknięci – Polskie Radio PR I, 14.12.2010

Uliczny Karol: Na bruk wyrzucić emerytowanego lokatora – Gazeta Kociewska, 25.08.2010

Uliczny Karol: Zgon po leczeniu „z należytą starannością” – Gazeta Kociewska, 19.01.2011

Weber Maria: Anioł czy Diabe – Fokus – Historia, marzec 2011

Wolf Olimpia: Lubię: rzeźbię w ludziach – Redakcja strony internetowej Europejskiego Kongresu Kultury, marzec 2011

Wolf Olimpia: Lublin: lokalna zmiana świata – Redakcja strony internetowej Europejskiego Kongresu Kultury, marzec 2011

Wyszowski Michał: Wałbrzyscy geje wychodzą z podziemia – Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, 09.11.2010

Zaczyńska Mariola: Kim jestem? – Tygodnik Siedlecki, 23.01.2011

Zagner Agnieszka: Komu nie leży loża – Polityka, 15.01.2011

Zieliński Przemysław: Przed świętami zostali bez pieniędzy – Gazeta Tczewska, 23.12.2010

Żytnicki Piotr: Agent Tomek i bomby – Gazeta Wyborcza, 17.08.2010


AUDYCJE RADIOWE

Błaszczyk Katarzyna: Alona – Życie pomiędzy – Polskie Radio PR 1, 08.05.2011

Bogoryja Zakrzewscy Hanna i Adam: Lepsza przyszłość – Polskie Radio PR 1, 24.05.2011

Boniecka-Górny Dorota: Milczące Anioły – Polskie Radio PR I, 22.12.2010

Czarkowska Agnieszka: Męża sobie wymodliłam – Polskie Radio Białystok, 08.04.2011

Gałek Cezary: Ławeczka – Radio Zachód SA, 26.08.2010

Gruszyńska-Ruman Patrycja: Zimowy patrol – Studio Reportażu i Dokumentu PR, 19.04.2011

Kamiński Mariusz: Lista zabijania – Polskie Radio Lublin, 21.03.2011

Malec Monika: Będę blisko – Polskie Radio Lublin, 30.09.2010

Michałowska Ewa: Opowieść o ludziach twardszych niż stal - Studio Reportażu i Dokumentu, 21.11.2010

Rusinowicz Karolina: Kwiaty Szpaka – Polskie Radio dla Zagranicy, 11.09.2011

Szkurłat-Adamska Ewa: Porzuceni – Radio Kraków, 16.01.2011

Tomaszewska-Żółtowska Urszula: Zamknięci – Polskie Radio PR I, 14.12.2010

Wadowska Magdalena: Rozmowa – Radio Kraków, 22.04.2011

Wasilewska Wanda, Sadowski Karzysztof: Mirella znaczy podziwiana – Radio Merkury, 11.02.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Rozdzielone dzieci – Interwencja Telewizja Polsat, 27.06.2011

Frosztęga-Kmiecik Brygida: Wygrać emeryturę – Magazyn Ekspresu Reporterów TVP2, 9 listopada 2010 r.

Hyży-Czołpińska Beata: Był wśród nas… – OTV Białystok, 05.06.2011

Klimas Bożena, Zub Jan: Chcę do domu – Telewizja Polsat, 28.10.2011

Kołodziejczyk Żaneta: Żyły z katem, teraz mu płacą – Interwencja Telewizja Polsat, 06.04.2011

Zalewski Rafał: cykl: Rozwód po polsku – Interwencja Telewizja Polsat, 28.04.2011, 22.06.2011, 30.06.2011


KSIAŻKI

Ciemińska-Kowalik Helena: Warszawa kryminalna – Wydawnictwo Literackie Muza, listopad 2011

Durczok Kamil, Kraśko Piotr, Wiśniewska Katarzyna, Mrożek Agnieszka, Nocek Robert ks., Król K. Bartłomiej: Bitwa o kościół – Wydawnictwo Salwador 03.11.2010 książka

Puścikowska Agata: Życia-Rysy. Reportaże o ludziach (nie)zwykłych – Wydawnictwo Salwador, 05.2011


Kategoria VII

Nagroda im. Józefa Ślisza


PUBLIKACJE PRASOWE
Giczela Piotr:
8 lat po sapardzie – Tygodnik Siedlecki, 25.07.2010

Hlib Adam: Klątwa zdechłego kota – Nowy Tygodnik Łobeski, 07.12.2010

Hlib Adam: Przemysław: Tylko klaskać – Nowy Tygodnik Łobeski, 03.08.2010

Hlib Adam: Woda Stoi, bo rury są zapchane – Nowy Tygodnik Łobeski, 17.08.2010

Jajor Marcin: Mleko w jednej cysternie – Tygodnik Rolniczy, 23.07.2010

Jajor Marcin: Podkuwaczy wciąż brakuje – Tygodnik Rolniczy, 17.06.2011

Jajor Marcin: Raport o mlekomatach - Tygodnik Rolniczy, 28.01.2011

Kasprzak Karolina: Pasja na cztery ręce – Tygodnik Rolniczy, 04.03.2011

Kasprzak Karolina: Z nimi można o wszystkim – Tygodnik Rolniczy, 30.12.2010

Kasprzak Karolina: Z pola na uniwersytety – Tygodnik Rolniczy, 04.02.2011

Kroczycki Paweł: Duda Bis dwa razy - Tygodnik Rolniczy, 29.10.2010

Kuroczycki Paweł: Kto spłacił długi Duda Bis? – Tygodnik Rolniczy, 03.12.2011

Kuroczycki Paweł: Na Cypr prawo nie sięga - Tygodnik Rolniczy, 18.02.2011

Kwaśniewski Tomasz: Krzesło przemyśleń – Duży Format, 10.03.2011

Łuczuk Piotr: Nasze specjały w Berlinie- Tygodnik Rolniczy, 04.02.2011

Łuczuk Piotr: Ziemia trzyma wszystkich za gardło – Tygodnik Rolniczy, 29.10.2010

Majka Danuta: Pustych domów coraz więcej – Gazeta Wyborcza, 09.03.2011

Mocny Wawrzyniec, Przemysław Zieliński: Mają dość transportów pod oknami – Gazeta Tczewska, 09.06.2011

Naszkowska Krystyna: KRUS, tania pomoc społeczna – Gazeta Wyborcza, 11.09.2010

Nuchowski Józef: Krew ich zalewa i woda – Tygodnik Rolniczy, 30.12.2010

Nuchowski Józef: Pomoc dla bogatych – Tygodnik Rolniczy, 22.04.2011

Nuchowski Józef: Wymierające wsie – Tygodnik Rolniczy, 05.11.2010

Stancelewska Dominika: Grozi nam deficyt białka – Tygodnik Rolniczy, 01.04.2011

Stancelewska Dominika: Na granicy opłacalności – Tygodnik Rolniczy, 05.11.2010

Stancelewska Dominika: Partner dla ubojni – Tygodnik Rolniczy, 08.04.2011

Szczepuła Barbara: Ja, z nizin wyrosły – Polska – Dziennik Bałtycki, 25.02.2011

Szczepuła Barbara: Życie na kocich łbach – Polska – Dziennik Bałtycki, 10.06.2011

Szymańska Magdalena: Kosztują, nie chronią – Tygodnik Rolniczy, 23.07.2010

Szymańska Magdalena: Rolnicy czekają na pomoc – Tygodnik Rolniczy, 27.05.2011

Szymańska Magdalena: Ze wschodu na zachód – Tygodnik Rolniczy, 25.02.2011

Ślęzak Tomasz: Amfibią na Ostrówek – Tygodnik Rolniczy, 15.04.2011

Ślęzak Tomasz: Człowiek niezłomny – Tygodnik Rolniczy, 22.10.2010

Ślęzak Tomasz: Rolnicy do Niemca nie chcieli – Tygodnik Rolniczy

Uliczny Karol: Apartamenty, gadżety i rachunki Pani Prezes – Gazeta Kociewska, 19.01.2011

Uliczny Karol: Rozlane mleko, dziesiątki ludzi straci pracę – Gazeta Kociewska, 17.11.2010

Zieliński Przemysław: Nie chcą żyć w cieniu elektrowni – Gazeta Tczewska, 07.10.2010


AUDYCJE RADIOWE
Borowik Czesława:
Kraina Pereborem tkana – Radio Lublin, 17.05.2011

Borowik Czesława: Krok po kroku – Radio Lublin, 31.05.2011

Borowik Czesława: Na twardym gruncie – Radio Lublin, 14.06.2011

Hemperek Monika: Rodzina – rodzinie – Polskie Radio Lublin, 17.07.2010

Malec Monika: Na mlecznej drodze – Polskie Radio Lublin SA, 29.06.2011

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Pan Kazik – Polskie Radio PR I, 27.09.2010


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Wołoszyn-Świerk Kinga: Rozmówki polsko-czeskie – TVP Wrocław, 01.09.2010


Kategoria VIII

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego


REDAKCJE

Echa znad Drawy i Gwdy: listopad, grudzień, wrzesień, lipiec, maj 2010, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj czerwiec, lipiec 2011

Arkadiusz Panasiuk: Basiu, czy to nie twój brat leciał do Smoleńska?”, Hajnówka 2011

Redakcja Gazety Gryfińskiej: Tygodnik Gazeta Gryfińska, 06.07.2010-28.06.2011

Waldemar Śliwczyński: Wiadomości Wrzesińskie – Wiadomości Wrzesińskie, 02.07.2010-24.06.2011

Zbigniew M. Jelinek: Goniec Lokalny – wolna gazeta wiejska, Goniec Lokalny, czerwiec 2010-lipiec 2011

Dama Hlib, Wiesław Małyszek: Nowy Tygodnik Łobeski, 01.07.2010-30.06.2011

Anna Czyżewska: Gazeta Kociewska, 30.06.2010\-20.06.2011

Nagroda: Nowy Łowiczanin [zgłoszenie indywidualne jury selekcyjnego]


Kategoria IX

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego


PUBLIKACJE PRASOWE

Cieśliński Piotr: Niebo już nami nie kieruje – Gazeta Wyborcza, 10.06.2011

Cieśliński Piotr: Oliver Sachs: halucynacje musza być – Książki Magazyn do czytania, 14.06.2011

Cieśliński Piotr: Wszechświat nie umiera nigdy – Książki Magazyn do czytania, 10.11.2010

Filc-Redlińska Izabela: Najpiękniejszy atlas świata – Rzeczpospolita, 02.04.2011

Filc-Redlińska Izabela: Rozczarowanie do DNA – Rzeczpospolita, 02.07.2010

Filc-Redlińska Izabela: Wojna o geny trwa – Rzeczpospolita, 14.03.2011

Florek-Mostowska Monika: My, kombinacje atomów – Tygodnik Powszechny, 20.07.2010

Kossobudzki Piotr: Zwierzęta, które leczą – Kaleidoscope, 01.04.2011

Kuziak Dariusz: Najpiękniejsza jest brama, której nie ma – Tygodnik Siedlecki, 22.05.2011

Kuźmiński Michał: Szeptem do mnie mów- Tygodnik Powszechny, 06.02.2011

Leszczyńska Joanna: Polacy przeszkadzali przeżyć – Polska – Dziennik Łódzki, 18-20.03.2011

Lisińska-Kozioł Maria: Serce darowane, serce naprawiane – Dziennik Polski, 29.01.2011

Majka Danuta: Samoloty przyszłości – Gazeta Wyborcza, 02.08.2010

Mrowiec Małgorzata: Kochanowski była kobietą – Dziennik Polski, 03.11.2010

Netka Kazimierz: Agrobiokap, czyli kapusta w trucizny – Tygodnik Środowisko 31.12.2010

Netka Kazimierz: Komputer w pierścionku – Polska Dziennik Bałtycki, 25.01.2011

Netka Kazimierz: Zostań gromowładcą – Polska Dziennik Bałtycki, 22-23.06.2011

Rotkiewicz Marcin: Z głową w chmurach – Tygodnik Polityka, 23.04.2011

Różak Rafał: Szlacheckiego ducha pogrzebana z Żabiczynie – Głos Wągrowiecki, 07.01.2011

Solarewicz Aleksandra: Człowiek, który uratował Jana Karskiego – Rzeczpospolita, 05.02.2011

Straszewski Wojciech: Śpiewać hymn nie każdy może – Gazeta Wyborcza, 10.11.2010

Uberman Iwona: Moralność i prawo – wykład Baltazara Garzona w berlińskim teatrze Renaissance Theater – Forum Dziennikarzy nr 102-103, czerwiec 2011

10.


11. AUDYCJE RADIOWE

Grembowicz Alicja: Sanitariuszka – Polskie Radio PR I, 03.10.2010

Kamiński Mariusz: Zagrzebani w niepamięci – Polskie Radio Lublin, 24.02.2011


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Fudala Aleksandra: Śląski posterunek – TVP Katowice, 10.2010

Klimas Bożena, Zub Jan: A mogło Cię nie być… – Telewizja Polska SA, 21.02.2011

Rotter-Kozera Violetta: Fascynujące śląskie homo erectus – TVP Katowice, 18.12.2

Rudnicki Grzegorz, Sojka Adam: Agroturystyka - Redakcja Ekosondy – TVP Katowice, 21.06.2011

Rudnicki Grzegorz, Sojka Adam: Nowalijki – Redakcja Ekosondy, TVP Katowice, 07.06.2011

Rudnicki Grzegorz, Sojka Adam: Pustynia Błędowska – Redakcja Ekosondy, TVP Katowice, 10.05.2011

Wołoszyn-Świerk Kinga: Rozmówki polsko-czeskie, odcinek: Zabytki techniki – OTV Wrocław, 13.02.2011

Zalewski Rafał: Mamed Chalidow – siła, waleczność, skromność – Interwencja Telewizja Polsat, 07.01.2011


KSIAŻKI

Nęcek Robert ks.: Z prasy wzięte – Wydawnictwo Salwador, 04.10.2010


INTERNET

nie ma


Kategoria X

Nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego


PUBLIKACJE PRASOWE

Hlib Adam: Eternitowy podrzut - Nowy Tygodnik Łobeski, 14.05.2011

Hlib Adam: Podłączą do reskiej oczyszczalni – Nowy Tygodnik Łobeski, 14.06.2011

Hlib Adam: Posprzątali rege – Nowy Tygodnik Łobeski, 28.06.2011

Kossobudzki Piotr: Kolejno odlicz w nietoperku - Gazeta Wyborcza, 18.01.2011

Kossobudzki Piotr: Nie jestem już naukowcem – Gazeta Wyborcza, 27.05.2011

Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra: Szczęki 2010 – Wprost, 13.12.2010

Kwaśniewski Tomasz: Niezła szopka – Duży Format, 03.02.2011

Mrowiec Małgorzata: Miasto podarowało pustułkom drugie życie – Dziennik Polski, 03.08.2010

Mrowiec Małgorzata: Radosny pierwszy lot pustułek – Dziennik Polski, 22.10.2010

Mrowiec Małgorzata: Samotne akrobacje – Dziennik Polski , 22.07.2010

Potaczała Krzysztof: Przeciąganie turnicy – Przegląd, 27.06.2011

Trusewicz Iwona: W skażonym świecie – Rzeczpospolita, 26.03.2011

Zieliński Przemysław: Mają dość smrodu z kompostowni – Gazeta Tczewska, 02.06.2011


AUDYCJE RADIOWE

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Nasza Rzeka - Polskie Radio Lublin, 18.06.2011

Londowska Halina: Efekt łosia – Polskie Radio Białystok, 15.01.2011

Szkurłat-Adamska Ewa: 7 dolin czyli polityka w okolicznościach przyrody – Radio Kraków, 07.11.2010


PROGRAMY TELEWIZYJNE

Palka Jakub, Burakowska-Palka Jolanta: Pustacie cz. I i II – OTV Kraków, 28 i 29.09.2010

Rudnicki Grzegorz, Sojka Adam: Bomby ekologiczne – azbest – Redakcja Ekosondy

TVP Katowice, 26.04.2011

Wołoszyn-Świerk Kinga: Rozmówki polsko-czeskie – ekologia – TVP Wrocław, 08.05.2011


KSIAŻKI

Olszewski Michał: Eco-Book o Eko-Bogu - Wydawnictwo Salwador, 30.09.2010Download: Laureaci konkursu SDP 2011.doc, Lista konkursowa SDP 2011.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20