Konkurs 1996 r.


Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
5. Konkursu Nagrody SDP 1996


W kategorii I

artykuł/reportaż o ważnych aktualnych wydarzeniach/problemah kraju i świata


Nagroda

ex aequo

Piotr Grochmalski – za „Tryptyk o wojnie w Czeczenii”, Rzeczpospolita

- rzecz o odwadze i bohaterstwie, honorze i patriotyzmie, śmierci i nadziei, uczciwe ukazującą racje różnych stron zaangażowanych w tej wojnie i wyrażającą głęboko humanistyczne przesłanie

oraz

Włodzimierz Kalicki – za „Długie pojednanie”, Gazeta Wyborcza

- precyzyjnie i rzetelnie ukazujący proces przezwyciężania przez Polaków i Niemców złej przeszłości, a zwłaszcza rolę jaką w tym procesie odegrały środowiska chrześcijańskie obu krajów.

Honorowe wyróżnienie

Kazimierz Groblewski i Paweł Reszka – za reportaże „W zaciśniętej pętli wojny”, Rzeczpospolita.


W kategorii II

audycja radiowa o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach świata


Nagroda

Jolanta Krysowata

– za audycję „Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał”

- doskonale udokumentowaną i bardzo obiektywnie prowadzoną na żywo podejmującą problem nowej tożsamości policji i zagrożeń dla jej służebności wobec społeczeństwa na przykładzie napadu brygady antyterrorystycznej na klub „Reduta” we Wrocławiu, Polskie Radio Wrocław.

Honorowe wyróżnienie

Irena Linkiewicz – za audycję radiową „Obywatele świata”, Polskie Radio, Program III

Mariusz Marks – za audycję radiową „Cafe Breslau”, Polskie Radio, Program III


W kategorii III

programy telewizyjne o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach kraju/świata


Nagroda

Tamara Sołoniewicz – za film dokumentalny „Polski podrzutek”, TVP Program I

dramatyczny obraz losów Polki, która po latach życia w Kazachstanie wróciła do Polski i tu spotkała dobrych sąsiadów i bezdusznych urzędników.

Honorowe wyróżnienie

Łucja Klimas – za program telewizyjny Właściciel dusz, TVP, Program II


W kategorii IV

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa/program telewizyjny o ważnych aktualnych problemach lokalnych publikowane w rejonie zasięgu danego periodyku, stacji radiowej lub telewizyjnej


Nagroda

Maciej Siembiedaza reportaż „Wszyscy żyjemy w Kluczborku”, Nowa Trybuna Opolska. Świetny dramaturgicznie opis lokalnego konfliktu, wpisującego się w proces przełamywania sprzeczności, wynikających z obecności w tym miecie Ślązaków, Polaków zza Buga i Niemców.

Honorowe wyróżnienie

Zbigniew Bartuś – za artykuł „Zagłada domu Kuczerów”, Dziennik Polski, Kraków


W kategorii V

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny w obronie demokracji i praworządności, demaskujący korupcję, nadużycia władzy, naruszenie praw obywatelskich lub praw człowieka


Nagroda

Krystian Przysiecki – za dokument telewizyjny: „Na bruk”, TVP, Program I

- przykład skutecznej interwencji dziennikarskiej w obronie skazanej na eksmisję wielodzietnej, nie patologicznej rodziny w trudnej sytuacji materialnej, której bezduszni urzędnicy i sędziowie nie dawali szansy na uregulowanie zaległości w płaceniu czynszu.

Honorowe wyróżnienie

Michał Majewski i Paweł Reszka – za artykuł „Jak urzędnicy URM tanio kupili ziemię”, Rzeczpospolita

Joanna Kuciel – za audycję „Myśmy się sobie nie przedstawiali”, nadaną przez Polskie Radio, Program III


W kategorii VI

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny na temat ochrony środowiska


Nagroda

Przemysław Terlecki – za audycję radiową „Pogorzelisko”

- sugestywny reportaż o wielkim pożarze w Puszczy Nadnoteckiej, tragedii ludzi, którzy utracili dorobek swojego życia, leśników, którzy ten bór pielęgnowali przez dziesiątki lat, bohaterstwie strażaków w ich walce z żywiołem.

Honorowe wyróżnienia

Małgorzata Daglis z zespołem – za cykl programów „Pogotowie ekologiczne dwójki”, TVP, Program II

Anetta Filipkowska – za tekst „Bezpańskie pancerze”, Polityka.


Lista konkursowa


Kategoria I

artykuł/reportaż
o ważnych aktualnych wydarzeniach/problemah kraju i świata

Adamska-Drgas Ewa: Gwałt – Express Bydgoski, 29.11-1.12.1996

Adamska-Drgas Ewa: Razem – Express Bydgoski, 21-23.03.1996

Adamska-Drgas Ewa: Ze strachu – Express Bydgoski, 9-11.08.1996

Bartuś Zbigniew: Nad prochami – Dziennik Polski, 12.07.1996

Bebak W. Jerzy: Supermarket Auschwitz – Trybuna Śląska, 19.02.1996

Bieńczycka Sławomira: Życie po raz drugi – Super Express, 02.12.1996

Borowiec Władysław: Ostatni oddech komunizmu – Nowiny, 31.12.1996

Czuchowski Wojciech, Kittel Bertold: Inkasent był milicjantem – Super Express, 26.08.1996

Czupryn Anita: Romeo i Julia po polsku – Super Express, 14.06.1996

Golberg Andrzej : Obława na wilki – Tygodnik Solidarność, 17.05.1996

Gorstiza Magdalena: Mój najlepszy przyjaciel, mój największy wróg – Dziennik Wschodni, Lublin, 11.10.1996

Groblewski Kazimierz, Reszka Paweł: cykl korespondencji z Rwandy i Zairu: W zaciśniętej pętli wojny – Rzeczpospolita, 16.11-17.12.1996

Grochmalski Piotr: Tryptyk o wojnie w Czeczenii; W imię imperium; Zabić drugi raz; Krwawe lato – Rzeczpospolita, 27.01; 27.06; 17-18.08.1996

Grochowska Magdalena: Miasteczko Brańsk – Polityka, 15.06.1996

Grygiel Andrzej: Koszmar porwania – Wieczór Katowice, 17-23.10.1996

Iwaszkiewicz Joana: Polska karta w historii przeszczepu szpiku – Żyjmy dłużej, 12/1996

Iwaszkiewicz Joanna: Pierwsza transplantacja szpiku na świecie – Medyk, 12/1996

Jabłoński Tadeusz [Dzienisz Paweł], Kościelecka Anna: Najpierw do miasta Gdańska – Bryza, 1996 [książka]

Jasina Zbigniew: Losy wygnańców – Kurier Szczeciński, 24.12.1996

Kalicki Włodzimierz: Długie pojednanie – Gazeta Wyborcza, 18.07-30.08.1996

Kalicki Włodzimierz: W dzikim winie – Gazeta Wyborcza, 20.12.1996

Kołodziejczyk Marcin, Zawistowski Rafał: Mały przedmiot pożądania – Życie, 23.11.1996

Koniecka Anna: Lodowaty brzeg; Miasto św. wojny – Nowiny Gazeta codzienna, 22.11; 13.12.1996

Koniecka Anna: Wygnańcy – Gazeta Codzienna Nowiny, 22.09.1996

Krasnowska Violetta: Pola śmierci i cd.; To w każdej chwili może wybuchnąć; Ile osób musi jeszcze zginąć – Super Express, 5.11; 7-8.11; 2.10.1996

Kuleba Mirosław: cykl reportaży: Wojna w Czeczenii – Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, styczeń-listopad 1996

Lipiński Piotr: 54 dni Humera – Gazeta Wyborcza, 9-10.03.1996

Mazurek Robert, Ostałowski Jakub: Cień prezydenta – Życie, 30.11.1996

Mazurek Robert: Jezuita prezydenta – Życie, 09.11.1996

Meller Marcin: Wojna ducha świętego – Polityka, cz. I-10.08; cz.II-28.09; cz.III-7.12.1996

Morawska Irena: Całe miasto zabazgrane – Gazeta Wyborcza, 11-12.05.1996

Narbutt Maja, Haszczyński Jerzy: Tak pięknie śpiewa, tak szczerze kłamie – Rzeczpospolita, 25.12.1996

Nowotny Małgorzata: Szopka nad Nilem – Sztandar, 24-26.12.1996

Ostałowska Lidia: Bezprizorni – Gazeta Wyborcza, 22.03.1996

Pawelczyk Grzegorz, Pietraszczyk Maciej: Przeciw tylko teściowa – Super Express, 01.11.1996

Pawelczyk Grzegorz: Ciągle wolny – Super Express, 24.08.1996

Pawlak Beata: Po prostu szczery żal – Gazeta Wyborcza, 27-28.06.1996

Pawlak Beata: W korkociągu – Gazeta Wyborcza, 23.03.1996

Pietraszczyk Maciej, Radomski Jan: Seks po dzwonku; Nieletnie pracowały w burdelu –Super Express, 11.08; 25.08.1996

Pietraszczyk Maciej: Nagle zawyło – Super Express, 12.07.1996

Pietraszczyk Maciej: Oszczędził tylko syna – Super Express, 09.12.1996

Pietraszczyk Maciej: Sam siebie upolował – Super Express, 23.11.1996

Raczyńska Anna: Orzeł czy słomka – Express Bydgoski, 11-13.10.1996

Redakcja Życia: Teksty – Nobel dla Wisławy Szymborskiej – Życie, 3-8.10.1996

Sajnung Dorota: Jugosłowiańska stolica w strzępach – Życie, 09.12.1996

Sajnung Dorota: Kapitalizm, kapitalizm – Życie, 23-24.11.1996

Smoleński Paweł: Chłopiec, który niósł biblię – Magazyn Gazety Wyborczej, 09.08.1996

Smoleński Paweł: Ludzie drogi – Magazyn Gazety Wyborczej, 21.11.1996

Smoleński Paweł: Posłuchaj białasie – Gazeta Wyborcza, 19.07.1996

Smoleński Paweł: Wojownik po dwóch fakultetach – Magazyn Gazety Wyborczej, 11.10.1996

Sołdan Maciej, Tuzimek Darusz: Piłkarze nawróceni – Życie, 24.12.1996

Sowa Agnieszka: Kremlowski przeciek – Życie, 13.12.1996

Sowa Agnieszka: Sochaczewski łącznik – Życie, 22.11.1996

Sowa Agnieszka: Zakazane piosenki – Życie, 02.11.1996

Spodenkiewicz Paweł: Milknący głos wolnej Europy – Super Express, 19.06.1996

Sroczyński Grzegorz, Butenko Bohdan: Kot pana Butenki – Życie, 24.2.1996 – Życie, 1996

Sroczyński Grzegorz, Urbaniak Mirosław: Wszyscy są podejrzani – Życie, 09.11.1996 – Życie, 1996

Sroczyński Grzegorz: Bohater drugiego etapu – Życie, 05.10.1996

Sroczyński Grzegorz: Hieny niech żyją w strachu – Życie, 08.10.1996

Sroczyński Grzegorz: Sztukmistrz z Lublina – Życie, 30.11.1996

Szczygielski Michał: Socjaldemokracja ma głos – Życie 5-6.10.1996

Szubstarski Rafał: Misjonarz Prezydenta – Życie 26.10.1996

Szulc Robert: Wałęsa wraca do stoczni – Gazeta Wyborcza, 15.01.1996

Tochman Wojciech: Chodził sobie po Wilnie – Gazeta Wyborcza, 31.08-01.09.1996

Tochman Wojciech: Chodziło o to, aby ją obudzić – Gazeta Wyborcza28-29.09.1996

Torański Błażej: Kanibal w „wc kwadransie”– Życie Warszawy, 19.03.1996

Torański Błażej: Miasto przed wielką galą – Życie Warszawy, 03.06.1996

Torański Błażej: Nie zabijaj mnie bracie – Życie Warszawy, 11.01.1996

Wąsikowski Piotr: cykl: Atak na szklaną górę – Trybuna Śląska, 30.05-20.09.1996

Wielopolska Anna: Czarne rękawiczki – Rzeczpospolita, 09.011.1996

Wielopolska Anna: Jeden powód dwie decyzje – Rzeczpospolita, 18.06.1996

Wielopolska Anna: Szpilman człowiek w którym mieszka muzyka – Rzeczpospolita, 31.12.1996

Wielopolska Anna: Walka o XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny – Rzeczpospolita, 09.02.1996

Wilczak Dariusz: Gorzkie żale – Kurier Polski, 17.05.1996

Wróblewski Kajetan, Aleksandrow Anna, Waluchowski Jakub: Żar po cyganach – Super Express, 20.06.1996

Zalewska Luiza: Śpiewaczka prezydenta – Życie, 02.11.1996

Zalewska Luiza: Żona prezydenta – Życie, 24.12.1996

Zalewski Igor: Rewanż, czyli abecadło o Kisielu – Życie, 28-29.09.1996

Zawadka Grażyna: Dwa miliardy przez pomyłkę – Super Express, 26.06.1996

Zawadka Grażyna: Ich pan i władca – Super Express, 23.01.1996

Zawadka Grażyna: Maturzysta jeszcze posiedzi – Super Express, 08.05.1996

Zawadka Grażyna: Zdradziła go próbówka – Super Express, 09.01.1996

Zientarska Ewa: Taką miałem nadzieję – Gazeta Wyborcza, 27.06.1996

Żbikowski Zbigniew: Krzyknęli: „Żywie Biełaruś” 25.11. Życie, 1996


Kategoria II

audycja radiowa
o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach świata

Ballod Maria: Rozmawiamy o współczesności – I aud. Liberalizm i kapitalizm po polsku; II aud. Populizm – Polskie Radio S.A. pr. II

Borowik Czesława: Chociaż raz popłynąć w rejs – Radio Lublin S.A., 14.04.1996, Pr. III

Borowik Czesława: Dziurawe drzewa w alei ptaków – Radio Lublin S.A., 09.06 i 12.05.1996

Borowik Czesława: Epitafium dla Robertina – Radio Lublin S.A., 06.0.1996 i 12.05.1996

Borowik Czesława: Tu gdzie jeszcze cisza trwa – Radio Lublin S.A., 29.12.1996; Polskie Radio Pr. I 22.12.1996

Borowik Czesława: Z Polski do Polski – Radio Lublin S.A., 17.11.1996

Gibas Danuta: Tam nie chodzą aniołki – Polskie Radio S.A. Pr. III, 29.05.1996

Gugała Jarosław: Radio nocą. Stan wojenny po 15 latach – Polskie Radio S.A. Pr. I, 13.12.1996

Korczyńska Elżbieta, Tomaszewska Izabella: Gość w dom – Polskie Radio S.A. Pr. III 21.02.1996

Kowalski Zbigniew: Szlakiem wędrujących koni – Radio Merkury, 15.08.1996

Linkiewicz Irena: Obywatele świata – Polskie Radio pr. III, 23.09.1996

Marks Mariusz: Cafe Breslau – Polskie Radio S.A. Pr. III, 08.09.1996

Sawicka Małgorzata: Cmentarze i toasty – Radio Lublin S.A., 21.07.1996

Uzdańska-Leoniuk Elżbieta: Kontrowersje – Polskie Radio Regionalne – Radio dla Ciebie 17.04.1996

Wałkuski Marek: Objawienie – Polskie Radio S.A. Pr. III, 11.06.1996

Wielowieyska Grażyna: 500 dni później – Polskie Radio S.A. I Pr., 13.06.1996

Wybarski Dariusz: Wydłubana perła – Polskie Radio S.A. Wrocław, 28.11.1996

Wyrzykowski Krzysztof: Kto zabija człowieka – Polskie Radio S.A. Pr. I, Redakcja Reportaży, 16.03.1996

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Żywot Kaina – Polskie Radio S.A. Pr. I, 20.01.1996


Kategoria III

programy telewizyjne
o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach kraju/świata

Domosławski Artur, Gugała Jarosław: cykl: Aleksandra Kwaśniewskiego portret polityczny – TVP S.A. pr. I, 1996

Głuski Jacek: Mała Rosja za północną miedzą – TVP S.A. pr. I, 29.10.1996

Godlewski Andrzej: Zaginione pieniądze – TVP S.A. pr. I, 30.11.1996

Gugała Jarosław: cykl: Zjednoczone kolory polityki – TVP S.A. pr. I, 1996

Gugała Jarosław: Kto się przezywa – TVP S.A. Pr. I, 1996

Gugała Jarosław: Polityka z jajami – TVP S.A. Pr. I, 1996

Gugała Jarosław: Sprawa Oleksego a sprawa Polska – TVP S.A. 1996

Gugała Jarosław: Zagadka Cimoszewicza – TVP S.A. Pr. II, 1996

Jędrasik Grzegorz: Przegląd Publicystyczny – TV Polonia, 25.11.1996

Klimas Łucja: Właściciel dusz – TVP S.A., pr. II, grudzień 1996

Koniecka Anna, Borowiec Władysław: Tajemnice Mongolii – TVP Rzeszów, 07.08.1996

Lis Tomasz: cykl: „Na przełomie”: Kierunek Biały Dom; Wyścig do Białego Domu; Stawka – Biały Dom – TVP pr. I, 21.10;16.05; 03.11.1996

Magowski Krzysztof: Łóżko Lenina – TVP S.A. Pr. I, 09.01.1996

Maldis Marek: cykl: „Mity i stereotypy”: Po obu stronach Tatr; Potomkowie Lecha i Czecha; Białoruś; Orzeł i Pogoń, 16.06; 21.10; 18.11; 23.12.1996

Matynia-Dąbrowska Agnieszka: Święta wojna w Kabulu – TVP S.A., 19.10.1996

Mydlarska Anna Maria: Walka o pomniki Grudnia 70 – TVP S.A. Pr. I , grudzień 96

Paciorkowska Barbara, Siedlecki Grzegorz: Powrót – TVP S.A. Pr. II, Dział Reportażu

Surdel Jerzy: Dwa bieguny w jednym roku – Antarctica – TVP S.A. Pr. I, grudzień 96

Witowska-Taylor Ewa: Chleba i cara – TVP S.A. pr. I, 07.09.1996

Włodarczyk Barbara: cykl: „Na przełomie”: Chory prezydent – TVP SA pr. I, 05.10.1996

Kategoria IV

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa/program telewizyjny
o ważnych aktualnych problemach lokalnych
publikowane w rejonie zasięgu danego periodyku, stacji radiowej lub telewizyjnej

PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Alicja, Bartuś Zbigniew: Czekając na anioły – Dziennik Polski, 04.10.1996

Bartuś Zbigniew: Krew i proch – Dziennik Polski, 31.10.1996

Bartuś Zbigniew: Trójkąt trzech Polaków – Dziennik Polski, 24.12.1996

Bartuś Zbigniew: W bagnie – Dziennik Polski, 18.10.1996

Bebak W. Jerzy: Odrutowani – Trybuna Śląska, 02.05.1996

Borowiec Władysław: Dzieci biją dzieci – Nowiny Rzeszów, 05.03-10.06.1996

Brzuszkiewicz Jacek: Mytnik przemytnik – Gazeta Wyborcza 03.06.1996

Brzuszkiewicz Jacek: Na zamówienie – Gazeta Wyborcza, 05.11.1996

Cichosz Bernard: Przyszłość /należy do?/ prasy lokalnej – Biuletyn Informacyjny, II kw. 1996

Cieślak Mateusz: Krematoriumexport import – Super Express, 12.11.1996

Czupryn Anita: Pijane Bartoszyce – Super Express, 11.10.`1996

Czupryn Anita: Topór nad miastem – Super Express, 11.10.1996

Funkenstein Antoni: Lekcja z Profanacji – Nowy Tygodnik Płocki, 17.11.1996

Funkenstein Antoni: Święty palant – Nowy Tygodnik Płocki, 01.12.1996

Gibas Danuta: Awantura w strefie ciszy; Tam nie chodzą aniołki; Pułapka na lokatorów – Radio Katowice S.A., kwiecień, maj, czerwiec 1996

Gorstiza Magdalena: Bogu ducha winni – Dziennik Wschodni Lublin, 27.12.1996

Gruchala Tadeusz: Święta dla winnych i niewinnych – Dziennik Bałtycki, 01.06.1996

Grygiel Andrzej: Odszkodowanie dla bandyty – Wieczór Katowice, 21-27.11.1996

Grygiel Andrzej: Wyprzedaż ojcowizny – Wieczór Katowice, 14-20.11.1996

Jakubowski Krzysztof: Co się wydarzyło na jeziorze?; Ta przeklęta Dąbrowa Wielka – Tygodnik Ciechanowski, 28.06; 09.08.1996

Jasina Zbigniew: Wiatr od Szczecina – Kurier Szczeciński, 30.08.1996

Kolska Katarzyna: Z podziwu dla przywiązania – Gazeta Wielkopolska Poznań, 19.05.1996

Kołodziejczyk Marcin: Przerzut do lepszego świata – Życie 10.10.1996

Koniecka Anna: Kapitalistyczny porachunek; Tak nie może być panie Wójcie – Nowiny Rzeszów, 27.11-09.12.1996

Konieczna Anna: Chamstwo za chamstwo – Gazeta Jarocińska, 10.05.1996

Konieczna Anna: Woźny Pan – Gazeta Jarocińska, 13.11.1996

Kopras-Fijołek Anna: cykl: Gra o Jafo; Milcząca Jaroma; Upadek Jarbudu – Gazeta Jarocińska, 22.03; 13.09; 09.08.1996

Kopras-Fijołek Anna: Polowanie na czarownice; Łapówka albo Kuroń – Gazeta Jarocińska, 05.07; 12.07.1996

Kopras-Fijołek Anna: Zabić za 50 groszy – Gazeta Jarocińska, 01.06.1996

Kosiba Jerzy: Cenzor za kulisami – Gazeta Krakowska G.W., 03.08.1996

Kostecka Alicja: Armatorzy – Przegląd Tygodniowy Poznań, 13.03.1996

Krośnicka Małgorzata, Halena Joanna: Szklana pułapka – Życie, 09.10.1996

Krośnicka Małgorzata: Miasto spada na głowę – Życie, 25.10.1996

Kubiak Roman: Najwyższa cena – Życie Pabianic, 31.01.1996

Matusz F. Józef, Sowa Stanisław, Wróbel Piotr: Położyliśmy trupy – Nowiny Rzeszów, 12.02.1996

Mierzejewska Dorota, Sroczyński Wojciech: Śmierć czyha w szpitalu – Życie, 29.11.1996

Mierzejewska Dorota: Tragedia w liceum – Życie, 14.12.1996

Misior Paweł: Co się zdarzyło w świętym Michale – Tygodnik Powszechny, 11.10.1996

Misior Paweł: Czarni górale schodzą w doliny – Tygodnik Powszechny, 10.11.1996

Misior Paweł: Opel jeszcze nie przyjechał – Gazeta Krakowska, 22.03.1996

Misior Paweł: Plujemy na wasze groby – Gazeta Krakowska, 03.01.1996

Napieraj Justyna: Cuda w szpitalu – Gazeta Jarocińska, 27.09.1996

Napieraj Justyna: Sąd do Pleszewa; Amfiteatr niepotrzebny; Nie chciany zabytek – Gazeta Jarocińska, 16.02; 19.04; 01.06.1996

Netka Kazimierz: Co za miliard dolarów wybudują Amerykanie nad Jeziorem Żarnowieckim – Dziennik Bałtycki, 09.08.1996

Netka Kazimierz: Półwysep Helski; Jedna gmina czyli dalsze podziały – Dziennik Bałtycki, 20.02.1996

Nowotniak Bożena: Wzorzec prywaty/zacji/ – Tygodnik Siedlecki, 26.05.1996

Ogonek Andrzej: Wyciekł rok – Kurier Brzeski, 31,12.`996

Parol Mariusz, Cabaj Bogdan: Ptaki jak dzieci – Kronika Tygodnia, Magazyn Zamojski, 23.04.1996

Patora Tomasz, Wesołowski Piotr: Jak wojewoda działkę kupował – Gazeta Wyborcza, lokalne wydanie łódzkie, 28.08.1996

Piątkowska Monika: Bezkarne wirusy – Gazeta w Krakowie, 05.12.1996

Piątkowska Monika: Powiedział: miała pani pecha – Gazeta w Krakowie, 23-24.11.1996

Piątkowska Monika: Zakreślanie dusz szminką – Gazeta w Krakowie, 21.08.1996

Piątkowska Monika: Zarażeni pacjenci – Gazeta w Krakowie, 22.11.1996

Pilarczyk Aleksandra: Kto zarobi – niepełnosprawni, gmina czy ZSMP – Gazeta Jarocińska, 05.01.1996?

Pilarczyk Aleksandra: Terroryści burmistrza – Gazeta Jarocińska, 11.10.1996

Płaskoń Jan: Zaplątany – Dziennik Polski, 23.02.1996

Raczyńska Anna: Inwentarz – Express Bydgoski, 15-17.03.1996

Seroka Małgorzata: Kaczorki wchodzą do Europy – Życie, 04.11.1996

Seroka Małgorzata: Kiedy mnie zabijesz – Życie, 02.11.1996

Siembieda Maciej: Wszyscy żyjemy w Kluczborku – Nowa Trybuna Opolska, 24.12.1996

Szalbierz Mariusz: A szczęście zabłyśnie jaśniej – Tygodnik Nowy, 23.01.1996

Szczepuła Barbara: cykl „W domu u...” – Dziennik Bałtycki, styczeń-czerwiec 1996

Szczepuła Barbara: Dziury w Życiu – Dziennik Bałtycki, 12.06.1996

Szczepuła Barbara: Konsul honorowy – Dziennik Bałtycki, 26.01.1996

Szczepuła Barbara: Miłość w cieniu polityki – Dziennik Bałtycki, 24-26.12.1996

Szczepuła Barbara: Rejs – Dziennik Bałtycki, 13.12.1996

Trębacka Katarzyna: Koniu się nudzi – Życie, 02.11.1996

Warpechowska Barbara: Ostatnia barbórka w Saturnie – Gazeta Wyborcza Katowice, 04.12.1996

Wereszczaka Paweł: Płock kolesiów – Nowy Tygodnik Płocki, 16.06.1996

Wróbel Piotr: Dziecko tanio sprzedam – Nowiny Rzeszów, 26.04.1996

Wróbel Piotr: Pośrednicy – Nowiny Rzeszów, 26.04.1996

Wróbel Piotr: Słaba mężczyzna – Nowiny Rzeszów, 10.03.1996

Wróbel Piotr: Zapach stęchlizny – Nowiny Rzeszów, 06.12.1996

Zbrożek Konrad: Ludzi interesuje praca – Gazeta Współczesna, 31.05.1996

Zbrożek Konrad: Miasto w strachu – Gazeta Współczesna, 07.06.1996

Zdrojewska Aleksandra: Mogli spojrzeć w górę – Dziennik Bałtycki, 26.11.1996

Żmudzin Krzysztof: Panna na wylaniu – Słowo Ludu Kielce, 15.11.1996

AUDYCJE RADIOWE

Blimel Maria, Wasilewska Wanda: Niepokonani – Radio Merkury Poznań 29.12.1996

Bogoryja-Zakrzewska Hanna: Na przykład Starachowice – Polskie Radio S.A. pr. I

Brzezińska Maria: Dżuma po lubelsku; Laureatka – Radio Lublin S.A. luty, czerwiec

Gibas Danuta: Awantura w strefie ciszy; Tam nie chodzą aniołki; Pułapka na lokatorów – Radio Katowice S.A., kwiecień, maj, czerwiec 1996

Hejekowski Jarosław: Burza w szklance wody – Radio Inowrocław, 10.08.1996

Kamiński Mirosław: Drabina nieszczęścia – Radio dla Ciebie, 10.12.1996

Lisiak Jacek: Ojciec – Radio „Elka” Leszno, 14.02.1996

Michałowska Ewa, Piotrowski Tomasz: Most nadziei – Polskie Radio S.A. Pr. I, 24.02.1996

Pacula Wojciech: Podrzutek – Polskie Radio S.A. Katowice, 26.05.1996

Potoniec Bogusław, Wilczak Marek: Tester – Radio Łódź S.A., 16.02; 22.03; 29.03; 3.05; 31.05; 07.06.1966

Rudnik Jolanta: Błąd w sztuce – Polskie Radio S.A. pr. III, 21.05.1996

Sawicka Małgorzata: Droga przez wieś – Radio Lublin S.A., 04.06.1996

Staszyński Marian: Dokąd idziesz Karolino – Polskie Radio S.A. Pr. III, listopad 1996

Terlecki Przemysław, Piasecka Sława: Na szlaku – Radio Merkury S.A. Poznań, 25.06.1996

Uzdańska-Leoniuk Elżbieta: Kontrowersje – Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia „Radio dla Ciebie”, 28.02.1996

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: Teraz Julii nie kocha już nikt – Polskie Radio S.A. pr. I, 02.06.1996

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Gronet Tomasz: Tyran czyli nieporozumienie we Włocławku – TVP S.A. Bydgoszcz

Kamiński Jerzy: Ciśnienie krytyczne – TVP S.A. Bydgoszcz

Kategoria V

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny
w obronie demokracji i praworządności, demaskujący korupcję, nadużycia władzy, naruszenie praw obywatelskich lub praw człowieka

PUBLIKACJE PRASOWE

Abramowicz Dorota: Mów mi Rockefeller; Co kryje alkowa miliarderów; Polska pułapka – Wieczór Wybrzeża, 12-14.01; 05-08.06; 12-14.06.1996

Adamczyk Jacek, Sołdan Maciej, Tuzimek Dariusz: Targowisko na boisku – Życie, 28.09.1996

Aleksandrow Anna: Sprawa Rogińskiego – Super Express, 29.06.1996

Bartuś Zbigniew: Zagłada domu Kuczerów – Dziennik Polski, 24.05.1996

Bednarz Iza: Chłop, śmierć i gwiazdy – Gazeta Wyborcza, 19.03.1996

Bednarz Iza: Nasze obce dziecko – Gazeta Wyborcza, 02.07.1996

Bieńczycka Sławomira: Już jesteś martwy – Super Express, 21.11.1996

Bieńczycka Sławomira: Łapówki po polsku – Super Express, 1-2.03.1996

Bieńczycka Sławomira: Nagrana łapówka – Super Express, 4-5.11.1996

Bieńczycka Sławomira: Seks w pracy 2 odc. – Super Express, 24-25.06.1996

Czupryn Anita: Krótka rozprawa między radą, kupcem i plebanem – Super Express, 28.06.1996

Fabijański Marcin, Gadzinowski Piotr Paweł: Czar poligonu – Gazeta Wyborcza, 20.08.1996

Funkenstein Antoni: Kutnowska Park Gate – Nowy Tygodnik Płocki, 10.03.1996

Funkenstein Antoni: Wielka mistyfikacja – Nowy Tygodnik Płocki, 31.03.1996

Gajewski Jarosław: Książki Kołodki za pieniądze podatnika; Teczka dla Monkiewicza – Życie, 20.12.1996

Gołębiewska Dorota: Azyl dla Białorusi; Białoruski łącznik chce azylu – Życie, 29.1996

Groblewski Kazimierz: Czy prezydent nadużywa alkoholu – Rzeczpospolita, 03.10.1996

Groblewski Kazimierz: Najmłodszy więzień obozu Rosenberg – Rzeczpospolita, 18.11.1996

Groblewski Kazimierz: Polscy politycy w Atlancie – Rzeczpospolita, 03.08.1996

Janke Igor, Urbaniak Mirosław: Tajni potrzebują ciszy – Życie 31.12.1996

Kacperska Anna: Mafiosi zakładają garnitury, czyli legalne interesy mafii – Życie, 07.12.1996

Kania Dorota, Kubiak Przemyslaw, Kudzia Piotr: Tajne związki – Super Express, 24.07; 31.07.1996

Kania Dorota, Kudzia Piotr: Krzywy interes gminy Wawer – Super Express, 16.11.1996

Kania Dorota, Pawelczyk Grzegorz: Oszust płaci policji – Super Express, 19.03.1996

Kania Dorota, Zawadka Grażyna, Pawelczyk Grzegorz: Księgowa inaczej – Super Express,23.11.196

Kania Dorota: Czystka w Gdańskiej policji – Super Express, 10.07.1996

Kania Dorota: Prokurator na celowniku – Super Express, 15.06.1996

Kania Dorota: Prokurator u celników – Super Express, 15.03.1996

Kołodziejczyk Marcin, Penconek Przemysław: Ostatni patrol Jarka – Życie, 27.11.1996

Korzus Mariusz: Uniewinniony po 14 miesiącach – Super Express, 12.12.1996

Kraskowski Leszek: Konik w kinowej sieci – Życie, 07.10.1996

Kraskowski Leszek: Pacjenci Titanica – Życie, 05.12.1996

Kraskowski Leszek: Powrót do czerwonej pajęczyny. Jak podatnicy ratowali Polisę –Życie, 17.10.1996

Krasowska Violetta, Korzus Mariusz: Fundacja lewych interesów – Super Express, 03.06.1996

Kubiak Przemysław: Długie rozstanie z Wachowskim – Super Express, 23.02.1996

Kubiak Przemysław: Dożywocie dla Wachowskiego; Przez władzę do mieszkania – Super Express, 09.07; 10.07.1996

Kubiak Przemysław: Mieszkanie dla sekretarki Kwaśniewskiego – Super Express, 12.06.1996

Kubiak Przemysław: Prezydent daje zarobić kolegom – Super Express, 06.11.1996

Kudzia Piotr, Kubiak Przemysław: Granica łapówek; Kurierzy do lepszego świata – Super Express, 17.06.1996

Kudzia Piotr, Pawelczyk Grzegorz: Mercedesy Oleksego – Super Express14.11.1996

Kudzia Piotr: Prokurator i NIK w Centertelu – Super Express, 28.02.1996

Lipiński Piotr: Bankierzy pozostają z szacunkiem – Gazeta Wyborcza, 27.11.1996

Lipiński Piotr: Liczą, liczą ciągle nie tak – Gazeta Wyborcza, 29-30.06.1996

Lipiński Piotr: Nietoperz cicho śmignął – Gazeta Wyborcza, 05.01.1996

Lipiński Piotr: Siedmiu przeciw Polsce – Gazeta Wyborcza, 07.06.1996

Lipiński Piotr: Spokojna jesień prowokatora – Gazeta Wyborcza, 22.11.1996

Majewski Mchał, Reszka Paweł: Jak urzędnicy URM-u tanio łupili ziemię – Rzeczpospolita, 17.05; 18.05; 17.06.1996

Markiewicz Irena: Byłam żywym towarem – Super Express, 12.06.1996

Matuszewski Grzegorz: Poseł już wytrzeźwiał – Super Express, 16-17.03.1996

Morawska Irena: Było piekło, teraz będzie niebo – Gazeta Wyborcza 11.10.1996

Morawska Irena: Więźniowie rezydencji – Gazeta Wyborcza 03.07.1996

Nowotny Małgorzata: Miasto wielu narodów – Sztandar, 31.12.1996

Ostałowska Lidia: Limalo szuka prawdziwch Cyganów – Gazeta Wyborcza-Magazyn, 04.10.1996

Pawelczyk Grzegorz, Kudzia Piotr: Struzik do Peru. Struzik na placówkę – Super Express, 12.10.1996

Pawelczyk Grzegorz: Struzik na stepie – Super Express, 07.03.1996

Pawlas Jerzy: Hojność chorego resortu – Tygodnik Solidarność, 12.06.1996

Pawlas Jerzy: Janko Muzykant w PRL-bis – Tygodnik Solidarność, 02.08.1996

Pawlas Jerzy: Kredyt bank na scenę – Tygodnik Solidarność, 11.11.1996

Pawlas Jerzy: Na czarno – Tygodnik Solidarność, 26.01.1996

Pawlas Jerzy: Nieład w eterze – Tygodnik Solidarność, 06.12.1996

Pawlas Jerzy: Proletariat w rękach nomenklatury – Tygodnik Solidarność31.05. 1996

Pawlas Jerzy: Ruszyć ruch – Tygodnik Solidarność, 16.02.1996

Pawlas Jerzy: Wielka rura pełna wątpliwości – Tygodnik Solidarność, 25.10.1996

Pietraszczyk Maciej: Areszt za paszport – Super Express, 28.02.1996

Pietraszczyk Maciej: Kryminalista z przydziału – Super Express, 19.06.1996

Pietraszczyk Maciej: Szpicel na flaszkę – Super Express, 07.11.1996

Raczyńska Anna: A to Polska właśnie – Express Bydgoski , 2-4.08.1966

Rybak Agnieszka: Auto Przedwieczerskego – Życie, 01.10.1966

Rybak Agnieszka: Targi bez przetargu – Życie, 02.12.1966

Sowa Agnieszka: Dorosły świat Filipka – Życie, 25.11.1966

Sowa Agnieszka: Poseł pod parasolem – Życie, 08.11.1966

Tochman Wojciech: Ledwo szedł przyspieszył – Gazeta Wyborcza, 22-23.06.1996

Torański Błażej: Deja vu przy ulicy Smutnej – Życie Warszawy , 27.03.1966

Torański Błażej: Karta choroby – Polityka, 07.09.1966

Torański Błażej: Oskarżam wrogów ustroju – Życie Warszawy, 25.01.1966

Torański Błażej: Puste konta przewodniej siły – Życie Warszawy, 22-02.1966

Torański Błażej: Śmierć w spokojnym mieście – Życie Warszawy, 19.06.1966

Wereszczaka Rafał: Partyjni /nie/ kolesie – Nowy Tygodnik Płocki, 11.08.1996

Wereszczaka Rafał: Przedświąteczna egzekucja – Nowy Tygodnik Płocki, 07.01.1996

Wereszczaka Rafał: Recydywa na przepustce – Nowy Tygodnik Płocki, 09.06.1996

Wójcik Leszek: Grubymi nićmi – Gazeta Wyborcza, 03.06.1996

Wróbel Piotr, Borowiec Władysław: Lekarstwo prosto z gwiazd – Nowiny Rzeszów, 12.11.1996

Zaremba Piotr: Polityka na rauszu – Życie, 28.09.1996

Zbrożek Konrad: Dzieci w altance – Gazeta Współczesna, 28.06.1996

Zbrożek Konrad: Wójt zwalnia – Gazeta Współczesna, 13.12.1996

Zdrojewska Aleksandra: Nabici w las – Dziennik Bałtycki, 17.06.1996

Zdrojewska Aleksandra: Wrócili, żeby zabić – Dziennik Bałtycki, 25.10.1996

Zientarska Ewa: To tylko przechowanie – Gazeta Wyborcza, 25.03.1996

Żmudzin Krzysztof: Bez zmiłowania – Słowo Ludu, 19.04.1996

AUDYCJE RADIOWE

Bogoryja-Zakrzewska, Wyrzykowski Krzysztof: Eksmisja – Polskie Radio S.A. Pr. I. 03.03.1996

Czyżewska Agnieszka: Sprzedaję uśmiech – Polskie Radio S.A. pr. III, 15.05.1996

Cieślak Mateusz: Toast na śmierć sąsiada – Radio Katowice, 4.08.1996

Juszczyk Dorota: Przepaść – Radio Merkury, Poznań, 12.11.1996

Krysowata Jolanta: Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał – Polskie Radio S.A. Wrocław, 03.04.1996

Kuciel Joanna: Myśmy się sobie nie przedstawiali – Polskie Radio S.A. Pr. III, 12.1996

Wiśniewska Dobrosława, Brela Magda: Człowiek był tylko numerem – Radio Wrocław S.A., kwiecień 1996

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Bartólewska Iwona: I wjechał czołg – TVP S.A. pr. I V/96

Henner Tomasz: Napaść kampanii antyterrorystycznej KW we Wrocławiu na klub Reduta – Telewizja Dolnośląska, 16.03/09

Juszczyk Dorota: Przepaść – Radio Merkury, Poznań, 12.11.1996

Mydlarska Anna Maria: Grudniowy Zmierzch – TVP S.A. Pr. II, grudzień 1996

Marcysiak Katarzyna: Marzec 81 – TVP S.A. Bydgoszcz Programy Regionalne, 27.03.1996

Marcysiak Ktarzyna: Dwa opowiadania Charków – TVP S.A. Bydgoszcz, 13.03.1996

Nadobnik Wanda, Iwanowska-Rogalska Barbara, Bonikowska Małgorzata: Stanisław Mikołajczyk – ucieczka na wygnanie – TVP S.A. pr. I, 26.05.1996

Przysiecki Krystian: Na bruk – TVP S.A. Pr. I, 03.12.1996

Paciorkowska Barbara: Bez przymusu – TVP S.A. Dział Reportażu sierpień/96

Wiśniewska Dobrosława, Brela Magda: Człowiek był tylko numerem – Radio Wrocław S.A., kwiecień 1996

Tomczyk Andrzej – Urodzinowa pomyłka tajniaków – TVP S.A. Bydgoszcz, 08.05.1996

Słoniewicz Tamara: Polski podrzutek – TVP S.A. Pr. I, 17.10.1996


Kategoria VI

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny
na temat ochrony środowiska

PUBLIKACJE PRASOWE

Czupryn Anita: W opiece bocianów – Super Express, 02.08.1996

Filipowska Aneta: Bezpańskie pancerze – Polityka, 07.09.1996

Garścia Edward: Wzorem cezara – Aura, 12 art.

Jasina Zbigniew: Ziemia nie może być stawką w grze – Kurier Szczeciński, 01.10.1996

Kaczorowski Andrzej: Druga bitwa o Arłamów czyli spór o Turnicki Park Narodowy – Słowo-Dziennik Katolicki, 12-14.04.1996

Konieczna Anna: Mogiła z pestycydami – Gazeta Jarocińska, 30.08.1996

Netka Kazimierz: O wilku mowa – Dziennik Bałtycki, 09.02.1996

Netka Kazimierz: Podziemne magazyny ropy i gaz; Paliwa w soli – Dziennik Bałtycki, 09.05.1996

Ogonek Andrzej: Cuchnący kłopot – Kurier Brzeski, 25.04.1996

Pudlis Eugeniusz: Konfiktostrada – Nowe Życie Gospodarcze, 20.10.1996

Raczyńska Anna: Ryba psuje się od łowów – Express Bydgoski, 5-7.07.1996

Szymańska-Borginon Katarzyna: Zmutowana soja z polskiego statku – Życie, 15.11.1996

Zbrożek Konrad: Rżnąć czy nie rżnąć – Gazeta Współczesna, 19.01.1996

AUDYCJE RADIOWE

Czyżewska Agnieszka: Tratwa – Radio Lublin, 08.09.1996

Filipowska Aneta: Żółwiarze – Polskie Radio S.A. Pr. III, 24.10.1996

Jeliński Tomasz: Autostrada – Polskie Radio S.A., Pr. III, 26.05.1996

Kaczkowska Anna: Łowcy ptaków – Radio Lublin S.A., 11.08.1996

Kaczkowska Anna: Skarby na bagnach – Polskie Radio S.A. Pr. III, 26.05.1996

Terlecki Przemysław, Piasecka Sława: Na szlaku – Radio Merkury Poznań, 30.04.1996

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Daglis Małgorzata [red.] zespół: Pogotowie ekologiczne dwójki – TVP S.A. Pr. II marzec, kwiecień, maj, sierpień, październik, listopad

Grelowski Jacek: Tam, gdzie rosną bomby – TVP S.A. Pr. I, 05.08.1996

Grelowski Jacek: Wyzwanie – TVP S.A. pr. I, 26.08.1996

Kaczkowska Anna: Łowcy ptaków – Radio Lublin S.A., 11.08.1996

Kaczmarek Włodzimierz: Skarby przyrody – TVP S.A. Szczecin co 2 tyg.

Walencikowie Jan i Bożena: Tętno pierwotnej puszczy – TVP S.A., Pr. I, maj-sierpień 1996

Węgrzyn Józef, Fiuk-Ciskowski Stanisław, Modzelewska Irena, Jaszczak Maciej: cykl Świat wokół nas – TVP S.A., Pr. IIDownload:  Lista konkursowa SDP 1996.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20

    Menu
  • Kontakt
  • Regulamin