PRASA PODZIEMNA

w zbiorach Pracowni Wolnego Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy PolskichStrona 1: Katalog
Strona 2: Wybrane wydawnictwa

Zbiór ten powstał z przynoszonych do SDP-u egzemplarzy pism drugoobiegowych, które przekazywali ich redaktorzy. Byli to dziennikarze sdepowscy, nasze koleżanki i koledzy działający w podziemiu, piszący anonimowo – informacje z bieżących wydarzeń, publicystykę polityczną, instruktaże jak się zachowywać w konfrontacyjnych [konfliktowych] sytuacjach, rozmawiali z ludźmi opozycji, prowadzili zbiórki pieniędzy, pomagali – na łamach redagowanej przez nich prasy ogłaszając jakie są najpilniejsze potrzeby.

Panie z sekretariatu SDP-u starannie je przechowywały. Zostały posegregowane, w zielonych tekturowych teczkach dobrze zabezpieczone doczekały się III Rzeczpospolitej. Są trzonem naszych obecnych zbiorów.

Uzupełniane teraz darami służą dziennikarzom – historykom, studentom i miłośnikom niezwykłych druków. Prasa podziemna staje się zabytkiem. Ale nie przestaje być ciągle aktualnym świadectwem poświęceni, patriotyzmu i fachowości polskich dziennikarzy.K A T A L O G


Alternatywy

Pismo polityczne Kraków

1986 nr 1


Aneks

Kwartalnik polityczny

Część II – wybór z numerów 11/1976 – 20/1979

Niezależna Oficyna Wydawnicza


Afisz

Region Mazowsze

1981

Nr 2 – 1.12.1981


AS

Agencja Prasowa

Biuletyn pism związkowych i zakładowych

1981

numer z 2 lutego [2 egz.] 19 – 2-8.06

41 – 29.09-1 X 1981; 42 – 2-4 X 1981[2 egz.]; 43 – 5-7 X 1981; 44 – 26.09-12 X 1981 [2 egz.]; 45 – 13-18 X 1981[2 egz.]; 46 – 19-25 X1981[2 egz.]; 47 – 26-28 X 1981[2 egz.]; 48 – 29.10-1 XI 1981[2 egz.]; 49 – 2-4 X 1981[2 egz.]; 50 – 5-8 X 1981; 51 – 9-11 XI 1981; 52 – 12-15 XI 1981; 53 – 16-18 XI 1981; 54 – 19-22 XI 1981; 55 – 23-25 XI 1981[2 egz.]; 56 – 26-29 XI 1981[2 egz.]; 57 – 30 XI-2 XII 1981[2 egz.];


AS

Agencja Prasowa „Solidarność”

Magazyn pism związkowych i zakładowych

1981

Nr 1 – 28.10; 2 – 04.11; 4 – 18.11; 5 – 25.11; 6 – 02.12; 7 – 09.12


Baza

Unia Demokratów /1983/

1987

nr 12 – grudzień

1989

nr 66 – wrzesień; 67 – październik; 68 – listopad; 69 – styczeń 1990 [ostatni numer]

1990

nr 70 - maj


Bez debitu

Kwartalnik nieregularny

Białystok

1988

nr 7 – 3/88

numer złożony w październiku 1988 r.


Bez dekretu

Pismo członków i sympatyków „Solidarności”

Kraków

1985

nr 5 - marzec


Bieszczadnik

Gazetka Federacji Robotników, Rolników i innych grup zawodowych Bieszczadów Nszz „Solidarność”

1981

nr 1 – 17.02. [Wydanie strajkowe]


BIP.S

Serwis informacyjny Biura Informacji Prasowej

KKP NSZZ „Solidarność” Gdańsk

1981

nr 165 – 31.08.


Biuletyn Dolnośląski

Miesięcznik niezależny

„Solidarność Walcząca” – Agencja Informacyjna

Wrocław

1983

nr 3/43 marzec – kwiecień 1983

1984

nr 6/56 1984

1985

nr 2/60 luty 1985 (17 egz., 1 b. zniszczony)

1986

nr 6/74 październik-listopad-grudzień


Biuletyn Informacyjny

1979

nr 7 (33), rok IV, wrzesień – październik 1979

1980

nr 4 (38), rok V, czerwiec 1980 (2 egz.); 5 – lipiec 1980;

[za Komitet Redakcyjny: Anka Kowalska, Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn, Eugeniusz Kloc]


Biuletyn Informacyjny Solidarność

Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Gdańsk

1980

numery: 19 – 10.10 [2 egz.]; 20 – 17.10

[Za zespól redakcyjny: Joanna Duda-Gwiazda, Mariusz Wilk]


Biuletyn Informacyjny Kolejarzy „Solidarność”

Pismo kolejarzy Węzła Lublin

NSZZ „Solidarność” Kolejarzy

1984

nr 14 listopad-grudzień


Biuletyn Informacyjny „Solidarność”

Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych

Gdańsk

1980

nr 18 – 9.10.1980 (2 egz.)


Biuletyn informacyjny „Solidarność”

Region Środkowo-Wschodni

MKZ NSZZ „Solidarność” Lublin

1981

nr 22 – 6.06.1981

1982

nr 9 – 8.02.1982 [Informator Regionu Środkowo-Wschodniego]

1985

nr 108 – 24.03.1985 [Informator Regionu Środkowo-Wschodniego]


Biuro Informacyjne NSZZ „Solidarność” Mazowsze

Wydanie 25 II 1981


BMW

Biuletyn międzywydawniczy

NSZZ „Solidarność” Warszawa

Nr 7-8

Warszawa 1984


Bratniak

Pismo Ruchu Młodej Polski

Nr 21, Styczeń-luty 1980. Rok III


Czas

Dwumiesięcznik społeczno-polityczny

Wydaje – Solidarność Walcząca

Poznań

1985

Numer:

1 (2)85 [5 egz.]


Dziś

Pismo Robotników

Wrocławskich Zakładów Pracy

Nr 2

Wrocław 1985


Fakty

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”

Region Mazowsze

1982

Nr 4/5

Maszynopis


Gazeta Mazowsza

II WZD [Drugie Walne Zebranie Delegatów]

„Solidarność” Region Mazowsze

1981

Nr 1 – 5.12.1981

(redakcja: T. Bochwic, M. Karpiński, M. Korotyńska, J. Kłosiński, I. Lewandowska, G. Lindberg, P. Maćko, J. Modlinger, J. Orzeł, J. Walc, L. Wujec, W. Zbiniewicz)

Redaktor prowadzący: K. Karpińska


Gazeta Polska

Pismo konfederacji Polski Niepodległej

1987

numery:

2/26; 4/28


Głos

Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny

Warszawa

1978

Dodatek nadzwyczajny – 17 października 1978

[16 października 1978 Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, Matropolita Krakowski został wybrany papieżem i przybrał imię Jan Paweł II]

+ nr 10

nr 11-12 listopad-grudzień 1978

1979

nr 8-9 (20-21) listopad-grudzień 1979 [2 egz.]

1980

nr 5-6 (26-27) maj-czerwiec 1980

Wydanie specjalne Głosu 20 sierpień 1980

nr (30) – 29 sierpnia 1980 (wydanie specjalne – strajki)

nr 9 (32) październik 1980


Głos Poznańskich Liberałów

Pismo Oddziału Wielkopolskiego

Poznań

1989

nr 20 – październik


Głos Wolnego Robotnika

Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”

1982

nr 4 – 21.06


Głos Wolny

Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność

BIPS Gdańsk

1981

nr 7 – 10.09 [format A3]; 12 – 28.09; 13 – 27.09; 23 – 07.10; 24 – 08.10.

nr 13 – 27.09 [format A3]; 14 – 28.09; [format A3]

Redakcja : Katarzyna Banachowska, Małgorzata Bartyzel, Maria Bigoszewska, Seweryn Blumsztajn, Jarosław Broda, Andrzej Dorniak, Urszula Doroszewska, Jan Dworak /sek. Red./ Zbigniew Gach, Paweł Huelle, Tomasz Jastrun, Jerzy Kasprzyszak, Nina Rasz, Arkadiusz Rybicki, Joanna Szczęsna, Topmasz Wołek, Katarzyna Żakowska.


Grizzly

Pismo studentów i absolwentów

Wydaje Spółka Prasowa „Miś”

1988

Nr 5 październik


Informacja Bieżąca Uniwersytetu Warszawskiego

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Uniwersytet Warszawski

1981

Bez numeracji;

luty1981; marzec1981; kwiecień1981; maj1981;

Numerowane:

Nr 5 czerwiec – sierpień.1981

Nr 6 wrzesień 1981


Informator

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

1980

Numery:

(zamazany) – 23.11.1980; (zamazany) 30.11.1980; 7 – 5.12.1980 (2 egz.)


Informator Bieżący (IB)

Dla organizacji zakładowych

„Solidarność” Region Mazowsze

Warszawa

1981

Numery:

2 – 7 II.1981 (egzemplarz maszynopisowy – 2 kartki)

3 – 9 II 1981; 4 – 10 II 1981 [3 egz. 1 kartka]; 5 – 11 II 1981; 6 – 4 II 1981; 7 – 17 II 1981 [2 egz. – 1 kartka]; 8 – 21 II 1981 [4 egz. – 1 karta]; 9 – 21 II 1981 [2 egz.];10 – 23 II 1981; 11 – 26 II 1981; 13 – 2 III 1981 [4 egz.]; 14 – 4 III 1981; 15 – 7 III 1981 [2 egz.];

17 – 10 III 1981;

19 – 13 III1981

Luzem:

Iona Andronow Pod maską „Solidarność” – 1 karta A4

Lista zakładów biorących udział w strajku ostrzegawczym w dniu 23 stycznia br. [1981] (piątek w godz. 8-12

Komunikat z 24 I 1981 – kartka A6


Informator Bieżący IB

Wydanie specjalne 27 II 1981

Monitor Mazowsza 23 III 1981

Numery:

21 – 16 III 1981

22 – 20 III 1981; 23 – 21 III 1981 (bieżąca relacja z Bydgoszczy]; 24-28 III 1981 [2 egz.];

27 – 26 III 1981;

30 – bez daty

Luzem:

24 III 1981 – str. 3

Inny numer str. 3


Informator Kulturalny „Solidarności”

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

(powielaczowe)

Warszawa

Numery:

1981

1 – 12.03; 6 – 03.09;


IKS

Informator Kulturalny Solidarności

Dwutygodnik

1981

Numery:

3 – 21 VII-4 VIII.;

6 – 03.09; 7 – 17.09; 9 – 20 X 1981; 10 – 16 XI1981 (2 egz.)


Informator

NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej

Rok II

1981

Numery:

30 (42) – 20 VI 1981; 31(43) – 26 VI 1981 ; 32 (44) – 10 VII 1981; 33 (45) – 30 VII 1981; 34 (46) 16 VIII 1981; 35 (47) – 30 VIII 1981;

37 (49) – 1 IX 1981; 38 (50) – 17 IX 1981; 39 (51) – 21 IX 1981; 40 (52) – 29 IX 1981; 41 (53) – 1 X 1981; 42 (54) – 9 X 1981; 43 (55) – 10 X 1981; 44 (56) – 19 X 1981; 45 (57) – 2 XI 1981 [2 egz.]; 46 (58) – 5 XI 1981 [2 egz.]; 47 (59) – 10 XI 1981[2 egz.];


Informator

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

1980

Numery:

1 – bez daty;

3 – 17 XI 1980;

7 – 5 XII 1980;


Informator Wewnętrzny

dla kół Nauki, Oświaty, Techniki NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Wydanie specjalne nr 6 – 7.11.1980

W numerze: instrukcja strajkowa

Zespół redakcyjny: Wojciech Kamiński, Piotr Ogrodziński, Józef Orzeł, Jerzy Smagowicz, Włodzimierz Wypych, Zbigniew Zawadzki

p. NTO


Jednodniówka NZS – PW

Marzec 1968

Nie datowana

Ogłoszenie o spotkaniu na Politechnice z datą 4.12.1980 r.


Jedność Stoczniowca

Tygodnik NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Warskiego

Szczecin

Motto: Nasz rodowód – grudzień ’70

1981

Numery:

76 – 18 VIII 1981; 77 – 16 X 1981; 78 – 23 X 1981; 79 – 30 X 1981


Jednością silni

Międzyzakładowy Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”

PTHW – WROZAMET – ZPUT /Inco/ – ZREMB

Wrocław

1984

nr 7/29

1985

nr 3/36


Komentarz

Pismo konserwatywno-liberalne

1990

nr 3 [marzec]; 4 [maj]


Komunikaty

NSZZ Solidarność przy Bibliotece Narodowej

Warszawa

1980

Nr

1981

Numery:

1 (5) – 22 I 1981; 2 (6) – 2 II 1981; 3 (7) – 26 III 1981; 4 (8) – 23 IV 1981; 5 (9) –14 VII 1981; 6 (10) – 21 VIII 1981;


Komunikaty

NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław

Bez numeracji, datowany

1980

listopad 5 (2 egz.); 12; 19; 29;

grudzień 3; 10; 17; 24-31;

1981

styczeń – 8; 15; 19; 29;

luty – 5; 12; 17; 24;

marzec – 4; 12; 19; 26;

kwiecień – 2; 9; 22; 29;

maj – 6; 13; 20; 27;

czerwiec – 3; 11; 18; 25;

lipiec – 2;

wrzesień – 30;

październik – 17; 31;

listopad – 14;


Konkret

Pismo społeczno-polityczne

Wrocław

Nr: jesień’85

Redakcja: Robert Lwowski (Ruch Społeczny „Solidarność”), Jan Beynar (Niezależne Zrzeszenie Studentów U.Wr.), Piotr Kantorowicz (Redakcja „Solidarności Dolnego Śląska”), Andrzej Kszyk (Oficyna Wydawnicza „Constans”), Antoni Andżejewski (Wydawnictwo „Vist”).


Kontakt

Wybór z dziesięciu numerów Kontaktu

(styczeń – październik 1985, nr 33-43)

nr 5 (109) maj 1991

1986

nr 51/52 lipiec-sierpień


KOR

Komunikat nr 3 Warszawa 30.10.1976

Maszynopis – pierwsza kopia na papierze maszynowym

Maszynopis – kolejna kopia na przebitce

Maszynopis – kolejna kopia na papierze maszynowym (3 egz.)


KOS

Komitet Oporu Społecznego KOS

Wydawnictwo Społeczne KOS

1982

Nr 13? – 17.08.1982

1984

Nr 65 – 9.12.1984

1985

Nr 72 – 31.03.1985; 74 – 5.05.1985

1987

Nr 2 (110); 6 (114); 11 (119); 21 (129); 19 (127) – 8.11.1987


Krytyka

Kwartalnik polityczny

Warszawa

1983

nr 16


Kultura

Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań

Redakcja : Jerzy Gieroyc, Gustaw Herling-Grudziński

Reprint powielaczowy pierwszego numeru „Kultury”


Kultura Niezależna

Miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej

Wydawnictwo Przedświt, Warszawa

1985

Numery:

8 – kwiecień ’85; 10 – maj’85

1989

Numery:

48- luty’89, Wydawnictwo Pomost Warszawa 1989


Kurierek „B”

Serwis informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”

Stowarzyszenie Prasowe „Solidarność Zwycięży” – Bochnia

Bochnia-Brzesko-Dąbrowa Tarnowska

1987

Rok VI, Nr 150, 11.XI ’87


Mała Polska

Tygodnik Niezależny.

Wydawca PAP – Polskie Archiwum Prasowe

Kraków, Małopolska

1987

Nr 47/237/ 19.10. ; 47 /238/ - 26.10; 49 /239/ - 02.11.


Metro

Biuletyn Opozycji Lewicowej

NSZZ „Solidarność”

Warszawa

1982

nr 1 kwiecień


Monitor

Biuro Informacyjne NSZZ Region Mazowsze

Warszawa

1981

Numery:

2 – 18 XI 1981; 3 – 14-24 XI 1981 [dokumenty


Most

1989

Nr 21 8-9.01.1989, 22


Myśl Niezależna

Pismo społeczno-polityczne

Wyzwolenie - wydawnictwo

Warszawa

1982

Nr 10 lub 40 (niewyraźnie odbite) sierpień 1982

1986

nr 1/24/86


Niepodległość

Miesięcznik polityczny

1982

nr 3

1984

nr 30 czerwiec 1984

1987

nr 65; 71-72 listopad-grudzień 1987


Niezależność

Dziennik NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Warszawa

1980

Numery:1 – 09.10; 2 – 16.10; 3 – 24.10; 5 – 08.11; 7/8 – 30.11; 9 – 12.12.1980; 10 – 22.12; 11/12 – 31.12.

1981

Numery:

3 – 25.03; 4 – 26.03; 7 – 30.03; 8 – 31.03; 9 – 01.04; 24 – 109.04;

27 – 15.04.1981; 28 – 16.04.1981; 29 – 17.04.1981;

39 – 6.05.1981; 55 – 01.06; 59 – 08.07; 63 – 12.06; 63 [str.3-4];67 – 19.06; 68 – 22.06; 69 – 23.06; 82 – 10.o7; 83 - - 13.07;90 – 23.07.92 – 27.07; 96 – 31.07; 98 – 04.08; 103 – 12.08; 106 – 14.08; 109.19.08;

112 – 24.08.1981; 113 – 25.08.1981; 114 – 26.08.1981; 115 – 27.08; 117 – 31.08; 127 – 14.09; 128 – 15.09.137 – 28.09;138 – 29.09; 139 – 30.09;

150 – 15.10.1981; 151 – str.2 i 3 (odbitka); 152 – 16.10.1981; 153 – 19.10.1981; 154 – 20.10.1981; 155 – 21.10.1981; 156 – 22.10.1981; 157 – 23.10.1981 (2 egz.); 158 – 26.10.1981 (2 egz.); 159 – 27.10.1981; 160 – 28.10.1981 (2 egz.); 161 – 29.10.1981 (2 egz.); 162 – 30.10.1981; 163 – 2.11.1981(2 egz. + odbitka); 164 – 3.11.1981 (2 egz.); 165 – 4.11.81 ( 2 egz.); 166 – 5.11.1981; 167 – 6.11.1981; 168 – 9.11.1981 (numer ostatni).

Redakcja:

Konrad Biliński (red. nacz.) Ewa Kulik (sekr. red.) Magda Korotyńska (red. tech.)


Niezależność NTO

Dodatek Nadzwyczajny Pism Regionu Mazowsze

1981

Numery:

4 – 26.03; 7 – 30.03.1981; 8 – 31.03.1981; 9 – 1.04.1981

Redakcja:

Konrad Biliński (red. nacz.) Ewa Kulik (sekr. red.) Magda Korotyńska (red. tech.)


Notatnik historyczny

Wydawnictwo Głosu Śl.-Dąbr. Katowice

1989

Nr 1

XIII pozycja książkowa


Nowa Gazeta

Dwutygodnik

1989

nr 11 – 10.11; 12 – 24.09. [autorzy: Tomasz Seiderek, Józef Orzeł, Krzysztof Wyszkowski, Teresa Kuczyński, Jerzy Surdykowski, Witold Gadomski, Marek Rapacki]


NTO

Informator wewnętrzny

dla kół Nauki, Oświaty, Techniki NSZZ „Solidarność”

1980

Numery:

1 – 01.10; 2 – 10.10; 3 – 17.10; 5 – 2 XI1980; (bez tytułu NTO)

z tytułem NTO

7 – 16 XI 1980; + luzem str.: 1-2/15-16

8 – 25 XI 1980; 9 – 27 XI 1980 + luzem strony okładkowe; 10 – 10 XII 1980; 11-12 – 16 XII 1980;

1981

Numery:

1 (13) – 10 I 1981; 2 (14) – 25 I 1981; 3 (15) – 10 II 1981; 4 (16) – 10 II 1981; 4 (16) – 1 III 1981; 5 (17) – 21 III 1981; 8 – lipiec; 9 – 1 VIII 1981; 11/12 – 16.12.

luzem 11-12 (33-34)


Odnowa

Biuletyn Informacyjny przy NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu

1981

nr 14 – 02.11.1981

redaguje zespół: St. Diąbin, R. Głowacki, M. Pudliński, A. Szostkiwicz.


Orientacja na prawo

Dwutygodnik Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

1989

nr: 49 – wrzesień; 50 – wrzesień; 47-48 – lato;

1990

nr: 59 – luty; 60 – marzec; 65/66 – lipiec-sierpień;

1991

nr 5 (75) – maj; 7/8 (77/78) – lipiec-sierpień; 9 (79) – wrzesień 1991

[Redakcja: Anatol Arciuch, Dariusz Cherubin (red. naczel.), Jacek Laskowski, Piotr Majchrzak, Witold Missala]


Orlik

Polska Partia Niepodległościowa

Okręg Gdańsk

1990

nr 9 – 17.02

[Wydawnictwo im. J. Łojka]


Poglądy

Pismo społeczno-polityczne

Myśl – Wydawnictwo Prasowe

Warszawa

1987

nr: 11’87


Pomost

Pismo KZ NSZZ „Solidarność” przy AMG [Akademia Medyczna Gdańska]

Wydanie z 2 czerwca 1981 r.


Pomruk

Pismo satyryczne do użytku wewnętrznego

Łódź

1 maja 1981


Poseł prl

gazeta wyborcza

Liberalno-Demokrastyczna Partia

„Niepodległość” Oddział Warszawski

Nr 1 (i ostatni)

Redagują członkowie oddz. Warszawskiego L-DP „N”. Redaktor M. Karwowski


Poza Układem

Pismo dziennikarzy prasy podziemnej Trójmiasta

Miesięcznik społeczno-polityczny „Solidarność Walcząca”

Gdańsk

1989

numery:

numer specjalny - maj

10 grudzień

1990

numery: 1 – styczeń; 2 – luty; 5 –maj 1990; 6 – czerwiec;


Praworządność

Pismo Komitetu Ochrony Praworządności

Biuletyn

Numery:

1981

2 – czerwiec

1984

5 (specjalny) 7 grudnia – niektóre dokumenty dotyczące zabójstwa ks. J. Popiełuszki


Propozycje i dyskusje

Niezależne Pismo Związkowców „Solidarność”

Łódź

1981

Nr 6 – czerwiec 1981


Prawda

Biuletyn NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego

Wydanie specjalne 30 VIII 1981

1981

Numery:

1 (21) – 30 VIII 1981;

6 (26) – 19 X 1981; 7 (27) – 23 X 1981 [2 egz.]


Puls

Nieregularny kwartalnik literacki

Nr 1 – październik 77 [1977]

Nr 3 – sierpień 1978 [wypowiedź M. Chojeckiego o działalności NOW-ej]

24, zima 1984/1985

Niezależna Oficyna Wydawnicza


Polska Niepodległa

Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej

Warszawa

1989

nr 6


Polska wobec stanu wojennego

Raport czwarty

Luty-marzec 1982

Zespół redagujący Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” [druk zwarty]


Promieniści

Pismo ojców i dziadków dla synów i wnuków

Kraków

1987 rok V

nr 12 (88) – 16.03.


Przegląd Liberalny

Pismo Opolskiego Oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

1989

nr 1 – październik 1989 [nie ma w katalogach]


PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

1987 rok IV

nr 21/102/ – 27.05; 22/103/ – 3.06.; 23/104/ – 10.06; 24/105/ – 17.06; 25 /106/– 24.06; 26/107/ – 01.08; 41/122/ - 25.11; 43 – 09.12;

1989 rok VI

(203) – 01.11; (212) – 03.11; (213) – 10.11.


Przetrwanie

Pismo członków NSZZ „Solidarność”

Warszawa

1982

nr 22 – 23.06;


Opinie

Nr 2

w języku czeskim


Res Publica

1980

nr 5


Rezonans

NSZZ Regionu Warmińsko-Mazurskiego

1981

Numery:

79 – 12 XI 1981; 80 – 18 XI 1981; 81 – 20 XI 1981; 82 – 24 XI 1981; 83 – 26 XI 1981;

Serwis:

„Dodatek w odcinkach”: Polski kryzys z handlu z Krajem Rad 1,2,3 [po 2 egz.]


Rezonans

Pismo NSZZ „Solidarność”

Solidarność Olsztyńska

1981

Numery:

19 (25) – 7 VII 1981; 20 (26) – bez daty;


Robotnik

Pismo współpracujące z NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

1980

nr 59 – 15.08; 60 – 30.08; 63/64 – 12.10 [ w numerze m.in. historia KOR-u, ”Robotnika”, Komitety Założycielskie Wolnych Związków]; 68-68 – 23.11; 70-71 – 12.12

1981

nr 68-69 – 23.11; 70-71 – 12.12; 73 – 7.02.1981; 74 – 20.03; 76 – 12.06; 77 – 05.07;

1984

nr 1 kwiecień 1984[Solidarność z Gdańskiem] Numer przygotowali: Anna Dodziuk, Helena Łuczywo; Małgorzata Pawlicka, Joanna Szczęsna, Andrzej Zozula, Tomasz Filipczak, Witold Sułkowski, Wojciech Słodkowski


Robotnik

Pismo Łódzkiej Organizacji PPS

Łódź wyd. „wiedza”

1989

Nr 11 – 14.11

Redakcja: Jacek Kozieł (red. Naczelny), Bogdan Lubera, Krzysztof Markuszewski (Warszawa), Marek Truszkowski (sekretarz redakcji)


Samarytanka

Serwis informacyjny NSZZ ”Solidarność” Służby Zdrowia – Wrocław

Motto: „Bo wolność krzyżami się mierzy”

1983

prowadzi pismo i redaguje Krystyna Nowińska

nr 2 –15-31.07 [maszynopis, A4, s.2]; 3 – 15-31.08.1983 r.[maszynopis, 1 kartka A4 dwustronnie zapisana] 4/83 Wrocław, wrzesień 1983 rok. [maszynopis, 1 kartka A4 dwustronnie zapisana] Redaguje Zespół Międzyzakładowych Tajnych Komisji Służby Zdrowia; 6 – 30.11. [maszynopis, A4 s.2] stopka: Redaguje Zespół NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia. Nakład 500 egz. Wolność słowa zależy od Ciebie – Podaj dalej – uważaj komu podajesz.

1984

prowadzi pismo i redaguje Krystyna Nowińska

Nr 1/8 styczeń 1984 rok [maszynopis, A4 s.2] stopka: Redaguje Zespół NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia. Nakład 500 egz. Przeczytaj – podaj dalej – Przyczyń się do szerzenia wolnego słowa; 4/11 kwiecień 1984 r. [maszynopis, A4, 1 kartka dwustronnie zapisana] Czy napisałeś już kartkę świąteczną do uwięzionych PRZYWÓDCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA? ; 5/12 , maj 1984 rok. Nakład 1200 egz. [maszynopis A4, s. 4, 2 kartki dwustronnie zapisane] Podaj dalej, wysyłaj za Wrocław, uważaj na siebie; 6/13 czerwiec 1984 r. Nakład 1 200 egz. [maszynopis, A4, 1 kartka dwustronnie zapisana]; 7/14 lipiec, sierpień 1984 rok. Nakład 800 egz. [maszynopis, A4, kartki dwustronnie zapisane]


Zmiana osoby prowadzącej pismo i redagującej: redaguje dr Tomasz Piss

9/16 październik (Od redakcji: Nowa prowokacja [porwanie i zamordowanie ks. J. Popiełuszki]); 10/17 listopad 1984 rok Nakład 2.500 egz.; 11/17 [błąd] 11/18 grudzień 1984 rok Nakład 2.000 egz.[zmiana winiety]


1985

Nr 1/19 styczeń 1985 rok Nakład 2.000 egz.; 2/20 luty 1985 rok Nakład 2.000 egz.; 3/21 Nakład 2.000 egz.; 4/22 kwiecień 1985 r. Nakład 2.000 egz.; 5-6/23-24 maj-czerwiec 1985 r. s.8 Nakład 2.000 egz.

1986

Nr 7/34 sierpień-wrzesień 1986 [egzemplarz wadliwy zadrukowane tylko1 i 4 strona Nakład [nieczytelny]Winieta. Pismo NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia; 8/15 wrzesień 1984 rok Nakład 1 500 egz. [maszynopis, A4, 1 kartka dwustronnie zapisana]

1985

prowadzi pismo Krystyna Nowińska

Nr 9/27 grudzień 1985 r.[zmiana składu A6, s.4 Nakład 1 000 egz. stopka: Redaguje Zespół].

1986

prowadzi pismo Krystyna Nowińska

Nr 1/28 styczeń 1986 r. Nakład 1000 egz. stopka: Redaguje Zespół; 2/29 luty 1986 Nakład 1000 egz. stopka: Redaguje Zespół; 3/30 marzec-kwiecień 1986 r. Nakład 1000 egz. stopka: Redaguje Zespół; 4/31 maj 1986 r. Nakład 1000 egz. stopka: Redaguje Zespół; 6/33 lipiec 1986 rok Nakład 1000 egz. stopka: Redaguje Zespół


Samorządność

Gdański Tygodnik Społeczno-Polityczny

1981

Numer 1 (177) Rok II – 30 XI 1981 [nie ma w katalogu]


Serwis informacyjny

Komisja zakładowa NSZZ Solidarność Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

1981

Numery:

44 –17 VII 1981; 45 – 23 VII 1981; 46 – 1 VIII 1981; 47 – 7 VIII 1981; 48 – 14 VIII 1981; 49 – 19 VIII 1981; 50 – 24 VIII 1981; 51 – 1 IX 1981; 52 – 5 IX 1981; 53 – 7 IX 1981; 54 – 9 IX 1981; 55 – 11 IX 1981; 56 – 18 IX 1981; 57 – 25 IX 1981; 58 – 28 IX 1981; 59 – 30 IX 1981; 60 – 3 X 1981; 61 – 5 X 1981; 62 – 7 X 1981; 63 – 9 X 1981; 64 – 12 X 1981; 65 – 14 X 1981; 66 – 28 X 1981; 67 – 31 X 1981; 68 – 6 X 1981; 69 –12 X 1981; 70 – 19 X 1981;

Dodatki specjalne

18 – Praha 1968

19 – Samorządy, Sieć

Dodatek Zjazdowy

20 – Sierpień 1980

21 – Walki o autonomię uczelni

23 – Polski Październik

24 – Węgry 1956

25 – 11 listopada 1918


Serwis Informacyjny

Biuro Informacyjne MKZ Wrocław

1981

Numery:

51- 30 V 1981; 52 – 2 VI 1981; 53 – 4 VI 1981; 54 – 6 VI 1981; 55 – 9 VI 1981;

61 – 23 VI 1981; 62 – 23 VI 1981; 63 – 25 VI 1981;

65 – 1 VII 1981; 66 – 4 VII 1981; 67 – 8 VII 1981; 68 – 10 VII 1981; 69 – 13 VII 1981; 70 – 15 VII 1981; 71 – 17 VII 1981; 72 – 20 VII1981


Serwis informacyjny

NSZZ RI „Solidarność”

Białystok

1981

Numer:

2 – 15 VIII 1981

Treść:

[Akcja protestacyjna

Stanowisko naszego związku w poniższych sprawach:

stosunek do CZZWZ i CZKWiOR

w sprawie tzw. „sejmiku wiejskiego ”w sprawie przedstawicieli do F.J.N.

w sprawie podwyżki cen chleba i wyrobów mącznych

wybory]


Serwis Informacyjny

Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska

Wydanie Specjalne

Kraków 2.05.1987

Numer dwujęzyczny polsko-angielski


Słowo

Biuletyn Konserwatystów Warszawa

1990

nr 2 – 18.01

[Redagują: Tomasz Borkowski i Michał Lauk – Grupa Polityczna „Samostanowienie”]


Solidarność

Biuletyn Informacyjny

Biuro koordynacyjne n.s.z.z. „solidarność” za granicą Paryż

1983

nr 31(67)

1985

nr 117/118/119 – 10.07; 120/121 – 04.09; 122 – 18.09; 123 – 02.10

1986

nr 142/144 – 25.06; 145/146 – 20.06; 147 – 03.09; 148 – 17.09; 150 – 15.10; 151/152 – 05.11;


Solidarność

Informator NSZZ Solidarność przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych

Bielsko-Biała, Czechowice-Dz., Częstochowa, Skoczów, Sosnowiec, Tychy, Ustronie, Węgierska Górka

1981

Numery:

3 (14) – 28 VIII 1981; 4 (15) – 17 IV 1981; 6 (17) – 27 V 1981

Wydanie specjalne (o samorządzie robotniczym) nie datowane, nienumerowane

Nr 8 (19) – 15 .07 1981


Solidarność

Gdańsk, sierpień 1980

Podkarpacie Krosno

Biuletyn Informacyjny Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Krosno

1980

nr 5 – 12.12.1980


Solidarność

Pismo MKZ NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku

[Nr 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej]

1981

nr 17/47 – 21 maja


Solidarność Dolnego Śląska

Wrocław

1985

nr 3/6 – 2.04.1985


Solidarność Dolnośląska

Wrocław

1980

Nr 6 – 27.10.1980

1981

Nr 5/19 – 5.02.1981

1987

nr 25 – 11-24.01


Solidarność Hutników

Biuletyn informacyjny Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”

Kombinatu Metalurgicznego Kraków-Nowa Huta

(maj 1986 – kwiecień 1989)

Motto:

Wspólna praca

Wspólne zobowiązanie

Wspólna odpowiedzialność jednych za drugich

[oprawa twarda – numery ułożone w porządku od najmłodszego do najstarszego]

1989 rok IV

Numery:

35 – 30 IV 1989; 34 – 20 III 1989; 33 – 10 II 1989

1988 rok III

Numery:

32 – 20 XII 1988; 31 – 14 XI 1988; 30 – 4 X 1988; 29 – 14 IX 1988;

28 – 27 VIII 1988; 27- 24 VIII 1988; 26 – 22 VIII 1988: wydania specjalne strajkowe

25 – 11 VIII 1988; 24 (bez daty, wydanie specjalne A6); 22 – 8 VI 1988 (uliczny stempel BOJKOT WYBORÓW) 21 – 28 V 1988 (uliczny stempel BOJKOT WYBORÓW); 20a – 18 V 1988 (maszynopis powielany); 20 – 19 V 1988; 19a – 12 V 1988 (maszynopis powielany); 19 – 8 V 1988 (Dzień przed pacyfikacją); 18 – 1 V 1988 ( stempel STRAJK)

marzec 1988 – wydanie specjalne: marzec 1968

16/17 – 2 III 1988

1987 rok II

Numery:

14/15 – 25 XI 1987; 13 – 12 X 1987; 12 – 3 VI 1987; 11 – 20 V 1987; 10 – 14 IV 1987; 9 – 25 III 1987; 8 – 20 II 1987; 7 – 20 I 1987;

1986 rok I

Numery:

6 – 16 XII 1986 (grudzień ’81 w HiL); 5 – 10 XII 1986; 4 – 8 XI 1986; 3 – 14 X 1986; 2 – 17 IX 1986; 1 – 10 VIII 1986

Uwaga: razem z Solidarnością Hutników oprawiono pismo W4oczy

W4oczy

Ukazuje się przed X Zjazdem PZPR

Nadtytuł

Do szarego człowieka, którego przezywają czerwonym

1986

Numery:

1 – marzec 1986; 2 – kwiecień 1986; 3 maj 1986;


Solidarność Międzyzakładowa

NSZZ „Solidarność” – KZ Region Mazowsze

Warszawa

1981

Nr 1 – 5.11.1981


Solidarność nauczycielska

Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” Region Srodkowo-Wschodni

Lublin

1984

Nr 26/27 lipiec-sierpień


Solidarność Olkuska

Pismo NSZZ „Solidarność” Ziemi Olkuskiej

1989

nr 9 marzec


Solidarność Piotrkowska

Pismo Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

woj. piotrkowskiego

Piotrków Trybunalski

Motto: być albo nie być

1981

Numery:

12 – 25 VIII 1981; 13 – 15 IX 1981; 14 – 15 X1981;


Solidarność Podbeskidzia

Pismo Związkowe NSZZ „Solidarność” województwa bielskiego

Bielsko-Biała

1981

Rok II

Numery:

12 – 30 VI 1981; 13 – 22 VII 1981;


Solidarność PW

Pismo OZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej

1981

Numery:

4 ; 6-7 – 15 VIII 1981; 8-7 – 30 X 1981;

Redakcja: Z. Dargiel, S. Pruszkowski, W. Staszewska, S. Tumański, T.Zembrzuski i współpracownicy.

[potem Informacja Solidarności Politechniki Warszawskiej]


Solidarność Radia i Telewizji

Biuletyn do użytku wewnętrznego

1981

numery:

8 –27 V 1981; 9 – 27 V 1981; 10 – 3 VI 1981; 11 – 10 VI 1981; 12 – 17 VI 1981; 13 – 24 VI 1981; 14 – 1 VII 1981; 15 – 8 VII 1981; 16 –15 VII 1981 ; 17 – 5 VIII 1981; 18 – 19 VIII 1981 ; 19 – 2 IX 1981; 20 – 9 IX1981;

20 – 9 IX 1981;

22 – 23 IX 1981; 23 – 30 IX 1981; 24 – 7 X 1981; 25 – 14 X 1981;

27 – 28 X 1981; 28 – 4 XI 1981; 29 – 11 XI 1981; 30 – 18 XI 1981; 31 – 25 XI 1981; 32 – 2 XII 1981;


Solidarność Rzeszowska

Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie

Rzeszów

1981

Numer:

20 (31) – 29 VI 1981;


Solidarność – Statut

Wydanie powielaczowe

Wydanie- druk

Dokumenty

Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie

Statut NSZZ „Solidarność”

KAW, Warszawa 1980, [nakład 140 000 +100 egz.]


Solidarność Tarnobrzeska

Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w K i ZPS „Siarkopol” [Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki]

Tygodnik

1981

Numery:

13 – 18 II 1981; 14 – 26 II 1981; 15 – 5 III 1981; 16 – 18 III 1981;

18 – 8 IV 1981; 19 – 16 IV 1981; 20 – 29 IV 1981; 21 – 8 V 1981; 22 – 14 V 1981; 23 – 22 V 1981; 24 – 28 V 1981; 25 – 4 VI 1981; 26 – 12 VI 1981; 27 – 19 VI 1981; 28 – 26 VI 1981; 29 – 3 VII 1981; 30 – 10 VII 1981; 31 – 21 VII 1981;

34 – 19 VIII 1981; 35 – 27 VIII 1981; 36 – 3 IX 1981;

40 – 22 X 1981; 41 – 11 XI 1981


Solidarność Uniwersytecka

Katowice

1981

Numery:

31 – 24 IX 1981; 32 – 16 X 1981; 33 – 23 X 1981; 34 – 30 X 1981; 35 – 6 XI 1981; 36 – 13 XI 1981; 37 – 20 XI 1981; 38 – 27 XI 1981; 39 – 7 XII 1981;


Solidarność Walcząca

Pismo Solidarności Podziemnej

Dolny Śląsk

Ulotka nr 22 październik 1984

1984

Nr 23/90 – 4-11.11.1984 (2 egz.)

1985

Nr 11/104 26.05-2.06.1985

odbitki kserograficzne

1982

Nr 1 – 13.06.1982; 2 – 20.06.1981; 3 – 27.06.1982; 4(?-zamazany) 4.07.1982

1989

nr specjalny – 17.12.1989 [Oddział Trójmiasto]

1990

nr: 3 [oddział Warszawa]

nr 62 – 23.01[oddział Trójmiasto]; 63 – 29.01; [oddział Trójmiasto]


Solidarność Walcząca

Pismo organizacji „Solidarność Walcząca” – dwutygodnik

Wrocław

1987

nr 2/146 18 stycznia-1 lutego 1987


Solidarność Weteranów Pracy i Rencistów

Wrocław

Kwiecień 1981


Solidarność Ziemi Łódzkiej

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”

Międzyzakładowy Komitet Założycielski Ziemi Łódzkiej

1980

Numery:

9 – 30 IX 1980; 10 – 5 XII 1980; 11 – 12 XII 1980

1981

Numery:

25 (38) – 26 XII 1981; 26 (38) – 3 VII 1981; 27 (40) – 10 VII 1981. ; 28 (41) – 17 VII 1981;

Dodatki Nadzwyczajne:

Nr 9 (11) – 28 VII 1981; 10 (12) – 30 VII 1981;


Solidarność Zwycięży

Nieregularnik wojenny KOS

„Solidarność Zwycięży” Porozumienie Prasowe przy MKS Nowa Huta

1987 rok VI

nr 2/113 – 31.11;


Spectator 2

Pismo nawiązujące swym tytułem do pierwszej w dziejach prasy gazety, która wierzyła w zwycięstwo uczciwej analizy i rzeczowej argumentacji nad głupstwem, zacietrzewieniem i kłamstwem.

[brak daty]

Niezależna Oficyna Wydawnicza


Spotkania

Niezależne Pismo Młodych Katolików

Nr 19-20

lipiec 1982 – październik 1982


Sprawa

Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej

1989

nr: 20 – czerwiec

1990

nr 27 – styczeń; 31 – lipiec


Stańczyk

Pismo Konserwatystów i Liberałów

Kraków – Poznań – Warszawa – Wrocław

1987

Nr 6

[okładka: nie kradnij !!

Rząd nie znosi

konkurencji]


Sumienie

Biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonanie

Region Mazowsze

1981

nr 1 – maj

[ Redakcja: Boetcher Henryk, Filipkowska Bożena, Gawrysiak Dorota, Wałek Andrzej]


Sygnały

Codzienny serwis informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność”

1981

Numery:

66 (95) – 23 VII 1981; 67 (95) – 24 VII 1981;

71 (100) – 5 VIII 1981; 72 (101) – 6 VIII 1981; 73 (102) – 7 VIII 1981;

75 (104) – 9 VIII 1981;

80 (109) – 21 VIII 981;


Środowisko

Miesięcznik NSZZ „Solidarność”

przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1981

Numery:

Specjalny: Miłosz w Polsce (5-17 VI 1981)

7-8 wrzesień 1981 Sytuacja książki w Polsce


Tarnowski Informator Związkowy

„Solidarność

Tarnów

1981

Numery:

16 – 3 VIII 1981; 17/18 – 10-17 VIII 1981; 19/20 – 31 VIII 1981; 21


Tygodnik CDN Głos Wolnego Robotnika

Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności

Warszawa

1985 (rok IV)

Nr 112 – 2.05.1985

1987(rok VI)

nr 185 – 20.02.1987; 186 – 03.03; 195 – 12.05;


Tygodnik Mazowsze

NSZZ „Solidarnoś” Region Mazowsze

Warszawa

1982

nr 21 – 14.07; 25 - 03.09; 26 – 15.09;

1987

Nr 203 – 18.03; 212 – 20.05; 228 – 18.11; 229 – 25.11 [2 egz.]; 230 – 02.12; 231 – 09.12;

1988

235 – 20.01; 237 – 03.02; 238 – 10.02; 239 – 17.02


Tygodnik Wojenny

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Warszawa

1982

nr 20 – 27.05; 25 – 01.07; 26 – 08.07; 28 – 05.08; 29 – 12.08; 30 – 19.08.

1984

nr 77 – 2.02;90 – 13.07; 91 – 30.08; 97 – 14.02; 100 – 19.12; 103 – 20.02

nr 81 – 2.04; 84 – 14.05; 85-86 – 28.05;

Tygodnik Wojenny nr 1-2 – 7.01.1982 – reprint na DVD


Ultimatum

Kwartalnik społeczny Rzeszów

1988

nr 1

1989

nr 2 [nie ma w katalogach]


Warszawianka

Pismo członków i sympatyków Polskiej Partii Socjalistycznej

1989

numer 12 – październik 1989

Zespól: T. Truskawa (red. naczelny), M. Motylińska (red. techniczny).


Wiadomości

Numery:

1981

21/22 – 21 VIII1981; 23/24 –19 X 1981; 25 – 1 XI 1981; 26 – 11 XI 1981; 27 – 17 XI 1981;

1985

15/144 – 21.04.1985; 17/146 – 05.05.1985; 18/147 – 12.05.1985

1989

26/337 – 10.09.1989


Wiadomości Bieżące

Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność”

Białystok, ul. Nowotki 13

Maszynopisy na kartkach luzem

1981

nienumerowany 6 VIII 1981 [2 egz.]

50 – 6 VIII 1981 [2 egz.]; 51 – 6 VIII1981 [2 egz.];

nieczytelna numeracja – 7 VIII 1981;

55 – 7 VIII 1981 [2 egz.]; 56 – 7 VIII 1981 [2 egz.]; 57 – 8 VIII 1981; 58 – 8 VIII 1981; 59 – 8 VIII 1981; 60 – 8 VIII 1981 [2 egz.]; 61 – 8 VIII 1981 [3 egz.]; 62 – 9 VIII 1981 [4 egz.]; 63 – 10 VIII 1981 [2 egz.]; 64 – 10 VIII 1981 [2 egz.]; 65 – 11 VIII 1981 [2 egz.]; 66 – 11 VIII 1981 [2 egz.];

68 – 11 VIII [2 egz.];

bez numeracji – 12 VIII 1981

69 – 12 VIII 1981 [2 egz.]; 70 – 12 VIII 1981 [2 egz.]; 71 – 12 VIII 1981; 72 – 13 VIII 1981 [2 egz.];

74 – 13 VIII 1981 [2 egz.];75 – 14 VIII 1981 [2 egz.]; 76 – 14 VIII 1981 [2 egz.]; 77 – 17 VIII 1981 [2 egz.]; 78 – 18 VIII 1981 [2 egz.]; 79 – 19 VIII 1981 [2 egz.]; 80 – 20 VIII 1981 [2 egz.]; 81 – 20 VIII 1981 [2 egz.];

86 – 27 VIII 1981; 87 – 27 VIII 1981 [2 egz.]; 88 – 28 VIII 1981; 89 – 29 VIII 1981; 90 – 1 IX 1981; 91 – 1 IX 1981; 92 – 2 IX 1981; 93 – 3 IX 1981; 94 – 4 IX 1982 [3 egz.]; 95 – 4 IX 1981 [2 egz.]; 96 – 5 IX 1981; 97 – 5 IX 1981; 98 – 6 IX 1981; 99 – 6 IX 1981 [2 egz.]; 100 – 7 IX 1981 [2 egz.]; 101 – 7 IX 1981 [2 egz.]; 102 – 7 IX 1981; 103 – 8 IX 1981 [2 egz.];

105 – 9 IX 1981; 106 – 9 IX 1981; 107 – 10 IX 1981 [2 egz.]; 108 – 10 IX 1981; 109 – 10 IX 1981; 110 – 11 IX 1981; 111 – 10 IX 1981; 112 – 14 IX 1981;

114- 14 IX 1981; 115 – 15 IX 1981; 116 – 15 IX 1981; 117 – 16 IX 1981; 118 – 16 IX 1981; 119 – 17 IX 1981; 120 – 18 IX 1981; 121 – 18 IX 1981; 122 – 18 IX 1981 [2 egz.]; 123 – 19 IX 1981; 124 – 19 IX 1981; 125 – 19 IX 1981; 126 – 20 IX 1981;

130 – 21 IX 1981; 131 – 22 IX 1981 [2 egz.]; 132 – 23 IX 1981 [3 egz.]; 133 – 25 IX 1981 [2 egz.]; 134 – 2 IX 1981;

137 – bez daty; 138 – 27 IX 1981; 139 – 28 IX 1981; 140 – 29 IX 1981

Luzem:

Odezwa Dni bez prasy

Samorząd spółdzielczy a cele NSZZ „Solidarność”

Jakich chcemy kółek rolniczych?

W sprawie obsługi radiowo-telewizyjnej zjazdu [2 egz.]


Wiadomości Dnia

Dziennik Informacyjny

Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne

NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze

1981

Numery:

Maszynopisy:

43 – 23.02.1981; 44 – 24.02.1981; 45 – 25.02.1981; 46 – 26.02.1981;

48 – 28.02.1981; 49 – 2.03.1981; 50 – 3.03.1981; 53 – 6.03.1981;

54 – 6.03.1981; 55 – 7.03.1981; 70 – 26.03; 73 – 31.03; 76 – 02.04;

86 – 17.04.1981;

96 – 6.06.1981; 128 – 22.06; 129 – 23.06; 154 – 27.07; 171 – 19.08; 173 – 21.08; 176 – 26.08; 175 – 24. 08; 177 – 27.08; 178 – 31.08; 185 – 08.09; 189 – 14.09; 191 – 16.09; 194 – 21.09; 199 – 28.09; 201 – 30.09;

212 – 15.10 1981 (maszynopis)

213 – 16.10.1981; 214 – 19.10.1981; 215 – 20.10.1981; 216 – 21.10.1981; 217 – 22.10.1981; 218 – 23.10.1981; 219 – 26.10.1981; 220 – 27.10.1981; 221 – 28.10.1981; 221 – 28.10.1981 (mylna numeracja i datowanie, 221 zamiast 222); 223 – 30.10.81 (4 egz.); 224 – 2.11.1981 (3 egz.); 225 – 3.11.1981 (2 egz.); 226 – 4.11.1981; 227 – 5.11.1981; 228 – 6.11.1981; 239 – 23.11.; 240 – 24.10.1981 (odbitka)

243 – 27.11.1981; 244 – 30.11.1981; 245 – 1.12.1981; 246 – 2.12.1981; 247 – 3.12.1981; 248 – 4.12.1981 (2 egz.); 249 – 7.12.1981; 250 – 8.12.1981; 251 – 9.12.1981; 252 – 10.12.1981;


Wiadomości Krakowskie

Pismo Ruchu „Solidarność”

MKZ Małopolska

Kraków

1980

Numery:

1 – 24 X 1980; 2/3 – 18 X 1980; 4 – 29 XI 1980; 5/6 – 16 XII 1980;

1981

Numery:

7 – 16 I 1981; 8 – 30 I 1981; 13/14 – 19 III 1981; 15 – 30 III 1981;


Wiadomości Solidarności

Huta Katowice

Wydanie specjalne – 30 maja 1981-

Dzień Drukarza


Wiadomości Tarnowskie

Pismo NSZZ „Solidarność” KZ – Fabryki Silników Elektrycznych

Motto: „Naszym rodowodem Karta Praw Robotniczych

1981

Numery:

8 – 30 VI 1981; 9 – 14 VII 1981; 10-11 – 15 VIII 1981; 12-13 – 2 XI 1981;


Wiadomości Związkowe

NSZZ „Solidarność” FSC Starachowice

1981

9.07.1981; 29.07.1981; 12.08.1981; 27.08.1981; 31.08.1981; 7.09.1981; 8.09.1981; 23.09.1981; 28.09.1981; (nienumerowane)

Numery:

23 (II) [27] – 16 X 1981 {2 egz.}; 24 (II) [28] – 28 X 1981 {2 egz.}; 25 (II) [29] – 5 X ; 26 (II) [30] – 11.X;


Wolna Droga

Biuletyn Informacyjny Kolejarzy

Śląska DOKP

Katowice

1981

Numery:

3 – 20 II 1981; 4 – 6 III 1981; 5 – 20 III 1981; 8 – 1 V 1981; 10 – 28 V 1981; 11 – 11 VI 1981; 12 – 25 VI 1981; 13 – 9 VII 1981; 14 – 23 VII 1981; 15 – 6 VIII 1981; 16 – 20 VIII 1981; 17 – 3 IX 1981; 18 – 17 IX 1981; 19 – 7 X 1981; 20 – 21 X 1981; 21 – 10 XI 1981; 22 – 24 XI 1981;


Wolne słowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Toruń

1980

Nr 1 – 3 II 1980

1981

Numery:

9/10 – kwiecień-maj 1981;

54 – 26 VI 1981; 55 – 2 VII 1981; 56 – 3 VII 1981; 57 – 7 VI [pomyłka w datowaniu]1981; 58 – 9 VII 1981; 59 – 10 VII 1981; 60 – 13 VII 1981; 61 – 16 VII 1981; 62 – 18 VII 1981; 63 – 20 VII 1981; 64 – 23 VII 1981; 65 – 24 VII 1981; 66 – 28 VII 981; 67 – 29 VII 1981; 68 – 31 VII 1981; 69 – 4 VIII;

72 – 10 VII 1981; 73 – 12 VIII 1981; 74 – 14 VIII 1981; 75 – 17 VIII 1981; 76 – 19 VIII 1981; 77 – 21 VIII 1981; 78 – 24 VIII 1981; 79 – 26 VIII 1981; 80 – 28 VIII 1981; 81 – 31 VIII [protest drukarzy]; 82 – 2 IX 1981; 83 – 4 IX 1981;

90 – 14 IX 1981; 91 – 16 IX 1981; 92 – 18 IX 1981; 93 – 21 IX 1981; 94 – 23 IX 1981; 95 – 25 IX 1981; 96 – 26 IX 1981; 97 – 27 IX 1981; 98 – 28 IX 1981; 99 – 29 IX 1981; 100 – 30 IX 1981; 101 – 1 X 1981; 102 – 2 X 1981

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”:

103 – 3 X 1981; 104 – 4 X 1981; 105 – 5 X 1981; 106 – 6 X 1981; 107 – 7 X 1981; 108 – 8 X 1981;

110 – 14 X 1981; 111 – 16 X 1981; 112 – 19 X 1981; 113 – 22 X 1981; 114 – 26 X 1981; 115 – 28 X 1981; 116 – 29 X 1981; 117 – 2 XI 1981; 118 – 4 XI 1981; 119 – 5 XI 1981; 120 – 9 XI 1981; 121 – 11 XI 1981; 122 – 14 XI 1981; 123 – 16 XI 1981 [4 egz.]; 124 – 18 XI 1981[3 egz.]; 125 – 19 XI 1981[3 egz.]; 126 – 22 XI 1981[3 egz.]; 127 – 25 XI 1981[3 egz.]

(41) – 30.01; 9 (42) – 04.02; 10 (43) – 12.02; 11 (44) – 19.02; 12 (45) – 26.02; 14 (47)


Wolny Związkowiec

Dąbrowa Górnicza

Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Huta Katowice

1980

nr 4 – 23.09; 8 – 1.10; 17 – 05.11; 18 (wydanie specjalne) 06.11; 19 – 07.11.; 20 – 12.11; 23 – 21.11; 27 – 8.12; 30 – 16.12; 31 – 19.12; 32 i33 – 24.12;

1981

nr 1 (34) – 03.01; 2 (35) – 07.01; 3 (36) – 09.01; 4 (37) – 14.01; 5 (38) – 16.01; 6 (39) – 20.01; 7 (40) – 28.01; 8 – 12.03; 13 (46) – 05.03; 15-16 (48-49) – 27.03; 17 (50) – 03.04; 18 (51) – 10.04; 19-20 (52-53) – 24.04.


Wolny Związkowiec

Huta Katowice

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

1980

numery

8 (wydanie specjalne) – 6 XI 1980

1981

numery:

11 – 19 II;

15-16 (48-49) – 27 III 1981; 17 (50) – 3 IV 1981; 18 (51) – 10 IV 1981; 19-20 (52-53) –24 IV 1981; 21 (54) – 2 V 1981; 22-23 (55-56) – 15 V 1981; 24 (57) – 22 V 1981; 25 (58) – 1 VI 1981; 26 (59) 16 VI 1981; 27 (60) – 3 VII 1981; 28 (61) – 16 VII 1981; 29 (62) – 28 VII 1981; 30 (63) – 14 VIII 1981; 31 (64) – 17 IX 1981; 32-33 (65-66) – 14 X 1981;


WPROST

Pismo NSZZ „Solidarność”

Petrochemia Płock

Wspólnie

Prawdziwie

Rozumnie

Otwarcie

Solidarnie

Twórczo

1981

Numery:

31- 22 X 1981; 32 – 28 X 1981; 33 – 28 X 1981; 34 – 26 XI 1981; 35 – 3 XII 1981;


WSN [Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość]

idee, program, dokumenty

(nieregularne wydawnictwo seryjne „WSN – Idee, Program, Dokumenty” publikuje teksty współtworzące ideologię, strategię i taktykę organizacji WSN oraz przedstawiające jej działalność bieżącą. Częstotliwość i objętość numerów zależy od potrzeb.)

1895

nr 5 – marzec; 6 - maj


Wspólne rozmowy

Ulotki

List Wojciecha Lamentowicza w sprawie udziału w demonstracji

1 VI 1981; 30 X 1981

1981

Numery:

4 – 8 VI 1981

10 – 8 VII 1981; 11 – 13 VII 1981 + dodatek I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” – Uchwały Zjazdu; 15 – 07.08.+ dodatek 07.08. Stefan Bratkowski: Jak to naprawdę jest?


Wybór

Pismo o sprawach kultury

Redaguje Zespół

Nr 1 (numer zamknięty 20.12.1984)

Nr 2 (numer zamknięty 31.01.1985)

Nr 4 (numer zamknięty 25.03.1985)

Nr 6 (numer zamknięty 21.04.1985)


Zapis

Poezja, proza, eseje

Nr 5 styczeń 1978

Nr 16 styczeń 1980

Nr 17 styczeń 1981

Nr 18 kwiecień 1981

Niezależna Oficyna Wydawnicza


Z Dnia na Dzień

Serwis informacyjny NSZZ Solidarność

Wrocław

Wydania powielaczowe, niektóre na papierze podaniowym

1981

Numery

1 (73) – 23 VII 1981;

3 (75) – 29 VII 1981; 4 (76) – 31 VII 1981; 5 (77) – 3 VIII 1981; 6 (78) – 5 VIII 1981; 7 (79) – 7 VIII 1981; 8 (80) – 8 VIII 1981; 9 (81) – 10 VIII 1981; 10 (82 – 12 VIII1981; 11(83) – 14 VIII 1981; 12 (84) – 17 VIII 1981;

14 (86) – 20 VIII 1981; 15 (87) – 24 VIII 1981; 16 (88) – 26 VIII 1981; 17 (89) – 28 VIII 1981; 18 (90) – 31 VIII 1981; 19 (91) – 2 IX 1981; 20 (92) – 4 IX 1981;

22 (94) – 8 IX 1981; 23 (95) – 9 IX 1981; 24 (96) – 10 IX 1981; 25 (97) – 11 IX 1981; 26 (98) – 14 IX 1981;

28 (100) – 18 IX 1981; 29 (101) – 21 IX 1981; 30 (102) – 23 IX 1981; 31(103) – 25 IX 1981; 32 (104) – 27 IX 1981; 33 (105) – 28 IX 1981; 34 (106) – 29 IX 1981; 35 (107) – 30 IX 1981; 36 (108) – 1 X1981

74 (146) – 8 XII 1981; 75 (147) – 10 XII 1981

Ulotka:

INSTRUKCJA ORGANIZACJI ZWIĄZKU

W WARUNKACH STRAJKU POWSZECHNEGO WŁAŚCIWEGO


Zeszyty Forum Sierpień ’80

C e n z u r a

Warszawa 1980


Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej

Nr 21 – lipiec 1989

Niezależna Oficyna Wydawnicza

Warszawa 1989Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20