Konkurs 1997-1998 r.


Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
6. Konkursu Nagrody SDP 1997-1998


Kategoria I

artykuły/reportaże o ważnych, aktualnych problemach/wydarzeniach w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka


Nagroda

Jacek Łęski i Rafał Kasprów

autorzy tekstu „W sieci Gawriłowa”

za profesjonalne dziennikarstwo śledcze

Honorowe wyróżnienie

Zbigniew Bartuś

– tekst „Wdowy”, Dziennik Polski

Piotr Głuchowski

- tekst „W sales twoje życie”, Gazeta Wyborcza

Jacek Jachowicz

teksty cyklu „Eko-Sękocin”, Gazeta Wyborcza


Kategoria II

audycje radiowe dotyczące ważnych, aktualnych problemów/wydarzeń w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka


Nagroda

Jolanta Krysowata

Autorka audycji „Wysoki sąd utrzymał w mocy”, Polskie Radio S.A. Wrocław

- za podjęcie trudnego problemu z dziedziny patologii społecznej w sposób dociekliwy i wolny od sensacyjności

Honorowe wyróżnienia

Anna Kaczkowska

za audycję „W poszukiwaniu harmonii”, Polskie Radio S.A. Lublin

Agnieszka Czyżewska-Jaquement

za audycję „Dzielnica obóz”, Polskie Radio S.A. Program I, Radio Lublin

Alicja Gembarowicz i Marta Miller

za audycję „Spotkanie...Jan Paweł II w Zakopanem”, Polskie Radio S.A., Program I


Kategoria III

programy telewizyjne dotyczące ważnych, aktualnych problemów/wydarzeń w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka


Nagroda

Ewa Stankiewicz i Grzegorz Siedlecki – autorzy programu telewizyjnego „Dywizja Marketing”, TVP S.A. Program 2

za ukazanie nowych zagrożeń związanych ze szczególnym rodzajem konkurencji

Honorowe wyróżnienie

Leszek Ciechoński i Piotr Pytlakowski

autorzy programu telewizyjnego „Powroty groźne jak śmierć”, TVP S.A.


Kategoria IV

artykuły/reportaże prasowe, audycje radiowe lub programy telewizyjne o ważnych, aktualnych problemach lokalnych, publikowane w rejonie zasięgu lokalnego periodyku, stacji radiowej lub telewizyjnej


Nagroda

Jacek Antczak, autor tekstu „W ciągu godziny przekreślone życie” , Słowo Polskie

za wyjątkowo plastyczny opis i oddanie prawdy o zachowaniu ludzi w obliczu tragedii powodzi

Honorowe wyróżnienia

Małgorzata Sawicka

za audycję radiową „Łzy sołtysa”, Polskie Radio S.A. Lublin

Bogdan Wasztyl

za tekst „Pamiętnik Rozbitka”, Dziennik Polski


Kategoria V

artykuły/reportaże prasowe, audycje radiowe lub programy telewizyjne na temat ochrony środowiska


Nagroda

Adam Wajrak, autor licznych publikacji na temat ochrony środowiska

za wysokie walory dziennikarstwa realizującego misję ochrony przyrody

Honorowe wyróżnienie

Jacek Hugo-Bader

autor tekstu „To przynajmniej tak nie boli”, Gazeta Wyborcza


Lista konkursowa


Kategoria I

artykuły/reportaże
o ważnych, aktualnych problemach/wydarzeniach w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka

PUBLIKACJE PRASOWE

Banasiak Mirosław: Skarpetki Pana Boga – Gazeta Wyborcza, 14.08.1997

Banasiak Mirosław: Zbyt atrakcyjny Kazimierz – Gazeta Wyborcza, 13.08.1997

Banasiak Mirosław: Zosiu! Zosiu? Zosiu... – Gazeta Wyborcza, 26.02.1997

Banasiak Mirosław, Majka Danuta:: Sam w Nepalu – Gazeta Wyborcza, 16.07.1997

Bartuś Zbigniew: Nie zaznasz spokoju –Dziennik Polski, 18.04.1997

Bartuś Zbigniew: Tonęliśmy w ciemnościach –Dziennik Polski, 14.07.1991

Bartuś Zbigniew: Wdowy – Dziennik Polski, 28.11.1997

Bartuś Zbigniew: Widmo –Dziennik Polski, 1.03.97

Bartuś Zbigniew: Wodo pozwól żyć –Dziennik Polski, 21.07.1997

Bednarz Iza: Utulić płaczem –Gazeta Wyborcza, 31.07.1997

Brzuszkiewicz Jacek: Przepraszam, pomyłka – Gazeta Wyborcza, 26.09.1997

Bubnicki Rafał: cykl reportaży z powodzi w lipcu 1997 – Rzeczpospolita, 9.07-12.08.1997

Budrewicz Leszek: cykl relacji z Hong-Konga – Wieczór Wrocławia, 19.06-10.07.1998

Budrewicz Leszek: Czy mistrzyni pojedzie do Sydney? – Wieczór Wrocławia, Gazeta Wyborcza, 24.02.1997

Budrewicz Leszek: Jak to jest przed referendum konstytucyjnym – Wieczór Wrocławia, maj 1997

Budrewicz Leszek: Kontuzja to samotność – Wieczór Wrocławia, 21-23.02.1997

Budrewicz Leszek: Lody Pa! Pa! – Wieczór Wrocławia, 23.01.1997

Budrewicz Leszek: uzupełnienia do cyklu ww. – Wieczór Wrocławia,25.08-10.09.1997 Budrewicz Leszek: Zanim Sekuła stanie przed sądem Wieczór Wrocławia, grudzień 1997

Budrewicz Leszek: Wczoraj Afryka – jutro Chiny, wywiad z R. Kapuścińskim – Wieczór Wrocławia, 11-13.06.1997

Daniluk-Jankowska Alicja, Wenerski Przemysław: Na dwa dni przed wielkim wyborem, rozmowy z W. Cimoszewiczem i M. Krzaklewskim – Głos Wielkopolski, 19.09.1997 Domosławski Artur: Pielgrzym nadziei i nakazów – cykl – Gazeta Wyborcza, 24-25.05; 26.05; 27.05; 28-29.05; 30.05.1997

Domosławski Artur: cykl: Pielgrzym nadziei i nakazów – Gazeta Wyborcza, Drugi chrzest 26.05.1997; Trzy epoki 27.05.1997; O Was 28-29.05.1997; Nieszczęsny 30.05.1997 Domosławski Artur: Z dziejów polskiej prawicy 1989-1997 cykl – Gazeta Wyborcza, 9-10.08; 12.08; 26.08; 2.09; 10.09; 16.09. 1997

Głuchowski Piotr: Ostatnia sprawa Radia Maryja – Gazeta Wyborcza, 5.11.1997

Głuchowski Piotr: Lepiej na Tomka padło – Gazeta Wyborcza, 6.01.1997

Głuchowski Piotr: Osaczona – Gazeta Wyborcza, 1.12.1997

Głuchowski Piotr: W sales twoje życie – Gazeta Wyborcza, 10.07.1997

Grochowska Magdalena: Sprzeczne z piątym przykazaniem – Gazeta Wyborcza, 24-25.05.1997

Grochowska Magdalena: Tu i teraz jest nasz dzień panowania – Gazeta Wyborcza, 7-8.11.1997

Haszczyński Jerzy: cykl o wydarzeniach w Albanii: Wojna za brudne pieniądze 3.03.1997; Karty nie do końca odkryte 29-31.03.1997; 150 dni, 150 nocy 8.07.1997 – Rzeczpospolita,

Hugo-Bader Jacek: Cały zbudowany jestem z ran – Gazeta Wyborcza, 11.04.1997

Hugo-Bader Jacek: Mauzoleum i sto pięćdziesięciu uczonych – Gazeta Wyborcza, 28.02.1997

Hugo-Bader Jacek: Nie pije, popala, hoduje żółwie – Gazeta Wyborcza, 122.08.1997

Hugo-Bader Jacek: To przynajmniej tak nie boli – Gazeta Wyborcza, 26.09.1997

Hugo-Bader Jacek: widok ze stuletniej morwy – Gazeta Wyborcza, 7.02.1997

Hugo-Bader Jacek: Życzenie dziada lirnika – Gazeta Wyborcza, 10.10.1997

Łęski Jacek, Kasprów Rafał: cykl artykułów dotyczący Banku Powierniczo-Gwarancyjnego Siergieja Gawriłowa W sieci Gawriłowa – Życie, 11.02-22.04.1997

Łęski Jacek, Rafał: Kasprów Rafał: Wakacje z agentem – Życie, 23.08-2.09.1997

Jacewicz Tadeusz: cykl „Z bliska” ; „Co tydzień” wybrane teksty: Życie na niby 6.02.1997; Szkoda 20.03.1997; Czas osuszania 7.08.1997; Może ktoś zagra 14.08.1997; Inwestorzy uwierzyli politykom 27.11.1997; Marszczenie czoła 4.12.1997; Pocieszam moich staruszków 18-25/26.12.1997 – Tygodnik Gospodarczy

Jachowicz Jerzy: Sprawa Eko-Sękocina – Gazeta Wyborcza, 07.-12.1997

Kalicki Włodzimierz: Pierścionek Jagiełły – Gazeta Wyborcza, 6.06.1997

Kalicki Włodzimierz: Żyli w pałacu hrabia z hrabiną – Gazeta Wyborcza, 7.10.97

Kalicki Włodzimierz: Żywot trzeci – Gazeta Wyborcza, 30.05.1997

Lipiński Piotr: Jak ktoś szedł górą, to on dołem – Gazeta Wyborcza, 26.09.1997

Lipiński Piotr: O człowieku, który ... – Gazeta Wyborcza, 21.03.1997

Łazarkiewicz Cezary , Skrzydłowska Katarzyna, Rot Przemysław: Gonić tygrysy – Gazeta Wyborcza, 8.04.1997

Łazarkiewicz Cezary: Chorąży obiecał, że nikt się nie dowie – Gazeta Wyborcza,10.12.1997

Łazarkiewicz Cezary: Sceny myśliwskie z Polanki Redłowskiej – Gazeta Wyborcza, 26.11.1997

Łazarkiewicz Cezary: Sołtys wziął to na siebie – Gazeta Wyborcza, 29.09.1997

Łazarkiewicz Cezary: Zamknij oczy, nie patrz w przyszłość – Gazeta Wyborcza, 10.10.1997

Markiewicz Wojciech: W klatce – Polityka, 24.05.97

Molenda Adam: Bliska Ukraina – Dziennik Polski, 27.11.1997

Molenda Adam: Piast już niepolski – Dziennik Polski, 18.09.1997

Molenda Adam: Realista – Dziennik Polski, 14.08.1997

Molenda Adam: Zagraniczny, emerycki grosz – Dziennik Polski, 24.03.1997

Morawska Irena: Jak Emilię z Kalabrii od złej pani wkradłam cz. II – Gazeta Wyborcza, 27.0.1997

Nowak Włodzimierz: Dwadzieścia tysięcy gęsi na niebie – Gazeta Wyborcza, 21-22.11.1997

Nowak Włodzimierz: Serce majkino, serce cierkino – Gazeta Wyborcza, 14-15.11.1997

Nowak Włodzimierz: Strzały w Capitolu – Gazeta Wyborcza, 3.05.1997

Nowak Włodzimierz:, Barański Dariusz Frankfurt bierze złotego – Gazeta Wyborcza, 4.11.1997

Nowak Włodzimierz:, Łukaszewicz Artur: Gdzie myśli się łączą i dłonie – Gazeta Wyborcza, 6-7.12.1997

Pawlas Jerzy: Zanim trafią pod strzechy – Tygodnik Solidarność, 31.01.1997

Pawlas Jerzy: Bandery taniej śmierci – Tygodnik Solidarność, 9.05.1997

Pawlas Jerzy: Milcząca większość – Tygodnik Solidarność, nr 33/1997

Pawlas Jerzy: Pogrobowcy PRL uwłaszczają się NFI– Tygodnik Solidarność, 17.01.1997

Pawlas Jerzy: SOS dla rybołówstwa – Tygodnik Solidarność, nr 12/1997

Pawlas Jerzy: Sprywatyzować filmówkę? – Tygodnik Solidarność, nr 23/1997

Pawlas Jerzy: Właściciele i paserzy – Tygodnik Solidarność, nr 34/97

Pawlas Jerzy: Wyborcze klucze dla każdego – Tygodnik Solidarność, nr 26/1997

Pawlas Jerzy: Z pustego i Salomon nie zbuduje – Tygodnik Solidarność, nr 27/1997

Pawlas Jerzy: Zarobić można na wszystkim– Tygodnik Solidarność, nr 8/1997

Piątkowska Monika: Do przodu – Gazeta Wyborcza, 18.06.1997

Piątkowska Monika: Nawet student czasem płacze – Gazeta Wyborcza, 21.10.1997

Piątkowska Monika: Wezwani z artykułu gwałt – Gazeta Wyborcza, 6.05.1997

Reszka Paweł współpraca Haykowska Milena cykl Spadkobiercy – Rzeczpospolita, 28.01.1997; 9.12.1997

Surmiak-Domańska Katarzyna: Brat z siostrą idą z nami przez życie – Gazeta Wyborcza,

Tochman Wojciech: Jest mi zimniej – Gazeta Wyborcza, 23.12.1997

Tochman Wojciech: Mówię ci, tam była enklawa tajemna – Gazeta Wyborcza, 12.09.1997

Tochman Wojciech: Pierwsze czereśnie – Gazeta Wyborcza, 15-16.03.1997

Wilczak Dariusz cykl: Śmierć hipopotama; Bajobongo; Bić albo nie być – Kurier Polski, 1.03; 4.08; 5.08.1997


Kategoria II

audycje radiowe
dotyczące ważnych, aktualnych problemów/wydarzeń w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka

Borowik Czesława: Doktor i doktor Polskie Radio Warszawa, Pr. III, 23.02.1997

Borowik Czesława: Irina. Red Zyber – Akta NKWD Radio Lublin, 19.03.1997

Borowik Czesława: Życie jak droga do Polski Radio Lublin, 26.01.1997

Czyżewska-Jacquemet Agnieszka: Dzielnica obóz – Polskie Radio, Pr. I, 15.09.1997

Grembowicz Alicja, Miller Marta: Spotkanie – Jan Paweł II w Zakopanem Polskie Radio Warszawa, pr. I, 25.12.1997

Heppen Irena, Gacek Dorota: Mowa zależna Polskie Radio Warszawa, Pr. II, 3.02-2.06.1997

Kaczkowska Anna W poszukiwaniu harmonii – Radio Lublin, 7.12.1997, czas: 45’

Kaczkowska Anna: W poszukiwaniu harmonii – Radio Lublin, 7.12.1997

Korczyńska-Jordan Elżbieta: Chodził kiedyś kataryniarz Polskie Radio, Pr. III 20.06.1997

Kruszewska Zofia, Zozuń Ernest: Piąte przykazanie powinno być na początku Polskie Radio Warszawa, Pr. III 22.05.1997

Krysowata Jolanta: Wysoki sąd utrzymał w mocy – Radio Wrocław, 12.11.1997

Marks Mariusz: Człowiek znaczy eksperyment Radio Wrocław S.A., 11.04.1997

Milli Szczęsna Rozmowy samorządowe Polskie Radio Warszawa, Pr. I, 25.07 i 2.08.1997

Tycner Aleksander: Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z nich Polskie Radio, Pr. I, 1.11.1997

Żołtowska-Tomaszewska Urszula: Ostróda w samo południe Polskie Radio Warszawa, Pr. I 11.12.1997


Kategoria III

programy telewizyjne
dotyczące ważnych, aktualnych problemów/wydarzeń w kraju i na świecie, zwłaszcza w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich lub praw człowieka

Balcerzak Michał: Łemkowie – modlitwa za zmarłych, cz. I i II – TVP Pr. I ,8.08.1997

Barczak Wojciech: Oczy czarne – TVP pr. II, 8/1997

Ciechoński Leszek, Pytlakowski Piotr: Powroty – TVP Pr. II, 20.10.1997

Ciechoński Leszek, Pytlakowski Piotr: Zbrodnia – TVP Pr. II,8.07.1997

Ciechoński Leszek: Pytlakowski Piotr, Morawski Jerzy: Typowe utonięcie – TVP pr. II, 7.05.1997

Domosławski Artur:: Kościół po komunizmie – TVP Pr. I, cz. I -11.04; cz. II- 25.04.1997; cz. III-13.06.1997

Engler Ireneusz: Dzieciaki – TVP pr. – TVP Pr. I, 14.04.1997

Indelak Jacek:-scenariusz, Maciejewski Wojciech – reżyseria, Gwizdała Jacek: –producent Portrety przemocy – TVP Pr. II ,10/1997

Jaworowicz Elżbieta: Siekierki – czyja ziemia? – TVP, 19.11.1997

Kessler Jolanta, Brzeski Rafał: Polska w imperium KGB i GRU – TVP Pr. II, 17.06.1997

Liwtoczenko Tadeusz: Wojna pod gazem – TVP Pr. I, 22.09.1997

Majewska Katarzyna, Jańczyk Wojciech: Łowcy – TVP Pr. I, 8.03.1997

Nekanda-Trepka Elżbieta, Nekanda-Trepka Michał: My i oni – TVP Pr., 12.12.1997.

Pawłowicz Adam Niezwykły pontyfikat; Spotkania z Janem Pawłem II – TVP Pr. I, luty-maj 1997

Pawłowicz Adam, Jankowski Jan, Grzelak Jarosław: Wieczór wyborczy – TVP Pr. I 21.09.1997

Przysiecki Krystian: Prawo pana prezesa – TVP Pr. I,3.11.1997

Przysiecki Krystian: Sprawca NN – TVP pr. I 3.03.1997

Stankiewicz Ewa, Siedlecki Grzegorz: Dywizja marketing – TVP Pr. II, czrwiec1997 – TVP Zespół Reporterów 06.1997

Tomczak Andrzej: Detektyw z garażem – TVP pr. I 24.09.1997; Telewizja Bydgoszcz 24.08

Tryniszewska Joanna, Pieciukiewicz Joanna Chora kategoria – TVP Pr. I, 8.09.1997

Żuławik Mirosław: cykl: Kradzież telefonów GSM TVP 20.04; NIK o podatkach TVP 3.01.1997; Skargi do PIW TAI 22.02.1997; Czetwertyńscy o ambasadzie USA TAI , 6.07 1997


Kategoria IV

artykuły/reportaże prasowe, audycje radiowe lub programy telewizyjne
o ważnych, aktualnych problemach lokalnych,
publikowane w rejonie zasięgu lokalnego periodyku, stacji radiowej lub telewizyjnej

PUBLIKACJE PRASOWE

Antczak Jacek: Trzy tysiące urazów – Słowo Polskie, 22.08.

Antczak Jacek: W ciągu godziny przekreślone życie – Słowo Polskie, 11.07.

Bartuś Alicja i Zbigniew: Miłosierdzie – Dziennik Polski, 20.08.

Bartuś Zbigniew: Co dalej, Bohaterko, co dalej? – Dziennik Polski, 26.09.

Bartuś Zbigniew: Cyrograf – Dziennik Polski, 9.05 .

Bartuś Zbigniew: Szatańskie miejsce – Dziennik Polski, 14.11.

Bartuś Zbigniew: W nędzy – Dziennik Polski, 12.09.

Bartuś Zbigniew: Wszystkie duchy patronki – Dziennik Polski, 31.10.

Borek Zbigniew: Jeden pasterz, jedna owczarnia – Gazeta Lubuska, 6-7.12.

Brzuszkiewicz Jacek: Pół na pół z kompotem wiśniowym – Gazeta Wyborcza, Lublin 16.05

Brzuszkiewicz Jacek: W raju, w Biłgoraju – Gazeta Wyborcza, Lublin 2.01.

Budrewicz Leszek: Flaga Europy – Wieczór Wrocławia 8.09.

Budrewicz Leszek: Kamyczek nadziei – Wieczór Wrocławia, 23.07.

Budrewicz Leszek: Nazwa kradziona czy wyśniona – Wieczór Wrocławia, 27.02 .

Budrewicz Leszek: Próbna po francusku – Wieczór Wrocławia, 10.03

Budrewicz Leszek: Przeciw zielonej karcie – Wieczór Wrocławia, 24.02 .

Budrewicz Leszek: Relacje z obchodów i zajść 11 listopada 1997 – Wrocław – Wieczór Wrocławia,12-13.11.

Budrewicz Leszek: Według oxfordzkich zasad – Wieczór Wrocławia, 6.06.

Budrewicz Leszek: Żółta łódź papieska – Wieczór Wrocławia, 2.06.

Gajdzińska Iwona Slumsy – Głos Wielkopolski, 14.11.1997

Głuchowski Piotr: Jeden Furkot wie – Gazeta Wyborcza, 14.02 .

Hejenkowski Jarosław vel Korecki Leszek: Halo, tu mówi złodziej – Ilustrowany Kurier Polski, 19.11.

Kurski Jarosław: Gdańsk odnaleziony – 1000 lat Gdańska – Gazeta Wyborcza, 1.05.

Molenda Adam Ciosy i donosy – Dziennik Polski, 12.12.1997

Molenda Adam: Kto ukradnie perłę wczasowisk – Dziennik Polski, 4.04.1997

Molenda Adam: Leśne boje – Dziennik Polski, 8.08.1997

Molenda Adam: Referendum podatkowe – Dziennik Polski, 29.10.1997

Molenda Adam: Żar na przystanku „Woodstock” – Dziennik Polski, 7.09.1997

Molenda Adam: Żywiecki epizod polskiego araba – Dziennik Polski, 13.06.1997

Staniszewski Mariusz: Makroprzekręt – Słowo Polskie 13.06.1007

Staniszewski Mariusz: Szklanozłota pułapka – Słowo Polskie, 16.06 .

Sznajder Marek Kosynierz w gminie – Słowo Polskie, 14.09.

Teuerle-Biel Dorota: cykl artykułów o miłoszyckiej zbrodni: Niedaleko od Alcatraz; Sprawcy wciąż nieznani; Komendant policji odchodzi; Zmowa milczenia; Podejrzany wciąż poszukiwany Wrocław Słowo Polskie, 01-11.

Wasztyl Bogdan: Igraszki z wałami – Dziennik Polski, 12.09.

Wasztyl Bogdan: Gry strategiczne – Dziennik Polski, 19.09.

Wasztyl Bogdan: Pamiętnik rozbitka – Dziennik Polski, 22.08.

Wasztyl Bogdan: Próżnie – Dziennik Polski, 5.09.

Wasztyl Bogdan: Stan klęski – Dziennik Polski, 18.08.

Wasztyl Bogdan: Szabrownicy i straceńcy – Dziennik Polski, 14.07

AUDYCJE RADIOWE

Borowik Czesława: cykl: Czas reportera Radio Lublin

Czarkowska Agnieszka: Kolejka na wschód Radio Białystok, 11.12.1997

Krysowata Jolanta: współpraca: Siwozad Jolanta, Osowicz Piotr:, Marek Anna: Zima zła czyli kompleks powodzianina Radio Wrocław, 18.11.1997

Chmielewski Robert: W Trestnie 730 Radio Wrocław, 5.11.1997

Marks Mariusz: Pilc już nie ma Radio Wrocław, 5.11.1997

Kaczkowska Anna: Na okrętkę Radio Lublin, 17.08; 27.08; 30.09.1997

Sawicka Małgorzata: Łzy sołtysa Radio Lublin, 10.12.1997

Lubecka Urszula: Drzwi a sprawa ludzka Polskie Radio Wrocław, 19.09.1997

Kowalski Jacek: Codziennie myślę o jutrze Radio Wrocław, 18.11.1997

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Karman Krzysztof: Z zachodu na wschód TVP Lublin, pr. I, październik

Lewicka – Rytter Krystyna: Panorama wsi TVP Bydgoszcz – co tydzień w 1997

Kategoria V

artykuły/reportaże prasowe, audycje radiowe lub programy telewizyjne
na temat ochrony środowiska

PUBLIKACJE PRASOWE

Bartuś Zbigniew: Ołtarz z widokiem na plagi – Dziennik Polski, 14.08.1997

Bednarz Iza: Stop! Przejście dla żab – Gazeta Wyborcza, 16.04.1997

Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra: Rtęć we włosach, wątrobie, nerkach – Rzeczpospolita, 30.06.1997

Forowicz Krystyna cykl: Czarny polski rynek freonu; Piętrzenie wody i problemów; Wielkie jeziora będą czyste; Dziesięć dni, które nie wstrząsnęły światem; Europa kupuje słońce; W zielonej sieci – Rzeczpospolita, 28.07.1997

Kaczorowski Andrzej: W. Gondolierzy z Krynicy – Słowo – Dziennik Katolicki, 14.01.1997

Mistewicz Eryk: cykl: o zagrożeniu ekologicznym Polski – Wprost, Zielona Księga nr 5/97; Zielonym do dołu nr 15/97; Z pustyni i z puszczy nr 2/97; Zielona i alternatywa 21.09.1997; Planeta samobójców 6.07.1997

Molenda Adam: Babiogórskie powiększenie – Dziennik Polski, 13.10.1997

Molenda Adam: Bez zera – Dziennik Polski, 16.05.1997

Molenda Adam: Bomby na drogach, bomby w magazynach – Dziennik Polski, 18.04.1997

Molenda Adam: Niedobrze panie Bobrze – Dziennik Polski, 18.02.1997

Molenda Adam: Traktat o szarym bracie – Dziennik Polski, 17.02.1997

Molenda Adam: Tysiąc akwenów Eldorado – Dziennik Polski, 22.08.1997

Molenda Adam: Woda kryminalna – Dziennik Polski, 17.01.1997

Molenda Adam: Z armat do chmur – Dziennik Polski, 17.10.1997

Prandota Mirosław: Biebrzański Park Narodowy – Sycyna, 23.11.1997

Samsel Wacław: Jeśli zginą nasze pszczoły, zginie człowiek – Zielony Sztandar, 22.06.1997

Staniszewski Maiusz: Zajęczy jęk – Słowo Polskie, 19/20.04.1997

Torański Błażej: Skowyt owiec, milczenie wilków – Express Bydgoski, 21/23.03.1997

Wajrak Adam: Bociany Wajraka – Gazeta Wyborcza, 24/25.10.1997

Wajrak Adam: Fantastyczny pleń – Gazeta Wyborcza, 19.09.1997

Wajrak Adam: Mądry Polak po szkodzie – Gazeta Wyborcza, 6.08.1997

Wajrak Adam: Nie ma już rudej – Gazeta Wyborcza, 26.11.1997

Zygmont Tomasz: Lasy do wzięcia – Las Polski, 15-28.02.1997

AUDYCJE RADIOWE

Borowik Czesława: Bolko z Hniszowa Radio Lublin, 31.12.1997

Borowik Czesława: cykl: Czas reportera Radio Lublin, 31.12.1997

Borowik Czesława: Konferencja na temat przyrody Radio Lublin, 06.1997

Czarkowska Agnieszka: Wysypisko Radio Białystok, 20.12.1997

Kaczkowska Anna: Puszcza Radio Lublin, 21.12.1997

Marks Mariusz: Strażnik lasu 11/1997; Pilc już nie ma 12/1997 Radio Wrocław

Michałowska Ewa: Enklawa Polskie Radio, pr. I 11.05.1997

Piotr:owski Tomasz: Rozważanie o świcie nad Narwią nagrane Polskie Radio, Pr. I 8.02.1997

Piróg Dariusz: Świńskie ślady Polskie Radio, pr. III 27.01.1997

Sawicka Małgorzata: Drzewa i ludzie Radio Lublin 5.11.1997; Polskie Radio, pr. III

Sawicka Małgorzata: O wyższości żółwia w lesie Polskie Radio Lublin, 20.07.1997; Polskie Radio pr. III

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Balcerzak Michał: Las Turnicki TVP, pr. I

Stankiewicz Ewa, Konopka Bartosz: Góra śmieci TVN, 10/1997

Grelowski Jacek: I co dalej TVP, pr. I 10.09.1997

Jaworowicz Elżbieta: Spalarnia w Osetnicy TVP, 22.10.1997

Jaworowicz Elżbieta: Azbest TVP, 11.02.1997Download:  Lista konkursowa SDP 1997-1998.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20

    Menu
  • Kontakt
  • Regulamin