Internowani dziennikarze

13 grudnia 1981 roku

lub w czasie stanu wojennegogłównie ze środowiska warszawskiegoAnderman Janusz - internowany i do 24 lipca 1982 więziony na warszawskiej Białołęce

Bartmiński Jerzy – Lublin - internowany na kilkanaście dni w grudniu 1981

Bartoszewski Władysław - 13 grudnia 1981 internowany – początkowo w areszcie na Białołęce, a następnie w ośrodku internowania w Jaworzu na poligonie drawskim. Z internowania zwolniono go 3 maja 1982.

Bartyzel Jacek - 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu i Kwidzynie, zwolniony 2 XII 1982

Beylin Marek - 13 grudnia 19 81 – 26 października 1982

Bieliński Konrad – 13 grudnia 1981 do 12 grudnia 1982

Bocheński Jacek - od 1981 do 1982

Bogucka Teresa - po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na okres kilkunastu dni, zwolniono ją po interwencji episkopatu i środowisk literackich

Boguta Grzegorz - internowano go na okres od 13 grudnia 1981 do 7 grudnia 1982.

Cywiński Jan - po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu aż do listopada 1983

Czaputowicz Jacek - internowany 13 grudnia 1981, przebywał w Białołęce i Strzebielinku, został zwolniony w listopadzie 1982

Czuma Benedykt - w stanie wojennym został internowany w Łęczycy i w Łowiczu od 13 grudnia 1981 do 8 lipca 1982.

Domański Piotr – internowany 13 grudnia 1981 do 24 lipca 1982

Dorn Ludwik - w stanie wojennym był ścigany listem gończym, ukrywał się przez półtora roku w Gdańsku i w Warszawie

Drawicz Andrzej – internowany w grudniu 1981 r.

Drzycimski Andrzej - w stanie wojennym internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 8 lipca 1982

Dworak Jan – po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany na okres do marca 1982

Dymarski Lech - w stanie wojennym został internowany na ponad 10 miesięcy

Dyner Jerzy - po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na ponad cztery miesiące

Gauden Grzegorz - po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres od 13 grudnia 1981 do 7 lipca 1982

Guzy Jarosław - w czasie stanu wojennego był przez rok internowany, przebywał w Białołęce, następnie w Darłówku

Holzer Jerzy - w czasie stanu wojennego był przez rok internowany, przebywał w Białołęce, następnie w Darłówku

Jankowska Janina - po wprowadzeniu stanu wojennego od lutego do sierpnia 1982 internowano ją w Olszynce Grochowskiej i Gołdapi, usunięto także z pracy w Polskim Radiu

Jastrun Tomasz 10 listopada 1982 do 22 grudnia 1982

Jedynak-Pietkiewicz Małgorzata - po wprowadzeniu stanu wojennego, jako działaczka „Solidarności” w TVP usunięta z pracy, a następnie internowana w Gołdapi

Karpiński Marek - 13 grudnia 1981 został internowany, zwolniono go 18 listopada 1982

Kijowski Andrzej Tadeusz - w sezonie 1981 dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Internowany w Jaworzu. Złożył rezygnację w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, w lutym 1982 r. po opuszczeniu Jaworza.

Kinaszewski Adam - po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany do ośrodka w Strzebielinku

Knap Zbigniew - 13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce

Komar Michał - internowany - 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1981

Końka Marek – RSW Prasa 13.12.81-3.06.82

Król Marek – internowany 13 grudnia 1981 do 16 lutego 1982

Kuczyński Waldemar - internowany 13 grudnia 1981 w Białołęce, a następnie w Jaworzu. Został zwolniony 12 lutego 1982 z powodu ciężkiej choroby córki

Kuroń Jacek - 13 grudnia 1981 zatrzymany w sopockim Grand Hotelu, internowany, a 2 września 1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju

Kuroń Maciej - po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został internowany w Białołęce i bezpośrednio po tym relegowany z uczelni

Lipski Jan Józef - po wprowadzeniu stanu wojennego udał się po południu 14 grudnia do Zakładów Mechanicznych Ursus, aby uczestniczyć w zorganizowanym tam strajku. Po jego spacyfikowaniu w tym samym dniu został zatrzymany i oskarżony o kierowanie protestem, a następnie tymczasowo aresztowany. Umieszczono go w szpitalu więziennym w związku z chorobą serca. 6 stycznia 1982 został przewieziony na rozprawę uczestników strajku. W związku z treścią orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 15 stycznia 1982 jego sprawę wyłączono do odrębnego postępowania i uchylono mu tymczasowe aresztowanie. Od 19 marca 1982 przebywał jednak pod nadzorem funkcjonariuszy SB w szpitalu w Aninie

Lityński Jan – internowany od 13 grudnia 1981 do 3 września 1982

Łojek Jerzy - w nocy 12/13 grudnia 1981 w chwili wprowadzenia stanu wojennego krótkotrwale aresztowany. W 1982 zmuszony został do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Łuczywo Helena - po wprowadzeniu stanu wojennego przez ponad rok pozostawała w ukryciu

Łuczywo Witold - po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego pozostawał w podziemiu, w latach 1982–1984 brał udział w wydawaniu „Tygodnika Mazowsze”. Ujawnił się w październiku 1984, po czym został na krótki czas aresztowany

Łukasiewicz Małgorzata - po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce została internowana (do 1982)

Macierewicz Antoni - po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 stanu wojennego wszedł w skład komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej. 16 grudnia 1981, po pacyfikacji tego protestu, został internowany (w tym czasie została internowana na kilka miesięcy także jego żona). Osadzono go najpierw w zakładzie karnym w Iławie, następnie w Kielcach-Piaskach, Rzeszowie-Załężu i Łupkowie

Małachowski Aleksander „Kultura” - w stanie wojennym został internowany na okres około roku, później był aresztowany pod zarzutem działalności konspiracyjnej.

Markuszewski Jerzy - w stanie wojennym został internowany

Matusiak Antoni – 14 grudnia 1981 do10 grudnia 1982

Mazowiecki Tadeusz, naczelny „Tygodnika Solidarność” - po wprowadzeniu stanu wojennego został 13 grudnia 1981 zatrzymany w sopockim Grand Hotelu, po czym internowano go w Strzebielinku

Merkel Jacek - w stanie wojennym internowano go na okres ponad roku

Michnik Adam – internowany 13 grudnia 1981 do 3 września 1982

Mroczyk Piotr - od 14 grudnia 1981 do 7 grudnia 1982 internowany w Białołęce i Darłówku

Onyszkiewicz Janusz - po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, zwolniono go 23 grudnia 1982

Pawlak Antoni - po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres od grudnia 1981 do lipca 1982

Pietkiewicz Antoni - w stanie wojennym został internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982. Ponownie aresztowano go w lipcu 1984, wkrótce zwolniono na mocy amnestii.

Przewłocki Janusz - internowany od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982

Rayzacher Maciej - po wprowadzeniu stanu wojennego internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 20 marca 1982

Romaszewska-Guzy Agnieszka - po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na pięć miesięcy.

Romaszewska Zofia - uniknęła internowania po ogłoszeniu stanu wojennego, działała w ukryciu. Razem z mężem zorganizowała konspiracyjne warszawskie Radio „Solidarność”.

Romaszewski Zbigniew - w stanie wojennym ukrywał się, będąc poszukiwanym.

Rosner Andrzej - internowany w stanie wojennym od 13 grudnia 1981 do kwietnia 1982

Ruszar Józef - internowany 13 grudnia 1981 do 31 grudnia1982

Skórzyński Jan - internowany 13 grudnia 1981 i osadzony w Białołęce, zwolniono go 31 grudnia 1981

Skórzyński Piotr – internowany 13 grudnia 1981 do 29kwietnia 1982

Starczewski Stefan - od 13 grudnia 1981 r. do sierpnia 1982 r. internowany w Białołęce.

Szczepański Piotr - po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemną „Solidarnością”, był zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB

Szczypiorski Andrzej - pisarz 13.12.81-19.04.82

Szwajcer Piotr - od 13 grudnia 1981 do 10 lipca 1982 internowany.

Szymanderski Jacek – 20 grudnia 1981 do 7grudnia 1982

Śledzińska-Katarasińska Iwona - internowana od 13 do 16 grudnia 1981

Śliwiński Krzysztof - 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982

Tylko Zbigniew – 8 maja 1982 do 6października 1982

Tyszka Andrzej - internowany od 13 grudnia do 22 grudnia 1981 w Białołęce, od 22 grudnia 1981 do 5 maja 1982 w Jaworzu, następnie otrzymał przepustkę, formalnie decyzję o internowaniu uchylono 13 lipca 1982.

Wierzbicki Piotr - od 13 grudnia 1981 do 10 lipca 1982 internowany w ośrodkach w Białołęce, Jaworzu i Darłówku

Wolicki Krzysztof – internowany 13 lipca 1982 do 9 października 1982

Woroszylski Wiktor - 13 grudnia 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku

Wóycicki Kazimierz - 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982

Wujec Henryk - od 13 grudnia 1981 do września 1982 internowany, następnie do 1984 i ponownie od czerwca do września 1986 więziony.

Wujec Ludwika - w stanie wojennym została internowana, zwolniono ją w marcu 1982.

Wyszkowski Krzysztof - Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany 13 grudnia 1981 w Grand Hotelu w Sopocie, następnie internowany w Strzebielinku, gdzie prowadził kilkudniową głodówkę protestacyjną. W sierpniu 1982 uciekł, pozostając w ukryciu

Załuski Piotr - 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, 2 VI 1982 zwolniony

Zambrowski Antoni – w stanie wojennym internowany w więzieniu w Białołęce

Zieliński Andrzej – internowany 13 lutego 1982 do 23 grudnia 1982

Zieliński Marek – internowany13 grudnia 1981do 1 grudnia 1982

Zimand Roman – internowany 13 grudnia 1981 do 29 IV 1982, objęty zakazem publikacji.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20