Konkurs 1993 r.


Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
2. Konkursu Nagrody SDP 1993


W kategorii I

artykuł/reportaż na temat aktualnych wydarzeń/problemów w kraju i na świecie


Nagroda

Maria Wienikowska, Gazeta Wyborcza

- za cykl reportaży wojennych z Bałkanów i ziem kurdyjskich, jego walory poznawcze i osobistą odwagę autorki.

Honorowe wyróżnienia

Anna Wielopolska, Rzeczpospolita;

Jarosław Kurski, Gazeta Wyborcza;

Barbara Olszewska, Polityka;

Hanna Hartwig, Odra;

Wojciech Jagielski, Gazeta Wyborcza;

Grażyna Lubińska, Gazeta Wyborcza


W kategorii II

artykuł/reportaż na temat aktualnych wydarzeń/problemów lokalnych, publikowany na łamach miejscowego pisma


Nagrody

Grzegorz Dudziński, Gazeta Warmii i Mazur

- za publikacje demaskujące nadużycia władzy lokalnej

Janusz Wojciech Kowalski, Nowe Echo Podlasia

- za reportaż w obronie bezsilnych

Honorowe wyróżnienia

Elżbieta Gutowska i Maria Sobczyk, Warszawska gazeta lokalna Olszynka;

Tomasz Wiśniewski, Kurier Poranny, Białystok.


W kategorii III

artykuł/reportaż w obronie praw obywatelskich i demokracji


Nagrody

Barbara Cholewa

- za jednoosobowe redagowanie i wydawanie pisma Co w Trawie Piszczy, służącego doskonałą informacją i pomocą młodzieży niepełnosprawnej

Michał Żurowski, Express Bydgoski

za podjęcie w publikacji trudnej sprawy odszkodowań za represje w Marynarce Wojennej z okresu stalinowskiego.

Honorowe wyróżnienia

Iza Bednarz, Gazeta Wyborcza;

Elżbieta Cichocka-Bójko, Gazeta Wyborcza, Barbara Sułek-Kowalska, Tygodnik Solidarność.


W kategorii IV

artykuł/reportaż napisany przez dziennikarza do lat 35


Nagrody

Michał Matys, Gazeta Wyborcza – za reportaże społeczne z regionu łódzkiego.

Honorowe wyróżnienia

Maciej Siembieda, Gazeta Opolska;

Mariusz Szczygieł, Gazeta Wyborcza;

Dariusz Wilczak, Cash;

Piotr Wróbel, A-Z, Gazeta Codzienna-Nowiny.


Lista konkursowa


Kategoria I

za artykuł/reportaż
na temat aktualnych wydarzeń/problemów w kraju i na świecie

Białek Bogdan, Bikont Anna: Chorowaliśmy a przyjęliście nas – Gazeta Wyborcza, 14.05.1995

Borek Elżbieta: Odkrywka – Dziennik Polski, 22.01.1993

Gasław Jan, Juzga Stanisław, Gawenda-Graf Józef: Aktualny felieton – IV Rzeczpospolita Polska Jaka Będzie, nr 1/46/93

Gawenda-Graf Józef, cykl: Brudna ziemia – IV Rzeczpospolita Polska Jaka Będzie, nr 1/46/93; 6/51/93; 9/54/93

Gawęda Józef: Memoriał! Do braci słowian!!! – IV Rzeczpospolita Polska Jaka Będzie, nr 1/46/93

Górecki Wojciech: Łódzka strefa dramatu – Życie Warszawy, 11.01.1993

Górecki Wojciech: Poruszyliście, podnieśliście kozacką duszę i co dalej? – Życie Warszawy, 28-29.08.1993

Górecki Wojciech: USR – United Staes of Russia – Res Publica Nowa, 11.11,1993

Hartwig Hanna: Teraz to jest sprawa honoru – Odra, październik 1993

Hugo-Bader Jacek: Pluton – Gazeta Wyborcza, 6.03.1993

Hugo-Bader Jacek: Księga powrotu z niewoli sowieckiej – Gazeta Wyborcza, 12.11.1993

Hugo-Bader Jacek: Więźniowie miłości – Gazeta Wyborcza, 24.06.1993

Hugo-Bader Jacek: Towarzysz Kałasznikow – Gazeta Wyborcza, 24.09.1993

Jagielski Wojciech: Reportaż z martwego miasta – Gazeta Wyborcza, 17.12.1993

Jagielski Wojciech: Przeklęci wybawcy – Gazeta Wyborcza, 17-18.07.1993

Jagielski Wojciech: Reportaż z martwego miasta – Gazeta Wyborcza, 22-23.05.1993

Konopka Marek: Galeria osobowości historii – Spotkania z Zabytkami, grudzień 1993

Kowalski Jan:usz: Przywitały mnie szczury... – Nowe Echo Podlasia, 04.12.1993

Kurylczyk Bogumił: W Bornem pod orłem – Gazeta Wyborcza, 18.11.1993

Lenartowicz Zbigniew: Serce renifera – Rzeczpospolita, 24-26.12.1993

Lubińska Grażyna: Cienie nie rzucają cienia – Tygodnik Powszechny, październik 1993

Lubińska Grażyna: Żeby Piotr i żeby Andrzej – Gazeta Wyborcza, 26.03.1993

Lubińska Grażyna: Jezus idzie szybko – Gazeta Wyborcza,09.04.1993

Lubińska Grażyna: Arka Schindlera – Gazeta Wyborcza, 12.02. 1993

Lubińska Grażyna: Król z piórkiem – Gazeta Wyborcza, 10-12.04. 1993

Olszewska Barbara: Wiedza w cenie – Polityka, 21.08.1993

Olszewska Barbara: Co żołnierz ma – Polityka, 04.12.1993

Olszewska Barbara: Od prezydenta do referenta – Polityka, nr 5/1993

Olszewska Barbara: Ostatni dzwonek – Polityka, 15.05.1993

Olszewska Barbara: Sprawni inaczej – Polityka, 20.03.1993

Olszewska Barbara: Sami swoi – Polityka, 07.08.1993

Olszewska Barbara: Ochotnicy w Domu Bożym – Polityka, 17.04.1993

Olszewska Barbara: Galopujące suchoty – Polityka, 11.12.1993

Ostałowska Lidia: Ucieczka w koniec świata – Gazeta Wyborcza, 10.12.1993

Pajewski Zbigniew: Nadleśniczy za 10 milionów – Przegląd Leśniczy, styczeń 1993

Pajewski Zbigniew: Leśniczy na zagrodzie – Przegląd Leśniczy, marzec 1993

Pajewski Zbigniew: Cicho będziesz, daleko nie pojedziesz – Przegląd Leśniczy, czerwiec 1993

Pawlak Beata: Chcę cię zabić, ale się boję – Gazeta Wyborcza, 22.10.1993

Pawlak Beata: Wolność i pokój – Gazeta Wyborcza, 01.09.1993

Pawlak Beata: Zanim tu będzie Szwajcaria – Gazeta Wyborcza, 26.09.1993

Pawluczuk Andrzej: Włodzimierz Kraina pusta, biała i otwarta – Polityka, 27.11.1993

Piekło Jan: Sarajewo – przywracanie nadziei? – Tygodnik Powszechny, 17.01.1993

Piekło Jan: W oczekiwaniu wybuchu – Tygodnik Powszechny, 23.05.1993

Piekło Jan: Agonia miasta – „Przekrój”, 31.01.1993

Prusiński Tadeusz: Nie głosować to zgrzeszyć – Gazeta Wyborcza – Gazeta Warmii i Mazur, 21.06.1993

Perusiński Tadeusz: 262. Konferencja Episkopatu – Gazeta Wyborcza – Gazeta Warmii i Mazur, 21.06.1993

Smoleński Paweł: Teraz Ursus – Gazeta Wyborcza, 25.05.1993

Sołtysik Andrzej: Żyć i umrzeć w Sarajewie – Polityka, 18.09.1993

Stanga Jan, Gajn Stanisław, Józef: Gawęda Aktualny felieton – IV Rzeczpospolita Polska Jaka Będzie, nr 9/54/93

Surowaniec Zdzisław: Szklanka wody przeciw AIDS – Tygodnik „FETA”, 10.11.1993

Surowaniec Zdzisław: Lew ostrzy pazury – Tygodnik „FETA”, 17.02.1993

Tocki Władysław: Dekalog – Tygodnik Łomżyński 05.12.1993

Twardochleb Bogdan: Łużyckie niepokoje – Kurier Szczeciński, 23.12.1993

Warpechowska Barbara: Osłonić Żory – Gazeta Wyborcza Katowice, 08.11.1993

Wielopolska Anna: Teraz to jest sprawa honoru – Rzeczpospolita, 14.07.1993

Wiernikowska Maria: Widziałam Krajinę wojny – Gazeta Wyborcza, 20-21.02.1993

Wiernikowska Maria: Kurdowie na uwięzi – Gazeta Wyborcza, 06.11.1993

Wiernikowska Maria: 35 zabitych dziennie – Gazeta Wyborcza, 08.10.1993

Wiernikowska Maria: Gej znaczy wesoły – Gazeta Wyborcza, 19-20.06.1993

Wiernikowska Maria: Muzułmanie won! – Gazeta Wyborcza, 11.06.1993

Wiśniewski Tomasz Podróże sekretarza Romaniuka – Kurier Poranny” 22-24.01.1993

Wójcik Iwona: Cztery strzały w Boksburgu – Polityka, 24.04.1993

Wójcik Iwona: Zabij Bura – Polityka, 22.05.1993

Wójcik Iwona: Pistolet P6101368 – Polityka, 30.10.1993


Kategoria II

artykuł/reportaż
na temat aktualnych wydarzeń/problemów lokalnych,
publikowany na łamach miejscowego pisma

Baran Adam F.: Bis Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Siarka, nr 53/93

Baran Adam F.: 110 lat słomkowej kamienicy– Siarka, nr 53/93

Baran Adam F.: Dziecko ma prawo! – Siarka, 47/93

Baran Adam F.: Pełniej o tarnobrzeskiej AK – Siarka, 44/93

Baran Adam F.: „Concordis” to znaczy z serca – Siarka, 44/93

Baran Adam F.: Ważne jest to, co robimy tu na miejscu – Siarka, 34/93

Chruściel Zbigniew, cykl: Jaka jest kondycja spółek komunalnych? – Gazeta Zawierciańska, 06.09.93

Chruściel Zbigniew: Jaka jest kondycja spółek komunalnych? – Gazeta Zawierciańska, 01.10.1993

Chruściel Zbigniew: Kondycja finansowa gminy Zawiercie (3 art.) – Gazeta Zawierciańska, 16.10;01.11; 16.11.1993

Chwedeńczuk Krystyna: Dlaczego zabiłeś? – Wieści Podwarszawskie, listopad 1993

Elmer Stanisław: „Gorlicka” w Lipinkach – Gazeta Gorlicka, wrzesień 1993

Elmer Stanisław: „Gorlicka” w Bieczu – w Małym Krakowie – Gazeta Gorlicka, sierpień 1993

Elmer Stanisław: Nowica – jak blisko jak daleko – Gazeta Gorlicka, wrzesień 1993

Galicki Lech: Rozmowy żebracze – Kościół nad Odrą i Bałtykiem, nr 3/93

Galicki Lech: Historia jednej miłości – Kościół nad Odrą i Bałtykiem, nr 23/93

Galicki Lech: Dziady – Kościół nad Odrą i Bałtykiem, nr 24/93

Galicki Lech: Opowieści dworcowe – Morze i Ziemia, 10.03.1993

Galicki Lech: Dom samotnych serc – Morze i Ziemia, nr 36/93

Galicki Lech: Zbieracze, zbieracze – Morze i Ziemia, nr 27/93

Galicki Lech: Serce na temblaku – Morze i Ziemia, nr 27/93

Gaweł Bogusława: Przednówek zaczął się już w listopadzie – Gazeta Lubuska, 05.01.1993

Gaweł Bogusława: Gazu nie powinno zabraknąć – Gazeta Lubuska, 06.01.1993

Gaweł Bogusława: Gorzała na zapisy? – Gazeta Lubuska, 08.01.1993

Gaweł Bogusława: Hultajskie danie na karnawał – Gazeta Lubuska,

Gaweł Bogusława: Świń nie brakuje, mięso drożeje – Gazeta Lubuska, 11.01.1993

Gaweł Bogusława: Gazu nie da się przenieść w czapce – Gazeta Lubuska, 12.01.1993

Gaweł Bogusława: Po uszy w śmieciach – Gazeta Lubuska, 21.01.1993

Gaweł Bogusława: Tuczniki „dzwonią zębami” o koryta – Gazeta Lubuska, 28.01.1993

Gaweł Bogusława: Ziemniaki drogie jak jabłka – Gazeta Lubuska, 05.02.1993

Gaweł Bogusława: Kredyty „kluczem” do mieszkań? – Gazeta Lubuska, 6-7.02.1993

Gaweł Bogusława: Eksmisja socjalistycznych nadziei – Gazeta Lubuska, 12.02.93

Gaweł Bogusława: Donos z piwnicy – Gazeta Lubuska, 16.02.1993

Gaweł Bogusława: Ropa „tryska” w Kosarzynie– Gazeta Lubuska, 20-21. 02.1993

Gaweł Bogusława: Spętani telefonicznym kablem – Gazeta Lubuska, 24.02.1993

Gaweł Bogusława: Jabłka na huśtawce – Gazeta Lubuska, 05.03.1993

Gaweł Bogusława: Zboże sypie niczym w żniwa – Gazeta Lubuska, 12.03.1993

Gaweł Bogusława: Zaskakujący smak przednówka – Gazeta Lubuska, 29.03.1993

Gaweł Bogusława: Urok umarzanych kredytów! – Gazeta Lubuska, 3-4.03.1993

Gaweł Bogusława: Jaja rosną.... w cenę – Gazeta Lubuska, 08.04.1993

Gaweł Bogusława: Piaski już mamy, pustynia lubuska powstanie sama! – Gazeta Lubuska, 12.05.1993

Gaweł Bogusława: Ziemniakiem w rynek – Gazeta Lubuska, 17.05.1993

Gaweł Bogusława: Toksyczny spadek czai się w lesie – Gazeta Lubuska, 25.05.1993

Gaweł Bogusława: Truskawkowe (nie) szczęście – Gazeta Lubuska, 08.06.1993

Gaweł Bogusława: Odra pełna coli – Gazeta Lubuska, 12.06.93

Gaweł Bogusława: Stonka i ...skrzypionka pustoszą pola! – Gazeta Lubuska, 16.06.1993

Gaweł Bogusława: Atak na „trzeci rynek”! – Gazeta Lubuska, 17.06.1993

Gaweł Bogusława: Pułapka zastawiona na „krwiopijców”? – Gazeta Lubuska, 22.06.1993

Gaweł Bogusława: To ja jestem tym krwiopijcą... – Gazeta Lubuska, 23.06.1993

Gaweł Bogusława: Masło trącące...likwidacją – Gazeta Lubuska, 26.06.1993

Gaweł Bogusława: Francuski przepis na świnie – Gazeta Lubuska, 05.07.1993

Gaweł Bogusława: Wiśnie w ... malinach – Gazeta Lubuska, 08.07.1993

Gaweł Bogusława: Chudy rok w tłustej branży – Gazeta Lubuska, 12.07.1993

Gaweł Bogusława: Świnie drożeją niespodzianie – Gazeta Lubuska, 14.07.1993

Gaweł Bogusława: Ceny „pilnują się” same – Gazeta Lubuska, 23.07.1993

Gaweł Bogusława: Maluchy karane butami? – Gazeta Lubuska, 29.07.1993

Gaweł Bogusława: Uda wolimy zagraniczne – Gazeta Lubuska, 30.07.1993

Gaweł Bogusława: Syberia doda gazu – Gazeta Lubuska, 02.08.1993

Gaweł Bogusława: Załatwimy ich wagami! – Gazeta Lubuska, 24.08.1993

Gaweł Bogusława: Kokosy na jajkach – Gazeta Lubuska, 25.08.1993

Gaweł Bogusława: Kwity zamiast pieniędzy! – Gazeta Lubuska, 27.08.1993

Gaweł Bogusława: Polskie jelenie na zachodnich stołach – Gazeta Lubuska, 02.09.1993

Gaweł Bogusława: Cena ością w gardle – Gazeta Lubuska, 08.09.1993

Gaweł Bogusława: Kupione przez szefów – Gazeta Lubuska, 09.09.1993

Gaweł Bogusława: Fabryka za darmo? – Gazeta Lubuska, 10.09.1993

Gaweł Bogusława: Prywatyzacja „Novity” – Gazeta Lubuska, 11.09.1993

Gaweł Bogusława: Bułki na stole – pieniądze w lesie – Gazeta Lubuska, 14.09.1993

Gaweł Bogusława: Zapowiedziana podwyżka – zawieszona – Gazeta Lubuska, 20.09.1993

Gaweł Bogusława: Grzyby zatruły Winobranie – Gazeta Lubuska, 21.09.1993

Gaweł Bogusława: Mały ogień duży dym – Gazeta Lubuska, 22.09.1993

Gaweł Bogusława: Drogi węgiel jeszcze droższy – Gazeta Lubuska, 29.09.1993

Gaweł Bogusława: Niech diabli wezmą ten urodzaj! – Gazeta Lubuska,12.10.1993

Gaweł Bogusława: Czekać i dokładać! – Gazeta Lubuska, 13.10.1993

Gaweł Bogusława: Kto depcze „kiełkujące pieniądze”? – Gazeta Lubuska, 18.10.1993

Gaweł Bogusława: Siedzą w długach po uszy – Gazeta Lubuska, 20.10.1993

Gaweł Bogusława: Miliony „wyjmowane” z butów! – Gazeta Lubuska, 25.10.1993

Gaweł Bogusława: Można jeździć po gorzale! – Gazeta Lubuska, 28.10.1993

Gaweł Bogusława: Pamięć „nie mieści się” w kieszeniach! – Gazeta Lubuska, 29.10.1993

Gaweł Bogusława: Zapaść pod workami z cukrem – Gazeta Lubuska, 04.11.1993

Gaweł Bogusława: Karawana zawiedzionych nadziei – Gazeta Lubuska, 08.11.1993

Gaweł Bogusława: Schabowy tylko w niedzielę? – Gazeta Lubuska, 10.11.1993

Gaweł Bogusława: Krowy przetrzebione – klient wydojony – Gazeta Lubuska, 18.11.1993

Gaweł Bogusława: Podwyżki i...nazwiska na ścianach! – Gazeta Lubuska, 19.11.1993

Gaweł Bogusława: Świński rekord – Gazeta Lubuska, 22.11.1993

Gaweł Bogusława: Stolica „zjadła” lubuskie mięso – Gazeta Lubuska, 23.11.1993

Gaweł Bogusława: Pomór afrykański z ...niemieckiej konserwy! – Gazeta Lubuska, 24.11.1993

Gaweł Bogusława: Rezerwy zostaną rzucone! – Gazeta Lubuska, 25.11.1993

Gaweł Bogusława: Zbuntowani mieli rację? – Gazeta Lubuska, 27.11.1993

Gaweł Bogusława: Handlujemy jak...Cyganie! – Gazeta Lubuska, 29.11.1993

Gaweł Bogusława: Bolszewizm w czterech ścianach – Gazeta Lubuska, 02.12.1993

Gaweł Bogusława: Sprawdzian na hakach – Gazeta Lubuska, 06.12.1993

Gaweł Bogusława: Zbuntowani mają szansę – Gazeta Lubuska, 13.12.1993

Gaweł Bogusława: Dług na całe życie – Gazeta Lubuska, 07.12.1993

Gaweł Bogusława: Szalona noc czterdziestolatków – Gazeta Lubuska, 14.12.1993

Gołda Jan:usz: Tam, gdzie kończy się świat – Gazeta Wyborcza – Rzeszów, 23.12.1993

Gołda Jan:usz: Nie płacz, moja kochana – Gazeta Wyborcza – Rzeszów, 02.10.1993

Gryczmańska Hanna: Radni z „wesołego miasteczka” – Gazeta Opolska, 11-17.03.1993

Gryczmańska Hanna: Lokatorzy kukułczego gniazda – Gazeta Opolska, 12-18.08.1993

Gryczmańska Hanna: Człowiek zza muru – Gazeta Opolska, 23-26.12.1993

Gryczmańska Hanna: Jajo na granicy – Gazeta Opolska, 08-14.04.1993

Gryczmańska Hanna: Sądny dzień tucznika 18-24.02.1993 – Gazeta Opolska,

Gryczmańska Hanna: Pasja mrówcza – Gazeta Opolska, 2-8.09.1993

Gryczmańska Hanna: (Anna Brzeska): Beczenie owiec – Gazeta Opolska, 24.09 6.10.1993

Gutowska Elżbieta: Pragę mą widzę ogromną – Olszynka, 26.08.1993

Gutowska Elżbieta: „Jarocin na „Orle” – Olszynka, 16.09.1993

Gutowska Elżbieta: Dwieście metrów od Paryża – Olszynka, 11.11.1993

Gutowska Elżbieta: Telefon moja miłość – Olszynka, 02.09.1993

Gutowska Elżbieta: Ściana płaczu – Olszynka, 03.06.1993

Gutowska Elżbieta: Dziewczyny stamtąd – Olszynka, 24.06.1993

Ja:kowska Dorota: Pustelnik, chodź no tu – Gazeta Opolska, 8-14.07.1993

Jankowska Dorota: Pierwszy i ostateczny – Gazeta Opolska, 14-18.09.1993

Jankowska Dorota: Robak w chrzanie – Gazeta Opolska, 10-16.06.1993

Jankowska Dorota: Wodzirej – Gazeta Opolska, 22-28.04.1993

Jankowska Dorota: Enklawa – Gazeta Opolska, 10-16.06.1993

Jankowska Dorota: Życie w Nędzy – Gazeta Opolska, 13-19.05.1993

Januś Dariusz: Świński porządek w Kobierzynie – TEMIda, 25.03.1993

Januś Dariusz: Nadal świński porządek – TEMIda,

Januś Dariusz: Na samym szczycie góry – TEMIda,

Januś Dariusz: „Pająk” (I) – TEMIda, 13.05.1993

Januś Dariusz: „Pająk”(II) – TEMIda, 27.05.1993

Januś Dariusz: To ich kukułcze gniazdo – TEMIda, 28.01

Kalski Włodzimierz: Ziemia odzyskana – Konkrety nr 39/93

Kaszper Kazimierz: Młodzi wiedzą swoje – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr1/93

Kaszper Kazimierz: Kim są, czego pragną – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 10/93

Kaszper Kazimierz: Nadzieje i niepokoje – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 11/93

Kaszper Kazimierz: Współpraca kuśtykająca – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 13/93

Kaszper Kazimierz: Kultura podzielona – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 11/93

Kaszper Kazimierz: Mit ziemi-mit ojczyzny – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 14/93

Kaszper Kazimierz: Wieś na granicy – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 24/93

Kaszper Kazimierz: Polacy i Czesi – Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 38/93

Kowalski Janusz: Wojciech:: Pogoniony z „Pogoni” – Nowe Echo Podlasia nr 37/93

Kowalski Janusz: Wojciech:: Gdyby nie remiza – Nowe Echo Podlasia, nr 20/93

Lentowicz Zbigniew: Rozmowy po odprawieniu kadiszu – Rzeczpospolita, 21.04.1993

Lubińska Grażyna: Słowa przeciw słowom – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 21.08.1993

Lubińska Grażyna: Słowa przeciw słowom II – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 28.08.1993

Lubińska Grażyna: Elektorat z teczki – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 20.09.1993

Lubińska Grażyna: Tatuńciu nie bij – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 01.09.1993

Lubińska Grażyna: Gruzem w brzuch – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 19.10.1993

Lubińska Grażyna: Spalony w Krakowie – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 08.09.1993

Lubińska Grażyna: Ksiądz, dziewczyna i starucha – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 27.11.1993

Lubińska Grażyna: Co w grobie chrobocze – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 20.11.1993

Lubińska Grażyna: W mieście G. jak Golgota – Gazeta Wyborcza w Krakowie, 06.11.1993

Madej Teresa: Prawo i obyczaje – Kronika Beskidzka, 25.11.1993

Nicpoń Henryk: Nowenna za Sołtysa – Dziennik Polski, 10.12.1993

Nicpoń Henryk: Ruski krzyż – Dziennik Polski, 12.12.1993

Piasecki Andrzej: Niezdrowa sytuacja – Echo Turku, 29.08.1993

Prusiński Tadeusz: Do Kuc przypisani – Gazeta Warmii i Mazur, 13.04.1993

Prusiński Tadeusz: Szwaczki na bruku – Gazeta Warmii i Mazur, 19.04.1993

Siembieda Maciej Wyręczyć Pana Boga – Gazeta Opolska, 11.02.1993

Sobczyk Maria: Jacy jesteśmy – Olszynka, 29.07.1993

Sobczyk Maria: Miłość bez pieniędzy – Olszynka, 11.03.1993

Stradomski Wiesław: O tym owym i pasażach – Ratusz, nr 3/93

Stradomski Wiesław: O ratuszach, przemijaniu i pamięci – Ratusz, nr 5/93

Stradomski Wiesław: Syrena a sprawa polska – Ratusz, nr 6/93

Stradomski Wiesław: Trzy epoki – Ratusz, nr 7/93

Stradomski Wiesław: Majowe refleksje – Ratusz, nr 8/93

Stradomski Wiesław: Kultura niejedno ma imię – Ratusz, nr 10/93

Stradomski Wiesław: Lokatorzy domu pod królami – Ratusz, nr 15-16/93

Stradomski Wiesław: Nazewniczy kołowrotek – Ratusz, nr 17/93

Stradomski Wiesław: Klasyka na murach stolicy – Ratusz, nr 20/93

Tańska Anna: Niesłyszący są wśród nas – Tygodnik Ziemi Sandomierskiej, 13.10.1993

Tocka Maria: Żywi i martwi – Kontakty, nr 29/93

Tocka Maria: Stróż odchodzi ostatni – Kontakty, nr 10/93

Tocki Władysław: Miłosierdzie – Kontakty, 12.12.1993

Twardochleb Bogdan: Szkoła z maturą EWG – Kurier Szczeciński

Twardochleb Bogdan: Dramat w dolinie Regi – Kurier Szczeciński

Wielopolska Anna: Psy Kleszczele zjadły – Rzeczpospolita, 14.12.1993

Wielopolska Anna: Miało być pięknie – Rzeczpospolita, 18.11.1993

Wielopolska Anna: Kultura pod narkozą – Rzeczpospolita, 15.11.1993

Wiśniewski Tomasz: Dzieci gorszego Boga – Kurier Poranny, 26-28.02.1993

Wiśniewski Tomasz: Requiem bez uroku – Kurier Poranny, 9-13.06.1993

Workowska Jola: Cudu za piecem nie będzie – Gazeta Krakowska, 03.02.1993

Workowska Jola: Podwójne życie inwalidy – Gazeta Krakowska, 17.02.1993

Workowska Jola: Są pieniądze – nie ma pomysłu – Gazeta Krakowska, 06.01.1993

Wysłouch Juliusz: Brak tylko Misia Jogi – Na Szlaku, nr 2/93

Wysłouch Juliusz: Ktoś jednak tu przesadził – Na Szlaku, nr 2/93

Wysłouch Juliusz: Już miałem nie pisać – Na Szlaku, nr 7-8/93

Wysłouch Juliusz: Nadgorliwość – Na Szlaku, nr 10/93

Zbrożek Konrad: Wołanie na wodzie – Gazeta Giżycka, 20.08.1993

Zbrożek Konrad: Przecież drzewa nie wybuchają – Gazeta Giżycka, 02.04.1993

Zbrożek Konrad: Dwie strony jednej Izby – Gazeta Giżycka, 23.07.1993

Zbrożek Konrad: Wycieczka z dreszczykiem – Gazeta Giżycka, 04.06.1993

Zbrożek Konrad: Ciepło w garści – Gazeta Giżycka, 12.11.1993

Zbrożek Konrad: Droga na wysokim poziomie – Gazeta Giżycka, 11.06.1993


Kategoria III

artykuł/reportaż
w obronie praw obywatelskich i demokracji

Baran Augustyn: Niewiele jest czasu – Czas Kultury nr 3-4/97

Borek Elżbieta: Ścieżki adopcji – Dziennik Polski 30.06.1993

Borek Elżbieta: Grube nici mecenasa – Dziennik Polski 02.07.1993

Borkowski Robert: 2500 lat greckiego cudu – OPCJE XII/93

Branach Zbigniew: Prokurator Gurgol: Stało się nieszczęście – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Butelka w plecaku – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Litr na głowę – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Kim jest „Biały”? – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Nie mordujcie naszych kapłanów! – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Ksiądz Brandys: nie, nie mogę w to uwierzyć – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Barman i kelnerka „zeznają” w TV – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew:: Zobaczy pan, będą akcenty alkoholowe – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: W braniewskich katakumbach – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew:: Tak, to ciało ks. Zycha – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Reanimacja nieboszczyka – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Tak wiele łez – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Zagadkowa butelka – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Kłamstwa ulubieńca Kiszczaka – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Ostatni różaniec – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Mamo, Staszek mnie zastąpi... – Nowości VI-XII/93

Branach Zbigniew: Kontrrewolucyjna organizacja – Nowości VI-XII/93

Cichocka-Bójko Elżbieta Jadwiga: Te 40 minut – Gazeta Wyborcza, 18-19.09.1993

Gaczoł Andrzej: Pragnie być podeptana – Spotkania z Zabytkami 10/93

Gawęda Józef: Rzecznik praw obywatelskich – IV Rzeczpospolita-Polska jaka Będzie nr 6/51/93

Gawęda Józef: Telewizja Katowice w Katowicach – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie nr 9/54/93

Gawęda Józef: Wiadomości z obozu wroga – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie nr 9/54/93

Gawęda Józef: Wiadomości z obozu zdrajcy – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie nr 9/54/93

Gawęda Józef: Niemcy w Polsce stracą swoje majątki – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie nr 1/46/93

Gawęda Józef: Autonomiczne regiony to polskie samobójstwo – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie nr 1/46/93

Górski Krzysztof: Taczki dla Chrystusa – Gazeta Polska, 23.09.1993

Gryniewicz Józef: Normalna Polska dopiero po śmierci Wałęsy – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie, 9/54/93

Gutowska Elżbiea: Spotkanie – Olszynka, 23.09.1993

Jakucki Piotr: Pułkownik Cimoszewicz – Gazeta Polska, 0.11.1993

Kosma Franciszek: Gmina wyznaniowa żydowska – Nowa Trybuna Opolska, 2-3.10.1993

Kosma Franciszek: Świat się zmienia: czy na lepsze? – Nowa Trybuna Opolska, 11-12.09.1993

Kosma Franciszek: Babtyści – Nowa Trybuna Opolska, 14-15.08.1993

Kosma Franciszek: Kościół Polskokatolicki – Nowa Trybuna Opolska, 10-11.07.1993

Kosma Franciszek: Związek wyznaniowy Świadków Jehowy – Nowa Trybuna Opolska, 24-25.07.1993

Kosma Franciszek: Mariawici – Nowa Trybuna Opolska, 31.07.1993

Kowalski Wojciech Janusz: Postawię wam piwo – Nowe Echo Podlasia, 27.02.1993

Kowalski Wojciech Janusz: Transakcja roku! – Nowe Echo Podlasia, 20.02.1993

Lipiński Piotr: Jan bez teki – Gazeta Wyborcza, 27.10.1993

Madej Teresa: W kotka i myszkę – Kronika Beskidzka, 10.11.1993

Madej Teresa: Działał w dobrej wierze – Kronika Beskidzka, 16.12.1993

Najsztub Piotr: Polityk z „żelaza” – Gazeta Wyborcza, 28-29.08.1993

Olczyk Eliza: Kobieta łagodzi obyczaje – Rzeczpospolita, 17.05.1993

Sobczyk Maria: Trzy dni z pamiętnika buiness women – Olszynka, 28.10.1993

Sobczyk Maria: Trójkąt bermudzkiKamionkowska, Gocławska, Rybna – Olszynka, 01.07.1993

Sobczyk Maria: W obawie przed dintojrą? – Olszynka, 28.10.1993

Sułek-Kowalska Barbara: Polskie losy – Tygodnik Solidarność nr 14 (237)

Wielopolska Anna: Opolszczyzna – jedno prawo – Rzeczpospolita, 17.03.1993

Wilczak Dariusz: Ostatnie tango w Chmielniku – CASH, 24.09.1993


Kategoria IV

artykuł/reportaż
napisany przez dziennikarza do lat 35

Bednarz Iza: SOS dla serca – Gazeta Wyborcza – Gazeta Lokalna – Kielce, 21-22.08.1993

Czaczkowska Ewa K.: ... i zasmażka – Rzeczpospolita, 5-6.08.1993

Czaczkowska Ewa K.: Powrót do domu – Rzeczpospolita, 30.03.1993

Czaczkowska Ewa K.: Powrót Goździka – Rzeczpospolita, 13.07.1993

Czaczkowska Ewa K.: Litwo, gdzie jesteś – Rzeczpospolita, 10.09.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Nie zmienia się tylko podłoga – Rzeczpospolita, 22.02.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Pantofelek dla Kopciuszka – Rzeczpospolita, 08.05.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Dosiego Roku dla całej Polski, a tymczasem dla nas – Rzeczpospolita, 04.01.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Byłem kiedyś orłem – Rzeczpospolita, 16.02.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Sala do klaskania – Rzeczpospolita, 27.12.1993

Fandrejewska-Tomczyk: Bez grzechu był tylko Chrystus – Rzeczpospolita, 15.03.1993

Górecki Wojciech: Nie będzie Barbórki – Życie Warszawy, 22.06.1993

Grochowska Magdalena: Jeżeli jesteś, bądź przeklęty – Życie Warszawy, 30.03.1994

Habura Miłosz, Wierciński Piotr: Partie dzieciom – Gazeta Wyborcza, 08.06.1993

Kittel Bertold: Polana pod nadzorem – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 07.04.1994

Kittel Bertold: Bezkarni trzymają siekiery – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 31.05.1994

Krasnowsk Violetta: Stan zagrożenia – Polityka, 13.02.1993

Lenartowicz Zbigniew: Podróż do Sobiboru – Rzeczpospolita, 20.10.1993

Najsztub Piotr: Wyspa skarbów – Gazeta Wyborcza, 04.06.1993

Olczyk Eliza: Starszy pan na plaży – Rzeczpospolita, 24-26.12.1993

Olczyk Eliza: Dziesięć grzechów polityków – Rzeczpospolita, 09.03.1993

Pawłowski Roman: Życie w starych dekoracjach – Kurier Poranny,01.05.1993

Pawłowski Roman: Don Kichot z Kleosina – Kurier Poranny, 30.07.1993

Piątkowska Monika: Nadpalone życie – Tygodnik Powszechny, 12.09.1993

Piątkowska Monika: Zobaczyć Prezydenta! – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 17.05.1993

Piątkowska Monika: Tysiąc rozbitych lusterek – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 04.05.1993

Piątkowska Monika: Tamci ludzie i pomnik – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 26.04.1993

Siembieda Maciej: Wytwórnia bohaterów – Gazeta Opolska, 05.08.1993

Sypniewska Kamila, Wosion Małgorzata, Zaucha Andrzej M.: Chrystus wróci w glanach – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 9-10.01.1993

Spniewska Kamila: Skini na emeryturze – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 9-10.01.1993

Spniewska Kamila: Znaczone kartoteki – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 6-7.03.1993

Spniewska Kamila: Czarne włosy i górale – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 22.05.1993

Syrek Tomasz: Dlaczego? Nie wiem... – Kurier Podkarpacki, 15.11.1993

Syrek Tomasz: Radio Gu-Gu – Kurier Podkarpacki, 24.07.1993

Szczygieł Mariusz: Przez zęby – Gazeta Wyborcza, 22.02.1993

Szczygieł Mariusz: Gorączka – Gazeta Wyborcza, 28.04.1993

Tańska Anna: Wakacyjna miłość – Tygodnik Ziemi sandomierskiej FETA, 22.09.1993

Tańska Anna: 1:359 – Tygodnik Ziemi sandomierskiej FETA, 24.11.1993

Tańska Anna: Świat w oczach dziecka – Tygodnik Ziemi sandomierskiej FETA, 01.12.1993

Tochman Wojciech: Zginął mi człowiek – Gazeta Wyborcza, 18-19.12.1993

Torański Błażej: Nieudany powrót trybuna – Życie Warszawy, 04.10.1993

Torański Blażej: Świętokradcy – Polityka, 04.1993

Waszkielewicz Bernadeta: Twarze Auschwitz – Rzeczpospolita, 25.03.1993

Waszkielewicz Bernadeta: Uwierz we mnie – Rzeczpospolita, 02.12.1993

Waszkielewicz Bernadeta: Taczki zawsze miej przy sobie – Rzeczpospolita, 06.08.1993

Wilczak Dariusz: Biesy grasują w Bieszczadach – CASH, 20.08.1993

Wilczak Dariusz: Złota rura na dzikich działkach – CASH, 23.07.1993

Wójcik Lidia: Belweder w kołchozie – Gazeta Wyborcza, 20.03.1993

Wójcik Lidia: Szczęśliwy, kto ma – Tygodnik Solidarność, 12.02.1993

Zasada Stanisław: Miasto dwóch biskupów – Przewodnik Katolicki, 14.11.1993

Zaucha Andrzej M.: Kareta – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 24.11.1993

Zaucha Andrzej M.: Wojenka w dżungli – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 21.07.1993

Zaucha Andrzej M.: Na początku było słowo – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 10.09.1993

Zaucha Andrzej M.: Komu pomnik, komu krzyż – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 13.11.1993

Zaucha Andrzej M.: Pod prysznicem u Spielberga – Gazeta Wyborcza-Gazeta w Krakowie, 20-21.03.1993

Żurawski Michał: I nie wódź ich na pokuszenie... – Express Bydgoski, 30.04.1993


Kategoria I/II

Kaszper Kazimierz: Mamy czego nie chcieliśmy – Głos Ziemi Cieszyńskiej, 08.01.1993

Kowalski Jan:usz Wojciech:: Ostatnia z rudery – Nowe Echo Podlasia, 08.01.1993

Stanik Stanisław: W Piekle i Niebie nie tracą nadziei – Słowo-Dziennik Katolicki, 22-24.10.1993


Kategoria I/III

Gajan Stanisław: „Niemieckie powstanie” na Śląsku przeciwko Polsce – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 6/51/93

Gasław Jarosław: Druga targowica – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 6/51/93

Gawęda Józef: Realizm to sprawiedliwy system społeczno-polityczny – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 1/46/93

Gawęda Józef: Polacy – obudźcie się! – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 1/46/93

Gawęda Józef: Kościół współczesny – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 6/51/93

Gawęda Józef: Obalić fałszywych bogów chrześcijańskich – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 6/51/93

Gawęda Józef: Polska musi mieć bombę atomową – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 9/54/93

Gawęda Józef: Wyrzucić z Polski zachodnich doradców – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 9/54/93

Gawęda Józef: Polskie nieszczęście – Wałęsa – IV Rzeczpospolita, Polska Jaka Będzie, nr 9/54/93

Jacewicz Tadeusz: Ochlapani błotkiem – Tygodnik Gospodarczy, 11.02.1993

Jacewicz Tadeusz: Bez kompleksów – Tygodnik Gospodarczy, 04.03.1993

Jacewicz Tadeusz: Nadprodukcja zdrowych gardeł – Tygodnik Gospodarczy, 18.03.1993

Jacewicz Tadeusz: Teatr polityki – Tygodnik Gospodarczy, 08-15.04.1993

Jacewicz Tadeusz: Luz – Tygodnik Gospodarczy, 29.041993

Jacewicz Tadeusz: Majowe – Tygodnik Gospodarczy, 13.05.1993

Jacewicz Tadeusz: Będzie kolorowo – Tygodnik Gospodarczy, 20.05.1993

Jacewicz Tadeusz: Dobre decyzje – Tygodnik Gospodarczy, 10.06.1993

Jacewicz Tadeusz: Doping – Tygodnik Gospodarczy, 17.06.1993

Jacewicz Tadeusz: Wszyscy czyli nikt – Tygodnik Gospodarczy, 08.07.1993

Jacewicz Tadeusz:: Żołądki i głowy – Tygodnik Gospodarczy, 29.07.1993

Jacewicz Tadeusz: Bez skarpetek – Tygodnik Gospodarczy, 22.07.1993

Jacewicz Tadeusz: Do tyłu naprzód – Tygodnik Gospodarczy, 15.07.1993

Jacewicz Tadeusz:: Naiwność pierwszej miłości – Tygodnik Gospodarczy, 05.08.1993

Jacewicz Tadeusz: Czysta polityka – Tygodnik Gospodarczy, 12.08.1993

Jacewicz Tadeusz: Tandeta – Tygodnik Gospodarczy, 16.09.1993

Jacewicz Tadeusz: Współczucie – Tygodnik Gospodarczy, 23.09.1993

Jacewicz Tadeusz: Cienka kreska – Tygodnik Gospodarczy, 07.10.1993

Jacewicz Tadeusz: Ołowianki – Tygodnik Gospodarczy, 21.10.1993

Jacewicz Tadeusz: Idzie zima – Tygodnik Gospodarczy, 04.11.1993

Jacewicz Tadeusz: To samo inaczej – Tygodnik Gospodarczy, 18.11.1993

Jacewicz Tadeusz: Rozczarowanie – Tygodnik Gospodarczy, 25.11.1993

Jacewicz Tadeusz: Transmisja – Tygodnik Gospodarczy, 09.12.1993

Jacewicz Tadeusz: Pozytywni – Tygodnik Gospodarczy, 16.12.1993

Jacewicz Tadeusz: Ekrany prawdy– Tygodnik Gospodarczy, 23-30.12.1993

Jurga Stanisław: Aborcja zbrodnią XX wieku – IV Rzeczpospolita – Polska Jaka Będzie, nr 6/51/93

Olczyk Eliza: Adam i Ewa w Polsce – Rzeczpospolita, 25.05.1993

Stanga Jan: Konfident tysiąclecia – Wałęsa – IV Rzeczpospolita-Polska Jaka Będzie, nr 9/54/93

Tomczyk Paweł: Społeczeństwo utraciło zaufanie rządu – Wałęsa – ODRA nr 11/93


Kategoria I/IV

Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Powrót do przeszłości, cz.1 – Tygodnik Powszechny, 30.05.1993

Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Powrót do przyszłości, cz.2 – Tygodnik Powszechny, 06.06.1993

Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Rozwój? Nie! Wybuch? Tak! – Tygodnik Powszechny, 20.06.1993

Biedrzycka Anna: Cudem urodzony – Przegląd Tygodniowy, 25.07.1993

Biedrzycka Anna: Dzieła w podróży – Tygodnik Solidarność, 14.06.1993

Biedrzycka Anna: Gazety małych ojczyzn – Tygodnik Solidarność, 30.07.1993

Biedrzycka Anna: Historia pewnej kolekcji – Tygodnik Solidarność, 08.10.1993

Biedrzycka Anna: Państwowe zbiory pod młotek – Tygodnik Solidarność, 03.12.1993

Bilicka Ewa: Monte Lenino – Nowa Trybuna Opolska, 15.10.1993

Górecki Wojciech: Miasto jak kolejowa poczekalnia – Res Publica Nowa, 12.12.1993

Kurski Jarosław: Pożądanie w cieniu armat – Gazeta Wyborcza, 28.12.1993

Lipiński Piotr: Powrót Adama Humera – Gazeta Wyborcza, 03.03.1993

Mroziewicz Krzysztof, Trzciński Stanisław: Jaser Arafat – Pleyboy-edycja polska, nr 12/93

Pochwat Alina: Kraj Judymów – A-Ż Dziennik Obywatelskie, 15.01.1993

Prusek Tomasz: Oceny ceny – Gazeta Wyborcza, 29.06.1993

Staszewski Wojciech: Związek nauczycielskich pieniędzy – Gazeta Wyborcza, 02.11.1993

Staszewski Wojciech: Cały świat to ONI – Gazeta Wyborcza, 09.08.1993

Tochman Wojciech: Jeszcze możemy spać – Gazeta Wyborcza, 21.09.1993

Tochman Wojciech: Ja jako lekarz – Gazeta Wyborcza, 29.03.1993

Torański Błażej: Andrzeja Leppera opisanie świata – Życie Warszawy

Urbanek Mariusz: Pomnik z pikielhaubą – Wprost, 10.01.1993

Witt-Michałowski Łukasz: Duża forsa – Tygodnik Domowy, 13-19.10.1993

Żurowski Michał: Śpiączka – Express Bydgoski, 02.04.1993

Żurowski Michał: Został tylko Ciosek... – Express Bydgoski, 09.04.1993

Żurowski Michał: Wpuszczona w tajgę – Express Bydgoski, 23.04.1993

Żurowski Michał: Czerwone i...jakie? – Express Bydgoski, 26.03.1993


Kategoria II/III

Cynkar Marek: Przywitano nas chlebem, solą i... – Pogranicze, 24.08.1993

Cynkar Marek: Tu jest mój kraj urodzenia, życia i ... – Pogranicze, 24.12.1993

Harasimowicz-Grodecka, Grodecki Janusz: zestaw materiałów dot. Wydziału Informacji – Gazeta Lokalna 1992-1994

Prusiński Tadeusz: Ta ziemia od innych droższa – Gazeta Warmii i Mazur, 15.03.1993

Prusiński Tadeusz: Nie chcemy nikomu krzywdy wyrządzić – Gazeta Warmii i Mazur, 22.03.1993

Prusiński Tadeusz: Między panem, wójtem i plebanem – Gazeta Warmii i Mazur, 24.03.1993

Prusiński Tadeusz: Eksmisja w Unieszewie – Gazeta Warmii i Mazur, 08.09.1993

Prusiński Tadeusz: Eksmisja św. Antoniego – Gazeta Warmii i Mazur, 09.09.1993

Prusiński Tadeusz: Przyjdzie pielgrzymka – Gazeta Warmii i Mazur, 11.09.1993

Prusiński Tadeusz: Drobne niezgodności – Gazeta Warmii i Mazur, 13.09.1993

Prusiński Tadeusz: Komisja będzie mediować – Gazeta Warmii i Mazur, 14.09.1993

Prusiński Tadeusz: Ksiądz nie respektuje, wójt wypowiada – Gazeta Warmii i Mazur, 27.10.1993

Prusiński Tadeusz: Bunt parafian – Gazeta Warmii i Mazur, 22.11.1993

Rzeszuto Jerzy: Życie na Plantach – Kurier Dąbrowski, I/93

Surowaniec Zdzisław: Twarda kostka do zgryzienia – FETA, 10.02.1993

Surowaniec Zdzisław: Koncert z duszą na ramieniu – FETA, 06.10.1993

Surowaniec Zdzisław: Katarzyna z ruin – FETA, 24.11.1993

Surowaniec Zdzisław: Walc z odwiniętą – FETA, 03.11.1993

Surowaniec Zdzisław: Dzieci oprane, rodzice zaprani – FETA, 03.11.1993

Surowaniec Zdzisław: Ostatnia Wielka Sobota – FETA, 10.02.1993

Surowaniec Zdzisław: Areszt na własne żądanie – FETA, 06.01.1993


Kategoria II/IV

Biedrzycka Anna: (ps. Małgorzata Vott): Dzieciństwo zza policyjnych krat – Ad vocem, 06.93

Biedrzycka Anna: (ps. Małgorzata Vott): Klinika hematologii – Ad vocem, 06.93

Bilicka Ewa: Guzik z pętelką – Nowa Trybuna Opolska, 16.07.1993

Bilicka Ewa: Wigilia nie taka jak inne – Nowa Trybuna Opolska, 16-23.12.1993

Chomicz Ryszard: Dokąd zmierzasz mistrzu – Gazeta Poznańska, 22.02.1993

Dudziński Grzegorz: Olsztyńskie garaże – Gazeta Wyborcza-Gazeta Warmii i Mazur, 27.09.1993

Dudziński Grzegorz: Lato bezrobotnych ludzi – Gazeta Wyborcza-Gazeta Warmii i Mazur, 27.07.1993

Dudziński Grzegorz: Niczyja własność – Gazeta Wyborcza-Gazeta Warmii i Mazur, 1993

Dudziński Grzegorz: Sztuka przetrwania – Gazeta Wyborcza-Gazeta Warmii i Mazur, 7.09.1993

Matys Michał: Kto szyje – wyżyje – Gazeta Wyborcza, 02.04.1993

Matys Michał: Targowisko namiętności – Gazeta Wyborcza, 27.04.1993

Rudnik Ryszard: Wizje pacjenta Henela – Nowa Trybuna Opolska, 05.06.1993

Sadowska-Kozak Jolanta: Chleb od mafii – Przegląd Tygodniowy, 22.08.1993

Sadowska-Kozak Jolanta: Czerwony szaber – Przegląd Tygodniowy, 14.11.1993

Sadowska-Kozak Jolanta: Trzy przęsła do Europy – Przegląd Tygodniowy, 14.01.1993

Syrek Tomasz: Chamo Sapiens – Kurier Podkarpacki, 30.08.1993

Syrek Tomasz: Bronx w Krośnie – Kurier Podkarpacki, 31.07.1993

Syrek Tomasz: Sprayuj razem z nami – Kurier Podkarpacki, 11.10.1993

Syrek Tomasz: Sznycle i czarnoksiężnicy – Kurier Podkarpacki, 6.12.1993

Tańska Anna: Tragedia w ukryciu – FETA, 11.08.1993

Tańska Anna: Życie od nowa – FETA, 25.08.1993

Tańska Anna: W oczekiwaniu na matczyną miłość – FETA, 30.06.1993

Pochwat Alina: Usunąć czy urodzić – A-Z, 19-21.03.1993

Wróbel Piotr: Budynek za złotówkę – A-Z, 19-21.03.1993

Wróbel Piotr: Dzieci z buszu – A-Z, 12-14.02.1993

Wróbel Piotr: Łapówki – Gazeta Codzienna – Nowiny, 3-5.09.1993

Wróbel Piotr: Lądowanie w krzakach – A-Z, 28-30.05.1993

Wróbel Piotr: Krótka rozprawa... – Gazeta Codzienna –Nowiny, 15-17.10.1993

Zbrożek Konrad: Młode lwy – Gazeta Giżycka, 15.10.1993

Żurowski Michał: Mgła – Express Bydgoski, 24.09.1993

Torański Błażej, Urbanek Mariusz: Czerwona kostka – Wprost, 11.07.93

Zbrożek Konrad: Zaklęte koło niemożności – Gazeta Giżycka, 31.12.1992-1.01.1993


Kategoria III/IV

Bednarz Iza: Na nieciekawej ulicy – Gazeta Wyborcza, 29.12.1993

Bilicka Ewa: Białe, czerwone, niebieskie – Nowa trybuna Opolska, 19.11.1993

Dudziński Grzegorz: Dualizm na świeczniku – Gazeta Warmii i Mazur, 24.08.1993

Dudziński Grzegorz: Dualizm na świeczniku cd. – Gazeta Warmii i Mazur, 11.09.1993

Dudziński Grzegorz: Ugniatanie Łęgajn – Gazeta Warmii i Mazur, 24.09.1993

Dudziński Grzegorz: Buchholz na pożarcie – Gazeta Warmii i Mazur, 29.09.l1993

Dudziński Grzegorz: Miejskie targi o przetargi – Gazeta Warmii i Mazur, 30.09.1993

Dudziński Grzegorz: Ceny (do)rosną – Gazeta Warmii i Mazur, 04.10.1993

Dudziński Grzegorz: PGM prostuje – Gazeta Warmii i Mazur, 10.03.1993

Dudziński Grzegorz: Dualizm na świeczniku cd. – Gazeta Warmii i Mazur, 12.10.1993

Dudziński Grzegorz: Ryczałtowe czary – Gazeta Warmii i Mazur, 20.10.1993

Dudziński Grzegorz: Buchholz ofiarny – Gazeta Warmii i Mazur, 08.11.1993

Dudziński Grzegorz: Zaniedbane protokoły – Gazeta Warmii i Mazur, 01.12.1993

Dudziński Grzegorz: Odejście przez oszczerstwa – Gazeta Warmii i Mazur, 02.12.1993

Filar Jerzy: Porwanie w Odessie – Panorama, 02.01.1993

Kowalski Janusz Wojciech: Świńska prywatyzacja – Nowe Echo Podlasia, 18.12.1993

Sinkiewicz-Potaczała Iwona: Jakiś niesmak – Gazeta Kielecka, 12.03.1993

Szymczyk Waldemar: Kat czy ofiara? – Gazeta Wyborcza w Katowicach, 28.04.1993

Torański Błażej: Nos wojewody – Polityka, 19/93

Torański Błażej: Toga dziegciu – Wprost, nr 2/93

Torański Błażej: Wchodzę i wychodzę – Wprost, nr 1/93

Torański Błażej: Osiemnaście zarzutów – Polityka, 24/93

Wroński Paweł: Mówią na to wypadek – Gazeta Wyborcza, 17.02.1993

Żurowski Michał: Ta Polska wraca – Express Bydgoski, 1993

Żurowski Michał: Czystka na odchodne – Express Bydgoski, 1993

Żurowski Michał: Rozdarta Marynarka (cz. I) – Express Bydgoski, 1993

Żurowski Michał: – Rozdarta marynarka (cz. II) – Express Bydgoski, 1993


Prace zgłoszone z brakami formalnymi

Cykl: ”Wujek” oskarża

Branach Zbigniew: Spreparowana teza – Nowości, 06.08.1993

Branach Zbigniew: Ja strzelać nie kazałem– Nowości, 09.08.1993

Branach Zbigniew: Oskarżony Kiszczak nieobecny – Nowości,10.08.1993

Branach Zbigniew: W roli głównej płk Jerzy Gruba – Nowości, 11.08.1993

Branach Zbigniew: Wydać twarde rozkazy do ataku – Nowości,

Branach Zbigniew: Pluton „Komandosów szturmowych” – Nowości, 13.08.1993

Cykl: Oskarżony: „Pluton specjalny”

Branach Zbigniew: Sensacje chorążego C.– Nowości

Branach Zbigniew: Dowódca niczego nie widział, niczego nie słyszał – Nowości

Branach Zbigniew: Motyw solidarności grupowej – Nowości

Branach Zbigniew: „Nie poczuwam się do winy” – Nowości

Branach Zbigniew: Serce Kiszczaka – Nowości

Branach Zbigniew: Elita ZOMO straciła pamięć – Nowości

Branach Zbigniew: Dziesięć chorób oskarżonego pułkownika – Nowości

Branach Zbigniew: Aresztować oskarżonego Kiszczaka – Nowości

Branach Zbigniew: Proces uników – Nowości

Jakucki Piotr: Lista konfidentów + materiały pt.: W rocznicę 4 czerwca – Gazeta Polska, 4/93

Michałowski Sebastian, Wiśniewski Tomasz: W cieniu klasztoru – Kurier poranny, 24-26.09.1993

Smoleński Paweł: Ale jakoś ostygłem – Gazeta Wyborcza, 2-3.10.1993

Smoleński Paweł: Bohaterowie są zmęczeni – Gazeta Wyborcza, 29.10.1993Download:  Lista konkursowa SDP 1993.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20

    Menu
  • Kontakt
  • Regulamin