Konkurs 2000 r.Strona 1: Laureaci; Lista konkursowa;


Laureaci
8. Konkursu Nagrody SDP 2000


NAGRODA GŁÓWNA WOLNOŚCI SŁOWA

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka


Jacek Lutomski, Krzysztof Gottesman i Luiza Zalewska, współautorzy publikacji "Raport o telewizji. Tydzień z pilotem.” („Rzeczpospolita”)

- za bardzo rzetelne i obiektywne przedstawienie rzeczywistości najpotężniejszego medium – telewizji, publicznej i komercyjnej

Honorowe wyróżnienia:

Rafał Kasprów za tekst „Zaginiona autostrada” („Rzeczpospolita”),

Halina Londowska za audycję radiową „Właściwość według właściwości” (PR Białystok),

Bogdan Wasztyl za tekst „Paragraf na Wujka” („Dziennik Polski”).


NAGRODA im. KAZIMIERZA DZIEWANOWSKIEGO

za publikacje o wydarzeniach/problemach międzynarodowych


Jacek Hugo-Bader, autor tekstu „Archipelag złotego deszczu” („Gazeta Wyborcza”)

za ukazanie dramatycznych losów twórców nuklearnej potęgi Związku Radzieckiego, opartej na niewolniczym podporządkowaniu naukowców idei mocarstwowej.

Honorowe wyróżnienie

Juliusz Urbanowicz za cykl artykułów o krajach-pariasach; Kubie i Iranie („Wprost”).


NAGRODA WATERGATE

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego


Anna Marszałek i Leszek Kraskowski,

współautorzy tekstu „Tajemniczy lobbysta” („Rzeczpospolita”)

za ukazanie mechanizmu korupcji na styku władzy państwowej i wielkiego biznesu.

Honorowe wyróżnienia

Ireneusz Dańko, Dariusz Janowski i Włodzimierz Kalicki

cykl tekstów „Polowanie na białe kruki” („Gazeta Wyborcza”),

Piotr Głuchowski tekst „Nietykalni, czyli korupcja w wymiarze sprawiedliwości” („Gazeta Wyborcza”).


NAGRODA im. JACKA KALABIŃSKIEGO

za pierwszeństwo w podaniu informacji


Dawid Bartosik, autor informacji „Raport UOP o bezpieczeństwie państwa” – Internet (PAP)

za bezprecedensowe ujawnienie sprawy zagrożeń bezpieczeństwa państwa.


NAGRODA im. MARKA CARA

za informacyjne publikacje internetowe


zespół dziennikarski „Rzeczpospolita On Line” („Rzeczpospolita”)

- za profesjonalny serwis informacyjny złożony z materiałów gazety i tekstów pisanych specjalnie dla wydania internetowego.

Honorowe wyróżnienie

zespół Gazety Internetowej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP.


NAGRODA im. prof. STEFANA MYCZKOWSKIEGO

z dziedziny ochrony środowiska


Publikacje prasowe

Nagroda

Elżbieta Mierzyńska, autorka cyklu tekstów „Publiczna debata Olsztyn XXI wieku” („Gazeta Olsztyńska”)

- za zainicjowanie pubicznej debaty na temat ochrony przestrzeni miasta

Wyróżnienia

Anna Fostakowska za tekst „Mięśniaki podróżują trzecią klasą” („Gazeta Wyborcza”),

Ewa Ligęza-Sienniarska za tekst „Chlor – podstępny zabójca” (dwutygodnik „Środowisko”).

Audycje radiowe

Nagroda

Irena Piłatowska, autorka audycji „Dzień gniewu, dzień ostatni” (Studio Reportażu i Dokumentu PR)

- za dramatyczną relację o bestialstwie kłusowników ryb.

Wyróżnienia

Czesława Borowik za audycję „Słynne kozy pani Kasi” (PR Lublin),

Anna Kaczkowska za audycję „Park” (PR Lublin).

Programy telewizyjne

Nagroda

Danuta Markowska-Resich i Elżbieta Lenarczyk, współautorki reportażu filmowego „Stop – temat dla ekologa – Rajd “Kormoran”” (TYP Pr.1)

-za wielostronne przedstawienie konfliktu wokół rajdu samochodowego na terenie chronionym.

Wyróżnienia

Adam Bogoryja-Zakrzewski za blok materiałów ekologicznych („Panorama” TYP),

Beata Sławińska za reportaż filmowy „Wataha” (OTV Poznań, TYP).


NAGRODY l WYRÓŻNIENIA IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

za publikacje o tematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów małych i średnich przedsiębiorstw przyznało odrębne jury, powołane przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jury odrębne w składzie: Barbara Błaszczyk, Adam Cymer, Andrzej Sadowski.


Nagrody za publikacje prasowe

Zbigniew Bartuś -„Dziennik Polski”, Bogdan Wasztyl - „Dziennik Polski”.

Wyróżnienia za publikacje prasowe

Beata Brokowska - „Gazeta Olsztyńska”, Elżbieta Mierzyńska -„Gazeta Olsztyńska”, Iwona Trusewicz -„Rzeczpospolita”.

Wyróżnienie za audycje radiowe

Anna Kaczkowska - PR Lublin.

Wyróżnienie za programy telewizyjne

Krystyna Lewicka-Ritter - OTV Bydgoszcz, TYP

Lista konkursowa


(Lista Konkursowa podaje spis prac nadesłanych na Konkurs SDP.

Kolejność: Kategoria [nazwa, idea] podział na Publikacje prasowe, Audycje radiowe, Programy telewizyjne, Internet, Książki.

Poszczególne prace: nazwisko, imię autora/autorów, tytuł, medium, data opublikowania, uwagi.

Zaznaczenia boldem dotyczą nagród, podkreślenia wyróżnień honorowych).


Kategoria I

Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,praw człowieka


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Nasze drugie A, biznes po polsku – Dziennik Polski, 23.03.2000

Bartuś Zbigniew: Siła przyciągania; Pirat ze złotym piórem – Dziennik Polski, 18.02; 21.02.2000

Bednarz Iza: Więc kto? – Gazeta Wyborcza, 06.10.1999

Bubnicki Rafał: (współautor 2 artykułów Anna Marszałek) cykl artykułów dotyczących popełnienia plagiatu przez posła SLD J. Jankowskiego oraz innych plagiatów w AE i AM – Rzeczpospolita,

Cegiełkowski Piotr: Nagrody klienta czyli marne widoki na dotację – Wydawca, grudzień 1999

Cieślak Mateusz, Szymborski Tomasz: Wojewoda ponad prawem – Trybuna Śląska – Dzień, 18.04.2000

Cieślak Mateusz: Byłem pierwszy za to płacę – Trybuna Śląska – Dzień, 21.04.2000

Cieślak Mateusz: Czy oszczędności M. Kempskiego wnoszą 15 mln nowych złotych? – Trybuna Śląska, 12.04.2000

Cieślak Mateusz: Nie mam nic do ukrycia – Trybuna Śląska – Dzień, 18.04.2000

Fostakowska Anna: Studia kupię najchętniej ekonomiczne – Gazeta Wyborcza, 13.04.2000

Hugo-Bader Jacek: Portret rodziny bez wnętrza – Gazeta Wyborcza, 09.12.1999

Jacewicz Tadeusz: Wybór komentarzy – Tygodnik Gospodarczy,

Kania Dorota: cykl artykułów o nadużyciach prezesa Stowarzyszenia Romów w Polsce –

Życie, marzec 2000

Kasprów Rafał: Zaginiona autostrada – Rzeczpospolita, 24.07.01999

Kasprów Rafał:, Matusz Józef Człowiek stalowej woli Rzeczpospolita, 16.11.1999

Lipiński Piotr: Bolesław Niejasny – Gazeta Wyborcza, 06.04; 27.04;11.05; 25.05; 08.06.2000

Lipiński Piotr: Dać się pożreć ale pożyć – Gazeta Wyborcza, 16.12.01999

Lipiński Piotr: Role Żymirskiego – Gazeta Wyborcza, 30.09.2000

Markiewicz Wojciech: 100 najbiedniejszych Polaków – Polityka, 29.04.2000

Markiewicz Wojciech: Bigos na wydmach – Polityka, 11.12.1999

Markiewicz Wojciech: Pocztmajstrzy – Polityka, 12.02.2000

Markiewicz Wojciech: Się pracuje – Polityka, 29.04.2000

Marszałek Anna, Kraskowski Leszek: Tajemniczy lobbysta – Rzeczpospolita,

Nowak Włodzimierz, Kuźmiak Angelika Noc w Wildenhagen – Gazeta Wyborcza, 09.03.2000

Pawlas Jerzy: Dług nie został spłacony – Nasz Dziennik, 8.07.1999

Pawlas Jerzy: Erozja korupcyjna zwyczajna – Nasz Dziennik, 12.10.1999

Pawlas Jerzy: Gdzie są związkowcy – Nasz Dziennik, 10.12.1999

Pawlas Jerzy: Lustracja czwartej władzy – Nasz Dziennik, 31.05.2000

Pawlas Jerzy: Nauka tylko dla bogatych – Nasz Dziennik, 04.10.1999

Pawlas Jerzy: Prawo do mieszkania – Nasz Dziennik, 27.07.1999

Pawlas Jerzy: Widmo dekomunIza:cji – Nasz Dziennik, 14.02.2000

Porębski Tadeusz: Trąd w ursynowskim ratuszu – Nowa metropolia, 31.01.2000

Prandota Mirosław Anatomia draństwa – Aneks, kwiecień 2000

Puszyńska Joanna: Sam na sam z Polską Ludową; Wstrzymane do wyjaśnienia – Rzeczpospolita, 15-16.04.2000

Pytlakowski Piotr: Pełnomocnik – Polityka, 20.01.1999

Pytlakowski Piotr:, Sumliński Wojciech: Józek, zostaw ten bałagan – Polityka, 29.04.2000

Reszka Paweł Jeśli prezes, to brać może – Rzeczpospolita, 20.06.2000

Sroczyński Grzegorz Książka wisiała manikura trwała – Gazeta Wyborcza, 07.10.1999

Szewczyk Tadeusz: cykl artykułów: Kowal zawinił, szewca powiesili; Kto ponosi winę za to? Kolej na wymiar sprawiedliwości – Gazeta Bieszczadzka, 06.08.1999; 20.08.1999; 03.09.1999

Torański Błażej: W brudnych rękawiczkach – Rzeczpospolita, 29.11.1999

Trusewicz Iwona: Milczenie na patelni – Rzeczpospolita, 12.06.2000

Trusewicz Iwona: Nie ma do czego wracać Rzeczpospolita, 27.01.2000

Trusewicz Iwona: Śmierć poza kolejnością – Rzeczpospolita, 06.03.2000

Wasztyl Bogdan: Paragraf na „Wujka” – Dziennik Polski, 19.11.1999

Wasztyl Bogdan: Spokojny sen katów; Targowisko pamięci – Dziennik Polski, 26.11.1999; 14.04.2000

Wasztyl Bogdan: Taśma Teresy – Dziennik Polski, 03.09.1999


AUDYCJE RADIOWE:

Brakowiecki Wojciech: Godzina muzyki i myśli – Wolność w eterze – Radio Lublin, 31.08.1999

Gałek Cezary: Cena wolności 24.03.2000; Patriotyzm po polsku 20.06.2000 Radio Zachód Zielona Góra

Juszczyk Dorota: Pan Dyrektor – Radio Merkury, 13.03.2000

Krysowata Jolanta: Ludzie z Barytu – Polskie Radio, Pr. I 9.09.1999

Londowska Halina: Właściwość według właściwości – Polskie Radio Białystok, 20.12.1999

Mamos Elżbieta, Tycner Aleksandra: Historia nie całkiem europejska – Polskie Radio pr. I, 22.06.2000

Mamos Elżbieta: cykl: „Senior” – Polskie Radio pr. I, 22.02.2000

Mamos Elżbieta: cykl: Drogi i bezdroża ośrodek Tęcza 2.06.2000; ośrodek szkolno-wychowawczy w Łodzi 5.05.2000 – Polskie Radio pr. I

Marks Mariusz: Bez przebaczenia – Radio Wrocław, 17.03.2000

Michałowska Ewa, Piotrowski Tomasz: Bal na dwie gminy – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu 23.06.2000

Rudnik Jolanta: Więzienie do końca – Radio Koszalin, 25.05.2000

Sawicka Małgorzata: Ulotka – Mały dramat prowincjonalny – Radio Lublin, 16.02.2000

Szkurłat Ewa: Bunt – Radio Kraków, 8.12.1999

Terlecki Przemysław: Żyłam do tyłu50 lat bez prądu Radio Merkury, 16.01.2000

Tycner Aleksandra, Wohlan Hubert, Dudek Bartosz: „Most” Kolonia Warszawa (n/t odszkodowań dla robotników przymusowych) – Polskie Radio pr. I i Deutsche Welle, 10.03.2000 i 11.03.2000

Tycner Aleksandra: cykl: My i życie „Leje się woda w Dyminach” – Polskie Radio pr. I, 23.09.1999

Tycner Aleksandra: cykl: My i życie „Wariaci” – Polskie Radio pr. I, 1.07.2000

Tycner Aleksandra: cykl: My i życie „Zakład dla ociemniałych, bez ociemniałych” – Polskie Radio pr. I, 13.01.2000 i 20.01.2000

Urbanik Danuta Marzyliśmy z Tatem – Radio Kraków, 10.06.2000

Żółtowska-Tomasz:ewska Urszula Mores znaczy czarny – Polskie Radio pr. I Studio Reportażu i Dokumentu


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Danilewicz Blanka [red.]: Suwarow-Piotr:owska Alina, Liberska Magdalena, Ciechoński Leszek: Magazyn Expresu Reporterów – TVP Redakcja Reportażu

Kalina Jerzy, Wołosiuk Leszek: Czarnobylcy – O/Białystok TVP nie emitowane

Krasucki Witold Przemyśl to... Magazyn Expresu Reporterów TVP 11/1999

Paciorkowska Barbara Krucjata – Magazyn Expressu Reporterów TVP

Paciorkowska Barbara: Krawcy, kieszonki, doliniarze – Magazyn Expressu Reporterów TVP

Trzcińska Anna: Dać świadectwo TVP O/Bydgoszcz 1999

Trzcińska Anna: I tylko dziwek żal – TVP O/Bydgoszcz 2000

Trzcińska Anna: Robota głupiego p.s. Rzecznicy praw – TVP O/Bydgoszcz 1999

Wawrzeniuk Mikołaj, Warszycki Roman: Graffiti i krew TVP O/Białystok I/2000


Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
o problemach międzynarodowych


PUBLIKACJE PRASOWE :

Hugo-Bader Jacek: Archipelag złotego deszczu – Gazeta Wyborcza 16.03.2000

Pawlak Beata: Chusty i dżinsy Dziewczyny z SarajEwa: – Gazeta Wyborcza, 17.06.2000

Trusewicz Iwona: Polska ze snu, Polska z jawy – Rzeczpospolita, 11.04.2000

Urbanowicz Juliusz: cykl artykułów o życiu w krajach – pariasach, odizolowanych od reszty świata wskutek polityki władz: Socjalizm albo życie; 7.05.2000; Słońce Iraku 24.10.1999; Perska pierestrojka 4,07.1999 – Wprost


AUDYCJE RADIOWE:

Michałowska Ewa: Hatikva – znaczy nadzieja – Polskie Radio Studio Reportażu i Dokumentu, 27.05.2000

Stangneth Angelika, Plesner Zbigniew: Radio Pomerania Polskie Radio Szczecin, 27.02.2000

Marks Mariusz: Podróż z Gruberg do Zielonej Góry Radio Wrocław

Linkiewicz Irena: Jutta przylatuje z bocianem Radio Zachód, 18.06.2000


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Milewicz Waldemar: Róg biedy Etiopia; Łzy jak krople deszczu Kosowo – TAI TVP, 12.05.2000; 9.06.2000

Romaszewska-Guzy Agnieszka: Seria relacji z Kosowa po wejściu wojsk NATO – Wiadomości TVP


Kategoria III

Nagroda WATERGATE

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
– z zakresu dziennikarstwa śledczego


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew, Wasztyl Bogdan: Rada na konflikty; Teraz damy radę; Zakładnicy RP – Dziennik Polski, 2.06.2000; 3.06.2000; 9.06.2000

Bińkowski Marian: Kto tu s(rz)ądzi? – Życie Warszawy, 24.02.2000

Bińkowski Marian: Łowcy głów i poczucie bezpieczeństwa – Rzeczpospolita, 25-

Cegiełkowski Piotr: Romans detektywistyczny czyli widok na dotację

Cieślak Mateusz: Ochrona „na gębę” – Trybuna Śląska – dzień na Górnym Śląsku, 28.12.1999

Dańko Ireneusz, Janowski Dariusz, Kalicki Włodzimierz: Polowanie na białe kruki – Gazeta Wyborcza, 27.09-18.12.1999

Domagała Jerzy: cykl: Przestępstwa, których nie ma – Rzeczpospolita, 3.03; 4-5.03; 6.03; 7.04; 14.04; 21.04.2000

Głuchowski Piotr: Nietykalni, czyli korupcja w wymiarze sprawiedliwości – Gazeta Wyborcza, – 13.11.1999

Kasprów Rafał, Kraskowski Leszek, Marszałek Anna: Najlepiej sprzedać pieniądze – Rzeczpospolita, 4-5.02.2000

Kasprów Rafał: Koktajl energetyczny – Rzeczpospolita, 11.05.2000

Kraskowski Leszek: Kryptonim „Kormoran” czyli gra w okręty – Rzeczpospolita, 26.09.1999

Kraskowski Leszek: Banki utopione w żelatynie – Rzeczpospolita, 1.02.2000

Krysowata Jolanta: Wrocławska dżungla – Przegląd, 05.1999

Markiewicz Wojciech: W najlepszym towarzystwie – Polityka, 3.07.1999

Pytlakowski Piotr, Sumliński Wojciech: Cesarski dwór – Polityka, 5.02 2000

Pytlakowski Piotr, Sumliński Wojciech: Koledzy w ruch – Polityka, 26.02.2000

Pytlakowski Piotr: Pozew Wellera – Polityka, 24.07.1999

Reszka Paweł: Święto policji w Jabłonnie Lackiej – Rzeczpospolita, 08.06.2000

Siwicki Marek, Gęsicki Paweł: Dwie umowy; Jak sprzedawano bramkarza; Stomil pod lupą – Gazeta Wyborcza, 30.05.2000; 31.05.2000

Sumliński Wojciech: Kolejna prywata posła Goryszewskiego – Gazeta Polska, 13.10.1999

Sumliński Wojciech: Paliwowy prominent – Gazeta Polska, 8.09.1999


AUDYCJE RADIOWE:

Marks Mariusz: Poszukiwany listem gończym – Radio Wrocław, 24.03.2000

Żółtowska-Tomaszewska Urszula: W cudzych rękach – Polskie Radio Studio reportażu i dokumentu, 20.12.1999


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Klimas Łucja: Fałszywy testament – TVP Magazyn Reporterów, I/2000

Krasucki Witold: Nie ma mocnych – TVP Magazyn Reporterów, X/1999


Kategoria IV

Nagroda im. JACKA KALABIŃSKIEGO

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
– pierwszeństwo w podaniu informacji


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartosik Dawid: Raport UOP o bezpieczeństwie państwa opublikowany w

PUBLIKACJE PRASOWE ecie – PAP S.A. 3.04.2000

Bartuś Zbigniew: cykl Archiwum przymusu a/ Śladem grabieży b/ Moc słowa Auschwitz c/ Archiwum X – Dziennik Polski, 6.08.1999; 7-8.08.1999; 10-11.08.1999

Bilicka Ewa: Opolski park jurajski – Nowa Trybuna Opolska”,5.02; 11.02.2000

Cieślak Mateusz: Bumar do gospodarki – Trybuna Śląska, 27.10.1999

Cieślak Mateusz: Wielki kontrakt zablokowany – Trybuna Śląska, 25.10.1999

Drozdowska Beata: Bogusław Grabowski wycofał swoją kandydaturę na stanowisko premiera PAP 30.05.2000

Netka Kazimierz :Ponad 200 lat pod wodą – Dziennik Bałtycki, 12.01.2000

Netka Kazimierz: Pod krzyżackim zamkiem – Dziennik Bałtycki, 05.10.1999

Netka Kazmierz: Psy w butach – Dziennik Bałtycki, 05.01.2000

Trusewicz Iwona: Jezioro runęło na miasto – Rzeczpospolita, 4.02.2000

Tumidalski Wojciech: Cykl materiałów dot. Palenia akt SB na Szczęśliwicach PAP 6.07.99; 3.11.199; 6.01; 14.01; 1.02; 5.04; 11.04.2000

Urban Anna: UW: albo wyjście z koalicji albo zmiana premiera – PAP, 21.05.2000

Węglarczyk Bartosz: Wajda ma Oscara – Gazeta Wyborcza, 20.01.2000


AUDYCJE RADIOWE:

Strycharzewska Anna: Wybuch w Enschede – Radio Lublin, 13.05.2000


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Kolenda-Zaleska Katarzyna: Prof. Chwalba nie ujawnił AWA-owi, że był członkiem PZPR – „Wiadomości” TVP,20.01.2000

Kolenda-Zaleska Katarzyna: Marek Biernacki jest kandydatem AWS na szefa IPN-u – „Wiadomości” TVP, 20.01.2000

Kolenda-Zaleska Katarzyna: Propozycje podatkowe – „Wiadomości” TVP, 27.03.2000


Kategoria V

Nagroda im. MARKA CARA

za informacyjne publikacje internetowe

PUBLIKACJE PRASOWE etowe

Kasprów Rafał: Wielkie wojny wirtualne – Rzeczpospolita, 22.12.1999

Kopyt Marek: Rzeczpospolita On Line – Rzeczpospolita, 1.07.1999-30.06.2000

Redakcja Gazety

PUBLIKACJE PRASOWE etowej TAI: Wiadomości TVP PL – opracowanie specjalne „Siepień’80” plus jedno wydanie dzienne 2000 – Wiadomości TVP, 2000

Talko Leszek: Ja śpię, snajper strzela – Gazeta Wyborcza, 01.06.2000

Talko Leszek: Utłukę na miazgę zęby twojej matki – Gazeta Wyborcza, 20.04.2000

Talko Leszek: Utoń w Amazonie – Gazeta Wyborcza, 05.02.2000

Torański Błażej: Szef łódzkiego ZUS odwołany – Rzeczpospolita, 13.09.1999

Zespół redakcyjny Serwisu Informacyjnego „Wiadomości” WP S.A., Aleksander Wierzejski, kierownik redakcji: Serwis „Wiadomości” WP – Wirtualna Polska S.A., codziennie


Kategoria V I

Nagroda im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne

tematyka ekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem problemów małych i średnich przedsiębiorstw


PUBLIKACJE PRASOWE :

Bartuś Zbigniew: Gry naftowe – Dziennik Polski, 14.04.2000

Bartuś Zbigniew: W imieniu RP – Dziennik Polski, 15.10.1999

Brokowska Beata: Kasztanowo czyli życie z szumem turbiny – Gazeta Olsztyńska, 29.10-1.11.1999

Brokowska Beata: Klan iławski – Na lądzie i na wodzie – Gazeta Olsztyńska, 13-15.07.1999

Brokowska Beata: Klan pasłędzki – Niedaleko padło jabłko od jabłka – Gazeta Olsztyńska, 16-18.07.1999

Brokowska Beata: Mazurskie gniazdo rodziny Tadajów – Gazeta Olsztyńska, 17-18.09.1999

Brokowska Beata: Silna tradycja z zapachem pieniędzy – Gazeta Olsztyńska, 19-21.05.2000

Brokowska Beata: Zwykłe życie z zamianą ról – Gazeta Olsztyńska, 12-14.05.2000

Kasprów Rafał: Walka kapitału z czarami – Rzeczpospolita, 11.02.2000

Mierzyńska Elżbieta: Do życia potrzeba nam 400 porodów – Gazeta Olsztyńska, 25-27.02.2000

Mierzyńska Elżbieta: Dusza ma kolor szampana – Gazeta Olsztyńska, 17-19.11.1999

Mierzyńska Elżbieta: Kapelusze dla WęgorzEwa: – Express Pojezierza, 22-28.07.1999

Mierzyńska Elżbieta: Kucharz wielu narodów – Express Pojezierza, 22-28.07.1999

Mierzyński Sebastian: Na Krutynią w kolorach firmowych – Gazeta Olsztyńska, 2-4.06.2000

Mierzyński Sebastian: Walka o Szynort – Expresss Pojezierza, 8-14.07.1999

Pawlas Jerzy: Filozofia podatków – Nasz Dziennik, 7.01.2000

Pawlas Jerzy: Pracownik właścicielem – Nasz Dziennik, 17.11.1999

Pawlas Jerzy: Prawo do własności – Tygodnik AWS 31.10.1999

Pawlas Jerzy: Suwerenność gospodarcza – Nasz Dziennik, 8-9.04.2000

Pawlas Jerzy: Tylko razem możemy być silni – Nasz Dziennik, 27.06.2000

Pawlas Jerzy: Uwłaszczyć pracowników – Nasz Dziennik, 19.01.2000

Pawlas Jerzy: W tym polska siła – Nasz Dziennik, 2.05.2000

Torański Błażej: Nasadzenia, czyli skok na kasę Rzeczpospolita, 8.05.2000

Trusewicz Iwona: Miękkie serce szefa – Rzeczpospolita, 2.02.2000

Trusewicz Iwona: Dzierżawcy zwracają ziemię Rzeczpospolita, 4.01.2000

Wasztyl Bogdan: Wewnętrzne sprawy firmy – prawo Marii – Dziennik Polski, 2.06.2000

Wasztyl Bogdan: Siła papieru – Dziennik Polski, 16.06.2000


AUDYCJE RADIOWE:

Kaczkowska Anna: Szansa dla Hreczkosieja; Fortuna z mąki i wody; Słodki jubileusz; NATO w Starej Wsi – Radio Lublin, Polskie Radio pr. III, 26.07; 16.01; 30.07; 04.06.2000

Legowicz Wiktor: Informator ekonomiczny cykl Polskie Radio pr. III – przykładowe audycje

Piłatwska Irena: Miejsca, które zaskakują – Studio Reportażu i Dokumentu Polskie Radio pr. I, 28.02.2000


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bogoryja-Zakrzewski Adam Blok materiałów o tematyce ekonomicznej – „Panorama” TAI-TVP pr. II od 1.07.1999 do 30.06.2000

Duda Lidia: Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem – „Ekspres Reporterów-Magazyn” TVP pr. II

Lewicka-Ritter Krystyna: Panorama wsi – TVP Bydgoszcz I kaseta od 07.1999; II kaseta od 12.1999 do 04.2000; III kaseta od 06 do 07. 2000

Lipińska Renata: Dłużnik – Ekspress Reporterów-Magazyn, pr. II TVP V/2000

Matczak Sławomir: Panorama TVP 2 – „Panorama” TVP, 2.09; 22.09; 15.09.1999; 14.02.2000

Żuławnik Mirosław [realizacja], Parnas Igor [scenariusz], Kraśko Piotr: [prowadzenie], Kowalski Janusz {producent]: Bezpieczny bank – TVP pr. I ,14.04.2000


Kategoria VII

Nagroda im. STEFANA MYCZKOWSKIEGO

za publikacje prasowe, radiowe lub telewizyjne
z dziedziny ochrony środowiska


PUBLIKACJE PRASOWE :

Felińska-Trojanowska Małgorzata: cykl artykułów o walce z duńskim hodowcą

Wojna z tuńczykiem i Duńczykiem

Nie chcemy Duńczyków

Chlewnia przy chlewni

Fostakowska Anna: Mięśniaki podróżują trzecią klasą – Gazeta Wyborcza- Magazyn, 13.01.2000

Ligęza-Sieniarska Ewa: Chlor – podstępny zabójca – Środowisko, 31.03.2000

Ligęza-Sieniarska Ewa: Wokół Turwi – Środowisko, 15.12.1999

Mierzyńska Elżbieta: Publiczna debata Olsztyn XXI wieku – 9 publikacji

Przestrzeń dobrem wspólnym – Gazeta Olsztyńska, 14-16.01.2000

Dlaczego nie budować na miarę Paryża i Nowego Jorku? – Gazeta Olsztyńska, 21-23.01.2000

Mam wrażenie, że miasto oszalało – Gazeta Olsztyńska, 11-13.02.2000

Czy przymus oryginalności stworzy klimat miejsc? – Gazeta Olsztyńska, 28-30.01.2000

Przepisy pozwalają na architekturę przypadku – Gazeta Olsztyńska, 4-6.02.2000

Apelujemy o więcej szacunku dla rzeki – Gazeta Olsztyńska, 18-20.02.2000

Dlaczego brzydną polskie miasta? – Gazeta Olsztyńska, 25-27.02.2000

Chciałem wybudować piękną wioskę – Gazeta Olsztyńska, 17-19.03.2000

Miasto trzeba urządzić jak dom – Gazeta Olsztyńska, 31.03-2.04.2000

Mierzyński Sebastian: cykl: Urokliwe i czyste miejsca Warmii i Mazur

U źródeł. Łyna jak warmiński Niemen – Gazeta Olsztyńska, 19-21.05.2000

Pod skrzydłami bocianiej sławy. Nim rozlegnie się wieki klekot – Gazeta Olsztyńska, 7-9.04.2000

Tajemnica wielkiej wody. Śniardwy kocha się lub nienawidzi – Gazeta Olsztyńska, 23-25.06.2000

Mikołajki czekają na lata. Łap turystę kto może – Gazeta Olsztyńska, 26-28.05.2000

Netka Kazimierz: cykl artykułów dotyczących Borów Tucholskich [8/VII] i [9/VII]

Jak zamienić szare na zielone – Dziennik Bałtycki, 25.04.2000

Nad Czarną Wodą – Dziennik Bałtycki, 25.04.2000

Preparator z Borów – Dziennik Bałtycki,25.03.2000

W zwierzęcym sanatorium – Dziennik Bałtycki,29.12.1999

Lekarze drzew – Dziennik Bałtycki,26.10.1999

Po wiedzę do lasu – Dziennik Bałtycki, 25.11.1999

Netka Kazimierz: cykl artykułów o tematyce przyrodniczej, o ochronie i życiu zwierząt – Dziennik Bałtycki,

Szympans w dziecięcym foteliku 30.06.200

Brodacz bagienny 09.06.2000

Mysz – nie mysz 02.06.2000

Żywe strzały doskonałe 26.05.2000

Brunatny brutal 19.05.2000

As wywiadu w kominie 12.05.2000

Zazdrosna Kaśka 14.04.2000

Mistrz polowania 07.04.2000

Uskrzydlony medyk 24.03.2000

Latające „koty” 3.03.2000

Kruczuś z Rowokołu 18.02.2000

Ubogie mlekopijki 11.02.2000

Modre pociski 04.02.2000

Pogromca mrówek 14.01.2000

Orzeł – król przestworzy 14.01.2000

Wampir z portretu 07,01.2000

Książe leśnego misterium 26.11.1999

Pawlas Jerzy: Rewolucja energetyczna

Porębski Tadeusz: Budowlana orgia – Nowa metropolia, 1.04.2000

Torański Błażej: Widać na kałużach – Rzeczpospolita, 28.04.2000

Torański Błażej: Wykupić Faustynów, czyli stan zawieszenia – Rzeczpospolita, 20.03.2000


AUDYCJE RADIOWE:

Borowik Czesława: Słynne kozy pani Kasi – Radio Lublin

Kaczkowska Anna: Park – Radio Lublin, 5.09.1999

Kolmer Anna, Furga-Jurgiel Małgorzata: Świat i my – Radio Szczecin, 15.06; 22.06.2000

Londowska Halina: Rak Nieborak; Biebrzański bilans – Radio Białystok, 15.06 i 26. 04.2000

Marks Mariusz: Zwiastun dobrego samopoczucia – Radio Wrocław, 17.09.1999 i 06/2000

Piłatowka Irena: Dzień gniewu, dzień ostatni PR Warszawa[CD]

Szkurłat Ewa:Tajemnice przyrody7 rozmów Radio Kraków


PROGRAMY TELEWIZYJNE:

Bogoryja-Zakrzewski Adam: Blok materiałów – ochrona środowiska – Panorama TAI TVP pr., 2 1.07.1999- 30.06.2000

Ekosękocin

Komputerowe sadzonki

Skażenie Zalewu Zegrzyńskiego

Ekologiczne gospodarstwo

Czystsza produkcja i pomoc NF OŚ

Dofinansowanie z „Ekofunduszu

Komputery w lesie

Prywatyzacja lasów

Sprzeciw przeciwko poszerzaniu Puszczy Białowieskiej

Markowska-Resich Danuta, Lenarzyk Elżbieta: Stop-temat dla ekologa; Rajd Kormoran – TVP pr. I, 12.08.1999

Sławińska Beata: Wataha – TVP Poznań, 26.01.2000

Wierzba Józef: Magazyn ekologiczny NATURA – TVP Białystok, 19.07; 31.07; 16.08.1999; 1.02; 6.03; 20.03; 17.04.2000Download: Laureaci konkursu SDP 2000.doc, Lista konkursowa SDP 2000.doc


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20