AUTORZY
A


(A.B.)
[Anna Borkowska] Zespół Seniorów SDP (i.p.) (A.B.), nr 2 luty 1998; nr 3 marzec 1998

Adamczyk Wojciech
Dziennikarstwozawód popularny, nr 1, 1997
Praktyczna nauka zawodu, nr 4, 1997
[rozmowa] Marzę o Domu Prasy. Rozmowa z Lechem Kruszoną, prezesem Zarządu Izby Wydawców Prasy. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 5, 1997
Politycy i media. Proces przeciw „Życiu”, nr 4, 1998
[rozmowa] Pomoc gazetom niezależnym. Rozmowa z Anną Hejman, koordynatorem programu „Pomoc niezależnej prasie lokalnej i lokalnym organizacjom pozarządowym w ramach Fundacji Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE)”. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 6, 1998
[rozmowa] Ewangelizacja słowem pisanym. Rozmowa z księdzem kanonikiem Tomaszem Królem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 7/8,1998
[rozmowa] Wartościowe „Spotkania”. Rozmowa z Andrzejem Pietrasikiem, burmistrzem Płońska, inicjatorem „Płońskich Spotkań Mediów Lokalnych”. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 10/11,1998
Minął rok nr 12,1998
[rozmowa] Zawód: reporter. Rozmowa z Małgorzatą Sawicką, kierownikiem redakcji reportażu Radia Lublin S.A. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 12,1998
[rozmowa] Przygotować dziennikarzy do integracji. Rozmowa z Andrzejem Krajewskim, prezesem zarządu Klubu Dziennikarzy Europejskich. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 2, 1998
[rozmowa] Budowanie dziennikarstwem. Rozmowa z Aleksandrem Paszyńskim, prezesem rady nadzorczej Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych, wieloletnim redaktorem „Polityki” i czasopism branży budowlanej. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 3, 1998
[rozmowa] Promowanie pasjonatów dziennikarstwa. Rozmowa z Lechosławem Majchrzakiem, prezesem Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce i Maciejem Kretkowskim, sekretarzem redakcji „Gazety Gostyńskiej”. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 5, 1998
Nowy Kodeks Karny: za dużo emocji, nr 9, 1998
[rozmowa]Wielkie wyzwanie. Rozmowa z Eugeniuszem Smolarem, wiceprezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. ds. programowych. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 9, 1998
Integracyjna rola prasy lokalnej nr 9, 1998
[rozmowa] Twórcza szkoła dziennikarska. Rozmowa z Markiem Millerem, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa „Collegium Civitas”. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 10/1, 1999
Nagrody SDP po raz siódmy, nr 12,1999
[rozmowa] Etyczny wymiar procesów integracyjnych. Rozmowa z ks. Tadeuszem Cieślakiem, dyrektorem Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 1-2, 1999
[oprac.] [oprac.] Cenzura czy prawo? nr 1-2, 1999
Owocna współpraca z FRDL [Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej], nr 3, 1999
[rozmowa] Szanujemy wolność mediów. Rozmowa z Agatą Chróścicką, rzecznikiem prasowym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 3, 1999
[rozmowa] Zawód dziennikarza musi być wykonywany godnie. Rozmowa z Elżbietą Misiak-Bremer, prezesem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 4, 1999
[rozmowa] Sumienie dziennikarza prawem prasowym. Rozmowa z księdzem Andrzejem Lutrem, duszpasterzem z Diecezji Łowickiej. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 4, 1999
„Nie” dla podatku VAT! nr 7-8, 1999
[rozmowa] Twórcy dla siebie. Rozmowa z ks. dr. Wiesławem A. Niewęgłowskim, duszpasterzem środowisk twórczych. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 9, 1999
[rozmowa] Ożywić podziemne słowo. Rozmowa z Jerzym Kłosińskim, członkiem jury konkursu „Podziemne słowo”. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr  3-4, 2000
[rozmowa] Wiek XXI nie będzie końcem Polskiego Radia. Rozmowa z Ryszardem Miazkiem, prezesem zarządu Polskiego Radia S.A. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr  3-4, 2000
[rozmowa] Odnaleźć cząstkę siebie. Rozmowa ze Szczęsną Milli, dziennikarką Polskiego Radia. Rozmawiał Wojciech Adamczyk, nr 5, 2000
Staranni i nierzetelni,  nr 5, 2000
Pierwsza Lubelska, nr 7, 2000
[rozmowa] Agencja wychodzi na prostą. Rozmowa z Robertem Bogdańskim, prezesem Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A. Rozmawiał Wojciech Adamczyk ,nr 7, 2000

W.A. [Adamczyk Wojciech] Ważne wydarzenia,  nr 4 kwiecień 1999;
(A.W.) [Wojciech Adamczyk] 40-lecie „Więzi”, nr  3 marzec 1998

(ak)
[Andrzej Krajewski] Powstało Forum Dziennikarzy Orkli, nr 10 (61) październik 2002; Verheugen przyjrzy się mediom; Układ zbiorowy w Chorwacji  10 zasad ochrony życia dziennikarzy, nr  6/7 (57/58) czerwiec-lipiec 2002

Andrzejewski Piotr
[udział w:] Stan wojenny – nie rozliczony [spotkanie: Alina Grabowska, Piotr Andrzejewski, Andrzej Paczkowski, Hubert Izdebski, Krystyna Mokrosińska, Stefan Bratkowski, Witold Kulesza], nr 2-3,2003

Angier Ireneusz
Droga Polski do Unii Europejskiej, nr 7-8 2001, Dodatek dydaktyczny Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie

Antczak Jacek
W ciągu godziny przekreślone życie, nr 4, 1999

Anuszewska Izabella
Komu i po co? nr 5, 1997
Polski rynek prasowy w 1998 r., nr 1-2, 1999

Asp Kent
[rozmowa z:] Szwedzki stół. Rozmowa z prof. Kentem Aspem z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Uniwersytetu w Göteborgu. Rozmawiała Anna Szczucka, nr 6 (1997)-1 (1998)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20