Serdecznie zapraszam

znajdziecie tu Państwo materiały, dotyczące

HISTORII, LUDZI, DZIEŁ  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Ale nie wszystko.
Nie mamy zbiorów dawnej Biblioteki SDP, nie mamy archiwum osobowego i stowarzyszeniowego, które w stanie wojennym po bezprawnym rozwiązaniu SDP znalazły się w posiadaniu reżimowego SD PRL.

To co ocalało, było przechowywane przez dziennikarzy SDP-u, świadomych wartości historycznej i obywatelskiej naszej dokumentacji i pamiątek, zwłaszcza z lat 1980-1981.

Stopniowo powracają do nas protokoły zebrań, listy obecności, bruliony uchwał, wnioski i stanowiska, zajęte wobec ówczesnych wydarzeń. Są cennym materiałem do badań. Jest dla nich specjalne miejsce – Pracownia Wolnego Słowa, istniejąca od 2002 roku.

Wtedy na Foksal kartony z gromadzonymi materiałami utrudniały życie. Wypełniały szczelnie dwa małe pokoje w dyspozycji SDP, pełniące rolę biura, miejsca spotkań i zebrań. Rozwiązaniem stało się przewiezienie zbiorów i usytuowanie Pracowni Wolnego Słowa w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu.

Znalazły się w niej materiały gromadzone wysiłkiem wielu dziennikarzy, władz i sekretariatu Stowarzyszenia. Była to przede wszystkim prasa podziemna i prace nadsyłane na konkurs SDP.

Po odzyskaniu Domu Dziennikarza cały zasób Pracowni Wolnego Słowa został przewieziony z Kazimierza do Warszawy w marcu 2004 roku.

Zbiory zaczęły w miarę upływu lat powiększać się o dokumenty związane z pracą bieżącą SDP-u oraz dary.


Celem Pracowni Wolnego Słowa SDP jest:

Ochrona i utrwalanie wyjątkowego dorobku dziennikarstwa polskiego skupionego wokół środowiska SDP w latach oporu wobec systemu pereelowskiego, walki o suwerenność i zmianę ustroju;

Ochrona i pielęgnowanie pamięci o zasłużonych członkach SDP, ich osobach i dziele;

Ochrona dorobku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i jego członków poprzez: gromadzenie dokumentów, wydawnictw, fotografii, świadectw działalności SDP.

Wprowadzanie dorobku SDP do dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:


Zadania:


Elżbieta Binder

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20