Journalismfund.eu, niezależna organizacja zajmująca się promocją dziennikarstwa transgranicznego, ogłosiła właśnie trzy konkursy, w których europejscy dziennikarze mogą ubiegać się o granty. Łącznie kwota dotacji to ponad 100.000 €.

Łączymy kontynenty – termin składania wniosków: poniedziałek 17 sierpnia

Łączymy kontynenty to pilotażowy projekt Journalismfund.eu we współpracy z Oxfam Novib, w którym przeznaczamy 100,000 € na dotacje dla dziennikarzy z Afryki Subsaharyjskiej współpracujących z kolegami z Europy i odwrotnie. Jest to druga tura tego konkursu, w której do rozdysponowania jest 50000 €.

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnieni są tylko dziennikarze pracujący w międzykontynentalnych zespołach, w skład których wchodzi co najmniej jeden dziennikarz z Afryki Subsaharyjskiej i co najmniej jeden dziennikarz z Europy. Preferowane będą zespoły, w których afrykański dziennikarz pracuje w jednym z następujących krajów: Kongo, Uganda, Nigeria i Mozambik. Obszary zainteresowania to przepływy finansowe i rządzenie.

Zgłoszenia i więcej informacji na stronie www.conntinents.org.

Europejski konkurs transgraniczny – termin składania wniosków: wtorek 15 września

To regularny konkurs Journalismfund.eu dla profesjonalnych dziennikarzy, którzy mają dobre pomysły na materiał transgraniczny lub dziennikarskie śledztwo dotyczące spraw europejskich. Tematy muszą być istotne dla europejskiej grupy docelowej.

Zgłoszenia i więcej informacji na stronie www.journalismfund.eu/apply.

Wolność słowa - termin składania wniosków: wtorek 15 września

Wolność słowa, choć zagwarantowana we wszystkich konstytucjach europejskich, w wielu krajach jest ograniczana. Koncentracja własności mediów, zwiększanie nadzoru nad przebiegiem komunikacji oraz inne czynniki utrudniają przepływ informacji wśród obywateli europejskich.

Jeśli wiesz o naruszaniu wolności słowa w swoim kraju i potrzebujesz czasu i pieniędzy, aby to udokumentować, możesz ubiegać się o ten grant.

Zgłoszenia i więcej informacji na stronie www.journalismfund.eu/FoX.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl