Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z zapisem w statucie, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo - zawodowym zrzeszeniem dziennikarzy, o celach niezarobkowych. Obecnie liczy ponad 2700 członków. Posiada 16 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. W niektórych redakcjach istnieja koła SDP.

Podstawowe cele statutowe SDP to dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w różnych formach, m.in. organizuje konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymuje kontakty z zagranicą (SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ w Brukseli).

W SDP działają kluby twórcze, zrzeszające dziennikarzy bez względu na ich przynależność stowarzyszeniową, otwarte na całe środowisko: Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, Klub Dziennikarzy Europejskich, Klub Dziennikarzy Biznesowych, Klub Fotografii Prasowej, Klub Publicystyki Kulturalnej, Narciarski Klub Dziennikarzy KACZKA.

Sprawozdanie ramowe za rok 2014 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl