Oddział białostocki SDP

Agnieszka Czarkowska prezes

Tomasz Kleszczewski – zastępca prezesa

Cezary Zborowski – sekretarz

Dorota Niebrzydowska – skarbnik.

adres grzecznościowy, do korespondencji to adres Polskiego Radia Białystok

Agnieszka Czarkowska

ul.Świerkowa 1

15-328 Białystok

Oddział dolnośląski SDP (Wrocław)

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego SDP

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9 (5.piętro), e-mail: wroclaw.sdp@gmail.com

(Dyżury Zarządu: 1.poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-17.00)

Prezes Zarządu Oddziału:

 Jan Poniatowski,  tel. 792-560-820, email: red.poniatowski@gmail.com

Członek Zarządu - Sekretarz:  Lidia Nestoruk, e-mail: lnestoruk@wp.pl

Członek Zarządu - Skarbnik: Zbigniew Makarewicz, e-mail: zmakarewicz@gmail.com

Członek Zarządu: Maria Dunikowska, e-mail: magda_dunikowska@hotmail.com

Komisja Rewizyjna:

Julian Golak, Adam Maksymowicz, Rafał Bubnicki

Komisja Członkowska:

Robert Błaszak, Marta Midor-Burak, Maria Woś

Oddział gdański SDP

Tadeusz Woźniak - prezes, tel. 889 239 323; t.wozniak@prasa.gda.pl 

adres: ul. Graniczna 6/15, 81-626 Gdynia

Janusz Wikowski – wiceprezes,

Jacek Naliwajek – skarbnik,

Andrzej Gojke – sekretarz,

Krzysztof M. Załuski, Anna Klim – członkowie zarządu.

Komisja rewizyjna: 

Maria Giedz (przewodnicząca)

Edmund Szczesiak, Marek Nowak - członkowie

Sąd Koleżeński:

Jan Jakubowski (przewodniczący)

Maciej Kostun, Edmund Krasowski - członkowie

Rzecznik dyscyplinarny: Krzysztof Kurkiewicz

Oddział krakowski SDP

Skład Zarządu Oddziału krakowskiego SDP: 

Krzysztof Gurba – prezes ZO SDP

Miłosz Kluba  – wiceprezes

Elżbieta Barowa – skarbnik

Dawid Kaczmarczyk - sekretarz

Danuta Węgiel – członek zarządu

Jacek Stroka– członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Janusz Rząca
Wojciech Jaworski
Mariusz Pilis
 

Sąd dziennikarski:

Ewa Włodek
Andrzej Kaczmarczyk
Dobrosław Rodziewicz
 

Rzecznik dyscyplinarny:

Michał Drożdż

Komisja członkowska:

Marta Półtorak
Barbara Pajchert
Ewa Kozakiewicz
 
Dyżury członków ZO Krakowskiego SDP odbywają się w każdą środę w godz 16:00 - 18:00 w Klubie Pod Gruszką

adres: ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków; e-mail: sdp.krakow@gmail.com

tel. 12 422 39 18; fax: 12 637 13 12

Oddział kujawsko-pomorski SDP (Bydgoszcz)

Anita Nowak - prezes, tel. 608 368 675; redita@wp.pl

adres: pl. Weyssenhoffa 55, 85-072 Bydgoszcz

Oddział lubelski SDP

adres e-mail:

sdp.oddzialwlublinie@gmail.com

Prezes: Wojciech Pokora

Wiceprezes: Jerzy Masłowski

skarbnik: Sebastian Pawlak

sekretarz: Paweł Nowosadzki

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:

Tomasz Nieśpiał

Członkowie:

Łukasz Kubiak,  Monika Pietraszkiewicz

Komisja Członkowska:

Przewodniczący:

Dominik Szcześniak

Członkowie:

Magdalena Grydniewska, Weronika Pawlak

Oddział łódzki SDP

Zarząd:

Zbigniew Natkański – prezes  znatkanski@gmail.com

Hubert Bekrycht - I wiceprezes  bekrycht@gmail.com

Waldemar Wiśniewski – II wiceprezes  waldek_wisniewski@wp.pl,

Andrzej Berestowski – sekretarz  

Monika Pietras – skarbnik

Adam Owczarek – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Marzena Kumosińska – przewodnicząca

Kajus Augustyniak – wiceprzewodniczący

Jan Olczyk – sekretarz

Sąd Dziennikarski:

Anna Barańska-Bekrycht – przewodnicząca

Jolanta Bilińska – wiceprzewodnicząca

Bogumiła Kempińska-Mirosławska – sekretarz

adres: Budynek YMCA, ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź

tel. 042 630 33 87

Oddział warmińsko-mazurski SDP 

Ireneusz St. Bruski - prezes

e-mail: sdp.olsztyn@wp.plbruski@wp.pl

tel. (+48) 531 507 527

adres do korespondencji: 11-041, ul. Hozjusza 12/3

Strona internetowa Oddziału: http://sdpolsztynpl.wordpress.com/

Grzegorz Radzicki - wiceprezes

Zbigniew Piszczako – sekretarz

Tobiasz T. Niemiro - skarbnik

Wojciech Ciesielski - członek Zarządu ds. wydawniczych

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Berent - przewodniczący

Adam J. Socha - sekretarz

Agnieszka Gębczyńska

Komisja członkowska:

Łukasz Czarnecki-Pacyński - przewodniczący

Bożena Ulewicz - sekretarz

Sąd Dziennikarski:

Martyna Seroka - przewodnicząca

Zdzisława Kobylińska - sekretarz

Aneta M. Markowska - członek

Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Brzozowski

 

Oddział poznański SDP  (strona internetowa)

Skład Zarządu Oddziału SDP w Poznaniu:

Prezes: Barbara Miczko-Macher     

Wiceprezes: Jolanta Hajdasz   

Sekretarz: Eugeniusz Jarosik

Skarbnik: Anna Kopras-Fijołek 

Członkowie:

Grażyna Wróńska

Piotr Laskowski

Komisja rewizyjna:
Tadeusz Owczarzak - Gran 

Alicja Kopczyńska

Marek Idzior 

Komisja członkowska:
Wojciech Biedak 

Barbara Ziółkowska 

Michał Guglowski

Adres: ul. Berwińskiego 5

60 - 765 Poznań

Oddział rzeszowski SDP

+48 500 336 026

andrzej.press@gmail.com

sdp.rzeszow@o2.pl

Zarząd:

Prezes - Andrzej Klimczak

Zastępca Prezesa -Jolanta Danak Gajda

Członek Zarządu - Anna Gordijewska

Członek Zarządu - Piotr Samolewicz

Sekretarz - Adam Cyło

Skarbnik - Anna Pakuła

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Irena Markowicz

Jacek Borzęcki

Marek Jakubowicz

Komisja Członkowska:

Przewodniczący - Józef Lonczak

Jerzy Mielniczuk

Jarosław A Szczepański

Rzecznik Dyscyplinarny:

Izabela Fac

W skład oddziału rzeszowskiego wchodzi Lwowskie Koło SDP

Adres lwowskiego koła:

79013 Lwów

ul. Konowolca 19/1

Ukraina

Zarząd Koła:

Przewodnicząca – Anna Gordijewska

Zastępca Przewodniczącej – Konstanty Czawaga

Sekretarz – Krzysztof Szymański

Skarbnik – Natalia Kostyk

Korespondencję dla koła we Lwowie należy kierować na adres email lub pocztowy oddziału w Rzeszowie

Oddział stalowowolski SDP

Dionizy Garbacz - prezes, dionizygarbacz@wp.pl

Adres: ul. 1 sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola (redakcja „Sztafety”)

tel. 15 642 25 01

Oddział szczeciński SDP

 P.O. Prezesa - Marek Rudnicki, tel. 697 770 234, marek.rudnicki@polskapress.pl

adres: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin (redakcja „Głosu Szczecińskiego”)

tel. 91 481 33 34; fax: 91 433 48 64

Oddział śląski SDP (Katowice) (strona internetowa)

Skład Zarządu Oddziału SDP w Katowicach:

Zarząd:

Grzegorz Zmuda – prezes

Jadwiga Chmielowska - wiceprezes

Dorota Stabik - skarbnik

Jan Picheta - sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Kwiatek - przewodniczący

Józef Kowalski

Tadeusz Puchałka

Sąd Koleżeński:

Paweł Wieczorek

Marek Mierzwiak

Bożena Szmel

Rzecznik Dyscyplinarny:

Krzysztof Gosiewski

Komisja Członkowska:

Mariusz Cysewski

Małgorzata Skórska

Andrzej Pieczyrak

Oddział środkowopomorski SDP (Koszalin)

Tadeusz Sznajderski - prezes, sdp.koszalin@wp.pl

Adres do korespondencji

ul. Szpitalna 1 / 6

78-320 Połczyn Zdrój (k. Koszalina)

Oddział warszawski SDP (strona internetowa)

Skład Zarządu Oddziału SDP w Warszawie:

Zarząd:

Prezes - Zbigniew Rytel

Wiceprezes - Hanna Budzisz

Sekretarz: Anna Popek

Skarbnik - Jacek Herok

Członek Zarządu - Elżbieta Ruman

Członek Zarządu - Piotr Jegliński

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Dariusz Jakubowski

Sekretarz - Lidia Oktaba-Ostatek

Członek Komisji: Lidia Kulczyńska-Pilich

Komisja członkowska

Przewodniczący - Stefan Kudełka

Sekretarz - Wojciech Kwiatek

Członek Komisji: Marcin Wolski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Andrzej Dramiński

Sekretarz - Mikołaj Juliusz Wachowicz

Członek Sądu: Jacek Wegner

Rzecznik dyscyplinarny

Andrzej Kijowski

adres: ul. Foksal 3/5, pok. 17, 00-366 Warszawa

tel. 22 827 75 35; fax: 22 827 87 20; o.warszawski@sdp.pl

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl