Jedno z  6 oświadczeń tegorocznego Zjazdu Delegatów EFJ w Budvie dotyczy publicznej telewizji i radia. Telewizja Polska jest również przedmiotem tego oświadczenia:

Oświadczeniew sprawie nadawców publicznych

Zjazd Delegatów Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) w Budvie (Czarnogóra) w dniu 2 czerwca 2015 roku

Gratuluje obywatelom i rządowi Grecji zapowiedzi wznowienia, od 11 czerwca, działalności publicznego radia i telewizji ERT.

Wyraża nadzieję, że pracownicy zwolnieni przez poprzedni rząd zostaną ponownie zatrudnieni na takich samych warunkach, jak przed zwolnieniem.

Obywatele Grecji, aby przezwyciężyć kryzys, w którym są pogrążeni, potrzebują dostępu do obiektywnych informacji w publicznym radiu i telewizji.

Nadawcy publiczni są, w wielu krajach w Europie, przedmiotem polityki oszczędności, co zagraża pluralizmowi i jakości informacji.

We Francji skandal, który towarzyszył powołaniu nowego prezesa Telewizji Francuskiej (France Télévisions) przez Najwyższą Radę Audiowizualną (CSA), bardzo poważny kryzys we Francuskim Radiu Radio France), a także afera finansowa, która doprowadziła do ​​dymisji nowego prezesa Narodowego Instytutu Audiowizualnego (INA) pokazują szkodliwy kontekst polityczny i gospodarczy wokół mediów publicznych.

Polityka oszczędnościowa zagraża nie tylko przyszłości mediów publicznych, czy stabilności miejsc pracy, ale godzi w pluralizm, jakość produkowanych treści, a tym samym w demokrację.

W Hiszpanii rząd wzmocnił swój wpływ na RTVE poprzez zmianę sposobu powoływania prezesa RTVE przez parlament. Należy jak najszybciej powrócić do poprzedniego, wymagającego konsensusu sposobu wyłaniania prezesa telewizji publicznej, gdyż obecna metoda nominacji sprawia, że zarówno prezes jak i zarząd RTVE stają się zakładnikami partii większościowej. Nadawcy regionalni zależą od samorządów regionalnych według tego samego wzoru.

Zjazd Delegatów zobowiązuje EFJ do działań wspierających ponowne otwarcie kanału telewizyjnego RTVV-Kanał 9, gdyż obecnie w Walencji żaden kanał telewizji publicznej nie nadaje w języku większości regionu.

Zjazd Delegatów wzywa EFJ i organizacje dziennikarskie zrzeszone w EFJ do wsparcia pozostałych kanałów regionalnych, szczególnie Telemadrid, w ich długiej już batalii, w której dziennikarze oraz inni pracownicy walczą przeciwko manipulowaniu informacją, przeciwko zwolnieniom i niskim płacom.

W Wielkiej Brytanii BBC jest poważnie atakowane przez nowo wybrany konserwatywny, prawicowy rząd, w czasie gdy mają się rozpocząć negocjacje dotyczące nowej opłaty licencyjnej. John Whittingdale - nowy minister rządu odpowiedzialny za media, w tym BBC, oficjalnie oświadczył, że opłata licencyjna jest nie do utrzymania. Biorąc pod uwagę rządowe propozycje dalszych  oszczędności, w tym zmniejszenie budżetu na opiekę socjalną o około 12 mld funtów, wydaje się prawdopodobne, że opłata licencyjna BBC w najlepszym będzie ponownie zamrożona. Oznaczałoby to dwanaście lat bez wzrostu zagrożenia zamknięcia kanałów, spadek jakości produkowanych programów i więcej zwolnień.

Tymczasem zwolennik Partii Konserwatywnej  Rupert Murdoch podniósł ostatnio opłaty dla abonentów Sky TV. Pełny pakiet Sky TV ma teraz kosztować ponad 500 funtów rocznie. Koszt abonamentu BBC to obecnie  145,50 funtów za rok, czyli 40 pensów dziennie.

We Włoszech zapowiadane przez rząd reformy w telewizji Rai spowodowały niepokój wśród pracowników i związków zawodowych. Czas obietnic się skończył, to co się liczy to działania. Prawdziwa reforma musi zagwarantować wolność informacji i pluralizm.

Niezależność Rai i wszystkich publicznych nadawców w Europie musi być zagwarantowana raz na zawsze, a ich przyszłość nie powinna zależeć od zmian rządów.

W Polsce ponad 400 dziennikarzy i innych pracowników telewizji publicznej  straciło zatrudnienie u nadawcy publicznego. Najpierw przeniesiono ich do firmy outsourcingowej, a następnie ponad 200 z nich zostało zwolnionych.

Zgodnie z uchwałą kongresu EFJ z listopada 2014 (Moskwa) Zjazd Delegatów zobowiązuje EFJ do  sprzeciwiania się ograniczaniu pluralizmu w mediach publicznych w Europie, a także do obrony ich finansowania, niezależności, różnorodności i jakości.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl