Z Ukrainy nadeszła wiadomość o projekcie, dzięki któremu Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP trafił do podręczników akademickich na Ukrainie.

Nowy podręcznik, z którego przyszli ukraińscy dziennikarze będą przygotowywać się do egzaminów, zawiera tekst Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP, a także opis 11 przypadków  rozpatrywanych  przez polską Radę Etyki Mediów.

Komisja Etyki Dziennikarskiej Ukrainy była inicjatorem wydania podręcznika, który zawiera podstawowe międzynarodowe standardy etyki dziennikarskiej. W podręczniku zostały opublikowane normatywne dokumenty światowych i ukraińskich organizacji dziennikarskich, a także - po raz pierwszy w takiej formie – zadania sytuacyjne z europejskiej praktyki dziennikarskiej oraz klucze do ich rozwiązania.

-Komisja Etyki Dziennikarskiej od kilku lat zabiegała o to, by kwestia etyki dziennikarskiej stała jednym z elementów egzaminów testowych przed uzyskaniem dyplomu w zakresie dziennikarstwa - podkreślił jeden z autorów podręcznika Serhiy Shturkhetskyy.   –Osiągnięto porozumienie wśród wykładowców, lecz powstała kwestia, o co będą pytali profesorowie studentów podczas egzaminu? Chcieliśmy, aby to nie były pytania teoretyczne, ponieważ praca dziennikarska to przede wszystkim praktyka. Właśnie dlatego, wspólnie z kolegami, ułożyliśmy zadania sytuacyjne bazując na przypadkach z praktyki dziennikarskiej, w których podejmowane były,  przez organizacje dziennikarskie, decyzje dotyczące etyki dziennikarskiej. Podobieństwa ukraińskich i polskich praktyk medialnych oraz coraz wyższy poziom współpracy i przepływu  informacji pomiędzy naszymi krajami, pozwoliły nam skorzystać z polskiego doświadczenia.

Wydanie i bezpłatne rozpowszechnienie podręcznika w nakładzie 500 egzemplarzy zostało zrealizowane dzięki projektowi Rady Europy „Wprowadzenie standardów europejskich w ukraińskim środowisku medialnym” finansowanemu przez rząd Kanady. Współautorami podręcznika zostali profesorowie Walerij Iwanow, Wolodymyr Rizun oraz Jurij Finkler, przewodniczący Komisji Etyki Dziennikarskiej Wolodymyr Mostowyj, wykładowcy i dziennikarze Jewhen Masłow, Wolodymyr Pawliw, Serhij Raczyński oraz Serhiy Shturkhetskyy.

Pełny tekst podręcznika (w języku ukraińskim) http://www.slideshare.net/shturkhetskyy/ss-43487869

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl