Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, poświęcone zeszłotygodniowym wydarzeniom w redakcji „Wprost”. Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele CMWP SDP.

Członkowie komisji zadawali pytania prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi i wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Królikowskiemu. Komisja zebrała się by wyjaśnić rozbieżności w ocenie akcji we „Wprost” między prokuraturą a ministerstwem.

Mec. Artur Wdowczyk, który zabrał głos w imieniu CMWP SDP, po raz kolejny podkreślił zaniepokojenie działaniami prokuratury. Zwrócił uwagę na orzeczenie Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka z 14.09.2010 r. w sprawie Sanoma Uitgeverse B.V. przeciwko Holandii (sygn. akt 38224/03), która także dotyczyła interwencji organów ścigania w redakcji. Wielka Izba ETPCz wskazała wówczas, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie postanowień Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

PW

Udostępnij
Tagi:
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl