Kapituła Stypendium im. Leopolda Ungera nagrodziła sześcioro dziennikarzy.

Paulina Pacuła otrzymała stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację cyklu reportaży na temat Tatarów krymskich, sytuacji politycznej współczesnej Mołdawii oraz mniejszości rosyjskiej na Łotwie; Dominika Pietrzyk odbędzie dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”; Agnieszka Bąder i Karol Kopańko odbędą jednomiesięczny staż w „Gazecie Wyborczej”; Judyta Banaszyńska - jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka” a Magdalena Andrzejewska staż w zespole obsługi prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ubiegłym roku. Wyróżnienia przyznawane są adeptom dziennikarstwa do 35 roku życia, którzy wykażą się osiągnięciami dziennikarskimi m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

W skład Kapituły Stypendium wchodzą: przedstawiciel rodziny Patrona, Rektor UMCS – prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, Jerzy Pomianowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

Justyna Maguś

Sekretarz Kapituły Stypendium

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl