W  związku  z  decyzją  Komitetu  Sterującego  Europejskiej  Federacji  Dziennikarzy (EFJ)  z  dnia  27  marca,  br.  o  nie  przenoszeniu  dorocznego  spotkania  organizacji członkowskich EFJ planowanego na 6-7 czerwca br.  z Rosji do innego państwa, ZarządGłówny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podjął decyzję o rezygnacji z udziału w

spotkaniu.

Swoją  decyzję  Zarząd  oparł  na  argumentach  przedstawionych  przez  Panią  Agnieszkę Romaszewską-Guzy,  wiceprezesa  SDP  i  członka  Komitetu  Sterującego  EFJ,  w  Jej oświadczeniu  przekazanym  Komitetowi  oraz  rozesłanym  wszystkim  organizacjom członkowskim EFJ.

W oświadczeniu czytamy m.in.: „ (…) domagamy się, obok zachęt do dalszej solidarnej współpracy  w  ramach  obu  Federacji  i  przestrzegania  standardów  dziennikarskich przez wszystkich, jednoznacznego  stanowiska Federacji w  sprawie wydarzeń w Rosji,  na  Ukrainie  i  pomiędzy  tymi  krajami.  Brak  takiego  stanowiska,  byłby  przejawem tolerancji dla nie mających precedensu w ostatnich dekadach, agresywnych, burzących pokój  i  stabilizację  w  Europie  działań  Federacji  Rosyjskiej,  działań  wyjątkowo szkodliwych  dla  społeczeństwa  obywatelskiego  i  funkcjonowania  wolnych  mediów w  samej  Rosji.  Podważałoby  to  wiarygodność  naszych  organizacji.  (…)   Uważamy, że  jest  niewłaściwe,  aby  –  niezależnie  od  docenienia  wysiłków  RUJ  [Rosyjskiej Unii  Dziennikarzy]  na  rzecz  obrony  niezależnego  dziennikarstwa  i  konieczności  ich  wspierania  –  kongres  organizacji,  dla  której  wolność  słowa,  prawda  i  wysokie standardy dziennikarskie są podstawową wartością, odbywał się w stolicy kraju, który właśnie  łamie  wszelkie  standardy  przyjęte  przez  społeczność  międzynarodową.  Poza moralnym i symbolicznym wymiarem tego  faktu, odbycie Kongresu w Rosji mogłoby być  wykorzystane  w  wojnie  propagandowej  toczonej  przez  rząd  rosyjski.  (…)  Mam nadzieję, że naszą decyzję i jej powody zrozumieją koleżanki i koledzy z Rosji” Pełen tekst oświadczenia w załączeniu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl