10 marca członkowie olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na swym corocznym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz budżet na rok 2014. Ponadto uzupełniono skład personalny Zarządu i innych ciał statutowych Oddziału. Omawiano także program działalności Stowarzyszenia w regionie warmińsko-mazurskim w bieżącym roku.

Realizacja oferty „Media lokalne na Warmii, Mazurach i Powiślu bodźcem rozwoju i integracji regionu” w ramach zadania publicznego „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz projekt autorski Oddziału dotyczący dziennikarstwa obywatelskiego to dwa główne kierunki działań programowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie w bieżącym roku – podkreśla prezes dr Ireneusz St. Bruski. Dodaje również, że z innych ważnych przedsięwzięć Oddziału należy wspomnieć podjętą w bieżącym roku współpracę z Książnicą Polską. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem będzie realizacja jednego z punktów kwietniowych obchodów 650. rocznicy księgarstwa na ziemiach polskich – spotkania poświęconego Andrzejowi Samulowskiemu i jego Księgarni w Gietrzwałdzie.

Ponadto Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zarządu Głównego SDP w Warszawie o zmianę nazwy oddziału z dotychczasowej: „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie” na: „Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. – Decyzję tę podjęto między innymi ze względu na rozwój mediów obywatelskich i lokalnych środowisk dziennikarskich – podkreśla mec. Andrzej Dramiński, główny inicjator podjętej uchwały.

Po poniedziałkowych wyborach uzupełniających Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Olsztynie tworzą: dr Ireneusz St. Bruski – prezes Oddziału, wybrany w październiku ub. roku, oraz wybrani 10 marca: mec. Andrzej Dramiński – wiceprezes, Zbigniew E. Połoniewicz – skarbnik, Zbigniew Piszczako – sekretarz, Grzegorz Radzicki – członek Zarządu ds. promocji i Henryk Monkiewicz – członek Zarządu ds. wydawniczych. Ponadto wybrano Bożennę Ulewicz sędzią Sądu Dziennikarskiego oraz ks. Jana Rosłana – trzecim członkiem Komisji Członkowskiej Oddziału.

Obecnie olsztyński Oddział SDP liczy 56 członków oraz trzech kandydatów.

A. S.


 


 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl