Na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie ochrony danych. W przyszłym tygodniu w środę (12 marca), podczas obrad plenarnych, sprawą zajmie się Parlament Europejski (szczegóły: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011%28COD%29).

W związku z powyższym pragnę zwrócić uwagę na jeden z kluczowych przepisów tego projektu, a mianowicie na tzw. WYJĄTEK DZIENNIKARSKI (wyjątek prasowy), uregulowany w art. 80 i motywie 121 projektu. Zgodnie z procedurą, przed przedstawieniem zagadnienia na posiedzeniu plenarnym, projekt rozporządzenia był przedmiotem dyskusji w komisjach PE. Decydujący głos w tej sprawie miała Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), która w październiku przyjęła bardzo niekorzystne – z naszego punktu widzenia – poprawki, dotyczące m.in. wyjątku prasowego (dziennikarskiego).

Pomimo wcześniejszych, pozytywnych z punktu widzenia wydawców prasy i środowisk dziennikarskich, poprawek i opinii zgłaszanych przez opiniujące projekt Komisje PE (konkretnie Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Prawną i Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta), LIBE przyjęło rozwiązania, których wprowadzenie zagrażać będzie wolności prasy oraz podważać będzie podstawy jej egzystencji związane z ograniczeniem praw dziennikarzy.

W zakresie omawianego tu wyjątku dziennikarskiego, wprowadzone poprawki całkowicie pozbawiły podstawowego sensu i zmieniły istotę zapisu. Usunięto bowiem odniesienie do możliwości przetwarzania danych dla celów dziennikarskich! Dodatkowo zwiększono opcjonalność tego wyjątku – zgodnie z propozycją LIBE, państwa członkowskie mogą go wprowadzić tylko "jeśli jest to niezbędne dla pogodzenia” ochrony danych z wolnością wypowiedzi, pozostawiając uznanie takiej konieczności po stronie danego państwa. Naszym zdaniem wprowadzenie takiego wyjątku powinno być obligatoryjne, by zapewnić taki sam standard wolności wypowiedzi prasowej we wszystkich krajach UE.

W związku z powyższym, w imieniu naszych europejskich przedstawicieli – ENPA i EMMA, europejskich organizacji wydawców, których członkiem jest Izba Wydawców Prasy, a także w imieniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy i Europejskiej Rady Wydawców zwracamy się z prośbą o szerokie indywidualne poparcie załączonej petycji w sprawie właściwego uregulowania, fundamentalnego dla całego środowiska, WYJĄTKU PRASOWEGO.

W załączeniu tekst petycji (w języku angielskim). Poparcie dla petycji należy wyrazić poprzez stronę internetową: https://www.change.org/petitions/art80.

Maciej Hoffman

Dyrektor Generalny

Izba Wydawców Prasy

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl