Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie następujących wydatków:

- kosztów leczenia pobitych dziennikarzy (w tym pobyt w szpitalu, koszty leków i środków medycznych)

- kosztów związanych z procesami sądowymi dziennikarzy (w tym m.in. wynagrodzenie prawników, koszty sądowe)

- kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu dziennikarskiego oraz zakupu nowego sprzętu (m.in. kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony itp.)

- kosztów zapomóg dla dziennikarzy, którzy w wyniku wykonywania swojej pracy na tzw. Euromajdanie zostali pozbawieni pracy i środków do życia (m.in. zwolnieni dyscyplinarnie) 

Pieniadze zostaną przekazane naszemu partnerowi ukraińskiemu - Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Mediów Ukrainy (członek m.in. Europejskiej Federacji Dziennikarzy), który od początku wydarzeń wokół tzw. "Euromajdanu" prowadzi rejestr poszkodowanych dziennikarzy i poniesionych przez nich szkód.

Pieniądze można wpłacać na specjalnie otwarte w tym celu konto Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

PKO BP

30 1020 1097 0000 7202 0257 4606

Wesprzyjmy ukraińskich dziennikarzy, którzy stali się celem ataków sił bezpieczeństwa!

Nie zostawiajmy naszych kolegów samych. Pokażmy, że potrafimy być solidarni i że nie dajemy zgody na przemoc wobec dziennikarzy w dużym europejskim kraju!

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl