My, przedstawiciele ruchów antysowieckich i antykomunistycznych, którzy osobiście doświadczyliśmy okrutności represyjnego komunistycznego totalitaryzmu i ucisku sowieckiego imperium, lecz nigdy nie zaprzestaliśmy walki o sprawiedliwość, potępiamy barbarzyńskie rozpędzenie pokojowych demonstrantów na Majdanie w Kijowie dokonane przez ukraińskie władze i oświadczamy o naszym całkowitym poparciu dla organizatorów oraz uczestników manifestacji. Wyrażamy pełne współczucie, poparcie dla ich żądań i solidaryzujemy się z ich protestem, ponieważ uważamy, że niepodległość, wolność oraz prawa człowieka są najwyższymi wartościami, o które warto walczyć i ofiarować siebie bezwarunkowo.

 

Wzywamy przywódców państw wolnego świata do uczynienia wszelkich wysiłków, aby uniknąć dalszego użycia siły wobec demonstrantów i zapobiec wprowadzeniu na Ukrainie rządów totalitarnych.

 

Chcemy szczególnie podkreślić, że w procesach, jakie mają miejsce na Ukrainie, wyraźnie widoczne jest dążenie kierownictwa Rosji do odbudowy imperium w granicach „bloku wschodniego”, stosując do tego celu dowolne metody polityczne, ekonomiczne oraz wojenno-prowokacyjne. Jeżeli Rosja zdoła ustanowić na Ukrainie reżim analogiczny do białoruskiego, to nie tylko powstanie przeszkoda dla rozwoju demokratycznych procesów na Ukrainie oraz innych byłych „republikach” sowieckich, lecz także pojawią się warunki do ponownego opuszczenia nad Europą żelaznej kurtyny i powrotu świata do epoki zimnej wojny.

 

Wzywamy cały cywilizowany świat, wszystkich, komu niepodległość, wolność i sprawiedliwość są najważniejszymi wartościami, wszystkich, kto uważa, że bezpieczeństwo świata powinno być oparte na sprawiedliwości, do wyrażenia solidarności i aktywnego poparcia dla ludzi, którzy wyszli na kijowskie ulice, by walczyć o demokrację i wolność. Kreml musi zobaczyć, że cały cywilizowany świat jest z manifestantami i że nie ma alternatywy dla rozwoju demokracji w kierunku wschodnim!

 

Zwracamy się do władz Ukrainy z wezwaniem do zaniechania użycia siły i wsłuchania się w głos narodu.

 

Хай жіве Украина! – Chaj żywe Ukraina!

 

Лагле Парек – бы вшая политзаключенная, участник национально-освободительной борьбы и председатель Партии Национальной Независимости Эстонии. Эстония

Lagle Parekbyły więzień polityczny, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii, przewodnicząca Partii Narodowej Niepodległości Estonii, b. Minister Spraw Wewnętrznych Estonii. Estonia

 

Валерий Калабугин член Конгресса Эстонии и Комитета Эстонии (1990–1992), член совета Эстонского Института Прав Человека

Valeri Kalabuginczłonek Kongresu Estonii i Komitetu Estonii (1990-1992), członek Rady Estońskiego Instytutu Praw Człowieka. Dziennikarz, tłumacz. Estonia

 

Тривими Веллисте министр иностранных дел Эстонии (1992–1994), член парламента Эстонии, президент Балтийской Ассамблеи

Trivimi Velliste minister Spraw Zagranicznych Estonii (1992-1994), poseł parlamentu Estonii, prezydent Zgromadzenia Bałtyckiego, b. przedstawiciel Estonii w ONZ. Estonia

 

Хейки Ахонен бывший политзаключенный, участник национально-освободительной борьбы. Эстония

Heiki Ahonen - były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii. Estonia

 

Калью Мятик – бывший политзаключенный, один из основателей Партии Национальной Независимости Эстонии. Эстония

Kalju Mätik były więzień polityczny, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii, współzałożyciel Partii Narodowej Niepodległości Estonii, Estonia

 

Калле Юргенсон бывший член Конгресса Эстонии, Комитета Эстонии и депутат эстонского парламента

Kalle Jürgenson były członek Kongresu Estonii i Komitetu Estonii, były poseł Parlamentu Estońskiego. Estonia

 

Юрис Путриньш – Председатель общества Яниса Чаксте. Латвия

Juris Putrinš przewodniczący stowarzyszenia Jānisa Čakste. Łotwa

 

Вардан Арутюнян – бывшый пзк, правозащитник, председатель центра прав и свободы. Армения

Wardan Harutjunjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, przewodniczący Centrum Praw Człowieka i Wolności. Armenia

 

Размик Маркосян – бывшый пзк, Армения

Razmik Markosjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Armenia

 

Азат Аршакян - бывшый пзк, Армения

Azat Arszakjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Armenia

 

Паруйр Айрикян – бывшый пзк, президент координационного центра дем. движении в ссср «Демократия и независимость». Армения

Paruir Hajrikjan – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, prezydent centrum koordynacyjnego ruchów demokratycznych w ZSSR „Demokracja i Niepodległość”. Armenia

 

Мустафа Джемилевбывший пзк, советский правозащитник, народный депутат Украины. Украина, Крым

Mustafa Dżemilew – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, lider Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Ukraina, Krym

 

Зампира Асанова – ветеран национального движения крымских татар, Украина, Крым

Zampira Asanowa – weteranka Narodowego Ruchu Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

 

Олесь Шевченко – бывший политзаключенный, правозащитник бывший председатель Киевской организации Украинского Хельсинкского Союза. Украина

Oles Szewczenko – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, były przewodniczący Ukraińskiej Helsinkskiej Unii w Kijówe. Ukraina

 

 

Виктор Суворов Великобритания

Wiktor Suworow - Wielka Brytania

 

Али Хамзин - участник национального движения крымскотатарского народа.Украина, Крым

Ali Chamzin członek i aktywny uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

 

Синавер Кадыров – бывший пзк, правозащитник, Украина, Крым

Sinawer Kadyrowbyły więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Ukraina, Krym

 

Заир Смедляев – активист национального движения крымских татар. Украина, Крым

Zair Smieldjajew członek i aktywny uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

 

Шевкет Кайбуллаев – бывший пзк, правозащитник, активист национального движения крымских татар. Украина, Крым

Szewket Kajbullajew - były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

 

Мирослав Маринович – бывший пзк, правозащитник. Украина

Mirosław Marynowiczbyły więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Ukraina

 

Иса Гамбар – Председатель партии Мусават, бывший спикер парламента Азербайджана (1992-1993). Азербайджан

Isa Gambar – przewodniczący partii „Musawat”, były spiker Parlamentu Azerbejdżanu (1992-1993). Azerbejdżan

 

Зевджет Куртумеров – ветеран национального движения крымских татар. Украина, Крым

Zewdżet Kurtumerow – weteran Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

 

Антанас Терлецкас – Председатель Лиги свободы Литвы, бывший пзк, правозащитник. Литва

Antanas Terleckas – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, przewodniczący podziemnej organizacji „Liga Wolności Litwy”. Litwa

 

Саулюс Пячялюнас - Былый депутат Сейма Литовской Руспублики, правозащитник. Литва

Saulius Pečeliūnas – Były poseł na Sejm Republiki Litewskiej, obrońca praw człowieka, Litwa

 

Альфонсас Сваринскас – бывший политзаключенный, правозащитник, Литва

Alfonsas Svarinskas – ksiądz, były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR

 

Balys Gajauskas – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, Litwa

Балис Гаяускас – бывший политзаключенный, правозащитник. Литва

 

Ионас Волунгявичюс – Лига Свободы Литвы, правозащитник. Литва,

Jonas Volungevičius, Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka. Litwa

 

Фелиция Нийоле Садунайте – бывшая политзаключенная, правозащитник. Литва

Felicija Nijolė Sadūnaitė, były więzień polityczny, obrończyni praw człowieka, Litwa

 

Андрюс Тучкус – Лига Свободы Литвы, правозащитник. Литва,

Andrius Tučkus, Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka. Litwa

 

Леонардас Вилькас – Лига Свободы Литвы, правозащитник . Литва,

Leonardas Vilkas – Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka, tłumacz. Litwa

 

Геновайте Шакалиене – Лига Свободы Литвы, Литва

Genovaitė Šakalienė – Liga Wolności Litwy, Litwa

 

Александр Подрабинек – бывший политзаключенный, журналист, Россия

Aleksander Podrabinek – były więzień polityczny, dziennikarz. Rosja

 

Алексей Смирнов – бывший политзаключенный, правозащитник. Россия

Aleksiej Smirnow – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka. Rosja

 

Гурам Соселия – Общество „Мемориали”. Грузия

Guram Soselia – Stowarzyszenie „Memoriali”. Gruzja

 

Давид Бердзэнишвили – бывший политзаключенный, правозащитник. бывший депутат парламента Грузии. Грузия

David Berdzenishvili – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, były deputowany Parlamentu Gruzińskiego. Gruzja

 

Вахтанг Дзабирадзе – бывший политзаключенный, правозащитник, бывший депутат парламента Грузии. Грузия

Vaxtang Dzabiradze – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, były deputowany Parlamentu Gruzińskiego. Gruzja

 

Таиел Гвиниашвили – бывший политзаключенный, правозащитник. Грузия

Tariel Gviniashvili – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, Gruzja

 

Зянон Пазьняк – правозащитник, бывший депутат парламента Беларуси, Беларусь

Zianon Paźniak – obrońca praw człowieka w ZSSR, były deputowany Parlamentu Białorusi, emigrant polityczny. Białoruś

 

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Ewa Kubasiewicz – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, b. więzień polityczny, członek „Solidarności Walczącej”. Polska – Francja

 

Magdalena Czachor – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Marek Czachor – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, b. więzień polityczny, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Selim Chazbijewicz – profesor UWM w Olsztynie, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Kazimierz Michalczyk – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”, Niemcy

 

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Kazimierz Kubrak – działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

 

Sławomir Karpiński – Polska, prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

 

Kristina Nejman – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL. członek „Solidarności Walczącej”. Bułgaria – Polska

 

Maciej Ruszczyński – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Tadeusz Markiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”, drukarz. Polska

 

Józef Śreniowski - działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

 

Piotr Kalisz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Polska.

 

Edward Nowak – działacz NSZZ „Solidarność” z Nowej Huty, b. Poseł do Sejmu RP, więzień polityczny PRL. Polska

 

Jerzy Bukowski – rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju. Polska

 

Leszek Jaranowski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, drukarz podziemny. Polska

 

Roman Bielański – działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL, drukarz podziemny. Były więzień polityczny. Polska

 

Piotr Warisch – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, grafik, artysta malarz. Polska

 

Piotr Zarębski – reżyser filmowy, Polska

 

Paweł Kołkiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Tomasz Szostek – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Adam Cymborski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Leszek Siwakowski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Wojciech Myślecki – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Jadwiga Rudnicka – działaczka opozycji niepodległościowej, "Solidarności", były Poseł i Senator RP

 

Stanisław Kosch – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek OKOR-u. Polska

 

Przemysław Miśkiewicz – Niezależne Zrzeszenie Studentów w stanie wojennym, Stowarzyszenie „Pokolenie”. Polska

 

Waldemar Pernach - działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny, więzień polityczny

 

Maryla Pernach - działaczka organizacji antykomunistycznej

Ryszard Nikodem – działacz opozycji niepodległościowej i władz Solidarności, więzień polityczny, Polska

 

Janusz Szkutnik – działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny

 

Krystyna Szkutnik – działaczka opozycji demokratycznej

 

Dr Sławomir Moćkun, prezes Ośrodka Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM. Polska

 

Rasa Kasperienė, association "Parcuns". Litwa

 

 

Siarhiej Papkou – działacz opozycji Białoruskiej, Białoruś

Сяргей Папкоў – активист белорусской оппозиции, Беларусь

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl