W dniu 28 listopada 2013 r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Profesjonalizacja dziennikarstwa” – zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Wziął w niej udział przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W trakcie konferencji omówiono zagadnienia związane z profesjonalizacją dziennikarstwa, a także wskazano na zmiany, które zachodzą we współczesnych mediach.

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele: „Profesjonalizacja dziennikarstwa”, „Status zawodowy (prawny) dziennikarza” oraz „Czy media gotowe są na wielokulturowość? Media, sfera publiczna a zjawisko imigracji w Polsce”. Podczas paneli omówiono główne problemy dotykające współczesnych dziennikarzy, takie jak coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy, nie przystające do obecnych czasów regulacje prawne z zakresu prawa prasowego, a także powszechne zjawisko tabloidyzacji mediów, które prowadzi do zacierania się różnić między dziennikarstwem opinii a tabloidami. Poruszono problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa prasowego, w szczególności w zakresie pojęcia „prasy” czy definicji dziennikarza.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego m. in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy oraz dziennikarze, redaktorzy polskich mediów, prawnicy, a także reprezentacji stowarzyszeń dziennikarskich.

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego (działające od 2008 r.) jest organizacją skupiająca ludzi nauki, prawników i studentów. Jego celem jest wspieranie rozwoju prawa prasowego, upowszechnianie wiedzy dotyczącej tej dziedziny prawa, a także prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej prawa prasowego.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl