Ciąg dalszy sprawy outsourcingu pracowników twórczych w TVP S.A. Związek zawodowy "WIzja" domaga się zniszczcenia zapisów z tzw. ewaluacji oraz pyta o sprzedaż majątku spółki. Publikujemy pełny tekst listu do prezesa TVP Juliusza Brauna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 18.11.2013 r.

 

L.dz. Wizja/112/2013

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP S.A.

 

ZZZPTiTMP Wizja OZ w TVP domaga się odpowiedzi na pytanie, ile Spółkę kosztował proces przygotowania i przeprowadzenia zakwestionowanych i nieudanych: przetargu na outsourcing oraz procesu ewaluacji w tym, kosztów zatrudnienia w BZKL dodatkowych osób m.in. Pana Szymona Badury , zakup testów psychologicznych, koszty delegacji przedstawicieli BZKL, etc ?

Żądamy unieważnienia procedury ewaluacji , jak również komisyjnego zniszczenia wypełnionych testów w obecności przedstawicieli strony związkowej. Ewaluacja miała być częścią procesu przeznaczonych do outsourcingu dziennikarzy i wyłanianiu z tej grupy zawodowej tzw. „koordynatorów”, czyli stanowisk wirtualnych, które nie istnieją w obowiązującym Regulaminie wynagradzania.

W komunikacie prezesa Zarządu TVP czytamy:

…” Informujemy, że z uwagi na fakt, że zastosowanie licencjonowanych testów psychometrycznych w Procedurze Promocji Stanowiskowych wzbudza nadal wielkie emocje, czemu strona społeczna dała wyraz podczas spotkania, Prezes Zarządu, mimo przekonania co do wartości metodologicznych tych narzędzi, podjął decyzję o ich wycofaniu z prowadzonej ewaluacji. Oznacza to, że w etapie badań testowych wyniki dwóch z trzech testów nie będą brane pod uwagę, a zatem nie będą one miały wpływu na decyzje personalne w zakresie promocji”

Dwa pierwsze elementy były od początku kwestionowane i stały się m.in. powodem, dla których 1/3 dziennikarzy odmówiła przystąpienia do ewaluacji. Zmiana zasad oceny dziennikarzy już po jej zakończeniu, jest wystarczającym powodem do unieważnienia całej Procedury. O ile tak się nie stanie pracodawca upewni stronę związkową, aby skorzystała z uprawnień i o rozstrzygnięcie zwróciła się do Sądu Pracy.

Żądamy odpowiedzi na pytanie:

czy osoby odpowiedzialne za chaos jaki zapanował w Spółce poniosą konsekwencje służbowe za swoje nietrafione pomysły tj. organizację przetargu na outsourcing i ewaluację, czym naraziły Spółkę na dodatkowe, niemałe koszty?

Te dwa działania zdecydowanie kłócą się z nagminnie powtarzanym stanowiskiem pracodawcy o trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki, zmuszającej do zmniejszenia zatrudnienia. „ W tej trudnej sytuacji ekonomicznej „ skandalem jest fakt, że TVP zatrudnia nowych Pracowników z wysokim uposażeniem, a zwalnia najniżej zarabiających w najtrudniejszej sytuacji życiowej i ekonomicznej czego przykładem są najnowsze zwolnienia urągające godności pracowników.

Oczekujemy również na odpowiedź, czy prawdą jest, że Spółka podpisała kolejny kontrakt z firmą zewnętrzną na realizację cyklu audycji „Świat się kręci” na kwotę 7 mln zł?

Zdumiewa również zamiar sprzedaży znacznej części terenów Zakładu Głównego, gdzie już kilka lat temu planowano budowę własnej, nowoczesnej hali zdjęciowej. Czy rezygnacja z tych planów i zapowiedziana sprzedaż terenu oznacza dalsze wynajmowanie przez TVP studiów ATM? Czy prawdą jest, że ten wynajem kosztował Spółkę TVP połowę kwoty jaką ATM wydała na budowę swojego kompleksu studyjnego?

Skandalem jest również pomysł kontynuowania na rok następny „ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej” dla władz statutowych Spółki tj. Zarządu, Rady nadzorczej , dyrektorów i ich zastępców , na kwotę 200.000 euro, na wypadek złych czy błędnych decyzji. Niedopuszczalne jest, aby to ubezpieczenie obejmowało również członków ich rodzin. Żądamy ujawnienia kosztów tej operacji.

Jesteśmy zdumieni, że tak duża część energii władz Spółki nakierowana jest na pozbycie się za wszelką cenę pracowników i majątku, zamiast na poprawę jakości oferty programowej, zatrzymanie procesu destrukcji i fatalnej atmosfery wśród pracowników.

 

 

Przewodnicząca

Zarządu OZ TVP ZZPTiTMP WIZJA

 

Barbara Markowska-Wójcik

 

 

Otrzymują:

- Pan Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa,

- Pan Stanisław Jekiełek, przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

- Pan Marian Zalewski, członek Zarządu TVP S.A.

- Pan Bogusław Piwowar, członek Zarządu TVP S.A.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl