Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kosnumentów zgodziła się na przejęcie przez Polskapresse wyłącznej kontroli nad Media Regionalne po spełnieniu przez Polskapresse określonych warunków.   Polskapresse w ciągu roku od wydania decyzji musi sprzedać Dziennik Wschodni oraz domeny dziennikwschodni.pl i e-dziennikwschodni.pl.

Analizując skutki planowanego przejęcia Urząd badał wpływ koncentracji na konkurencję na rynkach lokalnych, obejmujących obszar poszczególnych województw. Większość gazet wydawanych przez obie spółki skupia się bowiem głównie na tematyce dotyczącej regionów. Nie konkurują zatem z tytułami ogólnopolskimi, ani z mniejszymi lokalnymi, które zajmują się np. wydarzeniami z jednego lub kilku powiatów.  Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji w województwie lubelskim na dwóch rynkach – dzienników regionalnych oraz regionalnej reklamy prasowej. Polskapresse wydaje na tym obszarze Kurier Lubelski, natomiast Media Regionalne – Dziennik Wschodni. To największe gazety w regionie i dwie z trzech, które ukazują się na terenie całego województwa. Ich jedynym konkurentem jest Gazeta Wyborcza z lokalnym dodatkiem, której udział liczony sprzedażą egzemplarzową oraz przychodem ze sprzedaży jest jednak znacznie  niższy. Uczestnicy koncentracji posiadają również największe udziały na rynku regionalnej reklamy prasowej w tym województwie.

Urząd co trzy miesiące ma być informowany o realizacji wszystkich części nałożonego warunku.  Decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl