Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz dwudziesty pierwszy przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, w tym roku również za fotografię prasową. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dziennikarze oraz fotoreporterzy bez względu na przynależność organizacyjną, także niezrzeszeni.

Od początku trwania konkursu nagrodą wiodącą jest Główna Nagroda Wolności Słowa, fundowana przez Zarząd Główny SDP. Dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, publikacji demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. SDP jest również fundatorem drugiej nagrody - Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepszą pracę z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Jedną z najstarszych nagród konkursu jest Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie. Kolejne kategorie to: Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej. W tym roku pojawiają się nowe kategorie nagród: Nagroda im. Janusza Kurtyki za publicystykę o tematyce historycznej, Nagroda Inicjatywy za podejmowanie tematów ważnych dla społeczności lokalnych, Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za dziennikarstwo sportowe. Fotoreporterów i fotografów zapraszamy do zgłaszania prac do Nagrody im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię sportową. W przypadku prac fotograficznych do konkursu przyjmowane będą również prace nie publikowane do tej pory.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego - nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

Główne kryteria oceny prac: oryginalność  i nowatorstwo, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalna przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne,  rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie - indywidualne lub zespołowe, ale nagrody lub wyróżnienia mogą być również przyznane redakcji.

Zgłoszone do konkursu materiały ocenia dwustopniowe jury – jako pierwsze pracuje jury selekcyjne, którego każdy z czterech ekspertów zapoznaje się ze wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami i najlepsze rekomenduje do wyróżnienia. Laureatów wybiera jury główne konkursu, kierując się wskazaniami selekcjonerów. Nagrody za zdjęcia, fotoreportaże i fotokasty przyzna odrębny skład jurorów. Jury główne ma możliwość nagrodzenia prac nie zgłoszonych do konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach uczestnictwa zawiera

  1. regulamin konkursu (kliknij TU i pobierz)
  2. formularz zgłoszeniowy (kliknij TU i pobierz)

Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbędzie się w styczniu – prosimy śledzić ogłoszenia na portalu SDP www.sdp.pl

 

Fundatorzy oraz sponsorzy tegorocznego konkursu: Banki Spółdzielcze z Grupy BPSDom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu DolnymFundacja Banku Zachodniego WBKFundacja im. Franciszka Stefczyka, Fundator Prywatny Nagrody im. Erazma Ciołka, Instytut Pamięci Narodowej, PARTNER: Totalizator Sportowy Sp. z o. o. (lotto)PGK Termy Uniejów Sp. z o. o. w UniejowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Zarząd Główny SDP.

 

**Nagrody SDP przyznawane są od 1992 roku; z założenia miały być i nadal wzorowane są na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Pierwszym i wieloletnim fundatorem oraz współorganizatorem konkursu była amerykańska German Marshall Fund of the United States.

 

 

 

Udostępnij
Tagi:
SDP, nagroda,,,,,,,,,,,,,,
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl