Platformę dziennikarskiej współpracy Europy Środkowej i Wschodniej pod nazwą Wspólna Europa postanowili powołać polscy i ukraińscy dziennikarze podczas spotkania w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. 

Gości reprezentowali Oleh Nalivajko, prezes Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy oraz Yuriy Lukanov, przewodniczący Związku Zawodowego Niezależnych Mediów Ukrainy, a SDP prezes Krzysztof Skowroński i wiceprezes Agnieszka Romaszewska.

Kliknij i przeczytaj angielską wersje deklaracj - click to read declaration in English

- Musimy przerzucać mosty między Polska i Unią Europejską a Ukrainą. Współpraca z dziennikarzami ukraińskimi jest zasadnicza i strategiczna z różnych powodów, ale przede wszystkim na wzgląd wspólnej historii i doświadczenie komunizmu – mówił Krzysztof Skowroński, prezes SDP. - Dziennikarze, których powołaniem jest mówienie prawdy muszą się poznać, aby przełamywać bariery.

Oleh Nalivajko, prezes Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy:

- Jesteśmy sąsiadami i od dawna mamy dobre relacje. Jestem prezesem stowarzyszenia od roku. W Polsce byłem już trzykrotnie. Ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich organizujemy wspólne konkursy i konferencje. Wielokrotnie odwiedzamy się. Dlatego chcemy tez nawiązać podobne relacje między naszymi wydawcami. W Kazimierzu są z nami wydawcy gazet, nadawcy radiowi i telewizyjni.

Czekamy na to, że w końcu listopada Ukraina poczyni kolejny krok w kierunku stowarzyszenia z Unią Europejską. Nasze stowarzyszenie wstąpi do Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ).

BT

 

 

Deklaracja współpracy
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Ukrainy i Niezależny Związek Zawodowy Mediów Ukrainy, podczas Polsko - Ukraińskiego Forum w domu Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym postanawiają powołać platformę dziennikarskiej współpracy Europy Środkowej i Wschodniej pod nazwą Wspólna Europa. 
Europa jest wspólną przestrzenią kulturową i wspólną przestrzenią wolności słowa. Jednak my, dziennikarze z Europy Środkowej i Wschodniej mając podobne doświadczenia komunistycznego totalitaryzmu, cenzury a także transformacji systemowej i walki o wolność słowa i niezależne dziennikarstwo, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problemy dziennikarzy i dziennikarstwa naszej części Europy.
W ramach platformy zamierzamy rozwijać współpracę w następujących sferach:
1) wymiany informacji i doświadczeń związanych z sytuacją dziennikarstwa w czasie transformacji systemowej
2) zwalczaniu przypadków utrudniania pracy dziennikarskiej i naruszania wolności słowa - w tym wesprzeć ukraińską inicjatywę przeprowadzenia corocznej akcji pod nazwą "Bezkarność Zabija" - dni pamięci dziennikarzy, którzy za swoja prace zapłacili życiem oraz polską inicjatywę stworzenia Fundacji Solidarności Dziennikarskiej
3) szkolenia dziennikarzy regionalnych i wymiany doświadczeń w dziedzinie reformowania mediów regionalnych związku z przyjęciem na Ukrainie ustaw o reformie lokalnych mediów drukowanych i ustawy o mediach publicznych
4) kształcenia dziennikarzy w zakresie pracy w nowych mediach.
Zapraszamy europejskie związki i stowarzyszenia dziennikarskie, które zainteresowane są wyżej wymienionymi problemami, do współpracy w ramach powołanej platformy.
Deklarujemy też wolę kontynuacji współpracy dwustronnej, której przejawem jest między innymi coroczna polsko - ukraińska nagroda dziennikarska.
Dokument został sporządzony dnia 21 września 2013 r. w językach: polskim i ukraińskim w trzech egzemplarzach, które mają jednakową moc prawną.

Krzysztof Skowroński

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Oleg Nalyvaiko

Prezes Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy

Yuriy Lukanov

Prezes Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy

Климович Ярослав

Котюжинська Тетяна

Набруско Віктор

Савчак Михайло

Тарасюк Дмитро

Бухтатий Олександр

Малієнко Алла

Остапа Світлана

Омельчук Сергій

Бойко Олексій

Фейло Ярослав

Редько Тетяна

Черемних Віра

Штурхетський Сергій

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Jadwiga Chmielowska

Zbigniew Rytel

Józef Matusz

Jacek Sadowski

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Tomasz Kleszczewski

Błażej Torański

 

 

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl