Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko słownym atakom na redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i apeluje do dziennikarzy oraz osób wykonujących ten zawód zwanych dziennikarzami obywatelskimi o szanowanie zasad kultury osobistej i dziennikarskiej etyki zawodowej.

13 marca b.r. na kanale Studio Polaków w sieci społecznościowej youtube zostało zamieszczone nagranie wychodzącego z sądu redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Zarejestrowano na nim przechodzącego korytarzem sądowym red. Michnika, którego nagrywało dwóch mężczyzn zadając mu tzw. niewygodne pytania w prowokacyjny, natarczywy sposób. Red. Adam Michnik zignorował te zaczepki, nagranie ujawnia jednak niewłaściwe zachowanie pytających i lekceważenie przez nich zasad wykonywania zawodu dziennikarza.

CMWP SDP przypomina, że dziennikarzom, a także osobom wykonującym ten zawód nieprofesjonalnie, nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie, a naruszanie prywatności i sfery intymnej innych, także osób publicznych uzasadnione mogą być w wyjątkowych wypadkach jedynie działaniami w zakresie dziennikarstwa śledczego, co w tym wypadku nie miało miejsca.

CMWP SDP stanowczo apeluje do dziennikarzy i osób pełniących ich funkcje w mediach społecznościowych o poszanowanie zasad dziennikarskiej etyki zawodowej przy relacjonowaniu i komentowaniu wszelkich wydarzeń i problemów publicznych, także tych wywołujących silne społeczne emocje. Jest to podstawą  zasady wolności słowa w demokratycznym państwie, do której przestrzegania zobowiązani są zarówno przedstawiciele władzy, jak i wszyscy obywatele.

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.

http://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-atakom-na-redaktora-adama-michnika/

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl