Z przykrością przyjęliśmy doniesienia prasowe o treści wywiadu udzielonego przez prof. Pawła Śpiewaka czeskiemu czasopismu „Tydenik Echo”. Po raz kolejny z ust przedstawiciela polskiej nauki padły w nim oskarżenia pod adresem Polaków, którzy, w latach niemieckiej okupacji, mieli rzekomo „zabić więcej Żydów niż Niemców”. W wywiadzie tym prof. Śpiewak powtarza również nigdy i nigdzie nieudowodnioną tezę, jakoby Polacy „zabili większość z 200 tys. Żydów, którzy uciekli z gett”. Dyrektorowi Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesorowi akademickiemu, nie przystoi posługiwać się danymi, które nie znajdują potwierdzenia w jakichkolwiek poważnych badaniach naukowych.

   Ponadto, ceniony przez nas jako intelektualista prof. Śpiewak, określił w ww. wywiadzie redaktora Pawła Lisickiego mianem „jednego z największych antysemitów w Polsce”. Powodem oskarżeń jest fakt, iż w wielu kwestiach filozoficznych i historiozoficznych red. Lisicki prezentuje zdanie odmienne niż prof. Śpiewak. Wydaje się, iż tak zasłużony przedstawiciel polskiej nauki, z poglądami red. Pawła Lisickiego powinien dyskutować jednak argumentami merytorycznymi. Tymczasem prof. Śpiewak podejmuje próbę wykluczenia oponenta z debaty publicznej za pomocą równie ciężkich, co pozbawionych podstaw zarzutów. Zważywszy na zasługi i dorobek Pana Profesora (jak choćby pracę „Pamięć po komunizmie”), apelujemy o zaprzestanie dewastacji polskiego życia publicznego wypowiedziami podobnymi powyższym.

dr Elżbieta Morawiec

prof. Aleksander Nalaskowski

Krzysztof Wyszkowski

prof. Andrzej Nowak

Krzysztof Kłopotowski

prof. Piotr Witakowski

ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski

prof.  Grzegorz Kucharczyk

red. Piotr Semka

prof. Paweł Skibiński

prof. Zbigniew Stawrowski  

Arkadiusz Gołębiewski reżyser

Michał Lorenc kompozytor

dr Janusz Janowski prezes ZPAP

Stanisław Markowski fotografik

Miłosz Lodowski grafik projektant

Jan Pietrzak

red. Aleksandra Rybińska

red. Robert Tekieli

Maciej Pawlicki reżyser

red. Jan Pospieszalski

red. Paweł Nowacki

Krystian Kratiuk red. naczelny Pch24

Wiktor Świetlik dyr. III Programu Polskie Radia

red. Błażej Torański

dr Józef Orzeł szef klubu Ronina

Tadeusz Płużański, historyk

red. Grzegorz Górny

dr Paweł Milcarek, Christianitas

red. Jacek Karnowski

Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej

prof. Zbigniew Krysiak

red. Tomasz Rowiński, Christianitas

red. Michał Karnowski

dr Barbara Stanisławczyk

prof. Stanisław Mikołajczak

prof. Stefan Zawadzki

red. Witold Gadowski

red. Piotr Cywiński

Krzysztof Skowroński, prezes SDP i Radia WNET

Dorota Kania, red. naczelna TV Republika

prof. Marek Kornat

dr Tymoteusz Zych

red. Piotr Gabryel

red. Zbigniew Rytel

 
Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl