To znowu była sprawa z art. 212 kk. Tym razem udało się obronić dziennikarza, postepowanie przeciwko niemu zostało umorzone. Obserwatorem procesu w imieniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP była p. Halina Żwirska.

13.03.2019 w Sądzie Rejonowym II Wydział Karny w Oleśnie ( województwo opolskie) odbyła się ostatnia rozprawa przeciwko red. Danielowi Możwiłło , red. nacz. portalu „Zębowice Informacje” oskarżonemu z art. 212 § 1 i 2 kk, na niej SSR Wojciech Dorożyński ogłosił wyrok: Sąd umorzył postępowanie przeciwko red. Danielowi Możwiłło oraz obciążył kosztami procesu w kwocie 300,- zł oskarżyciela prywatnego p. Zdzisława Szubę. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że nie każde naruszenie art. 212 § 1 i 2 kk musi oznaczać przestępstwo oraz stwierdził małą szkodliwość czynu oskarżonego a działania red. Daniela Możwiłły nie miały szerokiego oddziaływania. Sąd uznał, że w tej sprawie nie było przestępstwa. Wyrok jest nieprawomocny a strony mają prawo złożyć apelację.

Sprawa (sygn. akt: IIK 19/18) dotyczyła zniesławienia zastępcy wójta gminy Zębowice pana Zdzisława Szuby przez red. Daniela Możwiłło poprzez zamieszczenie na w sierpniu 2017 r. roku na prowadzonej przez oskarżonego dziennikarza stronie „Zębowice Informacje” rzekomo nieprawdziwych informacji w tekście pt. „Skandal! ”. Dotyczył on okoliczności przetargu na wykonanie wiaty w Zębowicach na cele PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) za 400 tys. zł. Zdaniem pełnomocnika Skarżącego, adwokata mec. Klaudiusza Małka, te informacje mogły narazić Zdzisława Szubę na utratę zaufania potrzebnego przy wykonywaniu swoich obowiązków na stanowisku zastępcy wójta. Redaktor Daniel Możwiłło nie przyznawał się do zniesławienia, a zwłaszcza w stosunku do pana Zdzisława Szuby, który funkcję zastępcy wójta pełnił wówczas dopiero od 11 dni. Na swoim portalu 25 sierpnia 2017 r zamieścił przeprosiny. Dziennikarz podkreśla, iż swoja publikacją chciał zwrócić uwagę na postępowanie, które budziło wątpliwości co do transparentności działania przy przetargach w Zębowicach.

Na rozprawie stawili się osobiście: oskarżony Daniel Możwiłło redaktor naczelny portalu „Zębowice Informacje” i oskarżyciel prywatny zastępca wójta gminy Zębowice Zdzisław Szuba oraz obserwatorka tych rozpraw z ramienia CMWP SDP red. Halina Żwirska. Rozprawa była nagrywana przez telewizję NTO.pl z Kluczborka.

Halina Żwirska, źródło: CMWP SDP

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl