Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców „REPROPOL” wraz ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych oraz Izbą Wydawców Prasy zapraszają do udziału w konferencji: „Prawa pokrewne – korzystaj i płać: uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów”

Miejsce i czas Konferencji: środa, 13 lutego 2019 roku,  godz. 11.00-15.00, Warszawa,  Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5.

Program:

  1. Wstęp. Co to jest REPROPOL – cele i zadania organizacji zbiorowego zarządu w branży prasowej.

Maciej Hoffman, Prezes SDiW REPROPOL.

  1. Rynek mediów w Polsce.

dr hab. Jolanta Dzierżyńska – Mielczarek – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Dziennikarstwa i Informacji.

  1. Projekt dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Istota rozwiązania dyrektywy, a w szczególności art. 11. Stanowisko Parlamentu i propozycja Rady Europejskiej.  Prawo pokrewne dla wydawców, a „prawo wydawcy”. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy oraz wyłączenia ochrony.

mec. Jacek Wojtaś – odpowiedzialny w Izbie Wydawców Prasy za współpracę z Komisją Europejską oraz uczestnik prac konsultacyjnych nad Dyrektywą i przedstawiciel w organizacjach europejskich ENPA i EMMA.

  1. Odpowiedzialność pośredników za udostępnianie treści objętych ochroną  oraz skutki dla  wydawców, producentów i twórców. Zmiana orzecznictwa sądowego i działania na rzecz realnej ochrony praw autorskich.

mec. Karol Kościński – uczestnik negocjacji w Brukseli, były Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN.

  1. Zamknięcie  Konferencji.

Dla uczestników Konferencji przewidziany jest poczęstunek kawowy i obiad.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie poprzez wypełnienie i odesłanie załączonej Karty Zgłoszenia. Pobierz

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl