Zarząd Polskiego Radia poinformował, że przyczyną zawieszenia prezesa Jacaka Sobali było m.in. naruszenie ładu korporacyjnego spółki. Sobala twierdzi, że nie jest to prawda.

Rada nadzorcza Polskiego Radia 6 sierpnia niespodziewanie zawiesiła w czynnościach prezesa Jacka Sobalę, nie podano wówczas powodów tej decyzji. Jego obowiązki przejął czasowo przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Rogoyski.  W piątek zarząd Polskiego Radia wydał komunikat, w którym napisał: „po zapoznaniu się z uzasadnieniem uchwały Rady Nadzorczej spółki z dnia 6 sierpnia 2018 roku, w sprawie zawieszenia Pana Jacka Sobali w czynnościach Prezesa Zarządu, informuje, że przyczyną tej decyzji było naruszanie przez Pana Jacka Sobalę ładu korporacyjnego spółki i zasady kolegialności w pracach organów spółki.” Z tymi zarzutami nie zgadza się zawieszony prezes. W piśmie, które upublicznił portal wPolityce.pl, Sobala wzywa zarząd Polskiego Radia „do niezwłocznego zaprzestania naruszeń moich dóbr osobistych oraz usunięcia skutków tych naruszeń”. Żąda usunięcia komunikatu  ze strony polskieradio.pl oraz publikację w tym miejscu oświadczenia, iż zawarte w nim informacje nie były prawdziwe. „Po pierwsze stwierdzić należy, że Zarząd Polskiego Radia S.A. nie zapoznał się z uzasadnieniem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. z 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zawieszenia Pana Jacka Sobali w czynnościach Prezesa Zarządu, ponieważ uchwała ta nie zawiera uzasadnienia.
Po drugie, nie jest prawdą, że Pan Jacek Sobala jako Prezes Zarządu spółki naruszył ład korporacyjny spółki oraz zasady kolegialności w pracach organów spółki. Pan Jacek Sobala wykonując czynności Prezesa Zarządu spółki działał na podstawie i zgodnie z obowiązującymi w spółce aktami prawnymi tworzącymi ład korporacyjny, to jest statutem spółki, kodeksem spółek handlowych, regulaminem organizacyjnym, regulaminem prac zarządu oraz uchwałą o podziale kompetencji oraz nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków zarządu” – napisał w swoim piśmie Jacek Sobala.

Jacek Sobala objął funkcję prezesa PR w marcu 2017 r. Wcześniej pracował m.in. w Radiu ESKA, PiN i Tok FM. Był dyrektorem Programu I oraz III Polskiego Radia.

jka, źródła: wPolityce.pl, Polskie Radio

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl