CMWP SDP protestuje przeciwko aresztowaniu 25 maja b.r. w Leeds dziennikarza i działacza społecznego Stephena Christophera Yaxleya, publikującego pod pseudonimem Tommy Robinson. Filmował on proces gangu muzułmańskich gwałcicieli dla kanadyjskiego portalu „The Rebel Media” i został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję, choć był jedynym człowiekiem obecnym z kamerą przed budynkiem sądu. Tommy Robinson został w trybie przyspieszonym skazany na 13 miesięcy więzienia, a dodatkowo został wydany nakaz sądowy o wstrzymaniu publikacji informacji o nim (gag order), stąd brak informacji o tym zdarzeniu w powszechnie dostępnych środkach społecznego komunikowania. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziennikarza ze względu na wrogość muzułmańskich osadzonych w brytyjskich więzieniach w stosunku do niego. Tommy Robinson od lat jako jeden z niewielu stara się przekazywać opinii publicznej informacje o aktach przemocy, jakich dopuszczają się muzułmanie w Wielkiej Brytanii, w Polsce jest znany m.in. z relacjonowania Marszy Niepodległości.

Jak wielokrotnie podkreślał Europejski Trybunał Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa. CMWP SDP apeluje do wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii o unieważnienie zarzutów wobec dziennikarza i odstąpienie od wymierzania mu kary.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa SDP

 

Warszawa, 29 maja 2018 r.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl