W kwietniowym wydaniu miesięcznika regionalnego „Debata” (nr 4/2018) oraz na portalu debata.olsztyn.pl (http://www.debata.olsztyn.pl/blogi/ks-jan-roslan/6169-odznaczanie-trumien-kafelek-najnowsze-slajd.html) ks. Jan Rosłan w artykule pt. Odznaczanie trumien (s. 35) m.in. napisał: „Okazuje się, że także pośmiertnie można było zostać honorowym członkiem olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale na mój wniosek w marcu walne zgromadzenie wyeliminowało taką możliwość”.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie wyraża sprzeciw wobec umieszczenia w powyższym artykule nieprawdziwych informacji dotyczących Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

1. Nigdy nie można było zostać honorowym członkiem olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (a nie oddziału – co sugeruje red. Rosłan) przewiduje Statut Stowarzyszenia, ale może go nadać jedynie Zjazd Delegatów SDP na wniosek Zarządu Głównego SDP.

2. W latach 2017-2018, podczas kolejnych walnych zebrań członków Oddziału w Olsztynie, trwały prace nad ustanowieniem wyróżnienia honorowego Zasłużony Członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP oraz przygotowaniem regulaminu tegoż wyróżnienia.

Podczas Walnego Zebrania Członków 30 sierpnia 2017 r. został przedstawiony pierwszy projekt regulaminu. W dyskusji jeden z dziennikarzy zgłosił propozycję, aby takim wyróżnieniem można było uhonorować również dziennikarza SDP pośmiertnie. Podczas obrad w dniu 21 marca br. red. Jan Rosłan przedstawił wniosek przeciwny, który w głosowaniu zdobył większe poparcie członków Oddziału.

Red. Jan Rosłan uczestniczył w obradach zebrania walnego zarówno w 2017, jak i 2018 roku, stąd powinien znać nazwę wyróżnienia nad którego regulaminem członkowie Oddziału pracowali. Tym bardziej że w materiałach na Walne, które otrzymał każdy członek, a zatem i Jan Rosłan, został zawarty projekt regulaminu z dokładną nazwą tego wyróżnienia.

Do dzisiaj nie przyznano jeszcze nikomu wyróżnienia Zasłużony Członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie, które ustanowiono i przyjęto uchwałą 21 marca 2018 r. Zatem pytamy: dlaczego redaktor naczelny „Debaty” konfabuluje i tworzy fake newsy?

3. Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP m.in. stwierdza: „Przyjmując zasady Karty Etycznej Mediów i deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, uznajemy, że: zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji […] 3. Opinie mogą być stronnicze, ale nie mogą zniekształcać faktów […]. 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie” (sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp).

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich liczy, że nieprawdziwe informacje zostaną jak najszybciej sprostowane na łamach miesięcznika „Debata” i portalu debata.olsztyn.pl.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl