Wsparcie dla mediów publicznych i dziennikarstwa śledczego oraz stworzenie organu monitorującego groźby wobec dziennikarzy - takie punkty znalazły się m.in. w projekcie rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski.

Posłowie PE doszli do wniosku, że „sam rynek nie jest w stanie zagwarantować i wspierać rozwoju niezależnego dziennikarstwa”. Zwrócili się więc do państw członkowskich o lepsze wsparcie finansowe nadawców publicznych oraz dziennikarstwa śledczego, ale bez ingerowania w decyzje redakcyjne. W rezolucji napisano, że wszystkie środki publiczne przekazywane właścicielom mediów powinny być regularnie monitorowane. Członkowie Parlamentu oczekują też od państw członkowskich wspierania dziennikarstwa poprzez stosowanie zasady neutralnego podatku VAT (traktowania w ten sam sposób wszystkich mediów, zarówno drukowanych jak i internetowych).

W rezolucji wezwano również Komisję Europejską do przeznaczenia stałych i wystarczających środków z unijnego budżetu na wsparcie istniejących ośrodków monitorowania pluralizmu mediów, takich jak Monitor Pluralizmu  przy Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów oraz do stworzenia niezależnego mechanizmu monitorowania w celu oceny zagrożeń dla pluralizmu i wolności mediów w Unii Europejskiej.

Posłowie przypomnieli niedawne przypadki śmierci dziennikarzy śledczych w UE. Zaproponowali ustanowienie niezależnego i bezstronnego organu regulacyjnego, we współpracy z organizacjami dziennikarzy, którego zadaniem będzie monitorowanie aktów przemocy i składanie sprawozdań na ich temat. Dziennikarze, których wolność pracy jest zagrożona, potrzebują skutecznych gwarancji prawnych, aby nie ulegać autocenzurze – podkreślili autorzy rezolucji.

Parlament wezwał też Komisję Europejską do zaproponowania dyrektywy zapobiegającej „kneblowaniu mediów”, czyli zastraszaniu i uciszaniu niezależnych dziennikarzy groźbą pozwów sądowych.

Posłowie zwrócili też uwagę na wzrost niebezpieczeństwa dezinformacji. W celu wspierania i ochrony obiektywnych informacji członkowie PE zachęcają firmy z branży mediów społecznościowych i platformy internetowe do opracowania narzędzi dla użytkowników, które umożliwią im zgłaszanie i oznaczanie potencjalnie fałszywych wiadomości oraz ułatwią ich sprostowanie.

Parlament projekt rezolucji, opracowany przez włoską posłankę Barbarę Spinelli, przyjął 488 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 114 wstrzymujących się.

jka, źródło: PE

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl