W najbliższy poniedziałek (23 października) w Olsztynie odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Wolność mediów w porządku demokratycznym. Postulat a praktyka”.

Celem – jaki stawiają sobie organizatorzy sympozjum – jest namysł nad aksjologicznymi dylematami wolności słowa w mass mediach funkcjonujących w porządku demokratycznym. Jak wiadomo, wolność słowa i swobodny przepływ informacji, w połączeniu z wolnością ich pozyskiwania, poszukiwania, przekazywania oraz ze swobodą wyrażania poglądów i opinii stanowi swoistą podstawę demokratycznego państwa prawa. Paradoksalnie jednak, wolność wypowiedzi jako fundament demokracji, na przykład w Polsce, napotyka na liczne ograniczenia i bariery. Chcemy się zatem przyjrzeć tym ograniczeniom, chcemy je zdiagnozować i zdefiniować, aby tym samym przeciwstawić się demokracji bez wartości, zwłaszcza tych w obszarze wolności komunikacji i ekspresji słowa, które należą do podstawowych praw człowieka, pamiętając, że demokracja bez wartości zmienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

W ramach naukowej dysputy wysłuchamy ks. prof. zw. dr. hab. Henryka Skorowskiego z UKSW („Aksjologiczna kategoria wolności w mass mediach”) i prof. UWM dr. hab. Zbigniew Anculewicza („Warunki wolności mass mediów we współczesnej demokracji”). W gronie panelistów znajdą się: prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski (UWM), prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski (SDP, UWM), dr Łukasz Szurmiński (UW), red. Adam Socha (SDP, Radio Olsztyn), red. Wojciech Reszczyński (SDP, WSKSiM), Bogdan Bachmura (Fundacja Debata) i Michał Wypij (Gabinet Polityczny min. Jarosława Gowina). Moderatorem Sympozjum będzie prof. zw. dr hab. Jarosław Koral (UKSW).

Organizatorem sympozjum jest Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji WNS UWM przy współudziale Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile i Fundacji Debata.

Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac fotograficznych dr Henryka Ciruta.

Początek o godz. 16 w Sali „Stara Kotłownia” w Olsztynie, przy ul. Prawocheńskiego 9.

Zapraszamy

Udostępnij
Tagi:
UWM,
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl