Zjazd Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) odbywał się w tym roku w Bukareszcie w dniach 18 - 19 maja. Uczestniczyło w nim ponad 70 delegatów, przy czym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej było zaledwie kilka osób, w tym przedstawiciele SDP.  Druga spośród dwóch polskich organizacji dziennikarskich należących do EFJ nie wysłała swojego delegata. Takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś w ogóle nie były reprezentowane, a z Ukrainy przyjechał tylko jeden delegat z Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy NSJU.  

Podczas zjazdu omówione zostały rezultaty  pracy grup eksperckich działających w ramach EFJ, czyli Grupy Eksperckiej ds. Praw Pracowniczych (LAREG), Praw Autorskich (AREG), Freelancerów (FREG), Nadawców (BREG), Cyfryzacji (DEG), przyjęty został raport finansowy za rok 2016, a także budżet na rok 2017. Sytuacja finansowa EFJ jest stabilna i opiera się z jednej strony na składkach, które organizacja europejska sprawnie pobiera od organizacji krajowych (w ściąganiu składek bardzo pomaga prawo do głosowania podczas zjazdów EFJ tylko dla tych organizacji, które mają uregulowane składki członkowskie). Drugim filarem budżetu EFJ  są projekty, których EFJ realizuje z roku na rok coraz więcej.

Delegaci przyjęli szereg uchwał, z których większość przegłosowana była bez żadnych dyskusji. Były to na przykład uchwały dotyczące praw nietypowych pracowników do godziwego wynagrodzenia, jakości dziennikarstwa i przyszłości zawodu czy równouprawnienia kobiet i mężczyzn.  Kontrowersje i emocje wzbudziły dwie uchwały. Pierwsza z nich to uchwała dotycząca praw autorskich, a druga to uchwała dotycząca Turcji. Osią sporu w przypadku uchwały dotyczącej praw autorskich była kwestia udziału wydawców w pracach nad europejską ustawą o prawach autorskich. Część delegatów optowała za współpracą z wydawcami, część za zdecydowanymi działaniami w celu wykluczenia wydawców z prac nad ustawą. W przypadku uchwały dotyczącej Turcji, wszyscy delegaci byli zgodni co do tego, że trzeba wspierać tureckich dziennikarzy, jednak uchwalono jedynie tyle, że Steering Committee EFJ wyda oświadczenie w tej sprawie.

Treść wszystkich uchwal będzie wkrótce opublikowana na stronach EFJ.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl