Laudacja

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznał jednogłośnie, nasze najwyższe wyróżnienie „Laur” SDP – księdzu Infułatowi doktorowi Ireneuszowi Skubisiowi.

Gratulujemy!

„Laur” jest w rękach wspaniałego Laureata. Na statuetce widnieje napis – „Kapłanowi i Polakowi – wielkiego sumienia”.

Długa jest lista nagród i wyróżnień w posiadaniu księdza Ireneusza. Nie da się ich tu wszystkich wymienić. Nic dziwnego, długie i niezwykle pracowite jest życie naszego Laureata.

Choć jednak wymienię - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – to najwyższe odznaczenie państwowe dla Laureata. Do nagrody imienia świętego Maksymiliana Kolbego, przyznanej Mu przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, dołącza dziś „Laur” SDP.

To, że dziennikarze SDP i KSD spotykają się razem podczas wspólnej modlitwy na Jasnej Górze, w Częstochowie, jest także zasługą księdza Ireneusza.

Ale z osobą Księdza Ireneusza Skubisia wiąże się przede wszystkim Jego - „Niedziela” - katolicki tygodnik, który stworzył na nowo i pieczołowicie rozwijał, a dziś jest jego Honorowym Redaktorem Naczelnym, wciąż aktywnym jako dziennikarz, felietonista, komentator życia religijnego, politycznego, społecznego.

Przypomnę, że tygodnik „Niedziela”, wydawany od 1926 roku, z przerwą na niemiecką okupację, dalej, z przerwą, od 1953 roku, na komunistyczną deprawację, po jego wznowieniu w 1981 roku był i jest dotąd pod troskliwą opieką księdza Infułata. Od tego czasu, nieprzerwanie od 36 lat, przypomina On nam, że niedziela dla katolików i Polaków jest pierwszym dniem tygodnia, najważniejszym, a nie „siódmym dniem tygodnia”. Jest dla nas oczywiste, że „Niedziela” to tygodnik katolicki, o czym świadczy nie tylko podtytuł, ale przede wszystkim zawartość, że odniosę się do tytułu innego tygodnika, w treści mało katolickiego, a jednak sygnowanego tym podtytułem.

Od tego czasu ksiądz Ireneusz ewangelizuje, jako diecezjalny duszpasterz akademicki, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego, redaktor „Częstochowskich Studiów Teologicznych”, członek Komisji Episkopatu Polski do Spraw Kultury, Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu, prałat honorowy papieża świętego Jana Pawła II, współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, twórca serii wydawniczej „Biblioteka Niedzieli”, dzięki której pojawiło się ponad 300 wartościowych, tak potrzebnych Polsce książek.  

Ksiądz Ireneusz, w wielkiej polskiej rodzinie dziennikarzy jest wzorem, autorytetem, nauczycielem, ale równocześnie skromnym cotygodniowym felietonistą i komentatorem, osobą w niczym nie narzucającą się swoim odbiorcom, bo zawsze tak samo zatroskany o kondycję religijną i obywatelską rodaków.

Dlatego ksiądz Infułat nie mieści się w kategorii „dziennikarz katolicki”, nie wiadomo przez kogo wymyślonej, chyba po to, aby dzielić dziennikarzy, na katolickich i tych innych, gdyż prawdziwym dziennikarzem jest ten, kto posługuje się słowem pisanym czy mówionym, po to, aby głosić prawdę, zarówno tę nadprzyrodzoną jak i codzienną, aby służyć dobru i sprawiedliwości. Być głosem sumienia. Dlatego „Kapłan - Polak wielkiego sumienia”. Kapłaństwo i dziennikarstwo oraz duszpasterstwo w posłudze księdza Ireneusza jest właśnie takie, spod znaku: Bóg, honor i Ojczyzna.

Laudacja nie powinna być zbyt długa ani rzecz jasna zbyt krótka, ale też nie może być pozbawiona osobistych refleksji głoszącego Laudację. I tu, jako radiowiec o 40-letnim w tym roku stażu, pragnę podziękować Księdzu Ireneuszowi za radiowe felietony wygłaszane szczególnie w Radiu Maryja. Niepowtarzalny, prawdziwy Dar Boży, oryginalny księdza głos, ton i tembr, tempo oraz intonacja wypowiedzi radiowej w połączeniu z zawsze ważną aktualną treścią, tworzą niezapomniany efekt wrażliwości, refleksji obywatelskiej i powagi. Nie było sposobu słuchać księdza zajmując się w tym czasie innymi, zwykłymi czynnościami, a więc korzystając z tej, w sumie wspaniałej cechy, jaką posiada radio, dlatego zatrzymywałem samochód i słuchałem do końca.

Księdzu Infułatowi dr. Ireneuszowi Skubisiowi życzymy długich lat w kapłańskim i dziennikarskim posłannictwie.

Wojciech Reszczyński

  


 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl