27 października odbyło się w Olsztynie Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; podsumowano minioną kadencję 2013-2016, udzielono absolutorium ustępującym władzom statutowych Oddziału i wybrano nowy skład władz organizacji żurnalistów Warmii i Mazur.

Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Ireneusz St. Bruski. W skład Zarządu weszli: Zbigniew Piszczako, Grzegorz Radzicki, Wojciech Ciesielski i Tobiasz Niemiro.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Krzysztofa Berenta, Adama J. Sochę i Agnieszkę Gębczyńską; do Komisji Członkowskiej: Jana Rosłana, Bożennę Ulewicz i Łukasza Czarneckiego-Pacyńskiego.

W skład Sądu dziennikarskiego weszli: Martyna Seroka, Zdzisława Kobylińska i Aneta Markowska, natomiast rzecznikiem dyscyplinarnym został Andrzej Zb. Brzozowski.

Ponadto omówiono najważniejsze wydarzenia, jakie stoją przed Stowarzyszeniem w regionie warmińsko-mazurskim, oraz wyznaczono główne kierunki działań, jakie podejmie nowy Zarząd Oddziału. 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl