22 października w olsztyńskim Ratuszu, podczas finału konkursu "Trzeci sektor w mediach" za rok 2016, z rąk prezydenta dr. Piotra Grzymowicza wyróżnienia odebrali: Beata Brokowska, Jarosława Chrunik, Dorota Grzymska, Anna Minkiewicz-Zaremba i Adam J. Socha. Rekordowo została zaprezentowana lokalna rozgłośnia radiowa, gdyż aż czworo wyróżnionych pracuje w Radiu Olsztyn S. A.

Na zdjęciu, od lewej: Adam J. Socha, Anna Minkiewicz-Zaremba, Dorota Grzymska, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Jarosława  Chrunik, Beata Brokowska, Zbigniew Piszczako (juror). FOT. © ZP / SDP

W werdykcie Jury z uznaniem podkreślono fakt, że wyróżnieni stworzyli publikacje  o różnych aspektach działalności organizacji pozarządowych Olsztyna. Opisując sukcesy i problemy dnia dzisiejszego, jednocześnie podkreślali ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W tegorocznej edycji konkursu Kapituła postanowiła nie przyznawać nagrody głównej a wyróżnić wszystkich tych dziennikarzy, którzy w swojej pracy często poruszają tematykę tzw. trzeciego sektora. Wyróżnieni oprócz dyplomów otrzymali także symboliczną nagrodę pieniężną, gdyż kwotę 3 tys. złotych, przeznaczoną na nagrodę główną, rozdzielono wśród wszystkich wyróżnionych.

Organizatorem konkursu jest Rada Organizacji pozarządowych Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

ISB

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl