Do 19 października przesunięto termin zgłaszania prac w konkursie. „Trzeci sektor w mediach”.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Warmii i Mazur.

W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w 2016 roku. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta, promocja idei dobra wspólnego, wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu), rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich, walory edukacyjne, atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w trzech egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane.

Nagrodą w konkursie jest 3 tys. złotych, ufundowane przez patrona konkursu – Prezydenta Miasta Olsztyna (w przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody). Finał konkursu odbędzie się podczas dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 22 października br. oraz opublikowane w prasie.

Zgłoszenia wraz z materiałami należy składać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 11-041 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1.

isb

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl